Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за трайни намери 324 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – ЧЕРЕШИ 59,424 ДКА И ЯБЪЛКИ 31,796
Никифор Видров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Никифор Видров
Никифор Видров
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 800 711 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 462 482 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 462 481 лв./BGN
Проект: Разширение на земеделско стопанство трайни насаждения, със създаване на трайни насаждения. Изграждане на складова база за предварителна подготовка на плодове, и покупка на машина за сортиране на череши виж доставчиците
"ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010" ООД
ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД
ЕИК ID: 201354993
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 524080
"ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010" ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ с. Зафирово 7610 ул. ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ 158 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 Д-Р АНГЕЛ МИЖОРКОВ 32 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ЧЕРНИКО МАРИНОВ ЧЕРНИКОВ 9C6A48B168BC[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ЧЕРНИКОВ МАРИНОВ ...
"ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010" ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ с. Зафирово 7610 ул. ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ 158 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 Д-Р АНГЕЛ МИЖОРКОВ 32 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ЧЕРНИКО МАРИНОВ ЧЕРНИКОВ 9C6A48B168BC5978EC0CB31D8AB991B6A3E97687270318805C56DB2EEE92F5B9 МИРОСЛАВ ЧЕРНИКОВ МАРИНОВ 81CA61A57BF9B8D4529FE83D0956D23661D22C8B8749A9672AB67E9FDD8186E4 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 TERA TREYDING - 2010 201354993 ДИВА Агро ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ` Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД Митко Тодоров Динев E2FE24C0B26BC06C7C288B1700D744A4067A3FF832DAD0B6257928AD18F5F224 Дива - 90 ООД 040203250 ДИВА - 90 040203250 ДИВА Агро 201313249 Теодора Миткова Пехливанова AFB303E4CE5D5219D1D34DF38F211E6C99481671B215D0B89D58642D6694E4DD Ивайло Иванов Пехливанов 29EB72DB6DB71E10CC8F2CE4AA8B9CF6A8F9E05F0A944440CCA250EAE60B0C89 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 167 ТЕРА ЧЕРИТА 201041468 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Цар Симеон Велики 167 ДИВА Агро DIVA Agro 201313249 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 МАНЕКС МАНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.МОСКВА 69 А МАНЕКС ООД ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 64B06D77F2CF3613AD7DEF402691748E5F90CD4481212FF183DF7766BF87A213 ИВАН МАНЕВ ИВАНОВ 7A8F12E57F0B168DC83609290C0977D01D08F4B200A4467D71FD19E2BBC3C984 МАНЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ДОБРИЧ 2 МИГЛЕН ИВАНОВ МАНЕВ B5759C5B2F376B3EC0CB87C795FE6B0DB8BFCF1E7DBC12DAFAA1D72762E2779E МАНЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ТРЕТИ МАРТ 103 МАНЕКС ЕООД МАНЕКС MANEKS 118537101 АПЕКС - Ф118 АПЕКС - Ф118 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 пл.СЛАВЕЙКОВ 15 АПЕКС - Ф118 ООД ЮЛИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 8B0832568711F7E530C7A6FDA1F4ED6000E82D484EF5AC205F3839ACCA772265 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ 4D1987EB14436FB55A2FF256DCC83A891F7A0AAFA642AA952E2168AC6D812FC8 АПЕКС - Ф118 APEKS - F118 118558871 СИДАР СИДАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 9 Б СИДАР АД РОСИЦА МАРИНОВА ИВАНОВА 86DB54E3EFECFFBEBDDDDDACBBEA87E2DA9C70E81956BA30054709288231509D ЙОВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 40D44C5E363D1F02C8153C6F3C1DBA6F348A4B520FEE9BAB8386696A93BAB673 ПЕНЧО МИНЕВ МИНЕВ 1A278C2E4BBC0EC91FE7D1519D311EB4541BE23D580D454BA6FB12E914F42672 СИДАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. Христо Смирненски 9 Б ДАНИЕЛА ЙОВКОВА ДИМИТРОВА 5BF565D7CEB2B3AD728FB6962EB9EC9F3A7E78DD47F2874016205CBFA12997EA ДРАГОМИР ЙОВКОВ ДИМИТРОВ B19871E9B167051A0BB98A58ADD478E9B06A0A95C08E98230E2214B5508EA751 СТЕФКА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА 67C0ABA8B7A31ADD1770D4D178FD8BAF984EC6DB0AD5217584FEB37390F18623 СИДАР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Манаст. ливади Пирин 44 Б ДАНИЕЛА ЙОВКОВА ДИМИТРОВА 5BF565D7CEB2B3AD728FB6962EB9EC9F3A7E78DD47F2874016205CBFA12997EA СИДАР SIDAR 828011409 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 955 800 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 977 900 лв./BGN
Изплатени / Payed: 488 950 лв./BGN
Проект: Изграждане на покриваща система върху трайни насаждения.Закупуване на специализирана земеделска техника оборудване. виж доставчиците
"АГРИСПА" ЕООД
АГРИСПА ООД
ЕИК ID: 130174196
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181903
"АГРИСПА" ЕООД АГРИСПА ООД АГРИСПА АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв. ДРАГАЛЕВЦИ ул. ХМЕЛ 14 АГРИСПА ООД АНДОНАКОПУЛОС АЛЕКСАНДРОС-АП МИЛТИАДИС C592A6702908[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА ЕВГЕНИЕВА МИРОВАЛИЕВА 2E9901A8B875[..](ДФЗ|ТР)
АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП ЕООД 123727554(ДФЗ|ТР)
АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 93 „АГРИСПА БИЗНЕС ...
"АГРИСПА" ЕООД АГРИСПА ООД АГРИСПА АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв. ДРАГАЛЕВЦИ ул. ХМЕЛ 14 АГРИСПА ООД АНДОНАКОПУЛОС АЛЕКСАНДРОС-АП МИЛТИАДИС C592A670290853DA4FF98398D22D8896 ЛЮДМИЛА ЕВГЕНИЕВА МИРОВАЛИЕВА 2E9901A8B875484A4BD25D1DC29F19E8B4537A7540F8420F51C9EE818E952F7D АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП ЕООД 123727554 АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 93 „АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП” ЕООД 123727554 АГРИСПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 28 АГРИСПА AGRISPA 130174196 БАЛИС 2007 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 93 БАЛИС 2007 ЕООД ДИМИТРИОС АТАНАСИОС БАМБАЛИС 8E1E706527044AC62D6532675A0FD530 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 79 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Христо Ботев 102 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума Софийски герой 3 В ЙОАНИС ФОТИОС ТЕОДОРОПУЛОС 1B6701DD2E0549461A11628458C5F81D БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 7 В БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. 681 3 БАЛИС 2007 BALIS 2007 123756374 СОРС СОРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 район ЛОЗЕНЕЦ, ул.КРИЧИМ 20 СОРС ООД ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕТРОВ C0CD7B1A6A56A424208ED5A5BA487AFD47D0EB2D818D799FD64C09B24FEBE984 Иван Маринов Вълчев FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 Банка ДСК 121830616 СОРС SORS 201655167 АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B3307F2B5F345454BD4095FBD702D46FC5F7D1731CB984D71C945376 ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A2A910E52DEA4689D96498D8DBE57227E07D9C78C1DA6ACBC0616 АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0BCDB3A07C68FA9B0B6CE1ECEB633738AD0FE6EA573C4A6DB44E8BE5508A6D15 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 895ADFE23C5A2A910E52DEA4689D96498D8DBE57227E07D9C78C1DA6ACBC0616 АНИМЕКС ANIMEKS 118556888 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 632 875 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 653 150 лв./BGN
Изплатени / Payed: 653 150 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения от череши, праскови, изграждане система за капково напояване на новите насаждения, покупка на трактори и земеделска техника. Изграждане на система за защита от градушки - насаждения праскови, съществуващи и нови, и на новите насаждения череши виж доставчиците
"Плодинвест" ЕООД
ПЛОДИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 102689125
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183470
"Плодинвест" ЕООД ПЛОДИНВЕСТ ЕООД ПЛОДИНВЕСТ ПЛОДИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.СТРАЦИН 12 ПЛОДИНВЕСТ ЕООД ИВАНКА ТОНЕВА ЧАНКОВА 6DEDD68119F3[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО СТЕФАНОВ ЦОНЕВ и ДИНКА НЕЙКОВА ЦОНЕВА 5751132D4499[..](ДФЗ|ТР)
ПЛОДИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР . . . Минчо Маринов Гроздев ...
"Плодинвест" ЕООД ПЛОДИНВЕСТ ЕООД ПЛОДИНВЕСТ ПЛОДИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул.СТРАЦИН 12 ПЛОДИНВЕСТ ЕООД ИВАНКА ТОНЕВА ЧАНКОВА 6DEDD68119F3BBDDC37EBA523464423C7EC95CDFEDD88D624A7AD629288F1BF0 МИТКО СТЕФАНОВ ЦОНЕВ и ДИНКА НЕЙКОВА ЦОНЕВА 5751132D44997E52ECCD04234ADA653B ПЛОДИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР . . . Минчо Маринов Гроздев 296E15FE08009F659C34ECD7D15FADA16F526628ED94AD00C68CA34E528B1665 Живка Минчева Гроздева 34C19707AEBE026E6BF16AC9A4E31D0EE9BDD40E64E64050A839D17AEDD0790D ПЛОДИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Девети септември 39 ПЛОДИНВЕСТ 102689125 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 ПЛОДИНВЕСТ PLODINVEST 102689125 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 ЖИТОСВЯТ АГРО ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона Север ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД Донка Христова Стефанова 69BADC2A725B5BDF74824A1B532E9B15EDF1C74AFAFE927772E863D577AEDF98 ЖИТОСВЯТ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Хаджи Димитър 2 ЖИТОСВЯТ АГРО ZHITOSVYAT AGRO 202295544 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Промишлена зона Север ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИЧЕВ E2F35F91155E053A2D36EFE1D362E7A88D0C36C68C977E03AF927C526984518F ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Иван Вазов 6 ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 бул.Москва 25 2 ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДИМОВ 1DFDE8695543FB615E7FFE0A25BFADD9FA3233EF8C4C493EB2DF9579E7548F95 ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ ЕООД 202295583 ИНВЕСТБАНК АД 831663282 ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ ZEMYA ZHITOSVYAT 202295583 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA19EC84E2D3D0B42ABF24F4C9593DC1D4B189946AD356964949B2C АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 508 266 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 606 107 лв./BGN
Изплатени / Payed: 602 481 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, изграждане на ограда, помещение за съхранение на продукцията и доставка и монтаж на системата за капково напояване с местоположение с. Пътниково, общ.Стамболово, обл.Хасково и с.Търговище, общ. Чупрене, обл.Видин. виж доставчиците
"Джордж Агро Фарм" ООД
Джордж Агро Фарм ЕООД
ЕИК ID: 201808620
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 608263
"Джордж Агро Фарм" ООД Джордж Агро Фарм ЕООД Джордж Агро Фарм Джордж Агро Фарм ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Блатница 4537 Първа 17 Джордж Агро Фарм ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Шарл Шампо 18 А Джордж Агро Фарм ЕООД Спас Красимиров Смиленов 504F3246C90B[..](ДФЗ|ТР)
Джордж Агро Фарм ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Странджа 4 БОЖАНА БОРИСОВА МЕНКОВА ...
