Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 2106153684 намери 2 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на лабораторна техника по обособени позиции - обособена позиция №2 "Доставка на микровълнова система за разлагане на проби в затворени съдове под налягане"
74994 #474330 Пловдивски университет /ПУ/ "Паисий Хилендарски"
Plovdivski universitet /PU/ "Paisij Hilendarski"
ЕИК: 000455457
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лабексперт ООД -София
Labekspert OOD -Sofiq
ЕИК:2106153684
Инфо в ТР/Info Registry: 2106153684
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-21 34 480,00BGN
Договор: “Сервизно обслужване на газанализаторната апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол в системата на Министерство на околната среда и водите”
21443 #434050 Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Izpylnitelna agenciq po okolna sreda /IAOS/
ЕИК: 831901762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лабексперт ООД -София
Labekspert OOD -Sofiq
ЕИК:2106153684
Инфо в ТР/Info Registry: 2106153684
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-25 276 300,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 310 780,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More