Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 200737120 намери 8 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, попадащи в териториалния обхват на област Пловдив, по обособени позиции за срок от 24 месеца”
226287 #828764 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Trakiq /predishno naimenovanie - Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Chekerica kym Dyrzhavno predpriqtie/ - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800225
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-07 3 640,00BGN
Договор: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, попадащи в териториалния обхват на област Пловдив, по обособени позиции за срок от 24 месеца”
226288 #828764 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Trakiq /predishno naimenovanie - Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Chekerica kym Dyrzhavno predpriqtie/ - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800225
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-07 16 192,00BGN
Договор: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, попадащи в териториалния обхват на област Пловдив, по обособени позиции за срок от 24 месеца"
182259 #705995 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Trakiq /predishno naimenovanie - Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Chekerica kym Dyrzhavno predpriqtie/ - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800225
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-05 13 420,00BGN
Договор: Възлагане на услугата -Застраховане "Пълно Автокаско" и "Злополука" за служебните автомобили, собственост на ТП ДГС-Своге
87644 #593589 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Своге към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Svoge kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760092
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-24 1 406,00BGN
Договор: Сключване на Застраховка Гражданска Отговорност на водачите на служебни автомобили, собственост на ТП ДГС-Своге
87643 #593006 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Своге към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Svoge kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760092
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-09 1 618,00BGN
Договор: Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС-ГР.ЛОВЕЧ със застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Каско", "Трудова злополука" и "Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие".
86583 #573546 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ловеч към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Lovech kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760020
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-02 3 392,00BGN
Договор: Проведена открита процедура по реда на чл. 3, ал.1 от ЗОП с предмет Застраховане на движимо и недвижимо имущество, застраховане на служителите на ТП "ДГС Елешница" съгласно Решения № РД 060111 от 26.07.2012 година - откриване на процедурата и Решение № РД 060116 от 31.07.2012 - за промяна на открита процедура, включваща : 1.Сключване на застраховка "Гражданска отговорност на автомоболистите и "злополука" на лицата / местата за 7 броя МПС и 3 бр. мотоциклети собственост на ТП ДГС Елешница; 2. Сключване на застраховка "КАСКО" на МПС - пълно, с всички рискове за 2 бр. МПС, собственост на ТП ДГС Елешница; 3. Сключване на групова застраховка "Трудова злополука" съгасно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука" и "Живот и злополука" съгласно чл.192 от ЗГ за 33 бр.служители; 4. Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие за 21 бр. служители на ТП "ДГС Елешница" ; 5.Сключване на застраховка "Недвижимо имущество за 7 бр. сгради собственост на ТП "ДГС Елешница".
86040 #504068 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елешница към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Eleshnica kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060020
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-11 4 440,00BGN
Договор: ЗАСТРАХОВАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА ТП "ДГС БЕЛИЦА"
85498 #504214 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белица към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Belica kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК ОЛИМПИК клон България КЧТ - гр.София
ZK OLIMPIK klon Bylgariq KChT - gr.Sofiq
ЕИК:200737120
Инфо в ТР/Info Registry: 200737120
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-04 2 285,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 46 393,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More