Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение /IV МБАЛ/ - София АД -> ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД (30000.00 BGN)

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдявания имот на ІV МБАЛ-София ЕАД, в сградата на бул. "Македония" № 38. 

ID 382154
Дата на публикуване 2009-12-17
Тип на документа 43
Номер на поръчка 67847
Поръчител Четвърта многопрофилна болница за активно лечение /IV МБАЛ/ - София АД 689047
Описание Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдявания имот на ІV МБАЛ-София ЕАД, в сградата на бул. "Македония" № 38.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 1036.1 от 2008-07-10
Изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046
Собственици на изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ID:6458
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 30 000,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More