Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ -> Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София (959.22 BGN)

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД. 

ID 412423
Дата на публикуване 2010-10-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 167981
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ 831605845
Описание Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора РД-25-176-12 от 2010-10-05
Изпълнител Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София 102153152
Собственици на изпълнител Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София 102153152 Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София ID:467
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 959,22 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More