Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост Земеделие

Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели

Търсенето за @name ^"Ю*" намери 589 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
РМС 429 Заетост за 6 месеца ЮНИОН ИВКОНИ ООД
121444454
597 1 038 780 лв./ BGN 2020-08-17
ПМС 151 7 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
... ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик ... 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278[..](Корона|ТР)
ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
595 470 398 лв./ BGN 2020-09-03
ПМС 151 8 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
... ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик ... 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278[..](Корона|ТР)
ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
604 389 126 лв./ BGN 2020-10-01
ПМС 151 9 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
... ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик ... 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278[..](Корона|ТР)
ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
593 360 193 лв./ BGN 2020-10-27
ПМС 278 1 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
631 343 294 лв./ BGN 2020-11-24
ПМС 55 6 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
... ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик ... 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278[..](Корона|ТР)
ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
522 340 026 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 4 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
... ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик ... 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278[..](Корона|ТР)
ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
588 331 549 лв./ BGN 2020-06-02
ПМС 55 5 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
... ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик ... 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278[..](Корона|ТР)
ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
518 260 151 лв./ BGN 2020-06-19
ПМС 55 4 ЮЛЕН
101156430
... 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C57[..](Корона|ТР)
...
270 227 552 лв./ BGN 2020-06-09
ПМС 55 3 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
... ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик ... 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278[..](Корона|ТР)
ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ...
595 212 101 лв./ BGN 2020-04-28
ПМС 151 7 ЮЛЕН
101156430
... 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C57[..](Корона|ТР)
...
196 207 368 лв./ BGN 2020-09-03
ПМС 151 8 ЮЛЕН
101156430
... 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C57[..](Корона|ТР)
...
197 190 103 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 9 ЮЛЕН
101156430
... 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C57[..](Корона|ТР)
...
196 181 846 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 55 3 ЮЛЕН
101156430
... 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C57[..](Корона|ТР)
...
267 112 918 лв./ BGN 2020-05-14
ПМС 55 5 ЮЛЕН
101156430
... 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C57[..](Корона|ТР)
...
239 71 665 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 151 7 ЮРОКОР
201727271
... район МЛАДОСТ, бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 91 ЮРОКОР ЕАД НОР КОНСУЛТ ООД 200986253(Корона|ТР)
РАЙНХИЛДЕ ... ЕВРОССЕЛ КОНСУЛТИНГ И МЕДИЯ АД 200806075(Корона|ТР)
ЮРОКОР 175262836(Корона|ТР)
ЮРОКОР 201727271(Корона|ТР)
ЮРОКОР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ...
30 61 176 лв./ BGN 2020-09-01
ПМС 55 6 ЮРОКОР
201727271
... район МЛАДОСТ, бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 91 ЮРОКОР ЕАД НОР КОНСУЛТ ООД 200986253(Корона|ТР)
РАЙНХИЛДЕ ... ЕВРОССЕЛ КОНСУЛТИНГ И МЕДИЯ АД 200806075(Корона|ТР)
ЮРОКОР 175262836(Корона|ТР)
ЮРОКОР 201727271(Корона|ТР)
ЮРОКОР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ...
32 59 694 лв./ BGN 2020-07-21
РМС 429 Заетост за 5 месеца Юзит Калърс България ООД
130881129
40 58 000 лв./ BGN 2020-10-05
ПМС 151 7 ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП
203468369
... София 1345 Захарна фабрика Кукуш 1 Юръп Метал Уърк България ЕАД Рон Дихно ... 77B48C15910B[..](Корона|ТР)
ПИРИН ВИЮ 175079443(Корона|ТР)
Юръп Метал Уърк България YUrap ...
