Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ -> ДЗЗД Консорциум Единна система за туристическа информация - София (68000.00 BGN)

„АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДОРАЗВИВАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ”

ID 378291
Дата на публикуване 2009-11-06
Тип на документа 43
Номер на поръчка 123593
Поръчител Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ 131023083
Описание „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДОРАЗВИВАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ”
Обект услуги
Относно финансирането Малката обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Държавната агенция по туризъм в качеството й на конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”.
Участници NO
Дата на договора 1 от 2009-11-04
Изпълнител ДЗЗД Консорциум Единна система за туристическа информация - София 175796207
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консорциум Единна система за туристическа информация - София 200766645 """БАЛКАН ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БГ"" ЕООД", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал 130843000 ДИГИТЕХ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал --------- ДАТА КОНЦЕПТ, националност: GRC, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 131395219 """ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ"" ЕООД", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 35.0% от общия капитал
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 68 000,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More