"Джордж Агро Фарм" ООД Джордж Агро Фарм ЕООД Джордж Агро Фарм Джордж Агро Фарм ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Блатница 4537 Първа 17 Джордж Агро Фарм ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Шарл Шампо 18 А Джордж Агро Фарм ЕООД Спас Красимиров Смиленов 504F3246C90B0B558214197B15A01AC30652DA55054A4C603C48CB5690F3F5AA Джордж Агро Фарм ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Странджа 4 БОЖАНА БОРИСОВА МЕНКОВА 28ED9A6219F6DAF048583D9C90AEF0D2C749042BD8A3D586FFEEC22DFCCB8A0D Джордж Агро Фарм ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ПРЕСЛАВ 31 АНИ ПЕТРОВА НИКОЛОВА 591E6FAD8CFE8C41AB97C6510227D5543AFD33A31719674B747835383BCAE905 МЕНКО ПЕТРОВ МЕНКОВ 833DE6243F5977AAD6B1D1B4A34EE7D58A9206A97E19E09C1FA488857B4ABF22 Джордж Агро Фарм ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 СТРАНДЖА 4 МИЛЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 05B8CD4ECDD59916E25F7A62A73E07110B3713457409E0FAD81AEB423C914080 Джордж Агро Фарм ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Странджа 4 Джордж Агро Фарм Dzhordzh Agro Farm 201808620 КАШИРМАСТЕР КАШИРМАСТЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ 23 бл. 131 ет.1 ап.1 КАШИРМАСТЕР ООД Никифор Любчов Видров 2A097966E1F8AECAAC1063556662E74F09E0AE7F2DBE48FC2AB0347F41F5E10C Любчо Никифоров Видров DA3067434CE719E43A39C4D741183C02367BD20906BEADD5B81E67C04802F118 Спас Стефанов Митков 518828DAD659A45616D67447D3BD9DD093F2BECE3EFF178F4975B3C0E6D67F4D КАШИРМАСТЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Александър Стамболийски 39 КАШИРМАСТЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ АЛ.ФОН ХУМБОЛТ 23 131 ЛЮКРИС БИЛДИНГ ЕООД 131013281 КАШИРМАСТЕР KASHIRMASTER 175072705 Лид Консулт Лид Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. „Симеон Велики“ 12 А 9 Лид Консулт ЕООД ЛИДИЯ ИВАНОВА ГЪЛЪБИНОВА EFE00CB74870EE8864F2C1447B3FDFFB79DC361994A9C6697A281BE182C9110D Травия Консулт Иванка Георгиева Конева 701CA8114A2D73CA25080077BBE7613A8756AD7FE18187358EE85C3F8331AF69 Лид Консулт Lid Konsult 202326566 ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА - 1 бул. АСЕН ЙОРДАНОВ 14 ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ 7E4536F669CB902B2C050F32D9F5DB9A0F072D73700213759AD8CEFAA933125C ПОЛИМЕКС-СОФИЯ POLIMEKS-SOFIYA 831570508 ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 СРЕДНА ГОРА 1А ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ЕООД МЛАДЕН ТРИФОНОВ СКЕЧЕЛИЕВ 65B5386BFF4465EEB896995084264714BCAEE8BCBA2E7E272CC662181318DF40 ТРИФОН СТОЙЧЕВ СКЕЧЕЛИЕВ DB623C3D13BAAA89DB4B424E2172D86AC47306C727C13640031B4C9E8BA04860 ФАСТ БИЛДИНГ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. „Младост 2” 222 8 ФАСТ БИЛДИНГ 2009 FAST BILDING 2009 200758584
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 364 557 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 712 025 лв./BGN
Изплатени / Payed: 710 651 лв./BGN
Проект: Създаване на 54,5 дка трайни насаждения от Пауловния за производство на биомаса. Изграждане на ограда и система за капково напояване. Доставка на контейнери за стопански нужди и специализирана стопанска техника в ПИ 508.080 в землището на с. Долна Бела Речка, община Вършец, област Монтана
Пейчо Пейчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Пейчо Пейчев
Пейчо Пейчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 336 922 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 935 846 лв./BGN
Изплатени / Payed: 933 298 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насайдения от вишни,сливи,изграждане система за капково напояване на насаждение сливи, изграждане селскостопанска постройка за първична обработка на земеделкса продукция-плодове, и за прибиране на земеделска техника, покупка на трактор и земеделска техника виж доставчиците
"ЛЕС АГРА" ЕООД
ЛЕС АГРА ЕООД
ЕИК ID: 112664259
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 373307
"ЛЕС АГРА" ЕООД ЛЕС АГРА ЕООД ЛЕС АГРА ЛЕС АГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лесичово 4463 ул. АТАНАС ЦВЕТАНСКИ 21 ЛЕС АГРА ЕООД ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА 79F028FD6010[..](ДФЗ|ТР)
СТОВИ РЕИТ ЕООД 160054352(ДФЗ|ТР)
ЛЕС АГРА LES AGRA 112664259(ДФЗ|ТР)
БУЛСЕРВИЗ БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Александър Фон Хумболт 29 БУЛСЕРВИЗ ООД Красимир Христов Стефанов ...
"ЛЕС АГРА" ЕООД ЛЕС АГРА ЕООД ЛЕС АГРА ЛЕС АГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лесичово 4463 ул. АТАНАС ЦВЕТАНСКИ 21 ЛЕС АГРА ЕООД ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА 79F028FD60101FC175D4F4658265FAD48E3DFC025AFC9FB123EA7F19E41596F4 СТОВИ РЕИТ ЕООД 160054352 ЛЕС АГРА LES AGRA 112664259 БУЛСЕРВИЗ БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Александър Фон Хумболт 29 БУЛСЕРВИЗ ООД Красимир Христов Стефанов AD3BE0EA1F826A165FEDF9FD5E1A1C61206E50EA34980F6960DC0A50D329A05D Недка Йорданова Йорданова 138A3B29B12E3B40E69D44018871DCC058CAFEA75218D56B316A4F183F0168C8 Пламен Димитров Цонев A1B1C3404C47187F3E3C8E03BC9736AF50E44F2070BFF59F633E6E9461AF8D2B БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 2 БУЛСЕРВИЗ BULSERVIZ 831176310 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 БОБСОН БОБСОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Кл. Охридски 20 БОБСОН ЕООД Петя Димова Лалева 1AF9986943A3A52D20580D5977992315F4B12B8D6E0C5EE9EE67F8B4A3D55A7B БОБСОН BOBSON 112046348 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 КРЕДИ - ФИН КРЕДИ - ФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул.СРЕДЕЦ 9 КРЕДИ - ФИН ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЧОЧКОВ 0A39DE423C6947925A6D2976FFA451C6357089FDCBFF5D9F27182B91D93F8CBE КРЕДИ - ФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. Ангел Войвода 4 Анастас Богданов Червенков AD86C9E8F83C0B0172BD44B74EDF1D3DA2BA2EFE36F64F251FF3E2D8BAC76126 КРЕДИ - ФИН KREDI - FIN 160052084 КНН КНН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 11 КНН ООД КРЪСТЬО НЕШЕВ НЕШЕВ 228AE591B1173F82E121F818758714364EE3863B02B86791D0A0FAB3B807283F НЕНКА ИВАНОВА НЕШЕВА 778ED4838A4BA3239262EDF76F3E736D6D07BB2AA4299FB8BFF2FED6B4F7ABEE ИВАН ИЛИЕВ ЦАРСКИ 700ADFA77885FBFA97A97B69843AD0DD73528C143A851648B238FEC84454043C КНН KNN 112625683
Одобрени разходи / Approved expenses: 975 134 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 491 271 лв./BGN
Изплатени / Payed: 491 271 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника, прикачен инвентар и транспортни средства за обезпечаване на земеделското стопанство и капково напояване на 950 дка трайни насаждения виж доставчиците
ЕТ "ИСМ 91-ИСА САЛИ"
ИСМ 91 - ИСА САЛИ ЕТ
ЕИК ID: 127034405
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181176
ЕТ "ИСМ 91-ИСА САЛИ" ИСМ 91 - ИСА САЛИ ЕТ ИСМ 91 - ИСА САЛИ ИСМ 91 - ИСА САЛИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 9942 ИСМ 91 - ИСА САЛИ ЕТ ИСА САЛИ ФЕИМ FF889A336240[..](ДФЗ|ТР)
ИСМ 91 - ИСА САЛИ ISM 91 - ISA SALI 127034405(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ ...
ЕТ "ИСМ 91-ИСА САЛИ" ИСМ 91 - ИСА САЛИ ЕТ ИСМ 91 - ИСА САЛИ ИСМ 91 - ИСА САЛИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Каравелово 9942 ИСМ 91 - ИСА САЛИ ЕТ ИСА САЛИ ФЕИМ FF889A336240B62C287D809F6415B487DD7101BBF70705AC27A5FDD5EC7AE8B2 ИСМ 91 - ИСА САЛИ ISM 91 - ISA SALI 127034405 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 ГРАДИНСКИ СВЯТ ГРАДИНСКИ СВЯТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 446 1 ГРАДИНСКИ СВЯТ ЕООД ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА C7C4706FF8A6E77F93BF17EA1DD6D6EA15259901564B1A238BD6E11DA9F3720B НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ 168440A7F8CF2DDBB983967B20693854B261EA25EEEDDD45A3B211238DB678D1 НИКОЛАЙ ЙОРАДНОВ НИКОЛОВ 168440A7F8CF2DDBB983967B20693854B261EA25EEEDDD45A3B211238DB678D1 ГРАДИНСКИ СВЯТ GRADINSKI SVYAT 175168162 БУЛАВТО БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. ВЛАДИСЛАВ 262 БУЛАВТО АД ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ 33072935D1ADA4869A91F96DBDE012310C3F43ED656AF271AD44551D51F610A1 МИХАЕЛА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА 7E75BCDB30B09E31A3FBE372AE781EB27A9725C1DCF1DBE46A1550567A0EA071 СТЕФКА ГИНЧЕВА ПЕЕВА F04C282D43B85CC467611D2CD17C5A257F84BB01C37D838973CBB72931295DC1 БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. ХРИСТО БОТЕВ 131 СВЕТЛОЗАР ГАНЧЕВ БОЯДЖИЕВ E86C5037F9345CFA18A6F8EA88DB3B1F3ACD7FBA58E43D356758DD8B7836D81B ВЕЛИНА ПАНОВА НОТЕВА 9A1002D8266022BD8C184CF463C11A1DADF1D20B31C5C13010E221530BE41F1B БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. Околовръстен път 757 БУЛАВТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. Владислав Варненчик 262 БУЛАВТО BULAVTO 813027681 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 938 426 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 469 213 лв./BGN
Изплатени / Payed: 469 213 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от лешници"
Магдалена Кутинчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Магдалена Кутинчева
Магдалена Кутинчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 907 864 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 544 718 лв./BGN
Изплатени / Payed: 544 718 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насъждения, използвани за производство на биоенергия. виж доставчиците
ЕТ"СПИЙД ТРАНС -Иван Титюков"
СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ ЕТ
ЕИК ID: 202549626
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 606737
ЕТ"СПИЙД ТРАНС -Иван Титюков" СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ ЕТ СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Царимир 4192 ЙОРДАНКА НИКОЛОВА 11 СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ ЕТ ИВАН ПЕТРОВ ТИТЮКОВ CCE1931E1984[..](ДФЗ|ТР)
СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ SPIYD TRANS - IVAN TITYUKOV 202549626(ДФЗ|ТР)
ПРОТЕКТОР БГ ПРОТЕКТОР БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
ЕТ"СПИЙД ТРАНС -Иван Титюков" СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ ЕТ СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Царимир 4192 ЙОРДАНКА НИКОЛОВА 11 СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ ЕТ ИВАН ПЕТРОВ ТИТЮКОВ CCE1931E1984F7034A545B4A03A2A2CB37D04D09A3AA3C008718F7F2073B1B11 СПИЙД ТРАНС - ИВАН ТИТЮКОВ SPIYD TRANS - IVAN TITYUKOV 202549626 ПРОТЕКТОР БГ ПРОТЕКТОР БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Хан Аспарух 11 ПРОТЕКТОР БГ ЕООД Даниела Любчова Тодорова D513909F7783F1C25E3A27401532A4A32B5E820A3BFB0EBC1C23876602A49417 ПРОТЕКТОР БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 Удроу Уилсън 6 ПРОТЕКТОР БГ PROTEKTOR BG 115757512 НАНО ТЕХНОЛОГИИ НАНО ТЕХНОЛОГИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.ХРИСТО БОТЕВ 47 НАНО ТЕХНОЛОГИИ ЕООД ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ B36EEC50510FCAE47472B73DDE6351CF600E5A16CE2474D93777B65AC7D1B7F0 ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ 3646C474D57AD033CBCA5FD8C4F5DDA21F8155A7A80FDFFAE75B1C6DC8D0E4EC ХИПЕРИНВЕСТ АД 203019513 НАНО ТЕХНОЛОГИИ NANO TEHNOLOGII 115013766 ЩРОМ ЩРОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Шести септември 258 ЩРОМ ЕООД Стайко Тошков Тодоров 2BF2F391EB5D9ED6B76CF4F4F370D6308D63D887FE43541A81E539E44A4AD81C Щром ЕООД 825373709 Щром проект ООД 201968094 ЩРОМ SHTROM 825373709 ЕВРО ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЕВРО ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ОСЪМ 17 ЕВРО ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЕООД КОСТАДИН АТАНАСОВ СТОЙЧЕВ AC809FF319CD9D3DF9A7F1A52C3FC83D8220E678A905CACC7773B28C64E7B704 ЕВРО ПРОЕКТ ЦЕНТЪР EVRO PROEKT TSENTAR 200278329 ДАФИ ДАФИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 12 ДАФИ ЕООД ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ DCC2EA30AF4F8649BB54222919F9A8B81C65F2DFA9C73CE26AB61D8CFFA986B7 ДАФИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 242 ДАФИ DAFI 102858949 СИЛВА 999 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Селце 6184 СИЛВА 999 ЕООД Валерия Евгениева Гинева FA6F9056871AFF09D39014996553719C0C9104E7E56F042551E76EA8B9B08C20 Лъчезар Евгениев Гинев 5840C641157CAA0BF94D26A6BB3D160403F343F0995D3DD731922005550F2FE6 Пламена Кънчева Бечева 945A74346A2F44C3BB77C67AE9DC3399A7B78F886239561739626F33A8164835 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Александър Батенберг 28 СИЛВА 999 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Дъбово ул. 9-ти Септември 55 Иван Митков Бечев AAAAA335BD475BD5159CD39085C4B06585B6E02D0D9CE087DF787332BD1B544F СИЛВА 999 SILVA 999 201614850
Одобрени разходи / Approved expenses: 553 665 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 332 199 лв./BGN
Изплатени / Payed: 332 199 лв./BGN
Проект: Създаване на 530,365 дка трайни насаждения от биологични орехи и изграждане на 3844 м ограда на трайни насаждения от биологични орехи и преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство
"ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"ЕКОСЛАДУН""
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К
ЕИК ID: 202552914
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"ЕКОСЛАДУН"" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Сладун 6534 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 Марица 4 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К СТОЯН ДИМИТРОВ БЛАГОВ 25B50AE978B1[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИЯН ПЕТРОВ ЛОЛУГОВ ...
"ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"ЕКОСЛАДУН"" ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Сладун 6534 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 Марица 4 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К СТОЯН ДИМИТРОВ БЛАГОВ 25B50AE978B147098DCA657048C3FED5C4EA50F2A40F258C5B93685F90BD57C0 ИЛИЯН ПЕТРОВ ЛОЛУГОВ 7CE76E8AC9E4ED068D01D2AE937B178A6D05A9CE18E0E2A27A58825411ABB737 АТАНАСКА СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА 2A5D87FBB57CE791206BDAA12723634B10A31E2C09598691CECAB55FCE2EE072 КИРИЛ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ 80363DACB71BA6129241247033368ECC56459BF905931CC5A9371F17D2C65B9A ЕВГЕНИЯ ДОЙЧИНОВА АНГЕЛОВА C1D853149D8169C9F47FA37282BEC5AE3CFF98F69B8BDE91BFEF80F07C79ABC1 Тодор Борисов Захариев DBEB7D0404CF8CF21E6F7A18105E45E30B37CF8F5E7F5F0E447967846D88E452 ПЕТЪР ИЛИЕВ ЛОЛУГОВ 85A218AA161FA6F7AE3E7F60E27569064F5ED7F7A24CD26980D32B179F35BEBC БУШКА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА 97D3A78EF5A00FEC188E63747048FD597AB5A83A20C4F68733A7595F4E7816A8 ЛУИЗ КИРИЛОВА ПАНАЙОТОВА 09D9E351919A3A022A83FA8D03E2D1D76ECB523737EB658A73E7FEEDE45F6923 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН К БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 170 ДИМИТЪР БЛАГОВ БЛАГОВ C3ECFB2B7B4513A049E9C577A70B78DD3A94529A94921ACC371268D88001B2CC ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕКОСЛАДУН ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA EKOSLADUN 202552914
Одобрени разходи / Approved expenses: 513 299 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 256 649 лв./BGN
Изплатени / Payed: 256 649 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения ябълки, изграждане на капково напояване, закупуване на земеделска техника, машина за прибиране на плодове, изграждане съоръжение срещу градушки, ограда за защита от животни и построяване на помощна селскостопанска сграда.
Мирослав Денков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Мирослав Денков
Мирослав Денков
Одобрени разходи / Approved expenses: 496 961 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 249 979 лв./BGN
Изплатени / Payed: 249 792 лв./BGN
Проект: Създаване на 100 дка трайни насаждения от биологични ягоди с капково напояване и закупуване на специализирана техника и инвентар за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство виж доставчиците
Христо Бакалов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 532730
Христо Бакалов ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ПРОСЛАВ ул.ИНТЕРНАЦИОНАЛ 37 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ 1B492460511F[..](ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ж.к.ПРОСЛАВ, ул.Борис Петров 37 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ул. Борис Петров 37 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ 115725491(ДФЗ|ТР)
ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ...
Христо Бакалов ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ПРОСЛАВ ул.ИНТЕРНАЦИОНАЛ 37 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ 1B492460511F5DFBBD314B3100F3914127EB11F7EC3F4427CDD09FE376B8F2E2 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ж.к.ПРОСЛАВ, ул.Борис Петров 37 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ул. Борис Петров 37 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ 115725491 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ 204572545 ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ VESELIN ZAPRYANOV 115725491 МОБИЛЛЕНД МОБИЛЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВУК КАРАДЖИЧ 13 МОБИЛЛЕНД ООД КРУМ ИВАНОВ НИКОЛОВ 72D3688FCCC7AD3D809D99C47BE9BAD9571DD81853EBDEE91DC37E4BE33B1C66 АТАНАС ДИМИТРОВ ГРАМЕНОВ 65CEE0DA9ABCD4B91205CA57FA63D868E87AA3CEAC9AC88C978DEAC47786AA70 МОБИЛЛЕНД MOBILLEND 200207830 МИКРОАКАУНТ МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 кв. МЛАДОСТ бл. 143 вх.3 ап.31 МИКРОАКАУНТ ЕООД КОЛЬО ЦАНЕВ НЕСТОРОВ DBD06AFAF825222D365EFFE187D25E4D7446F14012CA787F3D8CEC40EC4889D3 МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ТОДОР ПЕНЕВ 2 ЦВЕТОМИР КОЛЕВ НЕСТОРОВ 0D4DB810673EBA086F380F1749868A5B219B0F81E946B0D68688769B35992DA2 АНА КОЛЕВА НЕСТОРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 АНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 МИКРОАКАУНТ MIKROAKAUNT 103083956 СМБЕ СМБЕ АД БЪЛГАРИЯ с. Калояново 4173 ГАРА КАЛОЯНОВО СМБЕ АД ДОБРОМИР ГИНЕВ КОЙНОВ 44D0BD6B94CBEB6644EC84E3C54B91491363EDB5113C48D108F418F80C1F8D6D ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ 4DCDE40795178F74337D518709676F4BF7E3A0E07C2FC3DD3742AFFF4642D2EA ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ 6996FE6D49BB37436E6153C8ACED86D5E177F69A2F2B025A8DB93662BBF9D53F РУМЕН КРЪСТЕВ ХВОЙНЕНСКИ 3D3B7DC041F8D2930A46B438A78BD5E32356CFAC81327CAEBAD6C1910625F49E СМБЕ SMBE 115120490 БЮРГЕР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БЮРГЕР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. САН СТЕФАНО 10 БЮРГЕР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ 6F181FC38CE9A5EEFE1470666279B6D8E88CD9D473D4CD96B50A8F4583AB5D81 ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ 087E75F4D3117D2F0642EAB6B249C05B ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 035B2C899A5FCC0006105A8AF3588062EEAB3524F53DD8CB03E0BA773BA53887 ЗЛАТКА СТОЯНОВА МИХОВА F048D966F0F2F5F41ABB88C008E1131C86D35811490782E095EDA4FF6793F33A СЛАВИ ДИМИТРОВ ЮРУКОВ F33EC4FB9D3A52EC6BB713330E72229F65B9CE88B37C770B4613A506BD16005D БЮРГЕР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ BYURGER EKSPORT-IMPORT 836002057 АКВА СИСТЕМС АКВА СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРИСЛАВ 20 АКВА СИСТЕМС ЕООД МАРИН МИХАЙЛОВ КАЛНЕВ 3C02A39F9AA19EC84E2D3D0B42ABF24F4C9593DC1D4B189946AD356964949B2C АКВА СИСТЕМС AKVA SISTEMS 115779487 ЕНКО ПЛАСТИКС ЕНКО ПЛАСТИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Г.М.Димитров 31 ЕНКО ПЛАСТИКС ООД Атанас Добрев Недев 0A66DD63607B0AC5F6DB978D5EA03A2BF157313A1F6BB0C24763F67E86431892 Невена Георгиева Недева B9E477021211A8A4BCAE6E16FF9DA3498D3D34F1DEED437397005E817E7F88A6 ЕНКО - НЕДЕВ С-ИЕ 020994907 ЕНКО ПЛАСТИКС 201630363 ЕНКО ПЛАСТИКС ENKO PLASTIKS 201630363 ГЕ - КОНСУЛТ ГЕ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Цар Освободител 88Д ГЕ - КОНСУЛТ ЕООД КРЕМЕНА МАРИНОВА ЕРЕВА 7D4FCE990A452FCAC08388A910B1BE32976158231376B9435B2951563625F81A АГРОМАШИНА ГРУП ПАЗАРДЖИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Цар Освободител 88Д Георги Райков Ерев 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 ГЕ - КОНСУЛТ GE - KONSULT 202486535 НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ИЛИНДЕН 137 Б НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД ЯВОР ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ FADB157A3969B5E6704585044CCBBEAEC3AB773330A7CF58C5B1448003085B0C НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА NATSIONALNA POCHVENA SLUZHBA 201912697 ИНТЕРКРОП ИНТЕРКРОП ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Баня 4523 ул. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 14 ИНТЕРКРОП ЕООД КАЛОЯН БОРИСОВ АНАНИЕВ 4AF1A18015F7CFE3C20B79766706C34B9B4B868858E1B3F8DE3181E7C6CFCF3E ИНТЕРКРОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Подрумче 8 Коста Делчов Никифоров FF70FC2B2D02381807AAFBC0089592AA90E1B96D2CB1564D4D082CF429EC2472 Цветан Игнатов Игнатов CA31951576DBEB19D0E8CA480002706C996E56EA4457BC161EB5BDC072FCDA31 ИНТЕРКРОП INTERKROP 112615493
Одобрени разходи / Approved expenses: 439 479 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 226 348 лв./BGN
Изплатени / Payed: 226 348 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от орехи виж доставчиците
ЕТ "Нефес-Нуршен Акиф"
НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ
ЕИК ID: 040417749
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181777
ЕТ "Нефес-Нуршен Акиф" НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.Славянска 14 А НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ НУРШЕН СЪДКЪ АКИФ 8604A56BA792[..](ДФЗ|ТР)
НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 МЛАДОСТ 14 НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ 040417749(ДФЗ|ТР)
НЕФЕС 117661644(ДФЗ|ТР)
НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ NEFES - NURSHEN AKIF ...
