Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД -> Б. Браун Медикал ЕООД - София (2277.00 BGN)

„Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

ID 738878
Дата на публикуване 2016-07-04
Тип на документа 0
Номер на поръчка 332889
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД 831605806
Описание „Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 10
Дата на договора 258 от 2016-06-17
Изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София 175016820
Собственици на изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 277,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More