Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 175387957 намери 49 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ
220821 #882209 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-30 26 520,00BGN
Договор: "Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради, във връзка с ... продълж. в VI.3)
220124 #875759 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-22 1 404,00BGN
Договор: "Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради, във връзка с ... продълж. в VI.3)
220125 #875759 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-22 1 507,20BGN
Договор: "Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради, във връзка с ... продълж. в VI.3)
220126 #875759 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-22 2 050,00BGN
Договор: "Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради, във връзка с ... продълж. в VI.3)
220127 #875759 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-22 1 680,00BGN
Договор: "Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради, във връзка с ... продълж. в VI.3)
220128 #875759 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-22 1 983,00BGN
Договор: Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по обособени позиции.
221767 #876484 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-15 20 950,00BGN
Договор: Изработване на инвестиционен проект за обект "Основен ремонт Детска ясла - Троян /техническа инфраструктура/
222680 #866426 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-27 6 692,00BGN
Договор: „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца...Продължава в II.1.4)..
218537 #865711 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-08 4 500,00BGN
Договор: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност, конструктивно и техническо обследване и технически паспорт, изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнение.....
220211 #858687 Община Лом
Obshtina Lom
ЕИК: 000320840
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-13 2 450,00BGN
Договор: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ“..
220181 #856208 Община Лом
Obshtina Lom
ЕИК: 000320840
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-25 2 200,00BGN
Договор: Изготвяне на обследване на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Провадия
221339 #845423 Община Провадия
Obshtina Provadiq
ЕИК: 000093638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-02 2 544,29BGN
Договор: "Избор на изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството за проект "Обновяване и доизграждане на материално-техническа база на ПГГС"Хр.Ботев"гр.В-д
195837 #820819 Община Велинград
Obshtina Velingrad
ЕИК: 000351580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-12-19 11 000,00BGN
Договор: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗУВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ”
203015 #814989 Столична община - Район "Младост"
Stolichna obshtina - Rajon "Mladost"
ЕИК: 0006963270614x
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-11-10 16 072,99BGN
Договор: Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект, с които ще кандидатства община Доспат за финансиране.
196674 #814125 Община Доспат
Obshtina Dospat
ЕИК: 000614906
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-11-09 35 600,00BGN
Договор: "Избор на из-тел за изг. на оценка за съотв. с осн.изискв. към строежите на инвес.проекти във фаза раб.пр. на сгради, във връзка с реализ. на проект: "Енерг. обновяване на МФЖС в гр.Добрич" по ОПРР.
196339 #814067 Община град Добрич
Obshtina grad Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-17 7 858,02BGN
Договор: "Избор на из-тел за изг. на оценка за съотв. с осн.изискв. към строежите на инвес.проекти във фаза раб.пр. на сгради, във връзка с реализ. на проект: "Енерг. обновяване на МФЖС в гр.Добрич" по ОПРР.
196340 #814067 Община град Добрич
Obshtina grad Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-17 3 474,16BGN
Договор: Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на строителство, включващо проектиране и изпълнение на основен ремонт на административна сграда на НАП с адрес: гр. София
194063 #810611 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-04 15 771,06BGN
Договор: „Изготвяне на обследвания за установяване на технич. харак-ки,свързани с изискванията по чл.169,ал.1,т.(1-5) и ал.3 от ЗУТ,архитектурно заснемане на сградите,...продължава в раздел VI.3
197618 #802992 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-08-16 3 330,00BGN
Договор: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Нац. програма за енерг. ефективност на многофамилни жилищни сгради
202946 #796052 Столична община - Район "Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Iskyr"
ЕИК: 0006963270603x
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-06-27 13 577,90BGN
Договор: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1,т. (1-5) и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически п
197563 #780146 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-03-27 4 360,00BGN
Договор: Изготвяне на обследване на жилищна сграда, находяща се на територията на гр. Провадия с две обособени позиции
199001 #774132 Община Провадия
Obshtina Provadiq
ЕИК: 000093638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-01-27 1 238,40BGN
Договор: "Архитектурно заснемане, обследвания за установяване на техническите характеристики, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за ЕЕ на жилищен блок на ул Тракия град Доспат"
196660 #768203 Община Доспат
Obshtina Dospat
ЕИК: 000614906
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-01-11 1 501,50BGN
Договор: “Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни.прод.в доп.инф
198315 #767779 Община Перник
Obshtina Pernik
ЕИК: 000386751
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - София
Bogoev konsult EOOD - Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-23 9 321,95BGN
Договор: „Проектиране и авторски надзор за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на общински административни сгради в Община Тервел , в две обособени позиции: Обособена позиция 1:»Изготвяне на доклади за енергийно обследване на две общински административни сгради в Община Тервел – кметство в с.Орляк и сграда за общински дейности и функции «Стария съвет» в гр.Тервел» Обособена позиция 2:» Изготвяне на технически проекти за въвеждане на ЕСМ и основен ремонт на кметство в с.Орляк и сграда за общински дейности и функции «Стария съвет» в гр.Тервел, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството»
178995 #750241 Община Тервел
Obshtina Tervel
ЕИК: 000852925
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-23 1 550,00BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174848 #746047 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-22 1 748,96BGN
Договор: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на технически паспорти съгласно чл.176а от ЗУТ и изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и/или ремонт на сгради от образователната инфраструктура и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, на територията на община Ботевград в шест обособени позиции:Обособена позиция 1: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград”;Обособена позиция 2: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград”;Обособена позиция 3: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, на територията на община Ботевград”;Обособена позиция 4: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7, ал. 3 е ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги на територията на община Ботевград”;Обособена позиция 5: „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и/или ремонт на сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград, включително мерки за енергийна ефективност“ Обособена позиция 6: „Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, на територията на община Ботевград”.
