Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 200648718 намери 3 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА СЕЗОНИ 2018/2019, 2019/2020 И 2020/2021 Г.
245501 #891590 Община Смолян
Obshtina Smolqn
ЕИК: 615118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Булвес 2009 ЕООД - София
Bulves 2009 EOOD - Sofiq
ЕИК:200648718
Инфо в ТР/Info Registry: 200648718
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-07 256 460,00BGN
Договор: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”
178636 #707390 Община Смолян
Obshtina Smolqn
ЕИК: 000615118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Булвес 2009 ЕООД - София
Bulves 2009 EOOD - Sofiq
ЕИК:200648718
Инфо в ТР/Info Registry: 200648718
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-06 155 199,00BGN
Договор: Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции /ОП/: - ОП №1. - Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, с.Върбово и съставните махали - с обща дължина 69.6 км, в т.ч. за зимно поддържане – 41.3 км : 39.3 км.ОПМ+2,000 км улична мрежа за лифт Стойките; - ОП №2. - Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и съставните махали- 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-29.2 км:26,2 кмОПМ+3,000км улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково; - ОП №3. - Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали-25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 км.ОПМ; - ОП №4. - Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ; - ОП №5. - Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 28,0 км.: 26,0 ОПМ+2,000км улична мрежа до център на с.Мугла; - ОП №6. - Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ; - ОП № 7. - Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км.ОПМ; - ОП №8. - Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят, с.Горово и съставните махали-36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане-27,6 км.ОПМ; - ОП №9. - Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните махали-30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане-20,1 км.: 19,1км ОПМ+1,000 км улична мрежа за гробище Милково; - ОП №10 - .Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставните махали-37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км.ОПМ; - ОП №11. - Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ; - ОП № 12. - Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница – с обща дължина – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане-16,7 км.: 15,2 км ОПМ+1,500км улична мрежа за х-л Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км; - ОП №13. - Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ -11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-10,4 км ОПМ + 2,000 км улична мрежа за Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в с.Чокманово долна махала-1,500 км или общо за зимно поддържане-12.4 км - ОП №14. - Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно поддържане-7.0 км. : 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ+ 4,0 км улици в кв.Езерово; - ОП №15. - Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане-13.7 км.ОПМ+0,200км улична мрежа до центъра на с.Орешец; - ОП №16. - Район к.к.Пампорово- с обща дължина- 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане-2.6 км.: 1,6 кмОПМ+1,000км улична мрежа за х-л „Белмонд- 0,300 км, Спортна база- 0,200 км и паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км. - ОП №17. - Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща дължина 22.422 км.
68358 #515891 Община Смолян
Obshtina Smolqn
ЕИК: 000615118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Булвес 2009 ЕООД - София
Bulves 2009 EOOD - Sofiq
ЕИК:200648718
Инфо в ТР/Info Registry: 200648718
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-27 0,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 411 659,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More