Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @assignor_eik 931625 намери 19 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 "Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав"
241152 #950258 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД - гр. Габрово
SMART BIZNES KYMPANI EOOD - gr. Gabrovo
ЕИК:201741844
Инфо в ТР/Info Registry: 201741844
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-12-06 12 090,00BGN
Договор: Доставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 "Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав"
241151 #950258 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лидер Конструкт ЕООД
Lider Konstrukt EOOD
ЕИК:203750968
Инфо в ТР/Info Registry: 203750968
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-12-06 16 559,50BGN
Договор: Доставка чрез покупка на стока, която се търгува на стокова борса – автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели
241161 #951725 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-12-05 94 537,50BGN
Договор: Изпълнение на комплекс от дейности по подготовка и осигуряване на проходимост при зимни условия (зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на Община В. Преслав
241158 #947012 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Макро Трейд ЕООД - Шумен
Makro Trejd EOOD - Shumen
ЕИК:127595986
Инфо в ТР/Info Registry: 127595986
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-13 116 666,67BGN
Договор: Доставка на стока, която се търгува на стокова борса"Горива на базата на дърва“ (дървесни пелети за отопление), по проект „Разкриване на социалните услуги ДЦПДУТС и ЦОП
241160 #943580 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Тиа Груп ЕООД
Tia Grup EOOD
ЕИК:201767508
Инфо в ТР/Info Registry: 201767508
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-29 14 400,00BGN
Договор: Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община В. Преслав за отплителен сезон 2019/2020
241159 #937857 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ТЕРА КОРП ЕООД - гр. Костинброд
TERA KORP EOOD - gr. Kostinbrod
ЕИК:131565689
Инфо в ТР/Info Registry: 131565689
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-03 130 652,90BGN
Договор: „Доставка на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“
241157 #934268 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алианс ауто Варна ООД, Варна
Alians auto Varna OOD, Varna
ЕИК:202056238
Инфо в ТР/Info Registry: 202056238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-11 28 141,67BGN
Договор: Изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 „Създаване на център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“, финансиран по
241154 #930849 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
С-М Строй ЕООД
S-M Stroj EOOD
ЕИК:201015110
Инфо в ТР/Info Registry: 201015110
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-26 428 820,91BGN
Договор: Изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх" по проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“
241153 #928518 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Маридел 2012 ЕООД - Етрополе
Maridel 2012 EOOD - Etropole
ЕИК:202082418
Инфо в ТР/Info Registry: 202082418
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-16 486 062,85BGN
Договор: Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изи
241155 #929097 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Крисраян ЕООД - Велики Преслав
Krisraqn EOOD - Veliki Preslav
ЕИК:201566213
Инфо в ТР/Info Registry: 201566213
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-16 140 000,00BGN
Договор: Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изи
241156 #929097 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Крисраян ЕООД - Велики Преслав
Krisraqn EOOD - Veliki Preslav
ЕИК:201566213
Инфо в ТР/Info Registry: 201566213
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-16 139 000,00BGN
Договор: Извършване на доставки на обзавеждане и оборудване във връзка със създаването на ЦОП и ДЦПДУТС в гр. Велики Преслав
241150 #920004 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
БМБ - Богдан Богданов ЕООД
BMB - Bogdan Bogdanov EOOD
ЕИК:131008359
Инфо в ТР/Info Registry: 131008359
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-24 29 720,80BGN
Договор: Извършване на доставки на обзавеждане и оборудване във връзка със създаването на ЦОП и ДЦПДУТС в гр. Велики Преслав
241148 #920004 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-12 28 998,76BGN
Договор: Извършване на доставки на обзавеждане и оборудване във връзка със създаването на ЦОП и ДЦПДУТС в гр. Велики Преслав
241149 #920004 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-12 11 341,28BGN
Договор: Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в две обособени позиции
241147 #913793 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Експерт Дисижънс ООД - София
Ekspert Disizhyns OOD - Sofiq
ЕИК:131456138
Инфо в ТР/Info Registry: 131456138
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-29 7 205,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в две обособени позиции
241146 #913793 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Стройконтрол-ГТ ООД
Strojkontrol-GT OOD
ЕИК:200192872
Инфо в ТР/Info Registry: 200192872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-22 11 700,00BGN
Договор: Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от Закон за устройство на теритирията( ЗУТ) за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ по две обособени позиции
241145 #903415 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Стройконтрол-ЯН 99, гр.Варна
Strojkontrol-QN 99, gr.Varna
ЕИК:103332158
Инфо в ТР/Info Registry: 103332158
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-22 6 037,00BGN
Договор: Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две обособени позиции»
241143 #903301 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автомагистрали - Черно море АД - Шумен
Avtomagistrali - Cherno more AD - Shumen
ЕИК:127001597
Инфо в ТР/Info Registry: 127001597
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-01 1 137 947,43BGN
Договор: Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от Закон за устройство на теритирията( ЗУТ) за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ по две обособени позиции
241144 #903415 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Стройконтрол-ГТ ООД
Strojkontrol-GT OOD
ЕИК:200192872
Инфо в ТР/Info Registry: 200192872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-01 9 800,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 2 849 682,27 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More