Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ - София -> ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД (0.00 BGN)

"Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години", по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в гр. София", Обособена позиция № 2 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Враца", Обособена позиция № 3 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Перник", Обособена позиция № 4 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Плевен", Обособена позиция № 5 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. гр. Монтана, гр. Разград, гр. Стара Загора и гр. Ямбол" и Обособена позиция № 6 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Добрич и гр. Шумен"

ID 741484
Дата на публикуване 2016-07-21
Тип на документа 0
Номер на поръчка 333319
Поръчител Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ - София 130008993
Описание "Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години", по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в гр. София", Обособена позиция № 2 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Враца", Обособена позиция № 3 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Перник", Обособена позиция № 4 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Плевен", Обособена позиция № 5 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. гр. Монтана, гр. Разград, гр. Стара Загора и гр. Ямбол" и Обособена позиция № 6 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Добрич и гр. Шумен"
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора УС-02-22 от 2016-07-05
Изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046
Собственици на изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More