ЕТ "Нефес-Нуршен Акиф" НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.Славянска 14 А НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ НУРШЕН СЪДКЪ АКИФ 8604A56BA79238F17B82D5C0C7793EE915F73BB35B95C2718AFC572CA48971FF НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 МЛАДОСТ 14 НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ 040417749 НЕФЕС 117661644 НЕФЕС - НУРШЕН АКИФ NEFES - NURSHEN AKIF 040417749 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД КРУМ ХРИСТОВ ХРИСТОВ D76DC876D650FC631F5B155F178EC37A39D2C14BB1B10FBEC5D80FEB0515E53E БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН EVROMARKET KANSTRAKSHAN 131433890 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АРКАЛИЙЦА АРКАЛИЙЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 УЛ.АХТОПОЛ 3 АРКАЛИЙЦА ЕООД ПАВЕЛ ВЕЛИКОВ БЪЧВАРОВ 364F8F90472365DADE18700A0328EFE52D227E976730C9C47B9FD311FA8EA471 АРКАЛИЙЦА ARKALIYTSA 200447156 ЕСИТ ЕСИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 34 ЕСИТ ООД СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ЗИКОВСКА E274DD7189AA3BB804FDE05DBC1805FEA25A78E4F8BEBA46C1EB474A1E49EDDB ЕСИТ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМЛЕР ИМАЛЯТ ВЕ ТИДЖАРЕТ ООД, Република Турция 17B54E2B5792B56AF5F139C50C210DFB ЕСИТ ESIT 102271040 ПСГ ПСГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ОБОРИЩЕ 1 Б ПСГ АД АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ 9438DD7D1BFD60A95094A0B77CD9DEBCCBAEA3652824366529289DBF3F33AC69 МАРИЕЛА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА FB33C12D54C1B8ACE0C01AE5CB6504947B670143CB8B70785714B932C8517C85 СВЕТЛИН СТЕФАНОВ РАДКОВ D4E87AFB8E0AFC2B18396E151891D2582252DE8AB434C3F8619E12C7327DCD33 ПСГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС III 136 Б ПСГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС III 136Б РОСА ДИМИТРОВА САВОВА 7893C7C9888FA93FE2F1A129EB120DBD8D0CC1CB8FF643C90DCD8E13FE24D72E ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ ИВАНОВ 946D985308221795E1FC188919BAA0963A67CAC39B082E19F2AD6EDCD1A1A4E0 ПСГ PSG 131137959 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814
Одобрени разходи / Approved expenses: 425 478 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 170 191 лв./BGN
Изплатени / Payed: 170 191 лв./BGN
Проект: Засаждане на 47 дка трайни насаждения от бързорастящ дървесен вид Пауловния за производство на биомаса. Закупуване на специализирана земеделска техника. виж доставчиците
"ЕТНОПРОЕКТ" ООД
ЕТНОПРОЕКТ ЕООД
ЕИК ID: 175409072
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 617967
"ЕТНОПРОЕКТ" ООД ЕТНОПРОЕКТ ЕООД ЕТНОПРОЕКТ ЕТНОПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА-2 ул. ЕКЗАРХ СТЕФАН 61 ЕТНОПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО СТАМОВ КРЪСТЕВ D092FF5D6A8F[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАН РАНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ 98F288E865AC[..](ДФЗ|ТР)
ЕТНОПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кюлевча 9972 УЛ. ЦАР СИМЕОН 29 ЕТНОПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
"ЕТНОПРОЕКТ" ООД ЕТНОПРОЕКТ ЕООД ЕТНОПРОЕКТ ЕТНОПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА-2 ул. ЕКЗАРХ СТЕФАН 61 ЕТНОПРОЕКТ ЕООД ИВАЙЛО СТАМОВ КРЪСТЕВ D092FF5D6A8F3A09527256797019020056B612824E50042BC5EB1D90E6446722 ЦВЕТАН РАНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ 98F288E865AC391BA59D71E29B392B268FA0AEC9B14E0EA11D538D085F8EC2B4 ЕТНОПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кюлевча 9972 УЛ. ЦАР СИМЕОН 29 ЕТНОПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 КН.МАРИЯ-ЛУИЗА 125 А ЛЮДМИЛА ЗАХАРИЕВА КРЪСТЕВА 782BAE7F57F18702771892B2FB6024241C0EA2162770B28B909D1B847E546E5E УниКредит Булбанк АД 831919536 ЕТНОПРОЕКТ ООД ЕЛЕНА СТАМОВА ДИМИТРОВА 81B9BF0CD88DDC6E94D0D9559DAEF5BFC895095234B070F8555D4ABA7076A8DD ЕТНОПРОЕКТ ETNOPROEKT 175409072 МИРКАТ МИРКАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ПЕТРОХАН 22 МИРКАТ ООД АНГАНАКИС ЕЛЕФТЕРИОС E7D0E1CCE233972579E366ED3C1B771E78880581C52CB2A319CC4E90160F5F85 СФАКИАНАКИС А.Е.В.Е. ГЪРЦИЯ. 4756201686F9F647A3C35837DD1A7703 СТАВРОС ПАНАЙОТИС ТАКИС F349942689AC2224100A7EDAA7B3047A МИРКАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1836 кв. Левски - Г, ул. Поп Грую 96 СФАКИАНАКИС А.Е.В.Е. BCBFD484613882887A01411978147B34 МИРКАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1836 ж.к. Левски - Г, ул. Поп Грую 96 СФАКИАНАКИС А.Е.В.Е., идентификатор 483068610 DB49EB4EEA8DB957E968F70F2B3EB86F АЛФА БАНК А.Е., идентификатор 223701000 3AA564DD0383AE8B1F78CCEF5A8A66C8 ПАНАГИОТИС КУКОВИНИС 37EB2C2E8F326FBE6E2E7C6869D719B9 ГЕОРГИОС АНТОНИОС ПАПАКОНСТАНТИНУ 8E6575A9D3DFD522BBCA3532C57BCF32 МИРКАТ MIRKAT 831354916 АГРОСПЕЙС АГРОСПЕЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ВИНЧО ГОРАНОВ 6 АГРОСПЕЙС ООД РАДКА ИВАНОВА МАЛИНОВА 0E02CA2804AD07301621FEBA867558A53F737B587499DDF9E7D0FD81BA6E9B3B СИМЕОН СПАСОВ КРЪСТЕВ DA4786325FEFAEE674BC3935848F420C2025715B7BFE5727889D76ED80335E26 АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ B098C7E38EA04D99D4E80C4EA735D252D468C4ABE9A88108B1751F43DC110104 ОЛЕНА ГРИГОРОВНА МАЛЮК 9C47BCFB01DF25B373F7A6E2DDD0E7EA АГРОСПЕЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ХМЕЛОСУШИЛНИ ОЛЕНА МАЛЮК 26AE2392A797149A12CC0C4A325B6FE05A891B041848B345E28EB2C027A48A7A АГРОСПЕЙС AGROSPEYS 112531166 ТРАКТОР ИНВЕСТ ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ТЕОФАН РАЙНОВ 43 ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД РОСИЦА АТАНАСОВА ПЕТРОВА 29A573A38A6B1081C1108B875B6F67A5B16C43B82329B7F39702B49AD59F7936 ТРАКТОР ИНВЕСТ TRAKTOR INVEST 160034549 АЛЕКС-ИНСТРУМЕНТ АЛЕКС-ИНСТРУМЕНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв.ОВЧА КУПЕЛ ул.693-та 2 АЛЕКС-ИНСТРУМЕНТ ЕООД ХРИСТО КОЛЕВ МАНГОВСКИ 54FD9C4BC1632E426368F4EBD556D809E63FABFA0A1CD22AE382714D98D30FB5 РОСИЦА ЙОРДАНОВА МОСКОВА-МАНГОВСКА D383E5A411068E36668DF6CB8077E0999EE5249A5E1962BC57CFE53F126221E7 РОСИЦА ЙОРДАНОВА МОСКОВА D383E5A411068E36668DF6CB8077E0999EE5249A5E1962BC57CFE53F126221E7 ПЪРВАН КРАСИМИРОВ МИХОВ 7E37DE1C586D66CEF3C75167E7029CD61402D3E29A77E65BDC57931164E86600 АЛЕКС-ИНСТРУМЕНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 у ИВАН ВАЗОВ 18 ИЛИЯ НИКОЛОСКИ A492ECCBAF21B25B3C60FA1C8515B913 АЛЕКС-ИНСТРУМЕНТ ALEKS-INSTRUMENT 131186340 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 ЕКОЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕКОЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул.ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 20 ЕКОЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД МИКУЛАШ ДИМИТРОВ ФУРНАДЖИЕВ 825EEB6E47392907CCCBD49CAFE670BE9DDC21F87494046EBF4E098E78BF19A1 ЗУЗАНА ДИМИТРОВА ШОПСКА 621F39E81423630C4C3DBA4C38B33494D8098B1F799FD21C6E8DEF24DB8DC546 ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА-ШОПСКА 3273A5B9FB62912E37D62D4867D0700FE73A098C6BA89C010DEDDF8F6E4F58B6 ЕКОЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 КРАСНО СЕЛО 22 ЕКОЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ EKOEFEKT BALGARIYA 200262435 ЛАГАН ЛАГАН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1849 КВ.КРЕМИКОВЦИ СВ.Г.ПОБЕДОНОСЕЦ 24 ЛАГАН ЕООД НЕНКО СТОЯНОВ НЕНКОВ 59B002657F5676A949EBC5E15E701B6BE14A8D3AED33E757C89B9DF6FE3F7EF4 Банка ДСК 121830616 ТЪРГОВСКАБАНКА Д АД 121884560 ЛАГАН LAGAN 130218645
Одобрени разходи / Approved expenses: 388 760 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 233 256 лв./BGN
Изплатени / Payed: 217 744 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждение етерично маслени култури пози и лавандула и покупка на земеделска техника за обработка на почвата и борба с неприятели виж доставчиците
"П и П" ООД
П и П ООД
ЕИК ID: 115761585
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 365227
"П и П" ООД П и П ООД П и П П и П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЛАДСТОН 19А ет.5 ап.6 П и П ООД Пенка Стефанова Пановска 21E5E81A34E5[..](ДФЗ|ТР)
Петко Данов Пановски 6B4EDBDADF34[..](ДФЗ|ТР)
Цветелина Петкова Пановска 7ABCD7544581[..](ДФЗ|ТР)
П и П P i P 115761585(ДФЗ|ТР)
...
"П и П" ООД П и П ООД П и П П и П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЛАДСТОН 19А ет.5 ап.6 П и П ООД Пенка Стефанова Пановска 21E5E81A34E5E767F37852C830FF8BAB8FB47A74CA5BA7FC844D54AB802DDB5D Петко Данов Пановски 6B4EDBDADF34BCE31A69B6937567DFFC202CDBDEE01CDFD7A9C0B649905E47D8 Цветелина Петкова Пановска 7ABCD75445812393B17CD9424339577C27E22FB15EE9739FE06AF876CAA21903 П и П P i P 115761585 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 КАЛИНДА КАЛИНДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4001 Пещерско шосе 147 А КАЛИНДА ЕООД Екатерина Йорданова Панева 5F9F4B40D4D4ABE51D9EBFE1AB4346D270C10E6F3400317CDC0B8F3C8223DD2B КАЛИНДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4001 Пещерско шосе 149 А Даниел Илиев Панев FC409AF48C857E0C0ADA86286305010AB5B22205DF2BCF476AE036B49A8EA326 КАЛИНДА KALINDA 202749228 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810
Одобрени разходи / Approved expenses: 370 649 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 199 488 лв./BGN
Изплатени / Payed: 199 488 лв./BGN
Проект: Изграждане на “Селскостопанска сграда и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 30 kw на покрива на сградата", създаване на трайни насаждения от кайсии и закупуване на техника за обработка на трайни насаждения виж доставчиците
" Евро 2002 " ООД
ЕВРО 2002 ООД
ЕИК ID: 118541092
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 182349
" Евро 2002 " ООД ЕВРО 2002 ООД ЕВРО 2002 ЕВРО 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 СИМЕОН ВЕЛИКИ 19 ЕВРО 2002 ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ E0B3EE5B3550[..](ДФЗ|ТР)
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 08D807140067[..](ДФЗ|ТР)
ЕВРО 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ДОБРУДЖА 3А ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ...
