Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2018 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to 2018. Data extracted from data.egov.bg.


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ -> Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София (137.59 BGN)

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД. 

ID 412423
Дата на публикуване 2010-10-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 167981
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ 831605845
Описание Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора РД-25-176-70 от 2010-10-05
Изпълнител Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София 102153152
Собственици на изпълнител Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София 102153152 Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София ID:467
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 137,59 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More