38 57 140 лв./ BGN 2020-09-15
ПМС 55 5 ЮРОКОР
201727271
... район МЛАДОСТ, бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 91 ЮРОКОР ЕАД НОР КОНСУЛТ ООД 200986253(Корона|ТР)
РАЙНХИЛДЕ ... ЕВРОССЕЛ КОНСУЛТИНГ И МЕДИЯ АД 200806075(Корона|ТР)
ЮРОКОР 175262836(Корона|ТР)
ЮРОКОР 201727271(Корона|ТР)
ЮРОКОР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ...
40 56 666 лв./ BGN 2020-07-21
ПМС 55 4 ЮРОКОР
201727271
... район МЛАДОСТ, бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 91 ЮРОКОР ЕАД НОР КОНСУЛТ ООД 200986253(Корона|ТР)
РАЙНХИЛДЕ ... ЕВРОССЕЛ КОНСУЛТИНГ И МЕДИЯ АД 200806075(Корона|ТР)
ЮРОКОР 175262836(Корона|ТР)
ЮРОКОР 201727271(Корона|ТР)
ЮРОКОР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ...
36 55 650 лв./ BGN 2020-05-22
ПМС 151 8 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД Росица Георгиева Костова 48EE7DFF916D[..](Корона|ТР)
ДЖИ ТИ ЕС ...
36 55 616 лв./ BGN 2020-11-05
ПМС 151 8 ЮРОКОР
201727271
... район МЛАДОСТ, бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 91 ЮРОКОР ЕАД НОР КОНСУЛТ ООД 200986253(Корона|ТР)
РАЙНХИЛДЕ ... ЕВРОССЕЛ КОНСУЛТИНГ И МЕДИЯ АД 200806075(Корона|ТР)
ЮРОКОР 175262836(Корона|ТР)
ЮРОКОР 201727271(Корона|ТР)
ЮРОКОР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ...
27 53 549 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 8 ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП
203468369
... София 1345 Захарна фабрика Кукуш 1 Юръп Метал Уърк България ЕАД Рон Дихно ... 77B48C15910B[..](Корона|ТР)
ПИРИН ВИЮ 175079443(Корона|ТР)
Юръп Метал Уърк България YUrap ...
37 53 481 лв./ BGN 2020-10-01
ПМС 151 7 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД Росица Георгиева Костова 48EE7DFF916D[..](Корона|ТР)
ДЖИ ТИ ЕС ...
37 51 892 лв./ BGN 2020-11-05
ПМС 151 9 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД Росица Георгиева Костова 48EE7DFF916D[..](Корона|ТР)
ДЖИ ТИ ЕС ...
35 50 909 лв./ BGN 2020-11-05
ПМС 151 9 ЮРОКОР
201727271
... район МЛАДОСТ, бул.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 91 ЮРОКОР ЕАД НОР КОНСУЛТ ООД 200986253(Корона|ТР)
РАЙНХИЛДЕ ... ЕВРОССЕЛ КОНСУЛТИНГ И МЕДИЯ АД 200806075(Корона|ТР)
ЮРОКОР 175262836(Корона|ТР)
ЮРОКОР 201727271(Корона|ТР)
ЮРОКОР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ...
26 49 725 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 9 ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП
203468369
... София 1345 Захарна фабрика Кукуш 1 Юръп Метал Уърк България ЕАД Рон Дихно ... 77B48C15910B[..](Корона|ТР)
ПИРИН ВИЮ 175079443(Корона|ТР)
Юръп Метал Уърк България YUrap ...
37 49 372 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 8 АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ
121421014
... B481FB724697[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН АД 131361786(Корона|ТР)
... СТОЙКОВ ТОНЕВ 14F81BC0E754[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
30 40 896 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 9 АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ
121421014
... B481FB724697[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН АД 131361786(Корона|ТР)
... СТОЙКОВ ТОНЕВ 14F81BC0E754[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
29 37 938 лв./ BGN 2020-10-27
ПМС 55 5 ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП
203468369
... Уърк България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 Захарна фабрика Кукуш 1 Юръп Метал Уърк България ЕАД Рон Дихно C76DFB5372A2[..](Корона|ТР)
Арие Лев Карасо ...
