Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 175375645 намери 8 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: "Определяне на изпълнител за извършване на строителен надзор (консултант по рехабилитация) на обект: Път І-9 “Бургас-Маринка-Звездец-Малко Търново-ГКПП Турция” от км 247+135 до км 308+976, с обща дължина 61,841 км; ЛОТ № 9 от Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура – заем № 4865 BUL от Международната банка за възстановяване и развитие."
102876 #386102 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-11 428 405,50BGN
Договор: “Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обект: „Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас с обособени позиции: 1. Изграждане на довеждащ водопровод, вътрешна водопроводна и канализационна мрежа с. Люляково; 2. Инженеринг (проектиране и изграждане) на ПСОВ с помпена станция, стопанско- административна сграда, трафопост, външно ел. захранване в землището на с.Люляково”
143739 #375178 Община Руен
Obshtina Ruen
ЕИК: 000057211
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-25 693 000,00BGN
Договор: Избор на консултант по рехабилитация на обект: Път ІІ-64 "Баня - АМ "Тракия", участък от км 9+611 до км 49+338, с обща дължина 39,727 км; ЛОТ № 9 - Южен централен регион от Проект "Транзитни пътища V".
102812 #187664 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-03 645 500,00BGN
Договор: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (КОНСУЛТАНТ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: Път ІІ-21 "Русе – Силистра", участък от км 0+000,00 до км 6+055,18; от км 16+330,00 до км 33+113,02=33+200,00; от км 33+200,00 до км 58+872,19=59+000,00; от км 59+000,00 до км 82+073,09=82+200,00; от км 82+200,00 до км 103+564,903, с обща дължина 93,074 км; ЛОТ № 19 ОТ ПРОЕКТ “ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”.
102816 #187620 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-03 900 000,00BGN
Договор: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:Път ІІІ-707 "Път І-6 - гр.Стралджа - Път ІІ-53" от км.0+000 до км 36+100; ІІІ-7008 Елхово - М. Манастир - Г. Манастир от км.0+000 до км 3+000
102767 #144147 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-16 295 800,00BGN
Договор: Избор на консултант по строителството на обект: Път ІІ-29 "Добрич - Ген. Тошево" от км 52+345 до км 68+240
102761 #137448 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-16 126 439,00BGN
Договор: Избор на консултант по строителството на обекти: Път ІІІ-202 "/Русе-Цар Калоян/-Щръклево-Кацелово-Опака-Попово" от км 9+362 до км 12+000, Път ІІІ-2302 “Червена вода-Семерджиево-Ветово-Сеново-Просторно- /о.п. Разград-Кубрат"/ от км 0+000 до км 4+820, Път ІІІ-2102 "/Русе-о.п. Тутракан/-Сливо поле-Борисово-Черешово-Юпер-Божурово-Бисерци-/Кубрат-Старо село/" от км 7+000 до км 10+000
102783 #137465 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-16 61 484,00BGN
Договор: Избор на консултант по строителството на обекти: Път ІІІ-205 "Разград-Ясеновец-Исперих" от км 4+604 до км 11+185, Път ІІ-49 "Търговище-Разград-Топчии-Кубрат-Тутракан" от км 50+246 до км 54+956 и Път ІІ-49 "Търговище-Разград-Кубрат-Задруга-Тутракан" от км 73+147 до км 79+891
102756 #136068 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Транс и Трафик - София
DZZD Obedinenie Trans i Trafik - Sofiq
ЕИК:175375645
Инфо в ТР/Info Registry: 175375645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-08 205 285,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 3 355 913,50 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More