Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @participants 107538885 @executant_full -107538885 намери 12 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на Община Троян през 2015 г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 1. Укрепване на общински път с. Терзийско за Коман /с габьони/ 2. Преасфалтиране участък от общински път мах. Сайска, с. Терзийско 3. Реконструкция на път м. Факирска, с. Балабанско 4. Преасфалтиране на участък от път мах. Длъжковска, с. Горно Трапе 5. Укрепване на откос на общински път, с. Балканец 6. Рехабилитация на участъци от общински път, с. Бели Осъм 7. Преасфалтиране на участък от път мах. Бончевска, с. Чифлик 8. Рехабилитация на участък от общински пъ,т с. Горно Трапе ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 1. Преасфалтиране участъци от общински път, с. Белиш 2. Възстановяване на подпорна стена за укрепване на общински път в с. Белиш 3. Преасфалтиране участъци от общински път мах. Бърдене, с. Голяма Желязна 4. Преасфалтиране на участък от път мах. Ралчевска, с. Старо село 5. Преасфалтиране на участък от общински път между с. Добродан и с. Врабево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1. Реконструкция на участък от общински път, с. Патрешко 2. Рехабилитация на участък от път мах. Жеравица, с. Черни Осъм 3. Преасфалтиране и укрепване откос на общински път, с. Калейца за Коман 4. Преасфалтиране на общински път, мах. Миховска 5. Рехабилитация местен път мах. Баба Стана - 2 етап, с. Орешак“
69960 #681066 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Виастрой АД - Ловеч
Viastroj AD - Lovech
ЕИК:110052320
Инфо в ТР/Info Registry: 110052320
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-05 248 370,00BGN
Договор: „Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на Община Троян през 2015 г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 1. Укрепване на общински път с. Терзийско за Коман /с габьони/ 2. Преасфалтиране участък от общински път мах. Сайска, с. Терзийско 3. Реконструкция на път м. Факирска, с. Балабанско 4. Преасфалтиране на участък от път мах. Длъжковска, с. Горно Трапе 5. Укрепване на откос на общински път, с. Балканец 6. Рехабилитация на участъци от общински път, с. Бели Осъм 7. Преасфалтиране на участък от път мах. Бончевска, с. Чифлик 8. Рехабилитация на участък от общински пъ,т с. Горно Трапе ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 1. Преасфалтиране участъци от общински път, с. Белиш 2. Възстановяване на подпорна стена за укрепване на общински път в с. Белиш 3. Преасфалтиране участъци от общински път мах. Бърдене, с. Голяма Желязна 4. Преасфалтиране на участък от път мах. Ралчевска, с. Старо село 5. Преасфалтиране на участък от общински път между с. Добродан и с. Врабево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1. Реконструкция на участък от общински път, с. Патрешко 2. Рехабилитация на участък от път мах. Жеравица, с. Черни Осъм 3. Преасфалтиране и укрепване откос на общински път, с. Калейца за Коман 4. Преасфалтиране на общински път, мах. Миховска 5. Рехабилитация местен път мах. Баба Стана - 2 етап, с. Орешак“
69959 #681066 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПСТ Плевен ЕООД - Плевен
PST Pleven EOOD - Pleven
ЕИК:201892554
Инфо в ТР/Info Registry: 201892554
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-04 265 700,00BGN
Договор: „Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на Община Троян през 2015 г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 1. Укрепване на общински път с. Терзийско за Коман /с габьони/ 2. Преасфалтиране участък от общински път мах. Сайска, с. Терзийско 3. Реконструкция на път м. Факирска, с. Балабанско 4. Преасфалтиране на участък от път мах. Длъжковска, с. Горно Трапе 5. Укрепване на откос на общински път, с. Балканец 6. Рехабилитация на участъци от общински път, с. Бели Осъм 7. Преасфалтиране на участък от път мах. Бончевска, с. Чифлик 8. Рехабилитация на участък от общински пъ,т с. Горно Трапе ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 1. Преасфалтиране участъци от общински път, с. Белиш 2. Възстановяване на подпорна стена за укрепване на общински път в с. Белиш 3. Преасфалтиране участъци от общински път мах. Бърдене, с. Голяма Желязна 4. Преасфалтиране на участък от път мах. Ралчевска, с. Старо село 5. Преасфалтиране на участък от общински път между с. Добродан и с. Врабево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1. Реконструкция на участък от общински път, с. Патрешко 2. Рехабилитация на участък от път мах. Жеравица, с. Черни Осъм 3. Преасфалтиране и укрепване откос на общински път, с. Калейца за Коман 4. Преасфалтиране на общински път, мах. Миховска 5. Рехабилитация местен път мах. Баба Стана - 2 етап, с. Орешак“
69958 #681066 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пътприбор ООД - София
Pytpribor OOD - Sofiq
ЕИК:831854370
Инфо в ТР/Info Registry: 831854370
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-03 238 000,00BGN
Договор: „Рехабилитация и реконструкция на улични и тротоарни платна на територията на Община Троян през 2015 г.”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 1.Реконструкция на ул.“Д-р Спас Бояджиев“- 2 етап гр.Троян 2.Прасфалтиране на ул.“Дъскотина“ гр.Троян 3.Рехабилитация на ул.“Клокотница“ с.Дебнево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 1.Преасфалтиране на ул.”Цано Кадийски” с.Г.Желязна 2.Преасфалтиране на ул.”Марин Стафунски” с.Борима 3.Преасфалтиране на ул.”Капитан Шаров“ с. Добродан 4.Рехабилитация на част от ул.”Керимска” с.Калейца ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1. Рехабилитация на ул.“Първи май“ с.Черни Осъм 2. Рехабилитация на ул. „Иван Лалев” с.Орешак 3.Реконструкция на ул.“Младост“- 2 етап с.Орешак 4.Асфалтиране на мост при „Хитър Петър“ с.Бели Осъм 5.Рехабилитация на част от ул.“Ленин“ с.Врабево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 1.Реконструкция на тротоар по ул.“Незабравка“ от ДГС до ул.“Радецки“ 2.Реконструкция тротоар по ул.“Ген.Карцов“ при читалище кв.“Василевско“ 3.Основен ремонт на тротоар на ул.“Академик Ангел Балевски“ (в района на „Рико Стил“) 4.Направа бетонова настилка на участък от ул.“Плевен“ с.Шипково 5.Направа бетонова настилка на ул.“Мир“ с.Шипково 6.Направа пешеходна алея с.Борима“.
