Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД -> Б. Браун Медикал ЕООД - София (514793.33 BGN)

"Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”

ID 711934
Дата на публикуване 2016-02-05
Тип на документа 0
Номер на поръчка 328132
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД 831605806
Описание "Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 15
Дата на договора 29 от 2016-01-18
Изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София 175016820
Собственици на изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 514 793,33 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More