Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Софийски имоти ЕАД -> ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД (0.00 BGN)

Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от 1 годинa

ID 708099
Дата на публикуване 2016-01-15
Тип на документа 0
Номер на поръчка 330512
Поръчител Софийски имоти ЕАД 831835134
Описание Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от 1 годинa
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора Д-01-059 от 2015-12-18
Изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046
Собственици на изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More