69957 #674383 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пътстрой - Ловеч ЕООД
Pytstroj - Lovech EOOD
ЕИК:201811029
Инфо в ТР/Info Registry: 201811029
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-19 100 878,00BGN
Договор: РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017г. по 6 обособени позиции
54714 #672434 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Димас -лимк - Габрово
DZZD Dimas -limk - Gabrovo
ЕИК:176824872
Инфо в ТР/Info Registry: 176824872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-17 283 333,00BGN
Договор: РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017г. по 6 обособени позиции
54715 #672434 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Димас -лимк - Габрово
DZZD Dimas -limk - Gabrovo
ЕИК:176824872
Инфо в ТР/Info Registry: 176824872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-17 241 666,00BGN
Договор: РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017г. по 6 обособени позиции
54716 #672434 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Димас -лимк - Габрово
DZZD Dimas -limk - Gabrovo
ЕИК:176824872
Инфо в ТР/Info Registry: 176824872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-17 58 333,00BGN
Договор: „Рехабилитация и реконструкция на улични и тротоарни платна на територията на Община Троян през 2015 г.”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 1.Реконструкция на ул.“Д-р Спас Бояджиев“- 2 етап гр.Троян 2.Прасфалтиране на ул.“Дъскотина“ гр.Троян 3.Рехабилитация на ул.“Клокотница“ с.Дебнево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 1.Преасфалтиране на ул.”Цано Кадийски” с.Г.Желязна 2.Преасфалтиране на ул.”Марин Стафунски” с.Борима 3.Преасфалтиране на ул.”Капитан Шаров“ с. Добродан 4.Рехабилитация на част от ул.”Керимска” с.Калейца ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1. Рехабилитация на ул.“Първи май“ с.Черни Осъм 2. Рехабилитация на ул. „Иван Лалев” с.Орешак 3.Реконструкция на ул.“Младост“- 2 етап с.Орешак 4.Асфалтиране на мост при „Хитър Петър“ с.Бели Осъм 5.Рехабилитация на част от ул.“Ленин“ с.Врабево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 1.Реконструкция на тротоар по ул.“Незабравка“ от ДГС до ул.“Радецки“ 2.Реконструкция тротоар по ул.“Ген.Карцов“ при читалище кв.“Василевско“ 3.Основен ремонт на тротоар на ул.“Академик Ангел Балевски“ (в района на „Рико Стил“) 4.Направа бетонова настилка на участък от ул.“Плевен“ с.Шипково 5.Направа бетонова настилка на ул.“Мир“ с.Шипково 6.Направа пешеходна алея с.Борима“.
69955 #674383 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Виагруп ЕООД - Плевен
Viagrup EOOD - Pleven
ЕИК:114684488
Инфо в ТР/Info Registry: 114684488
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 86 844,00BGN
Договор: „РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ПРЕЗ 2015 г. по 6 обособени позиции”.
54711 #671309 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД
PYTSTROJ-GABROVO AD
ЕИК:107051800
Инфо в ТР/Info Registry: 107051800
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-05 123 500,00BGN
Договор: „РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ПРЕЗ 2015 г. по 6 обособени позиции”.
54712 #671309 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД
PYTSTROJ-GABROVO AD
ЕИК:107051800
Инфо в ТР/Info Registry: 107051800
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-05 141 666,00BGN
Договор: „РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ПРЕЗ 2015 г. по 6 обособени позиции”.
54713 #671309 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД
PYTSTROJ-GABROVO AD
ЕИК:107051800
Инфо в ТР/Info Registry: 107051800
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-05 124 333,00BGN
Договор: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, гр.Ловеч – уличен водопровод от О.Т.1538 през О.Т.727 до О.Т.710 и водопроводи по вътрешноквартални улици, ж.к. "Червен бряг ”"
6870 #658369 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ AD - Lovech
ЕИК: 110549443
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Виастрой АД - Ловеч
Viastroj AD - Lovech
ЕИК:110052320
Инфо в ТР/Info Registry: 110052320
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-26 323 745,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 2 236 368,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More