" Евро 2002 " ООД ЕВРО 2002 ООД ЕВРО 2002 ЕВРО 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 СИМЕОН ВЕЛИКИ 19 ЕВРО 2002 ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ E0B3EE5B3550501AC300D99D5E3D8237B56692E8AAD8555FC194B634B9720203 ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 08D8071400673C3BE4EF0CD6DC4C2922A1203279DF269784D2EDDC15964CD571 ЕВРО 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ДОБРУДЖА 3А ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА 54A46E8C94F5FD15DA2979EAB5381B21BE5692C2F8A8FC5350333C0AFF28188E РУМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ F6A87C0643398AEBF975AD362FF6B572620CF303D769BB3D4331E258526224D8 ЕВРО 2002 EVRO 2002 118541092 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905
Одобрени разходи / Approved expenses: 358 837 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 179 418 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от лавандула"
Ивелина Иванова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Ивелина Иванова
Ивелина Иванова
Одобрени разходи / Approved expenses: 352 685 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 176 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 176 342 лв./BGN
Проект: „Създаване на интензивни трайни насаждения от БИО ЧЕРЕШИ върху ин-витро подложка CAB 6p на площ от 123,80дка. на два етапа, създаване на трайни насаждения от БИО ОРЕХИ върху много тежък терасовиден терен 146дка. и закупуване на земеделска техника за обработка на трайните насаждения в преход към биологично производство.“
"АГРОБОРА" ЕООД
АГРОБОРА ЕООД
ЕИК ID: 203433051
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"АГРОБОРА" ЕООД АГРОБОРА ЕООД АГРОБОРА АГРОБОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Гороцвет 7288 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2 АГРОБОРА ЕООД ГАНКА СТОЯНОВА БОНЕВА 807EE109BA2C[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Веселина 7289 ул. КАМЧИЯ 12 АГРОБОРА AGROBORA 203433051(ДФЗ|ТР)
"АГРОБОРА" ЕООД АГРОБОРА ЕООД АГРОБОРА АГРОБОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Гороцвет 7288 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2 АГРОБОРА ЕООД ГАНКА СТОЯНОВА БОНЕВА 807EE109BA2CDFEC3A91D7C4E5F4811439E512B3B4C125B77F935F12FA5FB4DC АГРОБОРА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Веселина 7289 ул. КАМЧИЯ 12 АГРОБОРА AGROBORA 203433051
Одобрени разходи / Approved expenses: 349 135 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 209 481 лв./BGN
Изплатени / Payed: 209 481 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лешници.
Станислав Шишманов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Станислав Шишманов
Станислав Шишманов
Одобрени разходи / Approved expenses: 345 808 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 172 904 лв./BGN
Изплатени / Payed: 172 904 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника виж доставчиците
Йордан Йоргов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 408081
Йордан Йоргов ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C2[..](ДФЗ|ТР)
ДИБ ЕООД 123746960(ДФЗ|ТР)
ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B[..](ДФЗ|ТР)
ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B4[..](ДФЗ|ТР)
ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B[..](ДФЗ|ТР)
Димана Димитрова Страхинова ...
Йордан Йоргов ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 СЕЗОНИ СЕЗОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 17 СЕЗОНИ ООД ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРИФОНЧОВСКИ 5840DF8153F22C9CBA6627449C6E66C4A71171408102AEB1497B9239C3DA11AA АРИ ВАЛЕРИО 0DBEDD6BF2C7050B58E8B9502DBCE607 СЕЗОНИ SEZONI 106069755
Одобрени разходи / Approved expenses: 334 734 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 167 367 лв./BGN
Изплатени / Payed: 167 367 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от малини и закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждането им" виж доставчиците
ЕТ "Грегъри-Димитър Стоянов"
ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕТ
ЕИК ID: 118015384
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182354
ЕТ "Грегъри-Димитър Стоянов" ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕТ ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ДОБРИЧ 24 ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 9B34E8EC1D96[..](ДФЗ|ТР)
ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ GREGARI-DIMITAR STOYANOV 118015384(ДФЗ|ТР)
НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН ...
ЕТ "Грегъри-Димитър Стоянов" ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕТ ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ДОБРИЧ 24 ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 9B34E8EC1D965C84F92C1D039A5307A1C3087CCAB11764F6DF20786538FF7290 ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ GREGARI-DIMITAR STOYANOV 118015384 НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481EE239B4109B4719214AB8E70E439D5284AD151F4E67045D4C854 РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87BFFB33A13B715279C4BBFAE074C3EF46B088C37198724D6026FD8 ОСТЕРФИН 831357474 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E8C08471F5713C135C5E7 НИК NIK 831591046 ЕРБАУЕР ЕРБАУЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 18 вх.Б ет.5 ап.9 18 Б ЕРБАУЕР ЕООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ КОЛЕВ 27B997FBB7E9D896B9BC4A9F976F11F548E777AD28588F238CB18897130B12C3 ЕТ ЕРБАУЕР - НИКОЛЕТА УЗУНОВА 828021232 ЕРБАУЕР ЕООД 118582687 ЕРБАУЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СЛАВЯНСКА 6 А ДЕННИЦА ВЕЛИСЛАВОВА ЕНИКОВА 8EB00ED540732F5CB1F9F91C96A5D9C29F8FA2009F7A76245140E84CAE30BCC0 КЕРА КРУМОВА ДРАГАНОВА DA718D4F0083CF1492E9D337550D293916530B22044A93BCD0114DD168F85CD0 ЕРБАУЕР ERBAUER 118582687 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 НЕНТА АГРО НЕНТА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 9 НЕНТА АГРО ЕООД НЕДЕЛЧО ВЕЛИКОВ НЕДЕЛЧЕВ 72E98D8F9D930ACD3D9E251B545C3C97FCE503D7D825E5387FD15CFCC40DC0E2 ДИНА ПАРК ООД, рег. по ф.д.№ 6483/2005 г. на СГС 175452020 ДИНА ПАРК ХОЛДИНГ 175452020 ДИНА ПАРК ХОЛДИНГ АД 175452020 МЕГЛЕНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА E16E85EABF5D65E5737BCC87D6653140A2CE14454E7FA4D5364DDB36BE88C412 ИВЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА 455EE6C454E8BCA08FE08C001A91A6975C48B1D1987D5EB3B1D0F7A5D7CC667D НЕНТА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади Пирин 89 НЕНТА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 бул. Възкресение 9 НЕНТА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 9 1 НЕНТА АГРО NENTA AGRO 030439099 АПЕКС - Ф118 АПЕКС - Ф118 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 пл.СЛАВЕЙКОВ 15 АПЕКС - Ф118 ООД ЮЛИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 8B0832568711F7E530C7A6FDA1F4ED6000E82D484EF5AC205F3839ACCA772265 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ 4D1987EB14436FB55A2FF256DCC83A891F7A0AAFA642AA952E2168AC6D812FC8 АПЕКС - Ф118 APEKS - F118 118558871
Одобрени разходи / Approved expenses: 327 534 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 163 767 лв./BGN
Изплатени / Payed: 117 055 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника и комплексно оборудване за биологично производство на ягодоплодни и трайни насаждения и посадъчен материал виж доставчиците
Биофрута ЕООД
БИОФРУТА ЕООД
ЕИК ID: 112586440
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182985
Биофрута ЕООД БИОФРУТА ЕООД БИОФРУТА БИОФРУТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. СИНИТЕВСКА 3 БИОФРУТА ЕООД ИЛИЯ СТАЙКОВ НЕМСКИ 80A115E073D3[..](ДФЗ|ТР)
НЕДКА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА 17962C95BCB4[..](ДФЗ|ТР)
ЕКО АД 112595230(ДФЗ|ТР)
ДЖАКОМО ЧЕРА 3A7D93074731[..](ДФЗ|ТР)
БИОФРУТА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Карабунар 4484 ул. ПЪРВА 32 БИОФРУТА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. ...
Биофрута ЕООД БИОФРУТА ЕООД БИОФРУТА БИОФРУТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. СИНИТЕВСКА 3 БИОФРУТА ЕООД ИЛИЯ СТАЙКОВ НЕМСКИ 80A115E073D3D8BD77FCFB7BE511C6BD НЕДКА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА 17962C95BCB450A3238A4044ADF2BD7B32576AECEB8C0E29412F62A535366E7C ЕКО АД 112595230 ДЖАКОМО ЧЕРА 3A7D930747318860E17F60EA29BD0FDD БИОФРУТА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Карабунар 4484 ул. ПЪРВА 32 БИОФРУТА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Карабунар 4484 ПЪРВА 32 ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТКОВ EC9B5200FAEDC3DEA58D33B01F528E2E6F626FB0116652DE8096D3733C40F50D ЕКОТЕРРА ЕООД 112538506 ДЖАКОМО ЧЕРА 9ED825BEEADDA5AFA7091231FE0D0268 БИОФРУТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 СИНИТЕВСКА 3 ЕКОТЕРРА 112538506 ЧЕРЕШАТА 2008 200288476 БИОФРУТА 112586440 БИОФРУТА BIOFRUTA 112586440 АГРАТЕХ АГРАТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І 42 АГРАТЕХ ЕООД ПИЕТРО ЛУИДЖИ ГИА A1BD439861726292095A726B572D68B6 ДЗЕНО ДЕ ГУИДЖИ 6255DBE9E8CA0C14D888A3F9E7846939 ДЗЕНО ДЕ ГУИДИ 99FC4948735E253BB94C360A5C1943AA ЛУИДЖИ СЕРА 7A05E03046A5A6A08843400EDFD4AD47 АГРАТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Христо Ботев 92 ИЛИЯ СТАЙКОВ НЕМСКИ 5C080F95B5B9E574B18B9AA3D38F1A01BB9ADAA4FA2AF9F06E8A738DB9F1E6C8 АГРАТЕХ AGRATEH 200172144
Одобрени разходи / Approved expenses: 310 304 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 124 122 лв./BGN
Изплатени / Payed: 105 699 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от череши и кайсии, изграждане на ограда и закупуване на специализирана овощарска техника и инвентар виж доставчиците
ЕВГЕНИЯ БОРАНОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 551434
ЕВГЕНИЯ БОРАНОВА БОЯНА АГРО БОЯНА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул.РОПОТАМО 14 БОЯНА АГРО ЕООД ВЕСЕЛИНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА CB58865077C1[..](ДФЗ|ТР)
БОЯНА АГРО BOYANA AGRO 118578991(ДФЗ|ТР)
ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ХАН ОМУРТАГ 18 ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ...
