Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград -> Бент ойл AД - София (54439.32 BGN)

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЛС Арамлиец към Югозападно държавно препдриятие ДП 

ID 716135
Дата на публикуване 2016-02-25
Тип на документа 0
Номер на поръчка 331857
Поръчител Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград 201627506
Описание Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЛС Арамлиец към Югозападно държавно препдриятие ДП
Обект доставки
Относно финансирането
Участници
Дата на договора 2222 от 2016-01-29
Изпълнител Бент ойл AД - София 200852966
Собственици на изпълнител Бент ойл AД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 54 439,32 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More