Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Многопрофилна болница за активно лечение "Токуда болница София" -> Б. Браун Медикал ЕООД - София (0.00 BGN)

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

ID 660952
Дата на публикуване 2015-04-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 249206
Поръчител Многопрофилна болница за активно лечение "Токуда болница София" 175077093
Описание Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Токуда Болница София" АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници За обособени позиции № 168, 169, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 198, 199, 205, 218, 221, 222, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 487, 488, 489, 710, 713, 714, 720 и 721 има подадена само една оферта. || ||За обособена позиция № 110: ||"Софарма Трейдинг" АД, ЕИК: 103267194 ||"Маримпекс-7" ЕООД, ЕИК: 130489377 || ||За обособена позиция № 761: ||"Медекс" ООД, ЕИК: 131268894 ||"Фьоникс Фарма" ЕООД, ЕИК: 203283623 ||"Ей енд Ди фарма България" ЕАД, ЕИК: 131107072
Дата на договора 435-713 от 2015-04-08
Изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София 175016820
Собственици на изпълнител Б. Браун Медикал ЕООД - София 175016820 Б. Браун Медикал ЕООД - София Б. Браун Медикал ЕООД - София 175016820 ID: 6652
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More