ЕВГЕНИЯ БОРАНОВА БОЯНА АГРО БОЯНА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 ул.РОПОТАМО 14 БОЯНА АГРО ЕООД ВЕСЕЛИНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА CB58865077C19797F03E2F2DF592EBA6EE37B5703E7A25C0A67B79E19D7B8C0F БОЯНА АГРО BOYANA AGRO 118578991 ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ХАН ОМУРТАГ 18 ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ F6CA6D19FB98DCC4917451893E3A4C11D350524C1DB3F695ABAC2F14ADC71DB7 ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 СВЕТА ТРОИЦА ул.ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР 15, СИТИ ПАРК РЕЗИДЪНС ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 СВЕТА ТРОИЦА ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР 15, СИТИ ПАРК РЕЗИДЪНС ГЕРЧО БОЖАНКОВ МАРИНОВ BDD57E637A629D5FF527FB83C376E77FC7D25191C779323F83EF78C750E6DE7E ЕНЕРКО - БЪЛГАРИЯ ENERKO - BALGARIYA 200126862 ПСМ - ИГНАТ МОНЕВ ПСМ - ИГНАТ МОНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ШАР ПЛАНИНА 50 ПСМ - ИГНАТ МОНЕВ ЕТ ИГНАТ ВАСИЛЕВ МОНЕВ DB36FA316BF26CC0D41900DC8DF8658E4FF6833738AB02D25B1CEDC82FF150F1 ПСМ - ИГНАТ МОНЕВ PSM - IGNAT MONEV 118004975 ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Генерал Тошево 9500 ул. 3-ТИ МАРТ 9 ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ ООД МИТКО ПРОДАНОВ ДИМИТРОВ 198C103D8D889A2F924E79D598A3EEF46D7636E5C2B14944F42EC123D44E3598 ЕТ ВАЛЕ-54 - КЪНЧО ВЕЛИКОВ 124010057 ПАРАТЕХ ООД 121610730 ЕТ ТЕРА-44 - ДЕЧО КУЦАРОВ 124040634 ЕТ ГЕЯ - КРЪСТИНА ДИМИТРОВА 834072320 ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ DOBRUDZHANSKA ZEMYA 124093665 СТОЯН ГОСПОДИНОВ СТОЯН ГОСПОДИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 34 А СТОЯН ГОСПОДИНОВ ЕТ СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ 63EFBC891A2D5C5CC5AB37E84600EA6319F8B1ECE3A916B8F7ADBA7BC44B12AD СТОЯН ГОСПОДИНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Крън 6140 ул.Орешак 13 СТОЯН ГОСПОДИНОВ STOYAN GOSPODINOV 833126831 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907 ЛАКТОКОМ ЛАКТОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 17 ЛАКТОКОМ ЕООД Иван Станков Ковачев 0043D276C1A688A3F79449B4B06055D6912731746C7D40FADE70CF6C7F52B6E4 ЛАКТОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 пл. СВЕТА НЕДЕЛЯ 16 ЛАКТОКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 ул. КОМ 8 ЛАКТОКОМ LAKTOKOM 118022158
Одобрени разходи / Approved expenses: 303 672 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 151 836 лв./BGN
Изплатени / Payed: 150 361 лв./BGN
Проект: Създаване на 122 дка трайни насаждения от лавандула, 69 дка трайни насаждения от маточина и закупуване на земеделска техника
"ИКАР 7"ООД
ИКАР 7 ООД
ЕИК ID: 123086931
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ИКАР 7"ООД ИКАР 7 ООД ИКАР 7 ИКАР 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 139 О ИКАР 7 ООД ИВАЙЛО АТАНАСОВ СЕРКЕДЖИЕВ C689070CB31B[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪТЕВ DAAE28FD429E[..](ДФЗ|ТР)
ИКАР 7 ООД БЪЛГАРИЯ с. Братя Даскалови 6250 ИКАР 7 IKAR 7 123086931(ДФЗ|ТР)
"ИКАР 7"ООД ИКАР 7 ООД ИКАР 7 ИКАР 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 139 О ИКАР 7 ООД ИВАЙЛО АТАНАСОВ СЕРКЕДЖИЕВ C689070CB31B3AD5C8E63C34D06B450BB1094FC03A1A32B78EDE3DBED741C3CD ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪТЕВ DAAE28FD429E30CA5A06C9BFF50FDCD0CE09E185278CC3C536B8BB2F84C0A40F ИКАР 7 ООД БЪЛГАРИЯ с. Братя Даскалови 6250 ИКАР 7 IKAR 7 123086931
Одобрени разходи / Approved expenses: 293 184 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 205 229 лв./BGN
Изплатени / Payed: 205 229 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от дюли на площ от 220/двеста и двадесет дка, кайсии на площ от 27/двадесет и седем/дка,орехи на площ от 25/двадесет и пет/дка.Покупка на трактор 97к.с New Holland, покупка на земеделска техника за стопанството:Пръскачка 800литра,дискова брана,плуг навесен обръщателен,свредел прикачен. виж доставчиците
Веселин Черкезов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 207234
Веселин Черкезов АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
СПАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИМИТРИНА ПЕТРОВА СПАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЗАХАРИ ...
Веселин Черкезов АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 СПАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИМИТРИНА ПЕТРОВА СПАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 10 А СПАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ЕТ ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА 180B9FB134DB7F8FD9B0171AD7CBCEFDE7D4E7FBB45251B232C2CEF8246884CE СПАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИМИТРИНА ПЕТРОВА SPAS PETROV PETROV - DIMITRINA PETROVA 124522189
Одобрени разходи / Approved expenses: 286 566 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 143 283 лв./BGN
Изплатени / Payed: 143 283 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от лешници и орехи" виж доставчиците
Никола Кутинчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 607962
Никола Кутинчев РЕМБИ РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул.ТРЕТИ МАРТ 16-А РЕМБИ АД ФИЛИП ИВАНОВ САРИЕВ 3750BFDC48AA[..](ДФЗ|ТР)
КАРЛО ПОЛГИ 5103CE6F7826[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНКО КАМПАНИ 6EBFB4044C17[..](ДФЗ|ТР)
ПАОЛО ФУГИ 9164F710EAC1[..](ДФЗ|ТР)
СТАНИМИР ЦЕНОВ БЪРЗАШКИ 40931A4A6B7A[..](ДФЗ|ТР)
...
Никола Кутинчев РЕМБИ РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул.ТРЕТИ МАРТ 16-А РЕМБИ АД ФИЛИП ИВАНОВ САРИЕВ 3750BFDC48AA697C641EE3158752D8A5B875CE32A2D2C816B885271F5679E455 КАРЛО ПОЛГИ 5103CE6F7826B1636E782C95A1AAD662 ФРАНКО КАМПАНИ 6EBFB4044C17ED5FF2E5B0A2AEC0378D ПАОЛО ФУГИ 9164F710EAC114EF3C269F5AF25E4CE4 СТАНИМИР ЦЕНОВ БЪРЗАШКИ 40931A4A6B7AB53FD163EF8C74DC425B81CB6BEE1BD3DFC255AB078F981C21B3 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА EA65C79FD6A69D731817E9919F7640FF5665B75B020C0ABB758DC317352EE200 ИВАН ФИЛИПОВ САРИЕВ 2EEC1ED0E87DFCE13139A40C895E8A095558B355D93B961108C17B446EADF246 ПАОЛО ФУЧИ 91EFF0EA27F4876C9C2C21D229C8AB47 КАРЛО ПОЛЧИ CFA51EFE1719C81F98ED40A87EDE1200 ЛУИДЖИ ФУЧИ 6FA2CA1EB8DA5F7B23D6373FD091C7D5 КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА 153F38F86D3E1F1A22B8400FCFE59042A78B0A8A309EB9F75CA6E83D70558AAA ЛОРЕТА БИКИ F4A52D89487D0B1A13527D89593D80AF РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 Трети март 16-А РЕМБИ REMBI 104509309 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 СЕЗОНИ СЕЗОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 17 СЕЗОНИ ООД ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРИФОНЧОВСКИ 5840DF8153F22C9CBA6627449C6E66C4A71171408102AEB1497B9239C3DA11AA АРИ ВАЛЕРИО 0DBEDD6BF2C7050B58E8B9502DBCE607 СЕЗОНИ SEZONI 106069755
Одобрени разходи / Approved expenses: 268 691 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 134 346 лв./BGN
Изплатени / Payed: 134 346 лв./BGN
Проект: "Покупка на земеделска техника за трайни насаждения.Създаване на насаждения малини 145дка.Капково напояване за ново насаждение малини на площ от 145дка.Капково напояване за съществуващо насаждение малини от 20 дка." виж доставчиците
Русен Хекимов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 234150
Русен Хекимов АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Милин камък 6 АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИХАИЛ ВЪЛЧАНОВ КОЛЕВ 9983E20ECEC2[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ AGROPROEKT INZHENERING 201161453(ДФЗ|ТР)
АГРОСПЕЙС АГРОСПЕЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ВИНЧО ГОРАНОВ 6 АГРОСПЕЙС ООД РАДКА ИВАНОВА МАЛИНОВА ...
Русен Хекимов АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Милин камък 6 АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИХАИЛ ВЪЛЧАНОВ КОЛЕВ 9983E20ECEC29B42C9BCA0655718067B797F7ED716A5C7AA198AB54F962F0766 АГРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ AGROPROEKT INZHENERING 201161453 АГРОСПЕЙС АГРОСПЕЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ВИНЧО ГОРАНОВ 6 АГРОСПЕЙС ООД РАДКА ИВАНОВА МАЛИНОВА 0E02CA2804AD07301621FEBA867558A53F737B587499DDF9E7D0FD81BA6E9B3B СИМЕОН СПАСОВ КРЪСТЕВ DA4786325FEFAEE674BC3935848F420C2025715B7BFE5727889D76ED80335E26 АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ B098C7E38EA04D99D4E80C4EA735D252D468C4ABE9A88108B1751F43DC110104 ОЛЕНА ГРИГОРОВНА МАЛЮК 9C47BCFB01DF25B373F7A6E2DDD0E7EA АГРОСПЕЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ХМЕЛОСУШИЛНИ ОЛЕНА МАЛЮК 26AE2392A797149A12CC0C4A325B6FE05A891B041848B345E28EB2C027A48A7A АГРОСПЕЙС AGROSPEYS 112531166 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 МАДАРА АГРО МАДАРА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН бул. МАДАРА 1, адм. сграда на Мадара АД МАДАРА АГРО ЕООД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МАДАРА - СФК ООД 104100230 РЕДЖЕБ МУСТАФА АЛИ B6A3103E6281756A927058E5622360E1A8EF0609BCFEFB50842E37FFE0E5827D ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 МАДАРА АГРО MADARA AGRO 202491767 ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014
Одобрени разходи / Approved expenses: 244 170 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 146 502 лв./BGN
Изплатени / Payed: 137 155 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения сливи на площ от 160 дка., създаване на ограда за защита от диви животни, закупуване на трактори и земеделска техника за нуждите на стопанството виж доставчиците
" Илив 2007" ООД
ИЛИВ 2007 ООД
ЕИК ID: 123747706
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 427406
" Илив 2007" ООД ИЛИВ 2007 ООД ИЛИВ 2007 ИЛИВ 2007 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. МИНЧО СТОЯНОВ 1 A ИЛИВ 2007 ООД ИЛИЯ КОСТОВ ИЛЧЕВ 869EDAFAAC96[..](ДФЗ|ТР)
ИВАЙЛО ХРИСТОВ РУСЕВ 4444D6B2EE5E[..](ДФЗ|ТР)
ИЛИВ 2007 ООД БЪЛГАРИЯ с. Тулово 6170 РОЗА 42 ИЛИВ 2007 ILIV 2007 123747706(ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД ...
" Илив 2007" ООД ИЛИВ 2007 ООД ИЛИВ 2007 ИЛИВ 2007 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. МИНЧО СТОЯНОВ 1 A ИЛИВ 2007 ООД ИЛИЯ КОСТОВ ИЛЧЕВ 869EDAFAAC96BD71D41EF79E3577C1DDEB1A034A37711C9632E36B4EF2D808DC ИВАЙЛО ХРИСТОВ РУСЕВ 4444D6B2EE5E0E12B015C37A3A1864EFB4AE09129088DB02A4D6CFB4C2C77DB1 ИЛИВ 2007 ООД БЪЛГАРИЯ с. Тулово 6170 РОЗА 42 ИЛИВ 2007 ILIV 2007 123747706 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ 10 АГРОКОНСУЛТ ЕООД ГЕРГАНА МИТКОВА МИНКОВА B4F92002B30FD01321CF3FCA696AAE1520F03DD8E6B24C3C7B0DF502C22184D3 АГРОКОНСУЛТ AGROKONSULT 112647690 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 ХОУС МЕЙДИНГ ХОУС МЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 12 А ХОУС МЕЙДИНГ ООД СТОЯН ТОНЕВ СЛАВОВ A00CFE7D029FBDA9003A554DA52906F958E445E1461F5E82AA7A95443718CD92 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МАНЧЕВ BD879DB053DC09551A78E5A7F3501A73AA29C30C04BB77A5DDC88C107A9633CE ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ФИЛИПОВ 08AEC2A82CC7F155ECF503A4A6FF596EF491402B29DB3CC0D22D283C75CF599B АНЕЛИЯ КОЙНОВА РОЙДЕВА 42E1702F40F90F05B484C285AA737251CD644380E6828B2C7CBAA819F8835324 ХОУС МЕЙДИНГ HOUS MEYDING 123658318
Одобрени разходи / Approved expenses: 241 216 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 96 487 лв./BGN
Изплатени / Payed: 95 765 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за трайни насаждения,посадъчен материал, комбинирана тор,фолио и капково напояване. виж доставчиците
"Братя Костадинови"ООД
БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД
ЕИК ID: 118040195
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182395
"Братя Костадинови"ООД БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД БРАТЯ КОСТАДИНОВИ БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Айдемир 7500 кв. ДЕЛЕНКИТЕ, бл. Север 11 А БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ 9C08B76643DB[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ 80FB5A6F61A6[..](ДФЗ|ТР)
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ...