41 36 396 лв./ BGN 2020-06-19
ПМС 151 7 ЮНИФЕЙС
104685232
ЮНИФЕЙС ЮНИФЕЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 В. АПРИЛОВ 3 ЮНИФЕЙС ЕООД ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КАКАМЪКОВ 2797B19B940D[..](Корона|ТР)
ЮНИФЕЙС YUNIFEYS 104685232(Корона|ТР)
58 35 912 лв./ BGN 2020-09-09
ПМС 55 4 ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП
203468369
... Уърк България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 Захарна фабрика Кукуш 1 Юръп Метал Уърк България ЕАД Рон Дихно C76DFB5372A2[..](Корона|ТР)
Арие Лев Карасо ...
39 35 863 лв./ BGN 2020-06-16
ПМС 151 7 ЮПИТЕР - МЕТАЛ
115525065
... гр. Пловдив 4004 КИЧЕВО 52 ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 205ACD2628D6[..](Корона|ТР)
ЮПИТЕР ХОЛДИНГ АД 115641785(Корона|ТР)
ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр ...
51 34 586 лв./ BGN 2020-09-01
ПМС 151 8 ЮНИФЕЙС
104685232
ЮНИФЕЙС ЮНИФЕЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 В. АПРИЛОВ 3 ЮНИФЕЙС ЕООД ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КАКАМЪКОВ 2797B19B940D[..](Корона|ТР)
ЮНИФЕЙС YUNIFEYS 104685232(Корона|ТР)
58 32 651 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 151 8 ЮПИТЕР - МЕТАЛ
115525065
... гр. Пловдив 4004 КИЧЕВО 52 ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 205ACD2628D6[..](Корона|ТР)
ЮПИТЕР ХОЛДИНГ АД 115641785(Корона|ТР)
ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр ...
52 31 673 лв./ BGN 2020-09-29
ПМС 151 9 ЮПИТЕР - МЕТАЛ
115525065
... гр. Пловдив 4004 КИЧЕВО 52 ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 205ACD2628D6[..](Корона|ТР)
ЮПИТЕР ХОЛДИНГ АД 115641785(Корона|ТР)
ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр ...
52 29 981 лв./ BGN 2020-11-10
ПМС 151 9 ЮНИФЕЙС
104685232
ЮНИФЕЙС ЮНИФЕЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 В. АПРИЛОВ 3 ЮНИФЕЙС ЕООД ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КАКАМЪКОВ 2797B19B940D[..](Корона|ТР)
ЮНИФЕЙС YUNIFEYS 104685232(Корона|ТР)
...
56 29 412 лв./ BGN 2020-10-27
ПМС 55 6 АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ
121421014
... B481FB724697[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН АД 131361786(Корона|ТР)
... СТОЙКОВ ТОНЕВ 14F81BC0E754[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
32 26 757 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 4 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД Росица Георгиева Костова 48EE7DFF916D[..](Корона|ТР)
ДЖИ ТИ ЕС ...
33 25 300 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 55 3 ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП
203468369
... Уърк България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 Захарна фабрика Кукуш 1 Юръп Метал Уърк България ЕАД Рон Дихно C76DFB5372A2[..](Корона|ТР)
Арие Лев Карасо ...
40 24 916 лв./ BGN 2020-04-30
ПМС 55 4 АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ
121421014
... B481FB724697[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН АД 131361786(Корона|ТР)
... СТОЙКОВ ТОНЕВ 14F81BC0E754[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
31 22 112 лв./ BGN 2020-06-09
ПМС 55 5 АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ
121421014
... B481FB724697[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН АД 131361786(Корона|ТР)
... СТОЙКОВ ТОНЕВ 14F81BC0E754[..](Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
32 21 787 лв./ BGN 2020-06-30
ПМС 151 7 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС
200075332
... гр. София 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2180 ул. Мико ... ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД 175227641(Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН 131361786(Корона|ТР)
ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС 175227641(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ...
