Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ София - град -> ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД (176000 BGN)

Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители в гр. София на сгради на териториални структури на Агенция за социално подпомагане по чл. 149 ал. 1т. 3 от ЗЕ

ID 808879
Дата на публикуване 2017-10-09
Тип на документа 0
Номер на поръчка 349880
Поръчител Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ София - град 1210150561549
Описание Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители в гр. София на сгради на териториални структури на Агенция за социално подпомагане по чл. 149 ал. 1т. 3 от ЗЕ
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора 22-ФС01-0124/06.10.2017 г. от 2017-10-06
Изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046
Собственици на изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 176 000,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More