Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Сухиндол -> Бент ойл AД - София (49540.00 BGN)

Периодични доставки на газьол за отопление S-0.001% /дизел за отопление/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция с. Горско Косово Община Сухиндол приблизително количество - 140000 л. ±20% и ежедневно зареждане на горива за нуждите на автомобилния парк на община Сухиндол чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на ежедневно обслужване и система за безналично плащане както следва: Дизелово гориво за автомобили приблизително количество – 34 000 л. ±20%; автомобилен бензин А-95Н -приблизително количество 20 000 л. +/-20%; за срок от 4 години от подписване на договора.

ID 706635
Дата на публикуване 2016-01-11
Тип на документа 0
Номер на поръчка 330936
Поръчител Община Сухиндол 133997
Описание Периодични доставки на газьол за отопление S-0.001% /дизел за отопление/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция с. Горско Косово Община Сухиндол приблизително количество - 140000 л. ±20% и ежедневно зареждане на горива за нуждите на автомобилния парк на община Сухиндол чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на ежедневно обслужване и система за безналично плащане както следва: Дизелово гориво за автомобили приблизително количество – 34 000 л. ±20%; автомобилен бензин А-95Н -приблизително количество 20 000 л. +/-20%; за срок от 4 години от подписване на договора.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора 11.12.15.2147 от 2016-01-11
Изпълнител Бент ойл AД - София 200852966
Собственици на изпълнител Бент ойл AД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 49 540,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More