Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 175267121 намери 4 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле.
178616 #750828 Община Сливо поле, област Русе
Obshtina Slivo pole, oblast Ruse
ЕИК: 000530657
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Робърт Уинтър енд Пъртнърс България ЕООД
Robyrt Uintyr end Pyrtnyrs Bylgariq EOOD
ЕИК:175267121
Инфо в ТР/Info Registry: 175267121
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-09-12 78 600,00BGN
Договор: "Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171, Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк/" и изграждане на инфраструктурата на широколентов интернет"
178617 #750829 Община Сливо поле, област Русе
Obshtina Slivo pole, oblast Ruse
ЕИК: 000530657
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Робърт Уинтър енд Пъртнърс България ЕООД
Robyrt Uintyr end Pyrtnyrs Bylgariq EOOD
ЕИК:175267121
Инфо в ТР/Info Registry: 175267121
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-09-12 198 000,00BGN
Договор: "Избор на проектант за изготвяне на технически проекти: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проекти финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”
175054 #748996 Община Годеч
Obshtina Godech
ЕИК: 000776160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Робърт Уинтър енд Пъртнърс България ЕООД
Robyrt Uintyr end Pyrtnyrs Bylgariq EOOD
ЕИК:175267121
Инфо в ТР/Info Registry: 175267121
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-09-01 232 000,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти и изпълнението на авторски надзор за Община Борован за проектни предложения: проект 1 „Основен ремонт на улична мрежа в община „Борован“ – с.Борован, ул. П. Славейков (от о.т. 170 до о.т. 18, дължина 700м) и с.Малорад, ул. Гаврил Генов (дължина 500м)“, проект 2 „Основен ремонт на улична мрежа в община „Борован“ – с.Борован, ул. П. Евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19, дължина 850м) и с. Добролево, ул. Вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182, дължина 520м), ул. Здравец (от о.т. 196 до о.т. 194, дължина 100м), ул. Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180, дължина 450м), ул. Дружба (от о.т. 180 – о.т.186 – о.т.147 – о.т.12, дължина 800м), ул. Благой Манов (от о.т. 213 – о.т.1 – о.т.14 – о.т.68 – о.т.49, дължина 2400м)” и проект 3 „Основен ремонт на пътища в община „Борован“ – с.Борован, ул. Иван Вазов (от о.т. 380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м)“.
173778 #745757 Община Борован
Obshtina Borovan
ЕИК: 000193065
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Робърт Уинтър енд Пъртнърс България ЕООД
Robyrt Uintyr end Pyrtnyrs Bylgariq EOOD
ЕИК:175267121
Инфо в ТР/Info Registry: 175267121
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-17 342 900,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 851 500,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More