Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Самуил -> Бент ойл AД - София (109720.00 BGN)

Доставка на горива за нуждите на община Самуил по позиции, както следва:  І позиция - 10 000 литра - Газьол 0,001 % S за отопление;  ІІ позиция - 50 000 литра - Дизелово гориво за МПС;  ІІІ позиция - 6 000 литра - Бензин А95H;  ІV позиция - 3 000 кг - Пропан - бутан за битови нужди;  V позиция - 2 000 литра - Пропан - бутан за МПС.     

ID 709427
Дата на публикуване 2016-01-22
Тип на документа 0
Номер на поръчка 331606
Поръчител Община Самуил 505928
Описание Доставка на горива за нуждите на община Самуил по позиции, както следва: І позиция - 10 000 литра - Газьол 0,001 % S за отопление; ІІ позиция - 50 000 литра - Дизелово гориво за МПС; ІІІ позиция - 6 000 литра - Бензин А95H; ІV позиция - 3 000 кг - Пропан - бутан за битови нужди; V позиция - 2 000 литра - Пропан - бутан за МПС.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора 10 от 2016-01-06
Изпълнител Бент ойл AД - София 200852966
Собственици на изпълнител Бент ойл AД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 109 720,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More