Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София -> Истлинк България ЕООД - пререгистриран от Истлинк България ООД - Пловдив (40166.00 BGN)

“Доставка на медицински изделия" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

ID 635635
Дата на публикуване 2014-11-28
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315806
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София 831605795
Описание “Доставка на медицински изделия" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1.„БИКОМЕД” ООД с ЕИК:13042133, представлявано от ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕЧЕВА - управител ||2.„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с ЕИК: 831641528, представлявано от ЙОНКА ХРИСТОВА ГЕТОВА-ХРИСТАНОВА – управител и ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОНОВ - прокурист ||3. „ЮНИМЕДИКА” ЕООД с ЕИК: 831844012, представлявано от АНЕТА АТАНАСОВА МИХОВА- управител ||4. “ИНФОМЕД” ЕООД с ЕИК: 121155656, представлявано от КАЛИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ- управител ||5. „РИДАКОМ” ЕООД, с ЕИК: 175040885, представлявано от ДЕЧО ПЕТРОВ ДЕЧЕВ – управител. ||6. АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД с ЕИК: 121864013, представлявано от АННА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА – управител ||7. ПАРАМЕДИКА" ООД с ЕИК: 131288014, представлявано от ВСЕМИЛА НИКОЛОВА ПОПОВА – управител, ||8. „ЕКОМЕТ-90” ЕООД с ЕИК:130139003, представлявано от ВИКТОР КАМЕНОВ КУРУДИМОВ - управител ||9. ”ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД с ЕИК:130928543, представлявано от КАРЕЛ НИКОЛААС ЙОЗЕФУС МАРИЯ ВАН БИЛДЕРБЕЕК - управител ||10.”МЕДИЛОН” ЕООД с ЕИК:121600953, представлявано от ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА - управител ||11. „ФАРМТЕКС МЕДИКЪЛ” ЕООД с ЕИК:131504056, представлявано от Татяна Томова Попова - управител ||12. „МЕДИТРЕЙД” ООД с ЕИК:103765736, представлявано от НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ - управител ||13.”УНИФАРМ” АД с ЕИК: 831537465, представлявано от ОГНЯН КИРИЛОВ ПАЛАВЕЕВ- представител ||14. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД с ЕИК:122055819, представлявано от РОСИЦА МИХАЙЛОВА ПЕНЧЕВА - управител ||15. „БУЛМАР МЛ” ООД с ЕИК: 131148628, представлявано от МАРИЕЛА СПАСОВА ГАЧЕВСКА - управител ||16. ”ДЕВИМЕД” ООД с ЕИК:130322047, представлявано от АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ МАДЖАРОВ - управител ||17. ”МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД с ЕИК: 130488072 представлявано от МАРЧЕЛА СТОЙЧЕВА БАНОВА- ГАБРОВСКА - управител ||18. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД с ЕИК:103506445, представлявано от ПЛАМЕН АНТОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ – управител ||19. „ЕКОС-МЕДИКА” ООД с ЕИК: 831029075, представлявано от ЕЛКА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА-ПЕТРОВА - управител ||20.”ДИАМЕД” ООД с ЕИК:121062052, представлявано от ДИМИТЪР МАРИНОВ МАРИНЧЕВ и МАРИО ТРЪПКОВ ТАНЕВ – заедно и поотделно. ||21.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с ЕИК:103267194, представлявано от ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – Изпълнителен директор ||22. „АГАРТА ЦМ” ЕООД с ЕИК:121096923, представлявано от ЦЕНКА ПЕТКОВА МАРИНОВА - управител ||23. „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:175327789, представлявано от EМИЛ АНКОВ СПАСОВ - управител ||24. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:115573932, представлявано от ЕМИЛИЯ ДЕЛЧЕВА БЕЛЕВА - управител ||25. „МЕДИМАГ-МС” ООД с ЕИК:130871925, представлявано от СИЛВИЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА - управител ||26. ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА” с ЕИК: 831913939, представлявано от ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА - управител ||27.„АКВАХИМ” АД с ЕИК: 200984964 представлявано от БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ - Председател на СД и КАМЕЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЦАНКОВА – Изпълнителен директор, заедно ||28. ”БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:131189596, представлявано от БЕРНХАРД КЮЕНБУРГ И ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИГАНЕВ – поотделно ||29. „СЕРВИЗМЕД" ООД с ЕИК:831546368, представлявано от АСЕН АНДРЕЕВ МАРКОВ – управител. ||30. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД с ЕИК:175016820, представлявано от ХОРСТ ХАЙНЦ ЩЮЕР И ОЛИВЪР ШАУМАН – управители заедно, чрез пълномощници Борислава Кирилова Здравкова и Невена Виолинова Ненова ||31. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК:130477290, представлявано от ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ КРЪСТЕВ- управител
Дата на договора 1161 от 2014-11-25
Изпълнител Истлинк България ЕООД - пререгистриран от Истлинк България ООД - Пловдив 115573932
Собственици на изпълнител Истлинк България ЕООД - пререгистриран от Истлинк България ООД - Пловдив 115573932 Истлинк България ЕООД - пререгистриран от Истлинк България ООД - Пловдив Истлинк България ЕООД - пререгистриран от Истлинк България ООД - Пловдив 115573932 ID: 194
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 40 166,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More