173790 #749535 Община Ботевград
Obshtina Botevgrad
ЕИК: 000776089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-16 66 881,56BGN
Договор: „Проектиране и авторски надзор за изпълнение на основен ремонт на обекти, свързани с културния живот в Община Тервел , в три обособени позиции: Обособена позиция 1:»Изготвяне на доклад за енергийно обследване на музейна сграда в гр.Тервел» Обособена позиция 2:»Изготвяне на технически проекти за въвеждане на ЕСМ и основен ремонт на музейна сграда в гр.Тервел » Обособена позиция 3: »Изготвяне на архитектурни заснемания за ремонт на помещения в читалищна сграда в гр.Тервел – библиотека,репетиционни, гримьорни и др.“
178997 #741681 Община Тервел
Obshtina Tervel
ЕИК: 000852925
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-20 7 000,00BGN
Договор: „Проектиране и авторски надзор за изпълнение на основен ремонт на обекти, свързани с културния живот в Община Тервел , в три обособени позиции: Обособена позиция 1:»Изготвяне на доклад за енергийно обследване на музейна сграда в гр.Тервел» Обособена позиция 2:»Изготвяне на технически проекти за въвеждане на ЕСМ и основен ремонт на музейна сграда в гр.Тервел » Обособена позиция 3: »Изготвяне на архитектурни заснемания за ремонт на помещения в читалищна сграда в гр.Тервел – библиотека,репетиционни, гримьорни и др.“
178998 #741681 Община Тервел
Obshtina Tervel
ЕИК: 000852925
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-20 800,00BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174839 #735360 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-01 3 804,32BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174840 #735360 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-01 3 876,14BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174841 #735360 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-01 1 934,40BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174844 #737461 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-31 1 185,60BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174845 #737461 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-31 2 385,76BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174846 #737461 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-31 2 339,05BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
174847 #737461 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-31 2 412,72BGN
Договор: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти на територията на град Елхово, в обхват и съобразно с изискванията на “НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати”, във връзка с „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по обособени позиции: Обособена позиция №1 гр. Елхово, ул. “Трети март” 25, Ж.Б. „Нимфа“, кв.64 Обособена позиция №2 гр. Елхово ул. „Ж.Петков“ 5, ЖСК “Валентина“, кв.81 Обособена позиция №3 гр. Елхово, Ж.Б.ул. “Велико Търново“12 кв.95 Обособена позиция №4 гр. Елхово, ул. “Калоян“ 4, Ж.Б.“Палма“ 2, кв.84 Обособена позиция №5 гр. Елхово, ул. “Ал. Стамболийски“ 67, Ж.Б.“Палма“ 1, кв.61 Обособена позиция №6 гр. Елхово, ул. “Морава“ 6, Ж.К.“Изгрев“, кв.9
175789 #735165 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-25 2 370,70BGN
Договор: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти на територията на град Елхово, в обхват и съобразно с изискванията на “НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати”, във връзка с „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по обособени позиции: Обособена позиция №1 гр. Елхово, ул. “Трети март” 25, Ж.Б. „Нимфа“, кв.64 Обособена позиция №2 гр. Елхово ул. „Ж.Петков“ 5, ЖСК “Валентина“, кв.81 Обособена позиция №3 гр. Елхово, Ж.Б.ул. “Велико Търново“12 кв.95 Обособена позиция №4 гр. Елхово, ул. “Калоян“ 4, Ж.Б.“Палма“ 2, кв.84 Обособена позиция №5 гр. Елхово, ул. “Ал. Стамболийски“ 67, Ж.Б.“Палма“ 1, кв.61 Обособена позиция №6 гр. Елхово, ул. “Морава“ 6, Ж.К.“Изгрев“, кв.9
175790 #735165 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-25 2 171,52BGN
Договор: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти на територията на град Елхово, в обхват и съобразно с изискванията на “НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати”, във връзка с „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по обособени позиции: Обособена позиция №1 гр. Елхово, ул. “Трети март” 25, Ж.Б. „Нимфа“, кв.64 Обособена позиция №2 гр. Елхово ул. „Ж.Петков“ 5, ЖСК “Валентина“, кв.81 Обособена позиция №3 гр. Елхово, Ж.Б.ул. “Велико Търново“12 кв.95 Обособена позиция №4 гр. Елхово, ул. “Калоян“ 4, Ж.Б.“Палма“ 2, кв.84 Обособена позиция №5 гр. Елхово, ул. “Ал. Стамболийски“ 67, Ж.Б.“Палма“ 1, кв.61 Обособена позиция №6 гр. Елхово, ул. “Морава“ 6, Ж.К.“Изгрев“, кв.9
