Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 201255224 намери 8 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: "Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана, СОТ и видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ - Перник и прилежащия и терен, намиращ се на ул. "Отец Паисий" № 50, гр.Перник"
89767 #617717 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Перник
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pernik
ЕИК: 1210825210158
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-31 39 862,00BGN
Договор: “Осъществяване охрана на обекти на територията на Община Троян по обособени позиции: 1. Денонощна физическа охрана на поземлен имот с идентификатор 73198.511.93 по кадастралната карта на гр. Троян в м. „Червянска лъка“;; 2.Денонощна физическа охрана на поземлен имот с идентификатор 21590.12.148 по кадастралната карта на с. Добродан, м. „Кантона“; 3.Денонощна физическа охрана на поземлен имот: двор и гараж с авторемонтна работилница на ул. „Криволак“ №18; 4.Денонощна физическа охрана на поземлен имот, представляващ депо за твърди битови отпадъци, намиращо се на стността ”Дългата поляна“; 5. Охрана чрез сигнално-охранителна техника на обекти"
69849 #575335 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-09 20 908,00BGN
Договор: “Осъществяване охрана на обекти на територията на Община Троян по обособени позиции: 1. Денонощна физическа охрана на поземлен имот с идентификатор 73198.511.93 по кадастралната карта на гр. Троян в м. „Червянска лъка“;; 2.Денонощна физическа охрана на поземлен имот с идентификатор 21590.12.148 по кадастралната карта на с. Добродан, м. „Кантона“; 3.Денонощна физическа охрана на поземлен имот: двор и гараж с авторемонтна работилница на ул. „Криволак“ №18; 4.Денонощна физическа охрана на поземлен имот, представляващ депо за твърди битови отпадъци, намиращо се на стността ”Дългата поляна“; 5. Охрана чрез сигнално-охранителна техника на обекти"
69846 #574216 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-05 20 908,00BGN
Договор: “Осъществяване охрана на обекти на територията на Община Троян по обособени позиции: 1. Денонощна физическа охрана на поземлен имот с идентификатор 73198.511.93 по кадастралната карта на гр. Троян в м. „Червянска лъка“;; 2.Денонощна физическа охрана на поземлен имот с идентификатор 21590.12.148 по кадастралната карта на с. Добродан, м. „Кантона“; 3.Денонощна физическа охрана на поземлен имот: двор и гараж с авторемонтна работилница на ул. „Криволак“ №18; 4.Денонощна физическа охрана на поземлен имот, представляващ депо за твърди битови отпадъци, намиращо се на стността ”Дългата поляна“; 5. Охрана чрез сигнално-охранителна техника на обекти"
69847 #574216 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-05 20 908,00BGN
Договор: Извършване на охранителни услуги на обекти на ТД на НАП Пловдив с физическа охрана, съгласно приложените технически спецификации
85028 #561182 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-18 55 051,00BGN
Договор: Извършване на охранителни услуги на обекти на ТД на НАП Пловдив с физическа охрана, съгласно приложените технически спецификации
85029 #561182 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-18 67 905,00BGN
Договор: "Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в административната сграда и прилежащия й терен, намиращ се на ул. "Отец Паисий " № 50, гр. Перник"
89749 #493720 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Перник
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pernik
ЕИК: 1210825210158
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-27 37 462,00BGN
Договор: Извършване на комплексно почистване на административните сгради на РУ”СО”–гр. Варна, ул. ”Хан Аспарух” №4, ул. ”Охрид” №6 и архивохранилищата на бул. ”Сливница” № 191 и ул. ”Генерал Цимерман” № 38-40
89417 #481197 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Варна
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Varna
ЕИК: 1210825210040
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Звено Алфа СОД ЕООД
Zveno Alfa SOD EOOD
ЕИК:201255224
Инфо в ТР/Info Registry: 201255224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-25 16 560,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 279 564,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More