Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост Земеделие

Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели

Търсенето за Швейцария намери 23 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 55 3 ГРИФОНЕ
175263678
... ) като кредитор, хеджираща институция и предоставящ банков продукт CA503BEAD29C[..](Корона|ТР)
КСКИ Холдингс Швейцария ГмбХ (KSKI Holdings Switzerland GmbH) регистрационен номер CHE- 349.220 ...
214 93 686 лв./ BGN 2020-06-23
ПМС 55 4 ГРИФОНЕ
175263678
... ) като кредитор, хеджираща институция и предоставящ банков продукт CA503BEAD29C[..](Корона|ТР)
КСКИ Холдингс Швейцария ГмбХ (KSKI Holdings Switzerland GmbH) регистрационен номер CHE- 349.220 ...
203 77 567 лв./ BGN 2020-06-23
ПМС 151 8 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
36 55 616 лв./ BGN 2020-11-05
ПМС 151 7 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
37 51 892 лв./ BGN 2020-11-05
ПМС 151 9 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
35 50 909 лв./ BGN 2020-11-05
ПМС 55 5 ГРИФОНЕ
175263678
... ) като кредитор, хеджираща институция и предоставящ банков продукт CA503BEAD29C[..](Корона|ТР)
КСКИ Холдингс Швейцария ГмбХ (KSKI Holdings Switzerland GmbH) регистрационен номер CHE- 349.220 ...
208 27 835 лв./ BGN 2020-06-23
ПМС 55 4 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
33 25 300 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 55 5 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
25 19 575 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 3 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
41 19 275 лв./ BGN 2020-04-30
ПМС 151 7 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](Корона|ТР)
...
6 12 449 лв./ BGN 2020-09-11
ПМС 151 8 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](Корона|ТР)
...
6 12 440 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 151 9 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](Корона|ТР)
...
6 12 257 лв./ BGN 2020-10-27
ПМС 55 6 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
29 11 177 лв./ BGN 2020-07-10
Микро и малки 131231515 ТЕКСИМП ЕООД
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](Корона|ТР)
...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 55 4 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](Корона|ТР)
...
6 9 772 лв./ BGN 2020-06-16
ПМС 55 6 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](Корона|ТР)
...
5 9 141 лв./ BGN 2020-07-28
ПМС 55 4 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
20 8 139 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 5 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](Корона|ТР)
ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](Корона|ТР)
...
5 7 168 лв./ BGN 2020-06-19
ПМС 55 4 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
17 4 819 лв./ BGN 2020-05-29
ПМС 55 4 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... ЕС ТРАВЪЛ ГРУП 3CE3DECCE41E[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл Груп АД, Швейцария, фирмен № СН-020.3.027.949-6 627F19D9DB0A[..](Корона|ТР)
Джи Ти Ес Травъл ...
10 3 931 лв./ BGN 2020-06-16
ПМС 55 5 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ
040525852
... РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884[..](Корона|ТР)
ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181[..](Корона|ТР)
ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
10 2 084 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 6 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ
040525852
... РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884[..](Корона|ТР)
ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181[..](Корона|ТР)
ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
9 1 065 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 3 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ
040525852
... РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884[..](Корона|ТР)
ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181[..](Корона|ТР)
ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
10 771 лв./ BGN 2020-06-04

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 526 868 BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020