Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 175414906 намери 8 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Избор на изпълнител за осъщ на дейности за публ. и инф. по проект „Осигуряване на устойчива градска среда“ по две обособени позиции
198542 #792232 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДИ ПИ ВЮ ЕООД - София
DI PI VYu EOOD - Sofiq
ЕИК:175414906
Инфо в ТР/Info Registry: 175414906
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-05-29 24 477,50BGN
Договор: Осъществяване на маркетингови и рекламни дейности по проект „ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по проект „Корените на България“.
71603 #638267 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Исит девелопмънт
DZZD Isit developmynt
ЕИК:176629445
Инфо в ТР/Info Registry: 176629445
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-09 47 500,00BGN
Договор: „Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви. Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”
62196 #566990 Община Мирково
Obshtina Mirkovo
ЕИК: 000777248
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Ида Груп- София
DZZD Ida Grup- Sofiq
ЕИК:176598658
Инфо в ТР/Info Registry: 176598658
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-28 286 000,00BGN
Договор: „Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви. Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”
62197 #566990 Община Мирково
Obshtina Mirkovo
ЕИК: 000777248
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Ида Груп- София
DZZD Ida Grup- Sofiq
ЕИК:176598658
Инфо в ТР/Info Registry: 176598658
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-28 1 420,00BGN
Договор: Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 1. Обособена позиция 1 Дейност: Строително-монтажни работи за обект: Обновяване на туристическата инфраструктура - изграждане на етнографски център на открито; 2. Обособена позиция 2 Дейност 1: Закупуване на компютърен софтуер за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство; Дейност 2: Доставка на специализирани компютърни системи за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство
62185 #547182 Община Мирково
Obshtina Mirkovo
ЕИК: 000777248
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДИ ПИ ВЮ ЕООД
DI PI VYu EOOD
ЕИК:175414906
Инфо в ТР/Info Registry: 175414906
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-24 188 880,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за осъществяване на маркетингова кампания и изработка и разпространение на рекламни материали по проект „Корените на България“.
71520 #543109 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Маркетинг Проадвайзър - Пловд
DZZD Konsorcium Marketing Proadvajzyr - Plovd
ЕИК:176493536
Инфо в ТР/Info Registry: 176493536
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-20 250 645,00BGN
Договор: "Изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места в Община Рила за периода 2011- 2020г.,, финансирано изцяло или частично със средства от европейски фондове по проект 10322/00624, мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР за периода 2007 - 2013г., бенефициент Община Рила"
66134 #490845 Община Рила
Obshtina Rila
ЕИК: 000261598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДИ ПИ ВЮ ЕООД
DI PI VYu EOOD
ЕИК:175414906
Инфо в ТР/Info Registry: 175414906
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-15 73 000,00BGN
Договор: Събиране на данни, изготвяне на изследвания за модели на междуобщинско сътрудничество. Обмен на информация, ноу-хау и най-добри практики. Анализ на най-добри практики. Организиране на работни срещи/посещения.
146835 #387958 Община Хитрино
Obshtina Hitrino
ЕИК: 000931422
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕФ Ю
DZZD EF Yu
ЕИК:175832898
Инфо в ТР/Info Registry: 175832898
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-18 134 900,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 006 822,50 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More