"Братя Костадинови"ООД БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД БРАТЯ КОСТАДИНОВИ БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Айдемир 7500 кв. ДЕЛЕНКИТЕ, бл. Север 11 А БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ 9C08B76643DBF4F5D0B05B00C42ECFDD25D69D02612D4906B502B370A34401CC ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ 80FB5A6F61A6500030B5091D7A948369C977690F3920F93647A149C9305C8763 ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ 70D53A3D8027849AEFBD7AB3222F96B828B5EF264903F49422687F505B249B16 БРАТЯ КОСТАДИНОВИ BRATYA KOSTADINOVI 118040195 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 Добротица 25 Г СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 СД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 SADRUZHIE STOYCHEVI 57 - 65 030172493 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 АГРИФРУКТ 2004 АГРИФРУКТ 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лозен 4489 АГРИФРУКТ 2004 ЕООД ПРИМО ТИСЕЛИ CEFDB11FEF18BB9D87DBF0C61A834DE3 АГРИФРУКТ 2004 AGRIFRUKT 2004 112612910 ИНТЕР АГРО ТРАНС ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 34 ет.3 ап.3 ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД Емил Иванов Николов 1861AF470A5590D5C334C50C491B857838BA3DBAC5F8CE0F8E31A825FBC9D430 ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. 202 7 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА 831909905 ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ДОБРУДЖА 1 ИНТЕР АГРО ТРАНС INTER AGRO TRANS 103878310 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 АГРОМАШИНА - СОФИЯ АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНАИМПЕКС АД 831640426 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА - СОФИЯ AGROMASHINA - SOFIYA 131309501
Одобрени разходи / Approved expenses: 227 308 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 90 923 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 923 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения череши, изграждане на капково напояване на помпен команден възел, покупка на трактор и техника за нуждите на стопанството
Димитричка Търпанова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Димитричка Търпанова
Димитричка Търпанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 219 037 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 92 439 лв./BGN
Изплатени / Payed: 92 439 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насъждения от череши 135.000 декара /интензивно отглеждане сортове "Сънбърст" и "Бигаро Бюрла"/ с капково напояване и закупуване на обощарски инвентар, в с.Долно Ряхово, общ. Главиница, област Силистра виж доставчиците
"ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010" ООД
ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД
ЕИК ID: 201354993
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 524080
"ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010" ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ с. Зафирово 7610 ул. ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ 158 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 Д-Р АНГЕЛ МИЖОРКОВ 32 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ЧЕРНИКО МАРИНОВ ЧЕРНИКОВ 9C6A48B168BC[..](ДФЗ|ТР)
МИРОСЛАВ ЧЕРНИКОВ МАРИНОВ ...
"ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010" ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ с. Зафирово 7610 ул. ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ 158 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 Д-Р АНГЕЛ МИЖОРКОВ 32 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД ЧЕРНИКО МАРИНОВ ЧЕРНИКОВ 9C6A48B168BC5978EC0CB31D8AB991B6A3E97687270318805C56DB2EEE92F5B9 МИРОСЛАВ ЧЕРНИКОВ МАРИНОВ 81CA61A57BF9B8D4529FE83D0956D23661D22C8B8749A9672AB67E9FDD8186E4 ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 TERA TREYDING - 2010 201354993 ДИВА Агро ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ` Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД Митко Тодоров Динев E2FE24C0B26BC06C7C288B1700D744A4067A3FF832DAD0B6257928AD18F5F224 Дива - 90 ООД 040203250 ДИВА - 90 040203250 ДИВА Агро 201313249 Теодора Миткова Пехливанова AFB303E4CE5D5219D1D34DF38F211E6C99481671B215D0B89D58642D6694E4DD Ивайло Иванов Пехливанов 29EB72DB6DB71E10CC8F2CE4AA8B9CF6A8F9E05F0A944440CCA250EAE60B0C89 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 167 ТЕРА ЧЕРИТА 201041468 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Цар Симеон Велики 167 ДИВА Агро DIVA Agro 201313249 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 МАНЕКС МАНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.МОСКВА 69 А МАНЕКС ООД ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 64B06D77F2CF3613AD7DEF402691748E5F90CD4481212FF183DF7766BF87A213 ИВАН МАНЕВ ИВАНОВ 7A8F12E57F0B168DC83609290C0977D01D08F4B200A4467D71FD19E2BBC3C984 МАНЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ДОБРИЧ 2 МИГЛЕН ИВАНОВ МАНЕВ B5759C5B2F376B3EC0CB87C795FE6B0DB8BFCF1E7DBC12DAFAA1D72762E2779E МАНЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ТРЕТИ МАРТ 103 МАНЕКС ЕООД МАНЕКС MANEKS 118537101 АПЕКС - Ф118 АПЕКС - Ф118 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 пл.СЛАВЕЙКОВ 15 АПЕКС - Ф118 ООД ЮЛИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 8B0832568711F7E530C7A6FDA1F4ED6000E82D484EF5AC205F3839ACCA772265 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ 4D1987EB14436FB55A2FF256DCC83A891F7A0AAFA642AA952E2168AC6D812FC8 АПЕКС - Ф118 APEKS - F118 118558871 СИДАР СИДАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 9 Б СИДАР АД РОСИЦА МАРИНОВА ИВАНОВА 86DB54E3EFECFFBEBDDDDDACBBEA87E2DA9C70E81956BA30054709288231509D ЙОВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 40D44C5E363D1F02C8153C6F3C1DBA6F348A4B520FEE9BAB8386696A93BAB673 ПЕНЧО МИНЕВ МИНЕВ 1A278C2E4BBC0EC91FE7D1519D311EB4541BE23D580D454BA6FB12E914F42672 СИДАР АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. Христо Смирненски 9 Б ДАНИЕЛА ЙОВКОВА ДИМИТРОВА 5BF565D7CEB2B3AD728FB6962EB9EC9F3A7E78DD47F2874016205CBFA12997EA ДРАГОМИР ЙОВКОВ ДИМИТРОВ B19871E9B167051A0BB98A58ADD478E9B06A0A95C08E98230E2214B5508EA751 СТЕФКА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА 67C0ABA8B7A31ADD1770D4D178FD8BAF984EC6DB0AD5217584FEB37390F18623 СИДАР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Манаст. ливади Пирин 44 Б ДАНИЕЛА ЙОВКОВА ДИМИТРОВА 5BF565D7CEB2B3AD728FB6962EB9EC9F3A7E78DD47F2874016205CBFA12997EA СИДАР SIDAR 828011409 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907
Одобрени разходи / Approved expenses: 211 964 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 89 795 лв./BGN
Изплатени / Payed: 89 771 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор с инвентар и създаване на трайни насаждения.
Грета Великова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Грета Великова
Грета Великова
Одобрени разходи / Approved expenses: 209 861 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 107 355 лв./BGN
Изплатени / Payed: 88 804 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от десертни лозя (бяло грозде) - 49.80 дка, капково напояване и подпорна конструкция, и прикачен инвентар.
Бранимир Кирилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Бранимир Кирилов
Бранимир Кирилов
Одобрени разходи / Approved expenses: 207 218 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 106 773 лв./BGN
Изплатени / Payed: 104 544 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения етерично маслени култури рози покупка на трактор и земеделска техника за обработка на почвата и борба с неприятели, изграждане система за капково напояване на нови и съществуващи насаждения виж доставчиците
Екатерина Панева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 605356
Екатерина Панева АГРОФИН АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ПЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1 АГРОФИН ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ ГЛАВЧОВСКИ FA1F4ACF0F76[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БЪЛГАРКА 34 Б АГРОФИН AGROFIN 201330622(ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ ...
Екатерина Панева АГРОФИН АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ПЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1 АГРОФИН ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ ГЛАВЧОВСКИ FA1F4ACF0F7695B6CDA072C012D34CE7BFDD5F93ADD4A4A3C13236201B96FCBD АГРОФИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 БЪЛГАРКА 34 Б АГРОФИН AGROFIN 201330622 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 П и П П и П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЛАДСТОН 19А ет.5 ап.6 П и П ООД Пенка Стефанова Пановска 21E5E81A34E5E767F37852C830FF8BAB8FB47A74CA5BA7FC844D54AB802DDB5D Петко Данов Пановски 6B4EDBDADF34BCE31A69B6937567DFFC202CDBDEE01CDFD7A9C0B649905E47D8 Цветелина Петкова Пановска 7ABCD75445812393B17CD9424339577C27E22FB15EE9739FE06AF876CAA21903 П и П P i P 115761585
Одобрени разходи / Approved expenses: 205 858 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 108 621 лв./BGN
Изплатени / Payed: 108 621 лв./BGN
Проект: "Закупуване на техника за трайни насаждения и линия за сортиране на плодове" виж доставчиците
"АГРИСПА" ЕООД
АГРИСПА ООД
ЕИК ID: 130174196
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181903
"АГРИСПА" ЕООД АГРИСПА ООД АГРИСПА АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв. ДРАГАЛЕВЦИ ул. ХМЕЛ 14 АГРИСПА ООД АНДОНАКОПУЛОС АЛЕКСАНДРОС-АП МИЛТИАДИС C592A6702908[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛА ЕВГЕНИЕВА МИРОВАЛИЕВА 2E9901A8B875[..](ДФЗ|ТР)
АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП ЕООД 123727554(ДФЗ|ТР)
АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 93 „АГРИСПА БИЗНЕС ...
"АГРИСПА" ЕООД АГРИСПА ООД АГРИСПА АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв. ДРАГАЛЕВЦИ ул. ХМЕЛ 14 АГРИСПА ООД АНДОНАКОПУЛОС АЛЕКСАНДРОС-АП МИЛТИАДИС C592A670290853DA4FF98398D22D8896 ЛЮДМИЛА ЕВГЕНИЕВА МИРОВАЛИЕВА 2E9901A8B875484A4BD25D1DC29F19E8B4537A7540F8420F51C9EE818E952F7D АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП ЕООД 123727554 АГРИСПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 93 „АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП” ЕООД 123727554 АГРИСПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 28 АГРИСПА AGRISPA 130174196 БАЛИС 2007 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 93 БАЛИС 2007 ЕООД ДИМИТРИОС АТАНАСИОС БАМБАЛИС 8E1E706527044AC62D6532675A0FD530 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 79 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Христо Ботев 102 БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума Софийски герой 3 В ЙОАНИС ФОТИОС ТЕОДОРОПУЛОС 1B6701DD2E0549461A11628458C5F81D БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 7 В БАЛИС 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. 681 3 БАЛИС 2007 BALIS 2007 123756374 СОРС СОРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 район ЛОЗЕНЕЦ, ул.КРИЧИМ 20 СОРС ООД ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕТРОВ C0CD7B1A6A56A424208ED5A5BA487AFD47D0EB2D818D799FD64C09B24FEBE984 Иван Маринов Вълчев FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 Банка ДСК 121830616 СОРС SORS 201655167 АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B3307F2B5F345454BD4095FBD702D46FC5F7D1731CB984D71C945376 ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A2A910E52DEA4689D96498D8DBE57227E07D9C78C1DA6ACBC0616 АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0BCDB3A07C68FA9B0B6CE1ECEB633738AD0FE6EA573C4A6DB44E8BE5508A6D15 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 895ADFE23C5A2A910E52DEA4689D96498D8DBE57227E07D9C78C1DA6ACBC0616 АНИМЕКС ANIMEKS 118556888 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 763 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 307 лв./BGN
Изплатени / Payed: 78 307 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, изграждане на ограда и закупуване на специализирана овощарска техника и инвентар. виж доставчиците
ЕТ "Райков-Префере-Свилен Райков"
РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ
ЕИК ID: 826017662
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183532
ЕТ "Райков-Префере-Свилен Райков" РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул.Лудогорие 12 А РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ РАЙКОВ E7B22CC9FC4F[..](ДФЗ|ТР)
РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ИВАН КРЪСТЕВ 45 РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ- ...
