Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ -> ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД (0.00 BGN)

"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за УНСС и поделения. Обществената поръчка е за срок 3 години и се отнася за следните обекти - Учебните корпуси на УНСС - гр. София, СК"Бонсист" - гр. София, Поделение "Студентски столове и общежития" блокове №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски столове № 33 и № 39"

ID 719226
Дата на публикуване 2016-03-14
Тип на документа 0
Номер на поръчка 332556
Поръчител Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ 670602
Описание "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за УНСС и поделения. Обществената поръчка е за срок 3 години и се отнася за следните обекти - Учебните корпуси на УНСС - гр. София, СК"Бонсист" - гр. София, Поделение "Студентски столове и общежития" блокове №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски столове № 33 и № 39"
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора ЗОП-31/2016 от 2016-03-12
Изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046
Собственици на изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More