Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ -> Бент ойл AД - София (70866 BGN)

Доставка на горива: бензин А95Н и дизелово гориво за нуждите на служебните автомобили на Агенция за ядрено регулиране чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти.

ID 771732
Дата на публикуване 2017-02-10
Тип на документа 0
Номер на поръчка 320224
Поръчител Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ 000697567
Описание Доставка на горива: бензин А95Н и дизелово гориво за нуждите на служебните автомобили на Агенция за ядрено регулиране чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора 44-00-4 от 2015-01-08
Изпълнител Бент ойл AД - София 200852966
Собственици на изпълнител Бент ойл AД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 70 866,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More