Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 131309348 намери 2 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: "Укрепване на капацитета на Управляващия орган за управление и изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013г.чрез разработване на програма за обучение"
124179 #327738 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Институт за публично-частно партньорство
Sdruzhenie Institut za publichno-chastno partnxorstvo
ЕИК:131309348
Инфо в ТР/Info Registry: 131309348
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-02 132 600,00BGN
Договор: "Разработване на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-1013 година".
110401 #175844 Държавна агенция по туризъм /ДАТ/
Dyrzhavna agenciq po turizym /DAT/
ЕИК: 131023083
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Институт за публично-частно партньорство
Sdruzhenie Institut za publichno-chastno partnxorstvo
ЕИК:131309348
Инфо в ТР/Info Registry: 131309348
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-23 60 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 192 600,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More