Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ -> Вирус Креатив Студио ЕООД - София (4435.00 BGN)

„Изработване на информационни и комуникационни материали”

ID 370061
Дата на публикуване 2009-08-06
Тип на документа 43
Номер на поръчка 101772
Поръчител Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ 131023083
Описание „Изработване на информационни и комуникационни материали”
Обект услуги
Относно финансирането Малката обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Държавната агенция по туризъм в качеството й на конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”.
Участници NO
Дата на договора 2 от 2009-08-03
Изпълнител Вирус Креатив Студио ЕООД - София 175231260
Собственици на изпълнител Вирус Креатив Студио ЕООД - София 175231260 Вирус Креатив Студио ЕООД - София ID:8962
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 435,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More