12 20 865 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 55 6 ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП
203468369
... Уърк България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 Захарна фабрика Кукуш 1 Юръп Метал Уърк България ЕАД Рон Дихно C76DFB5372A2[..](Корона|ТР)
Арие Лев Карасо ...
38 19 775 лв./ BGN 2020-07-28
ПМС 55 5 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД Росица Георгиева Костова 48EE7DFF916D[..](Корона|ТР)
ДЖИ ТИ ЕС ...
25 19 575 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 3 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД Росица Георгиева Костова 48EE7DFF916D[..](Корона|ТР)
ДЖИ ТИ ЕС ...
41 19 275 лв./ BGN 2020-04-30
ПМС 55 4 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН
121107661
... КЮЛЯВКОВ 15А АННА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА 770C38F77D39[..](Корона|ТР)
ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН YUVI YUNAYTED VIZHAN 121107661(Корона|ТР)
ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН YUVI YUNAYTED VIZHAN 121107661(Корона|ТР)
27 19 169 лв./ BGN 2020-06-02
ПМС 151 8 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС
200075332
... гр. София 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2180 ул. Мико ... ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД 175227641(Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН 131361786(Корона|ТР)
ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС 175227641(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ...
12 18 795 лв./ BGN 2020-10-27
ПМС 151 9 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС
200075332
... гр. София 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2180 ул. Мико ... ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД 175227641(Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН 131361786(Корона|ТР)
ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС 175227641(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ...
12 17 183 лв./ BGN 2020-11-10
ПМС 55 4 БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./
131111793
... /Б.У.Ф.О./ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. Ботевградско шосе 247 БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./ ООД Филип Джоузеф Рот Джр. 73066AC14D08[..](Корона|ТР)
Джон Джоузеф ...
15 16 249 лв./ BGN 2020-06-04
ПМС 151 7 ЮНИГАЗ - ВТ
104611563
ЮНИГАЗ - ВТ ЮНИГАЗ - ВТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Страхилово 0000 ул. ПЕТНАДЕСЕТА 10 ЮНИГАЗ - ВТ ООД НЕВЕЛИН КЪНЧЕВ ДИМИТРОВ 3E0674B91BCE[..](Корона|ТР)
МИХАИЛ ТЕОДОСИЕВ ...
17 15 806 лв./ BGN 2020-08-20
ПМС 55 5 БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./
131111793
... /Б.У.Ф.О./ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. Ботевградско шосе 247 БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./ ООД Филип Джоузеф Рот Джр. 73066AC14D08[..](Корона|ТР)
Джон Джоузеф ...
15 14 909 лв./ BGN 2020-07-14
ПМС 278 1 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП
201241796
9 14 184 лв./ BGN 2020-11-24
ПМС 55 4 ЮЛИУС МАЙНЛ БЪЛГАРИЯ
204645395
... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Райко Алексиев 1 44 Б Юлиус Майнл България ЕООД Радостина Иванова Илиева - Методиева 81DCEB220FFB[..](Корона|ТР)
„БЛАГОЕВГРАД ...
8 13 541 лв./ BGN 2020-05-29
ПМС 151 8 ЮНИГАЗ - ВТ
104611563
ЮНИГАЗ - ВТ ЮНИГАЗ - ВТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Страхилово 0000 ул. ПЕТНАДЕСЕТА 10 ЮНИГАЗ - ВТ ООД НЕВЕЛИН КЪНЧЕВ ДИМИТРОВ 3E0674B91BCE[..](Корона|ТР)
МИХАИЛ ТЕОДОСИЕВ ...
16 13 373 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 151 8 ЮЛИУС МАЙНЛ БЪЛГАРИЯ
204645395
... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Райко Алексиев 1 44 Б Юлиус Майнл България ЕООД Радостина Иванова Илиева - Методиева 81DCEB220FFB[..](Корона|ТР)
„БЛАГОЕВГРАД ...
