Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ -> Консорциум Медиа Консулта - Крес (2422150.00 BGN)

„Провеждане на рекламни кампании на пазари Германия, Великобритания и Русия”, съгласно Рамково споразумение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт”, открита с Решение № ОПРР-01-582/19.11.2009 г. на Възложителя

ID 402411
Дата на публикуване 2010-06-18
Тип на документа 3
Номер на поръчка 145477
Поръчител Държавна агенция по туризъм /ДАТ/ 131023083
Описание „Провеждане на рекламни кампании на пазари Германия, Великобритания и Русия”, съгласно Рамково споразумение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт”, открита с Решение № ОПРР-01-582/19.11.2009 г. на Възложителя
Обект услуги
Относно финансирането Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-2 за проект „Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия”
Участници NO
Дата на договора 001-2-U-14 от 2010-06-11
Изпълнител Консорциум Медиа Консулта - Крес 175889575
Собственици на изпълнител Консорциум Медиа Консулта - Крес 175889575 Консорциум Медиа Консулта - Крес ID:14191
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 422 150,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More