Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @assignor_eik 2016275060069 намери 25 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ за нуждите на ТП „ДГС Гърмен“
225720 #877335 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-29 5 449,04BGN
Договор: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС, както и монтаж, баланс и ремон на гуми
225719 #868469 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Никели ООД , гр. Гоце Делчев
Nikeli OOD , gr. Goce Delchev
ЕИК:101674615
Инфо в ТР/Info Registry: 101674615
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-18 39 590,00BGN
Договор: "Доставка на строителни материали за ремонт на сграда Горски пункт в м. "Топа" и водопроводна мрежа в м. "Беслет", находящи се на територията на ТП "ДГС Гърмен”.
225718 #827330 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петканин ЕООД - с. Огняново
Petkanin EOOD - s. Ognqnovo
ЕИК:101626296
Инфо в ТР/Info Registry: 101626296
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-18 12 000,00BGN
Договор: Доставка на Електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Гърмен за срок от 36 месеца
203445 #808058 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
„Кумер” ЕООД, София
„Kumer” EOOD, Sofiq
ЕИК:200907117
Инфо в ТР/Info Registry: 200907117
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-03 11 915,28BGN
Договор: Извършване на услуга в обект : Периодично техническо обслужване, включващо: профилактика, диагностика, сканиране и регулиране текущ и основен ремонт; осигуряване на резервни части на автомобилите стопанисвани от Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”.
181740 #738227 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
МОТО - МАНИ ООД
MOTO - MANI OOD
ЕИК:200737775
Инфо в ТР/Info Registry: 200737775
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-28 37 300,00BGN
Договор: Снегопочистване на горски автомобилни пътища на територията на ТП „ДГС Гърмен”, съгласно заповед за оправомощаване №80/23.01.2015 година на Директора на ЮЗДП гр. Благоевград с начална на поръчката в размер на 18000 /осемнадесет хиляди лева/ без ДДС.
181739 #706996 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Мехмедали Хаджиев - с. Горно Дряново
ET Mehmedali Hadzhiev - s. Gorno Drqnovo
ЕИК:101617023
Инфо в ТР/Info Registry: 101617023
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-11 18 000,00BGN
Договор: Извършване на услуга в обект " Снегопочистване на горски автомобилни пътища на територията на ТП ДГС Гърмен"
85887 #676473 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Би енд би партнерс ООД
Bi end bi partners OOD
ЕИК:200454179
Инфо в ТР/Info Registry: 200454179
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-03 2 677,00BGN
Договор: Извършване на услуга в обект " „Предоставяне на услуги по застраховане на служители, автомобили и имущество за нуждите на ТП „ДГС Гърмен“ за 2015г.“ разделено по обособени позиции описано по долу в т.2 както следва : Застраховане с „Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на ТП „ДГС Гърмен и злополука на лицата,местата в автомобилите”; „КАСКО на МПС”- собственост на ТП „ДГС Гърмен”за всички рискове за ППС; Групова застраховка „Злополука” за служителите на ТП „ДГС Гърмен”; „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие” за служителите на ТП „ДГС Гърмен”; Застраховка „Недвижимо имущество” за сгради, собственост на ТП „ДГС Гърмен” за една година, по обособени позиции”
85886 #682024 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена иншурънс груп" / Старо наименование Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ Булстрад / - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo "Bulstrad Viena inshuryns grup" / Staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZPAD/ Bulstrad / - Sofiq
ЕИК:694286
Инфо в ТР/Info Registry: 694286
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-26 7 851,00BGN
Договор: „Доставка чрез закупуване на комплект чипинг чук, кобур- пълнител и чанта, пластмасови пластини, горните необходими за дърводобивната дейност на ТП „ДГС Гърмен”.
85884 #654476 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Би енд би партнерс ООД
Bi end bi partners OOD
ЕИК:200454179
Инфо в ТР/Info Registry: 200454179
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-16 19 960,00BGN
Договор: „Доставка на 36 броя зимни гуми за автомобилите на ТП „ДГС Гърмен ”
85883 #648435 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
КИОГ ЕООД - Благоевград
KIOG EOOD - Blagoevgrad
ЕИК:101673890
Инфо в ТР/Info Registry: 101673890
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-11 4 824,00BGN
Договор: Извършване на услуга в обект " Снегопочистване на горски автомобилни пътища на територията на ТП ДГС Гърмен"
85885 #647867 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Мехмедали Хаджиев - с. Горно Дряново
ET Mehmedali Hadzhiev - s. Gorno Drqnovo
ЕИК:101617023
Инфо в ТР/Info Registry: 101617023
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-11 18 000,00BGN
Договор: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи, необходими за осъществяване на административното и стопанско обслужване на ТП "Държавно горско стопанство Гърмен по обособени позиции както следва с начални цени за "Обособена позиция 1 - 4900.00 лв. и за Обособена позиция 2 - 1350.00 лв.
85882 #618311 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Фонтана груп ЕООД- Гоце Делчев
Fontana grup EOOD- Goce Delchev
ЕИК:201624136
Инфо в ТР/Info Registry: 201624136
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-31 3 465,00BGN
Договор: „Периодично техническо обслужване, включващо: профилактика, диагностика, сканиране и регулиране текущ и основен ремонт; осигуряване на резервни части на автомобилите стопанисвани от Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”.