7 12 908 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 55 4 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС
200075332
... гр. София 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43 АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2180 ул. Мико ... ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД 175227641(Корона|ТР)
АВТО ЮНИОН 131361786(Корона|ТР)
ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС 175227641(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ...
12 12 804 лв./ BGN 2020-06-12
ПМС 151 9 ЮНИГАЗ - ВТ
104611563
ЮНИГАЗ - ВТ ЮНИГАЗ - ВТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Страхилово 0000 ул. ПЕТНАДЕСЕТА 10 ЮНИГАЗ - ВТ ООД НЕВЕЛИН КЪНЧЕВ ДИМИТРОВ 3E0674B91BCE[..](Корона|ТР)
МИХАИЛ ТЕОДОСИЕВ ...
16 12 376 лв./ BGN 2020-10-13
РМС 429 Заетост за 6 месеца ЮНИОН ТРАНС 16 ООД
203982744
7 12 180 лв./ BGN 2020-10-01
ПМС 151 9 ЮЛИУС МАЙНЛ БЪЛГАРИЯ
204645395
... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Райко Алексиев 1 44 Б Юлиус Майнл България ЕООД Радостина Иванова Илиева - Методиева 81DCEB220FFB[..](Корона|ТР)
„БЛАГОЕВГРАД ...
7 12 171 лв./ BGN 2020-11-05
ПМС 151 7 ЮГОПЛОД
126653123
... 048AEDCA6F1B[..](Корона|ТР)
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ПАНДОВА B2B2D9960815[..](Корона|ТР)
ЮГОПЛОД АД 126653123(Корона|ТР)
БАНКА ДСК ЕАД ...
22 12 071 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 7 ЮЛИУС МАЙНЛ БЪЛГАРИЯ
204645395
... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Райко Алексиев 1 44 Б Юлиус Майнл България ЕООД Радостина Иванова Илиева - Методиева 81DCEB220FFB[..](Корона|ТР)
„БЛАГОЕВГРАД ...
7 12 043 лв./ BGN 2020-09-09
ПМС 151 7 БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./
131111793
... /Б.У.Ф.О./ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. Ботевградско шосе 247 БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./ ООД Филип Джоузеф Рот Джр. 73066AC14D08[..](Корона|ТР)
Джон Джоузеф ...
9 11 743 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 55 5 ЮЛИУС МАЙНЛ БЪЛГАРИЯ
204645395
... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Райко Алексиев 1 44 Б Юлиус Майнл България ЕООД Радостина Иванова Илиева - Методиева 81DCEB220FFB[..](Корона|ТР)
„БЛАГОЕВГРАД ...
8 11 511 лв./ BGN 2020-07-21
ПМС 151 7 ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ
200006126
... България ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 18 ЦАРИБРОДСКА 70 Юнайтед Брандс България ООД ЖОРЖ МИХАЙЛОВ ГЕРМАНОВ C3F318DB584D[..](Корона|ТР)
КЛАУС ГЮНТЕР ГЕРАШ ...
10 11 293 лв./ BGN 2020-08-25
ПМС 55 6 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ
130881129
... БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35 ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД Росица Георгиева Костова 48EE7DFF916D[..](Корона|ТР)
ДЖИ ТИ ЕС ...
29 11 177 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 151 7 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП
201241796
... гр. София 1000 ул. КЪРНИГРАДСКА 14 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП ЕООД РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 2BA5C0DF8044[..](Корона|ТР)
СТЮАРТ ВАЛЕНТАЙН УИЛЪР 07B4811277C6[..](Корона|ТР)
...
