Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ -> ДЗЗД Консорциум Синеста - София (432000.00 BGN)

„Проучвания на чуждестранните посетители в България и на пътуванията на българите в страната”

ID 371675
Дата на публикуване 2009-08-25
Тип на документа 3
Номер на поръчка 104352
Поръчител Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ 131023083
Описание „Проучвания на чуждестранните посетители в България и на пътуванията на българите в страната”
Обект услуги
Относно финансирането Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по проект BG 161PO001/3.3-01/2008/001-1 "Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг"
Участници NO
Дата на договора 1 от 2009-08-17
Изпълнител ДЗЗД Консорциум Синеста - София 175712571
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консорциум Синеста - София 130891931 ЕСТАТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 130453623 СИНОВЕЙТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 432 000,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More