85881 #604962 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
МОТО - МАНИ ООД
MOTO - MANI OOD
ЕИК:200737775
Инфо в ТР/Info Registry: 200737775
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-22 39 000,00BGN
Договор: "Снегпочистване на горски автомобилни пътища" на територията на ТП "ДГС Гърмен", с. Гърмен
85880 #589203 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена иншурънс груп" / Старо наименование Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ Булстрад / - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo "Bulstrad Viena inshuryns grup" / Staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZPAD/ Bulstrad / - Sofiq
ЕИК:694286
Инфо в ТР/Info Registry: 694286
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-06 459,00BGN
Договор: "Снегпочистване на горски автомобилни пътища" на територията на ТП "ДГС Гърмен", с. Гърмен
85878 #586333 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петканин ЕООД - с. Огняново
Petkanin EOOD - s. Ognqnovo
ЕИК:101626296
Инфо в ТР/Info Registry: 101626296
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-30 25 000,00BGN
Договор: "Снегпочистване на горски автомобилни пътища" на територията на ТП "ДГС Гърмен", с. Гърмен
85879 #589203 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ Армеец - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZAD/ Armeec - Sofiq
ЕИК:121076907
Инфо в ТР/Info Registry: 121076907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-06 9 589,00BGN
Договор: Договаряне без обявление за обществена поръчка с прледмет: Обособена позициа 1 - Извършване на техническо обслужване - профилактика, диагностика , сканиране и регулиране, текущ ремонт, осигуряване на резервни части за моторните превозни средства стопанисвани от ТП "ДГС Гърмен". ОБособена позиция №2 - Извършване на доставка чрез закупуване на гуми /зимни, летни/ за моторните превозни средства на ТП "ДГС Гърмен".
85877 #523564 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
МОТО - МАНИ ООД
MOTO - MANI OOD
ЕИК:200737775
Инфо в ТР/Info Registry: 200737775
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-08 32 000,00BGN
Договор: Договаряне без обявление за обществена поръчка с прледмет: Обособена позициа 1 - Извършване на техническо обслужване - профилактика, диагностика , сканиране и регулиране, текущ ремонт, осигуряване на резервни части за моторните превозни средства стопанисвани от ТП "ДГС Гърмен". ОБособена позиция №2 - Извършване на доставка чрез закупуване на гуми /зимни, летни/ за моторните превозни средства на ТП "ДГС Гърмен".
85876 #523564 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Граматиков - интергруп ЕООД, Гоце Делчев
Gramatikov - intergrup EOOD, Goce Delchev
ЕИК:101714967
Инфо в ТР/Info Registry: 101714967
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-05 16 400,00BGN
Договор: "Снегопочистване на горски автомобилни пътища " на територията на ТП "ДГС Гърмен", с. Гърмен
85875 #522673 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Мехмедали Хаджиев - с. Горно Дряново
ET Mehmedali Hadzhiev - s. Gorno Drqnovo
ЕИК:101617023
Инфо в ТР/Info Registry: 101617023
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-04 30 000,00BGN
Договор:
85873 #521600 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АТС - България ООД - София
ATS - Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:130332479
Инфо в ТР/Info Registry: 130332479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-29 1 189,00BGN
Договор:
85874 #521600 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Перун - ККБ ЕООД - Благоевград
Perun - KKB EOOD - Blagoevgrad
ЕИК:101729823
Инфо в ТР/Info Registry: 101729823
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-29 15 660,00BGN
Договор:
85872 #521600 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елтех ЕООД - Димитровград
Elteh EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:40470310
Инфо в ТР/Info Registry: 40470310
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-25 4 751,00BGN
Договор: Открита процедура за възлагане на услуга по ЗОП с предмет на поръчката " Застраховане на движимо имущество МПС-та включващо : застраховка „Гражданска отговорност”, с клауза “Злополука на местата в МПС” на 11/единадесет/ броя МПС, сключване на застраховка „Автокаско” на 2 /два/ броя МПС, Застраховка на сгради- 10броя, сключване на застраховка „Трудова злополука” на 39 броя служители ТП ДГС „Гърмен"
85871 #509249 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ Армеец - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZAD/ Armeec - Sofiq
ЕИК:121076907
Инфо в ТР/Info Registry: 121076907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-15 6 723,00BGN
Договор: Открит конкурс за възлагане на услугата дърводобив - сеч, извоз и рампиране на строителна дървесина и дърва за огрев.
85869 #482078 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Мехмедали Хаджиев - с. Горно Дряново
ET Mehmedali Hadzhiev - s. Gorno Drqnovo
ЕИК:101617023
Инфо в ТР/Info Registry: 101617023
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-30 53 895,00BGN
Договор: Открит конкурс за възлагане на услугата дърводобив - сеч, извоз и рампиране на строителна дървесина и дърва за огрев.
85870 #482077 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Gyrmen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЖАМБО 2007 ЕООД
DZhAMBO 2007 EOOD
ЕИК:101753475
Инфо в ТР/Info Registry: 101753475
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-30 83 600,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 499 297,32 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More