Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София -> Екос-Медика ООД - София (8906.00 BGN)

“Доставка на медицински изделия" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

ID 635635
Дата на публикуване 2014-11-28
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315806
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София 831605795
Описание “Доставка на медицински изделия" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1.„БИКОМЕД” ООД с ЕИК:13042133, представлявано от ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕЧЕВА - управител ||2.„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с ЕИК: 831641528, представлявано от ЙОНКА ХРИСТОВА ГЕТОВА-ХРИСТАНОВА – управител и ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОНОВ - прокурист ||3. „ЮНИМЕДИКА” ЕООД с ЕИК: 831844012, представлявано от АНЕТА АТАНАСОВА МИХОВА- управител ||4. “ИНФОМЕД” ЕООД с ЕИК: 121155656, представлявано от КАЛИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ- управител ||5. „РИДАКОМ” ЕООД, с ЕИК: 175040885, представлявано от ДЕЧО ПЕТРОВ ДЕЧЕВ – управител. ||6. АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД с ЕИК: 121864013, представлявано от АННА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА – управител ||7. ПАРАМЕДИКА" ООД с ЕИК: 131288014, представлявано от ВСЕМИЛА НИКОЛОВА ПОПОВА – управител, ||8. „ЕКОМЕТ-90” ЕООД с ЕИК:130139003, представлявано от ВИКТОР КАМЕНОВ КУРУДИМОВ - управител ||9. ”ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД с ЕИК:130928543, представлявано от КАРЕЛ НИКОЛААС ЙОЗЕФУС МАРИЯ ВАН БИЛДЕРБЕЕК - управител ||10.”МЕДИЛОН” ЕООД с ЕИК:121600953, представлявано от ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА - управител ||11. „ФАРМТЕКС МЕДИКЪЛ” ЕООД с ЕИК:131504056, представлявано от Татяна Томова Попова - управител ||12. „МЕДИТРЕЙД” ООД с ЕИК:103765736, представлявано от НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ - управител ||13.”УНИФАРМ” АД с ЕИК: 831537465, представлявано от ОГНЯН КИРИЛОВ ПАЛАВЕЕВ- представител ||14. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД с ЕИК:122055819, представлявано от РОСИЦА МИХАЙЛОВА ПЕНЧЕВА - управител ||15. „БУЛМАР МЛ” ООД с ЕИК: 131148628, представлявано от МАРИЕЛА СПАСОВА ГАЧЕВСКА - управител ||16. ”ДЕВИМЕД” ООД с ЕИК:130322047, представлявано от АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ МАДЖАРОВ - управител ||17. ”МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД с ЕИК: 130488072 представлявано от МАРЧЕЛА СТОЙЧЕВА БАНОВА- ГАБРОВСКА - управител ||18. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД с ЕИК:103506445, представлявано от ПЛАМЕН АНТОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ – управител ||19. „ЕКОС-МЕДИКА” ООД с ЕИК: 831029075, представлявано от ЕЛКА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА-ПЕТРОВА - управител ||20.”ДИАМЕД” ООД с ЕИК:121062052, представлявано от ДИМИТЪР МАРИНОВ МАРИНЧЕВ и МАРИО ТРЪПКОВ ТАНЕВ – заедно и поотделно. ||21.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с ЕИК:103267194, представлявано от ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – Изпълнителен директор ||22. „АГАРТА ЦМ” ЕООД с ЕИК:121096923, представлявано от ЦЕНКА ПЕТКОВА МАРИНОВА - управител ||23. „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:175327789, представлявано от EМИЛ АНКОВ СПАСОВ - управител ||24. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:115573932, представлявано от ЕМИЛИЯ ДЕЛЧЕВА БЕЛЕВА - управител ||25. „МЕДИМАГ-МС” ООД с ЕИК:130871925, представлявано от СИЛВИЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА - управител ||26. ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА” с ЕИК: 831913939, представлявано от ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА - управител ||27.„АКВАХИМ” АД с ЕИК: 200984964 представлявано от БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ - Председател на СД и КАМЕЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЦАНКОВА – Изпълнителен директор, заедно ||28. ”БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:131189596, представлявано от БЕРНХАРД КЮЕНБУРГ И ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИГАНЕВ – поотделно ||29. „СЕРВИЗМЕД" ООД с ЕИК:831546368, представлявано от АСЕН АНДРЕЕВ МАРКОВ – управител. ||30. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД с ЕИК:175016820, представлявано от ХОРСТ ХАЙНЦ ЩЮЕР И ОЛИВЪР ШАУМАН – управители заедно, чрез пълномощници Борислава Кирилова Здравкова и Невена Виолинова Ненова ||31. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:130477290, представлявано от ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ КРЪСТЕВ- управител
Дата на договора 1158 от 2014-11-25
Изпълнител Екос-Медика ООД - София 831029075
Собственици на изпълнител Екос-Медика ООД - София 831029075 Екос-Медика ООД - София Екос-Медика ООД - София 831029075 ID: 261
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 8 906,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More