Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД -> Бикомед ООД - София (838.15 BGN)

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на КОЦ-В.Търново ЕООД

ID 847279
Дата на публикуване 2018-05-18
Тип на документа 0
Номер на поръчка 353029
Поръчител Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД 104524994
Описание Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на КОЦ-В.Търново ЕООД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 21
Дата на договора 02/00763-2017-0007 от 2018-04-23
Изпълнител Бикомед ООД - София 130421337
Собственици на изпълнител Бикомед ООД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 838,15 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More