Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ -> Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София (16620.00 BGN)

„Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД

ID 653660
Дата на публикуване 2015-03-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 316648
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ 831605845
Описание „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД
Обект услуги
Относно финансирането
Участници 1. ЕТ “КАРДИОТЕХ СЕРВИЗ-БОГДАН НИКОЛОВ, ЕИК 130004961; ||2. “МАРТИ-76” ЕООД, ЕИК 131218820; ||3. „Инфомед” ЕООД, ЕИК 121155656; ||4. АКВАМЕДИКА” ЕООД, ЕИК 201539700; ||5. “ГЮС” ООД, ЕИК 010277348; ||6. “ЕВРОМЕД-7” ООД, ЕИК 175234413; ||7. ЕТ“АВ - Инженеринг“, ЕИК 831278754; ||8. „Медимаг - МС“ООД, ЕИК 130871925; ||9. “ИДСМ” ООД, , ЕИК 201918351; ||10. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, ЕИК 103506445; ||11. “АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА” ЕООД, , ЕИК 123620328; ||12. „Сервизмед” ООД, ЕИК 831546368; ||13. „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪРБЪЛГАРИЯ“ЕООД, ЕИК 201952777; ||14. „МЕДИТЕХ“ ООД, ЕИК 131392221; ||15. “СИМЕНС” ЕООД, ЕИК 121746004; ||16. „ЕМИКРОН“ЕООД, ЕИК 201110957; ||17. ЕТ„Промед – Огнян Дянков“, ЕИК 030414270; ||18. „Медилон“ ЕООД, ЕИК 121600953; ||19. „Джи – Мед България“ЕООД, ЕИК 130747087; ||20. “С&T” ЕООД, ЕИК 831131023; ||21. “ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175152005; ||22. “ИНТЕР БИЗНЕС - 91” ЕООД, ЕИК 010652246; ||23. “Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, ЕИК 175016820; ||24. „Софарма Трейдинг”АД, ЕИК 103267194; ||25. „Дрегер Медикал България”ЕООД, ЕИК 040463419; ||26. “РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА” ЕООД, ЕИК 13049890, ||27. „Диамед“ ООД ЕИК 121062052; ||28. Апаратура в Медицината, Иновации, Консултиране и Сервиз – АМИКС ООД, ЕИК 202850584; ||29. „Савена БГ“ ЕООД, ЕИК 200826569. ||
Дата на договора РД-25-50 от 2015-02-26
Изпълнител Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София 831546368
Собственици на изпълнител Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София 831546368 Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София 831546368 ID: 158
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 16 620,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More