8 11 158 лв./ BGN 2020-10-01
ПМС 151 8 ЮГОПЛОД
126653123
... ЮГОПЛОД АД 126653123(Корона|ТР)
БАНКА ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР)
ЮГОПЛОД 126653123(Корона|ТР)
КРАЛЕКС 020701425(Корона|ТР)
Банка ДСК 121830616(Корона|ТР)
ЮГОПЛОД YUGOPLOD 126653123(Корона|ТР)
ЮГОПЛОД ...
22 10 850 лв./ BGN 2020-11-03
ПМС 55 5 ТЕРА ЮСТИНА
200283582
ТЕРА ЮСТИНА ТЕРА ЮСТИНА ООД БЪЛГАРИЯ с. Устина 4228 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 51 ТЕРА ЮСТИНА ООД ИВАН АНГЕЛОВ БОГАТИНОВ 88EFF67472EA[..](Корона|ТР)
МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ ...
18 10 825 лв./ BGN 2020-07-03
ПМС 151 8 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП
201241796
... гр. София 1000 ул. КЪРНИГРАДСКА 14 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП ЕООД РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 2BA5C0DF8044[..](Корона|ТР)
СТЮАРТ ВАЛЕНТАЙН УИЛЪР 07B4811277C6[..](Корона|ТР)
...
8 10 748 лв./ BGN 2020-10-22
ПМС 278 1 ЮНИГАЗ - ВТ
104611563
15 10 712 лв./ BGN 2020-11-19
ПМС 151 9 ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ
200006126
... България ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 18 ЦАРИБРОДСКА 70 Юнайтед Брандс България ООД ЖОРЖ МИХАЙЛОВ ГЕРМАНОВ C3F318DB584D[..](Корона|ТР)
КЛАУС ГЮНТЕР ГЕРАШ ...
10 10 652 лв./ BGN 2020-10-29
ПМС 55 4 ТЕРА ЮСТИНА
200283582
ТЕРА ЮСТИНА ТЕРА ЮСТИНА ООД БЪЛГАРИЯ с. Устина 4228 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 51 ТЕРА ЮСТИНА ООД ИВАН АНГЕЛОВ БОГАТИНОВ 88EFF67472EA[..](Корона|ТР)
МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ ...
15 10 603 лв./ BGN 2020-05-29
ПМС 151 8 ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ
200006126
... България ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б 18 ЦАРИБРОДСКА 70 Юнайтед Брандс България ООД ЖОРЖ МИХАЙЛОВ ГЕРМАНОВ C3F318DB584D[..](Корона|ТР)
КЛАУС ГЮНТЕР ГЕРАШ ...
10 10 598 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 9 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП
201241796
... гр. София 1000 ул. КЪРНИГРАДСКА 14 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП ЕООД РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 2BA5C0DF8044[..](Корона|ТР)
СТЮАРТ ВАЛЕНТАЙН УИЛЪР 07B4811277C6[..](Корона|ТР)
...
8 10 542 лв./ BGN 2020-10-22
РМС 429 Заетост за 6 месеца ЧЕРНО МОРЕ ЮГ ТРАНСПОРТ ООД
102663956
6 10 440 лв./ BGN 2020-09-10
ПМС 55 3 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН
121107661
... КЮЛЯВКОВ 15А АННА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА 770C38F77D39[..](Корона|ТР)
ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН YUVI YUNAYTED VIZHAN 121107661(Корона|ТР)
ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН YUVI YUNAYTED VIZHAN 121107661(Корона|ТР)
27 10 162 лв./ BGN 2020-05-05
ПМС 55 4 ЮГОПЛОД
126653123
... ЮГОПЛОД АД 126653123(Корона|ТР)
БАНКА ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР)
ЮГОПЛОД 126653123(Корона|ТР)
КРАЛЕКС 020701425(Корона|ТР)
Банка ДСК 121830616(Корона|ТР)
ЮГОПЛОД YUGOPLOD 126653123(Корона|ТР)
ЮГОПЛОД ...
