Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Сметна палата на Република България /РБ/ -> ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД (51816 BGN)

„Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 години, по обособени позиции”

ID 802786
Дата на публикуване 2017-08-30
Тип на документа 0
Номер на поръчка 346951
Поръчител Сметна палата на Република България /РБ/ 121004469
Описание „Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 години, по обособени позиции”
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1
Дата на договора 5 от 2017-08-01
Изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046
Собственици на изпълнител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 51 816,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More