175791 #735165 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-25 1 992,60BGN
Договор: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти на територията на град Елхово, в обхват и съобразно с изискванията на “НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати”, във връзка с „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по обособени позиции: Обособена позиция №1 гр. Елхово, ул. “Трети март” 25, Ж.Б. „Нимфа“, кв.64 Обособена позиция №2 гр. Елхово ул. „Ж.Петков“ 5, ЖСК “Валентина“, кв.81 Обособена позиция №3 гр. Елхово, Ж.Б.ул. “Велико Търново“12 кв.95 Обособена позиция №4 гр. Елхово, ул. “Калоян“ 4, Ж.Б.“Палма“ 2, кв.84 Обособена позиция №5 гр. Елхово, ул. “Ал. Стамболийски“ 67, Ж.Б.“Палма“ 1, кв.61 Обособена позиция №6 гр. Елхово, ул. “Морава“ 6, Ж.К.“Изгрев“, кв.9
175792 #735165 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-25 1 977,60BGN
Договор: „Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“” за 11 /единадесет/ обекта.
177705 #735854 Община Попово
Obshtina Popovo
ЕИК: 000875856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-09 19 571,38BGN
Договор: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. по обособени позиции (ОП): ОП № 1: гр. Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 74 ОП № 2: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 36 ОП № 3: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл.144 ОП № 4: гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 45 ОП № 5: гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ ОП № 6: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 2А
174728 #730648 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-21 2 641,60BGN
Договор: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Враца по обособени позиции (ОП): ОП № 1: ж.к. „Младост” бл. 1; ОП № 2: ОП № 2: ж.к. „Сениче” бл. 54; ОП № 3: бул. „Втори Юни” № 70; ОП № 4: ул. „Братя Миладинови” № 10
174718 #716161 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-16 22 048,00BGN
Договор: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и извършване на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане на многофамилни жилищни сгради на територията на град Петрич, община Петрич в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност”
177325 #714966 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 000024916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-21 84 106,72BGN
Договор: "Изработване на технически инвестиционни проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради, построени по индивидуален способ, и адаптиране на общинските типови проекти за рехабилитация и саниране на ЕПЖС към конкретни секции на ЕПЖС"
83892 #683191 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-31 0,00BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
54697 #681398 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-30 0,00BGN
Договор: Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
54690 #678883 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-17 0,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”
71930 #648192 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-29 19 200,00BGN
Договор: “Обследване и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) на БАН и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БАН в експлоатация” - обособена позиция № 3 "Обследване и съставяне на технически паспорти на 24 съществуващи строежи (сгради) на БАН с радиоактивно и йонизиращо лъчение, някои от които стратегически обекти за националната сигурност"
5361 #637325 Българска академия на науките /БАН/
Bylgarska akademiq na naukite /BAN/
ЕИК: 000662018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Богоев консулт ЕООД - гр. София
Bogoev konsult EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175387957
Инфо в ТР/Info Registry: 175387957
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-04 64 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 513 585,10 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More