Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @assignor_eik 2016168050121 намери 10 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на колесен трактор с инвентар / фреза/, за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица
225702 #871278 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ ЕООД - Велико Търново
DZhEJ TREJDING EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:204986133
Инфо в ТР/Info Registry: 204986133
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-25 6 490,00BGN
Договор: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ БРЯГОВИЦА - БРЕСТЧМЕТАТА
225701 #838866 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД - Върбица /Смядово/
STROITELSTVO I STROITELNI MAShINI EOOD - Vyrbica /Smqdovo/
ЕИК:127564930
Инфо в ТР/Info Registry: 127564930
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-05-30 176 047,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване , включващо - профилактика , ремонт/ текущ и основен/, осигуряване на резервни части на 9/девет / броя / Моторни превозни средства , собственост на СЦДП ДП град Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Горна Оряховица
181732 #734904 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Сиконт ЕООД
Sikont EOOD
ЕИК:104598749
Инфо в ТР/Info Registry: 104598749
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-26 20 000,00BGN
Договор: Изготвяне на инвесниционен проект /фаза работен проект/ за основен ремонт на горски автомобилен път "Бряговица и Брестчетата" в държавни горски територии стопанисвани от ТП ДГС Горна Оряховица
181731 #706361 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-06 3 990,00BGN
Договор: Следгаранционно сервизно обслужване на авто-парка на ТП ДГС –Горна Оряховица, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“, включваща 2 обособени позиции: №1- Следгаранционно сервизно обслужване на автомобил марка „Тойота”, собственост на ТП ДГС ”, гр.Горна Оряховица, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях . №2- Следгаранционно сервизно обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС собственост на ТП ДГС Горна Оряховица
85843 #675653 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автоекспрес ООД
Avtoekspres OOD
ЕИК:104687094
Инфо в ТР/Info Registry: 104687094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-30 8 000,00BGN
Договор: Следгаранционно сервизно обслужване на авто-парка на ТП ДГС –Горна Оряховица, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“, включваща 2 обособени позиции: №1- Следгаранционно сервизно обслужване на автомобил марка „Тойота”, собственост на ТП ДГС ”, гр.Горна Оряховица, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях . №2- Следгаранционно сервизно обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС собственост на ТП ДГС Горна Оряховица
85844 #675653 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автоекспрес ООД
Avtoekspres OOD
ЕИК:104687094
Инфо в ТР/Info Registry: 104687094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-30 2 000,00BGN
Договор: ПЕРИОДИЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ , ВКЛЮЧВАЩО - ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ /ОСНОВЕН И ТЕКУЩ/, ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗЕРВНИ ЧАСТИ НА 9 /ДЕВЕТ/ БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА "СЦДП" ДП ГР.ГАБРОВО, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДГС ГОРНА ОРЯХОВИЦА.
85842 #607427 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сиконт ЕООД
Sikont EOOD
ЕИК:104598749
Инфо в ТР/Info Registry: 104598749
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-21 9 000,00BGN
Договор: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ/,осигуряване на резервни части на 11 /единадесет/ броя Моторни превозни средства, собственост на "СЦДП" ДП гр.Габрово, стопанисвани от ДП ДГС Горна Оряховица
85841 #544032 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сиконт ЕООД
Sikont EOOD
ЕИК:104598749
Инфо в ТР/Info Registry: 104598749
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-28 8 000,00BGN
Договор: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ/, осигуряване резервни части на 11/единадесет/ броя моторни превозни средства собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Горна Оряховица.
85840 #481279 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сиконт ООД - София
Sikont OOD - Sofiq
ЕИК:30271534
Инфо в ТР/Info Registry: 30271534
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-26 5 500,00BGN
Договор: Застраховка на служебните моторни превозни средства на "СЦДП" ДП гр.Габрово ТП ДГС "Горна Оряховица" гр.Горна Оряховица със застраховки "Автокаско", "Злополука на лицата в МПС" и Гражданска отговорност зя 2012г. и 2013 г.
85839 #474318 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gorna Orqhovica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена иншурънс груп" / Старо наименование Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ Булстрад / - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo "Bulstrad Viena inshuryns grup" / Staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZPAD/ Bulstrad / - Sofiq
ЕИК:694286
Инфо в ТР/Info Registry: 694286
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-07 4 121,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 243 148,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More