Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Киро Попов" Карлово ЕООД -> Бент ойл AД - София (31883.00 BGN)

Доставка на горива за нуждите на "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД - безоловен бензин А 95 Н bio 2 % CPV код 09132100-4, количество до 6000 литра; дизелово моторно гориво Б6, CPV код 09134200-9, количество до 16 000 литра.  

ID 717821
Дата на публикуване 2016-03-07
Тип на документа 0
Номер на поръчка 332555
Поръчител Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Киро Попов" Карлово ЕООД 115518099
Описание Доставка на горива за нуждите на "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД - безоловен бензин А 95 Н bio 2 % CPV код 09132100-4, количество до 6000 литра; дизелово моторно гориво Б6, CPV код 09134200-9, количество до 16 000 литра.
Обект услуги
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора 8 от 2016-02-26
Изпълнител Бент ойл AД - София 200852966
Собственици на изпълнител Бент ойл AД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 31 883,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More