Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ -> Публисис АД - /Старо наименование - ПУБЛИСИС ЕАД - София/ (98268.02 BGN)

„Изготвяне на наръчник, информационни материали и провеждането на информационни семинари за туристическия бизнес” 

ID 374622
Дата на публикуване 2009-09-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 101952
Поръчител Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ 131023083
Описание „Изготвяне на наръчник, информационни материали и провеждането на информационни семинари за туристическия бизнес”
Обект услуги
Относно финансирането Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по проект BG 161PO001/3.3-01/2008/001-3 „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" по Оперативна прогрма "Регонално развитие" 2007-2013г.
Участници NO
Дата на договора 3 от 2009-09-23
Изпълнител Публисис АД - /Старо наименование - ПУБЛИСИС ЕАД - София/ 175432612
Собственици на изпълнител Публисис АД - /Старо наименование - ПУБЛИСИС ЕАД - София/ 175432612 Публисис АД - /Старо наименование - ПУБЛИСИС ЕАД - София/ ID:11305
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 98 268,02 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More