Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Врач" - Сандански -> Б. Браун Медикал ЕООД - София (36409.42 BGN)

Доставка на медицински изделия- Водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ ”Свети Врач” ЕООД гр. Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Въ

ID 761567
Дата на публикуване 2016-12-09
Тип на документа 0
Номер на поръчка 337691
Поръчител Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Врач" - Сандански 101522447
Описание Доставка на медицински изделия- Водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ ”Свети Врач” ЕООД гр. Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Въ
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 8
Дата на договора 103-08 от 2016-11-08
Изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София 175016820
Собственици на изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 36 409,42 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More