25 10 031 лв./ BGN 2020-05-22
Микро и малки 202801956 РОС ЮГ ЕООД
202801956
РОС ЮГ РОС ЮГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 ХАН АСПАРУХ 59 РОС ЮГ ЕООД СЕЙДИ ЮСМЕНОВ ЧЕШЛИЕВ 4C6A09674C1E[..](Корона|ТР)
РОС ЮГ ROS YUG 202801956(Корона|ТР)
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 201118007 М К ЮРОКОНСУЛТ ЕООД
201118007
... БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 „Майстор Алекси Рилец” 29 М К ЮРОКОНСУЛТ ЕООД Мария Славчева Маркова C492A92B47D7[..](Корона|ТР)
М К ЮРОКОНСУЛТ M K YUROKONSULT 201118007(Корона|ТР)
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 204477976 РА ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ЕООД
204477976
... гр. Пловдив 4000 ул. Лъджене 23 РА ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ЕООД ЮЛИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА C9A8A2F334F8[..](Корона|ТР)
РА ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 202849787 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ЮРКА ШАЙКОВА ЕООД
202849787
... МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ЮРКА ШАЙКОВА 202849787(Корона|ТР)
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ... МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ЮРКА ШАЙКОВА AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 204879409 Пи Ейч Юръп ЕООД
204879409
... Ейч Юръп Пи Ейч Юръп ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7006 Черни връх 22 Пи Ейч Юръп ЕООД Павлина Савова Йончина AEF012DEC997[..](Корона|ТР)
Пи Ейч Юръп ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 201111322 ВР ЮНИОН ИНВЕСТ ЕООД
201111322
... БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 Драгалевци ул. Бойка Войвода 2А ВР ЮНИОН ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна 1част 35А ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 202320467 ЗЕ-ВИСТА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РАМАДАН ЮЗЕИР ИСМАИЛ ЕООД
202320467
... ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РАМАДАН ЮЗЕИР ИСМАИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ... ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РАМАДАН ЮЗЕИР ИСМАИЛ ZE-VISTA-INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 202975686 МАЙ САУНД ЮНИВЪРС ЕООД
202975686
МАЙ САУНД ЮНИВЪРС МАЙ САУНД ЮНИВЪРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Николай Коперник 44 МАЙ САУНД ЮНИВЪРС ЕООД ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ КИРОВ 554D8215E575[..](Корона|ТР)
...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 121590306 ЕТ ЮЛИЯ ЖЕЛЕВА - ЮЛИЯ 57
121590306
... - ЮЛИЯ 57 ЮЛИЯ БАКАЛОВА - ЮЛИЯ 57 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 215 1 ЮЛИЯ БАКАЛОВА - ЮЛИЯ 57 ЕТ ЮЛИЯ СТЕФАНОВА БАКАЛОВА 43F3AB9BBDAB[..](Корона|ТР)
ЮЛИЯ ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 120054921 ЕТ ЮЛИЯН ТАНЕВ - АНАТОЛ-ЮЛ-ТРАНС
120054921
ЮЛИЯН ТАНЕВ - АНАТОЛ-ЮЛ-ТРАНС ЮЛИЯН ТАНЕВ - АНАТОЛ-ЮЛ-ТРАНС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4831 ул. ДЕЛЬО ВОЙВОДА 8 ЮЛИЯН ТАНЕВ - АНАТОЛ-ЮЛ-ТРАНС ЕТ ЮЛИЯН АНАТОЛИЕВ ТАНЕВ ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 201241796 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП ООД
201241796
... гр. София 1000 ул. КЪРНИГРАДСКА 14 ДЖЕТ ОПС ЮРЪП ЕООД РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 2BA5C0DF8044[..](Корона|ТР)
