Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив -> Миомед ООД пререгистриран от Миомед ЕООД - Пловдив (1576.00 BGN)

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

ID 644531
Дата на публикуване 2015-01-23
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317269
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив 115576405
Описание „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”
Обект доставки
Относно финансирането
Участници "Диагностик Имиджинг" ООД ЕИК: 130099103, "Миомед" ООД ЕИК:115875553, "Елта 90М" ООД ЕИК:130469816, "Медимаг МС" ООД ЕИК:130871925, "Интер Бизнес 91" ЕООД ЕИК:010652246, "Ридаком" ЕООД ЕИК:175040885, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД ЕИК: 831641528, „Марвена Диагностика“ ООД ЕИК:200600292, „Антисел България“ ООД ЕИК:121152973, „Булмар МЛ“ ООД ЕИК: 131148628
Дата на договора ОП-08-15 от 2015-01-19
Изпълнител Миомед ООД пререгистриран от Миомед ЕООД - Пловдив 115875553
Собственици на изпълнител Миомед ООД пререгистриран от Миомед ЕООД - Пловдив 115875553 Миомед ООД пререгистриран от Миомед ЕООД - Пловдив Миомед ООД пререгистриран от Миомед ЕООД - Пловдив 115875553 ID: 5536
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 576,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More