Бюро за разследващи репортажи и данни

Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.


Start

Търсенето за СДРУЖЕНИЕ ВЕНЕТИЦА намери 1 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Интегриран туризъм чрез: Създаване на постоянна изложба на местното етнографско и културно наследство на гр. Долна баня и експонирането му посредством компютърните технологии. виж доставчиците
Сдружение "ВЕНЕТИЦА"

ЕИК ID: 176574707
Период Period: 2013
Мярка Measure: M313
УРН UID: 609075
Сдружение "ВЕНЕТИЦА" АЛФА АДВАЙС АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ...
Сдружение "ВЕНЕТИЦА" АЛФА АДВАЙС АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 77 АЛФА АДВАЙС ЕООД Бойка Любенова Иванова 9FBC1A107DA4[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 58 С Бойко Йорданов Иванов 554C4D0EB8FE[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АДВАЙС ALFA ADVAYS 202561265(ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 647 А ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ ТАРАТАРЕВ A9972454F663[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТУРЛАКОВА CD73A60DB17F[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗАРТЕВА 84679DA7ADA6[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН СТАТЕВ ПЕТРОВ 650FAF5B8F5C[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА 84679DA7ADA6[..](ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово 59 59 РУМЕН ВЕЛЕВ ХРИСТОВ 16FF1782E69B[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА - СТАТЕВА 84679DA7ADA6[..](ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 51В С ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ЗОРТЕВ 9FB651EDB0BF[..](ДФЗ|ТР)
РУМЕН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ 323F41A6E5AB[..](ДФЗ|ТР)
ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС LIAN KONSULT SARVISIS 200411352(ДФЗ|ТР)
Одобрени разходи / Approved expenses: 210 305 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 210 305 лв./BGN
Изплатени / Payed: 210 305 лв./BGN

Общо изплатени субсидии (за всички страници)/ Total payed subventions (for all pages): 210 305 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 210 305 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More