СТЮАРТ ВАЛЕНТАЙН УИЛЪР 07B4811277C6[..](Корона|ТР)
...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 121730847 СЪЮЗ-СПУТНИК БГ-ЮСБ-ТРАВЕЛ ЕООД
121730847
... 1172 ДИАНАБАД 23 Г СЪЮЗ-СПУТНИК БГ-ЮСБ-ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 hf ... 14 d СЪЮЗ-СПУТНИК БГ-ЮСБ-ТРАВЕЛ ООД ОЛЕНА ХИТОВА 842EE1841CC7[..](Корона|ТР)
МИТКО ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 201249259 РАСТЕР ЮГ-2010 ООД
201249259
... Рупите 2863 ул. ТРАКИЯ 5 РАСТЕР ЮГ-2010 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ 1 РАСТЕР ЮГ-2010 ООД ХРИСТО АНТОНОВ МУРТОВ 45C028B9193B[..](Корона|ТР)
...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 112656953 ГРИГОРИ-ЮР ООД
112656953
ГРИГОРИ-ЮР ГРИГОРИ-ЮР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Брацигово 4579 Оборище 4 ГРИГОРИ-ЮР ООД ЮЛИАН ИВАНОВ ГРИГОРОВ AA87A72599DC[..](Корона|ТР)
РУМЯНА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 204428922 Герджикови ЮМ ООД
204428922
Герджикови ЮМ Герджикови ЮМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 15 3 Герджикови ЮМ ООД Юри Минчев Герджиков 90FC0F220955[..](Корона|ТР)
Михаил Юриев Герджиков ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 833124821 ЕТ СЕЛИТ - ФАДИЛ ЮСНИЕВ
833124821
... Хаджидимитрово 6141 ул. Надежда 1 СЕЛИТ - ФАДИЛ ЮСНИЕВ ЕТ ФАДИЛ КЕМИЛОВ ЮСНИЕВ 85054236FB20[..](Корона|ТР)
СЕЛИТ - ФАДИЛ ЮСНИЕВ SELIT - FADIL YUSNIEV 833124821(Корона|ТР)
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 131294992 АКРОС ЮРЪП ООД
131294992
... ет.1 ап.68 АКРОС ЮРЪП ООД СИРМА НИКОЛОВА НЕДЕВА CFB5671C89D6[..](Корона|ТР)
ЙОАННА АСЕНОВА ... Яворов ул. Загоре 5 АКРОС ЮРЪП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 Яворов ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 124643850 ЕТ ЕНГИН - ЕРДАЛ ЮСУФ
124643850
... с. Каблешково 9488 ул. ПЪРВА 17 ЕНГИН - ЕРДАЛ ЮСУФ ЕТ ЕРДАЛ АБИЛ ЮСУФ 320A48E030A3[..](Корона|ТР)
ЕНГИН - ЕРДАЛ ЮСУФ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул. ВАСИЛ ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 204230612 ЕЪР ЧАРТЪР ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ЮРЪП ЕООД
204230612
... ЮРЪП ЕЪР ЧАРТЪР ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ЮРЪП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КЪРНИГРАДСКА 14 ЕЪР ЧАРТЪР ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ЮРЪП ... 8FA00189ED2C[..](Корона|ТР)
ЕЪР ЧАРТЪР ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ЮРЪП EAR CHARTAR INTARNESHANAL ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 130571415 КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
130571415
КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН-2 234 А КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ООД ГЕНЧО ИВАНОВ СРЕБРЕВ 1B387696B31D[..](Корона|ТР)
ДИНКО ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 121022702 ЕТ ЖУЛИ-43 - ИВАН ЮРУКОВ
121022702
... ЗОНА Б 18 17 ЖУЛИ-43 - ИВАН ЮРУКОВ ЕТ ИВАН ВЕЛКОВ ЮРУКОВ 8DFB3C729128[..](Корона|ТР)
ЖУЛИ-43 - ИВАН ЮРУКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗОНА Б-18 ...
10 000 лв./ BGN 2020-10-16

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 8 359 464 BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020