Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Първа многопрофилна болница за активно лечение /I МБАЛ/ - София ЕАД -> Живас ООД - София (5519 BGN)

Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД

ID 817025
Дата на публикуване 2017-11-28
Тип на документа 0
Номер на поръчка 348556
Поръчител Първа многопрофилна болница за активно лечение /I МБАЛ/ - София ЕАД 000689015
Описание Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 6
Дата на договора 67 от 2017-11-08
Изпълнител Живас ООД - София 831076655
Собственици на изпълнител Живас ООД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 5 519,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More