ЕТ "Райков-Префере-Свилен Райков" РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул.Лудогорие 12 А РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ РАЙКОВ E7B22CC9FC4F5A01075DF27C712FA1EB4C86D229BCBDA69EF16A36051F2CFC81 РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ИВАН КРЪСТЕВ 45 РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ RAYKOV-PREFERE-SVILEN RAYKOV 826017662 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 СТИЛ-ПАШЕВ И СИН СТИЛ-ПАШЕВ И СИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Исперих 7400 ул. ХАН АСПАРУХ 3 А СТИЛ-ПАШЕВ И СИН ООД САШО ПЕТРОВ ПАШЕВ 28B39DFDEFF33A82337EC8EC6934D138A983D88E2E855977365DC56B3D28F946 НИКОДИМ САШЕВ ПАШЕВ 93A9460CCD66394BF5CC9F6553AE5E075B7EF88F5ED6B2F580167B0FB38988D2 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ 103533691 СТИЛ-ПАШЕВ И СИН STIL-PASHEV I SIN 116587205 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 БАЛДЖИЕВИ-91 БАЛДЖИЕВИ-91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. Гочо Москов 2 А БАЛДЖИЕВИ-91 ООД ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ 1234D7AFB08D880D755DD7FF7EF30AEF890C16E923ED47258B278B60386392ED МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ 6917EF78D1FBAAB53898660C5F25A184AAA8AAD80BE4B54569365B722157AE30 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ; МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F БАЛДЖИЕВИ-91 BALDZHIEVI-91 107059276 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. СТЕФАН ПЕШЕВ 151 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕООД МАША ВАСИЛЕВА БАЛДЖИЕВА 477AB4A06B5F971F5AF0583131FF6A74C8383F6636EB733F1916F1393B6E866F АГРО КОМ 2000 АД 130299463 ОВОЩЕН РАЗСАДНИК OVOSHTEN RAZSADNIK 107512827 ИМ ТРЕЙДИНГ ИМ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ОТЕЦ ПАИСИЙ 5 ИМ ТРЕЙДИНГ ООД ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ AAC0AD35C5237446DF254BA9980D579D24A1D462E565BE3CF60A44AC4239FB04 МАРИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 46212A3A8272665288635A281C41FCB310E419695CED42009AA4DBE7A3ACA01E ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕТРОВ C0CD7B1A6A56A424208ED5A5BA487AFD47D0EB2D818D799FD64C09B24FEBE984 Валентин Великов Денев 63480F501901FD0560BC91F3B237A0C9FB61002275543D37633DD6463CAF3730 ИМ ТРЕЙДИНГ IM TREYDING 201183813
Одобрени разходи / Approved expenses: 192 504 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 77 002 лв./BGN
Изплатени / Payed: 76 772 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула – в преход към биологично производство и закупуване на техника за модернизиране на стопанството в село Калугерово
НИКОЛАЙ ИВАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 187 382 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 112 429 лв./BGN
Изплатени / Payed: 112 428 лв./BGN
Проект: Създаване на интензивни трайни насаждения ябълки на подложка М9 с площ 50дка, изграждане система за капково напояване на площ 50дка, монтиране на опорна конструкция на площ 50дка. Покупка на трактор и земеделска техника и ремарке за земеделското стопанство от трайни насаждения с обща площ 281дка. виж доставчиците
"АИДА-ФРУТ" ЕООД
АИДА-ФРУТ ООД
ЕИК ID: 126721656
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184090
"АИДА-ФРУТ" ЕООД АИДА-ФРУТ ООД АИДА-ФРУТ АИДА-ФРУТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ЛОЗАРСКА 12 АИДА-ФРУТ ООД МИХАИЛ ВИДЕВ ИНДЖОВ 1BA612F26507[..](ДФЗ|ТР)
БУЛМАШИНЖЕНЕРИНГ ООД 126055357(ДФЗ|ТР)
ПРИАП ООД 126720419(ДФЗ|ТР)
АИДА-ФРУТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Спахиево 6346 Светлана Борисова Бояджиева DC124399E898[..](ДФЗ|ТР)
АИДА-ФРУТ ...
"АИДА-ФРУТ" ЕООД АИДА-ФРУТ ООД АИДА-ФРУТ АИДА-ФРУТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ЛОЗАРСКА 12 АИДА-ФРУТ ООД МИХАИЛ ВИДЕВ ИНДЖОВ 1BA612F26507938AE77BECBEA6E6FAC82AA4BF576CD780B53DBA781F21361FE2 БУЛМАШИНЖЕНЕРИНГ ООД 126055357 ПРИАП ООД 126720419 АИДА-ФРУТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Спахиево 6346 Светлана Борисова Бояджиева DC124399E89826FA5230137AFB012CF2558CD6858394270A659B2147322884E3 АИДА-ФРУТ AIDA-FRUT 126721656 БУЛСЕРВИЗ БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Александър Фон Хумболт 29 БУЛСЕРВИЗ ООД Красимир Христов Стефанов AD3BE0EA1F826A165FEDF9FD5E1A1C61206E50EA34980F6960DC0A50D329A05D Недка Йорданова Йорданова 138A3B29B12E3B40E69D44018871DCC058CAFEA75218D56B316A4F183F0168C8 Пламен Димитров Цонев A1B1C3404C47187F3E3C8E03BC9736AF50E44F2070BFF59F633E6E9461AF8D2B БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Рожен 2 БУЛСЕРВИЗ BULSERVIZ 831176310 ХЕР 1 ХЕР 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.ПОП АНГЕЛ ЧОЛАКОВ 68 ХЕР 1 ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ 97B6BCB1E6C3FA063F373133611D928D4B33F03C069551D2CFEDA0648A55781E ХЕР 1 HER 1 115552240 ЕЛИСЕ ЕЛИСЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 кв. БАДЕМА 23 Б ЕЛИСЕ ООД АНТОН СИДЕРОВ АНГЕЛОВ A9CA2360EB274C085E64904C2C044557BF16059130E42262BC9F2B2E4678A1E0 МАРТИНА ДАНЧЕВА АНГЕЛОВА AE0342228FDE5221954B297F958C93997166DD7B2AC91DE96698260F36A6F949 ЕЛИСЕ ELISE 126550858 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 ИМ ТРЕЙДИНГ ИМ ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ОТЕЦ ПАИСИЙ 5 ИМ ТРЕЙДИНГ ООД ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ AAC0AD35C5237446DF254BA9980D579D24A1D462E565BE3CF60A44AC4239FB04 МАРИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 46212A3A8272665288635A281C41FCB310E419695CED42009AA4DBE7A3ACA01E ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ FBB27F5FA51CAC0BF732D482BAF7C17B2B1F4F78545A04E4EEC165A0594591A5 ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕТРОВ C0CD7B1A6A56A424208ED5A5BA487AFD47D0EB2D818D799FD64C09B24FEBE984 Валентин Великов Денев 63480F501901FD0560BC91F3B237A0C9FB61002275543D37633DD6463CAF3730 ИМ ТРЕЙДИНГ IM TREYDING 201183813 РЕЯ РЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 р-н Лозенец; ул. Козяк 1 Перун РЕЯ ООД ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ БАРОНОВ DF43C5B6F93C875DEC4C9832B16176ADD752E0DFB4A15E785F5440DE22D18A16 МАРИЙКА МАРИНОВА ПЕТРОВА 34DEA6B66F916B7CEE683546947EAD222A5DBE1B8500C5C6A0EB7D3EC4856D91 МАЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА 30E78A97C1478814A77D74405DB4E1B8B74E8D8C6B9922724F14CC8628D95F04 ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ МАНОВ 3D68B9B5263738EC134CA9AF50CAAEF6B4BE5F2FBECC40544BACD2FB21A7AB6C РЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец ул. Козяк 1 Перун ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ BF0431C0FAA4A229FFE63DEC09B72769D3A7F0540345057583C4033603CB9C7A РЕЯ REYA 831145546
Одобрени разходи / Approved expenses: 180 138 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 90 069 лв./BGN
Изплатени / Payed: 90 069 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земедлско стопанство за трайни насаждения в община Казанлък виж доставчиците
ЕТ "ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86"
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ
ЕИК ID: 202459666
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 605522
ЕТ "ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86" ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1 ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ ПЛАМЕНА КОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА 72EAD282D527[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Скобелево 6148 УПИ VII- 387, кв.67 ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Голямо Дряново 6146 ПЛАМЕНА ...
ЕТ "ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86" ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1 ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ ПЛАМЕНА КОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА 72EAD282D52714C6BC1FCF2374C85A4EA5143B98EFB11F0D1F3382236FEF67DA ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Скобелево 6148 УПИ VII- 387, кв.67 ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Голямо Дряново 6146 ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА 86 PLAMENA GEORGIEVA 86 202459666 РАЗСАДНИК РАЙЧЕВА РАЗСАДНИК РАЙЧЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Цар Асен 68 1 РАЗСАДНИК РАЙЧЕВА ЕООД СТАНКА КИРИЛОВА РАЙЧЕВА 1D43D41FB1B513D896B69F707957A659C82D33ACCE292704338C4A3FA8643648 Светломир Димитров Димитров 471370F3B0F4B6AAC5AC86E4FE40D34AB4B5DDD6B09CB09E58582440D5723210 РАЗСАДНИК РАЙЧЕВА RAZSADNIK RAYCHEVA 200880773 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 АПРОПО-Виолетта Бакунина АПРОПО-Виолетта Бакунина ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 М-р Попов 9 АПРОПО-Виолетта Бакунина ЕТ Виолетта Георгиевна Бакунина 343F6B5D2A04F50C37B29FCB9F8FF5B272969129A8FCAA473555AEE7CD99BD76 АПРОПО-Виолетта Бакунина APROPO-Violetta Bakunina 833082443 ХЕБА 2000 ХЕБА 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв.ТРИ ЧУЧУРА 67 В ХЕБА 2000 ЕООД ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ D88303BF2D1A935A43394FCEFFCC359CA0727879F578C1AFAD82EF0829C277F1 ХЕБА 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Св.П.Евтимий УПИ V-554 от кв.493 Георги Димитров Сапунджиев C8F82AE471D33A823DAED6E7AF22806F40F77DB7908047B1D1781906C813F54E СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 813071350 Александрина Трендафилова Денева 0299E96486873979854F73304EA5C02F9CFAFAD4F63BF5C991CFEAA437549A90 ХЕБА 1 203351896 ХЕБА 2000 HEBA 2000 123540679 МЕГАСТРОЙ М МЕГАСТРОЙ М ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Долно изворово 6183 СРЕДНО ИЗВОРОВО 1 МЕГАСТРОЙ М ЕООД ДОНЧО ИВАНОВ ДОНЧЕВ 2592DFA656B4254B040A9235F60DF00E03062115734179BE5D9067EFD5B1DC75 МЕГАСТРОЙ М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 10 МЕГАСТРОЙ М MEGASTROY M 123681555 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ 20 Б САТНЕТ ООД ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ D60E203C2A7D8BC66BA614C1A62DD231146601E656CF134E6E3DBE438EBC7409 КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ 3501DC73BE4BB6EEE3E8FB0EE72CCD1646F2BBDBB6B7C1E36A3D0C35BD06A9F9 САТНЕТ SATNET 115787627 БВП ЕКОЛОДЖИ БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. БОРОВО 37 БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БОРИС ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ BE299672AE4AF716FAD246BF4A9F4F1F9E3CD6A8644C775BDD079EC38836388E ПРЕСИЯН ДАНКОВ РАШКОВ 41448FB1790E28CA81C16FF0D8F86FC16F3BBC49E7D3B30F987D0CA499B5F962 ПАВЕЛ ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ 703DCA2BD0271B6A759A48C426A6F9BD407B22E9862829FFA7F7FAE2055B9B1D БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул.ТИНТЯВА 14 20 БВП ЕКОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД 41 ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Евлоги и Христо Георгиеви 29 ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад 41 БВП ЕКОЛОДЖИ BVP EKOLODZHI 201554855 МОТО-ПФОЕ МОТО-ПФОЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 бул. СЛИВНИЦА 444 МОТО-ПФОЕ ЕООД АТАНАС ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ D8AF71F6D38DD03B7E3877E7B446DC9575D521E1F1720413D6664580E5D08487 ДИМЧО СЛАВОВ НИКОЛОВ FA04DE0D5A1DFBA9ADFCC5EA2597C9EA8D93D585EA2551707811DFB08ECFAFF3 ФИЛИП МАЙКЪЛ ПФОЕ 4A65F231B0079871CDBEFFC082210FF9 КАРЛ-ХАЙНЦ ХАНС ХУГО ВАЛТЕР ПФОЕ E90A115B4A2BC9D14F72A7CEFCA1130D ХУГО-ПФОЕ ООД,ГЕРМАНИЯ,ХАМБУРГ 7E83B53FD3BCA6618C29F97BA9153BF8 ФИЛИП МАЙКЪЛ ПФОЕ 16F555BA9EFBF8B8140075474C38D257 ПФОЕ АУТО 121892386 МОТО-ПФОЕ 000646811 ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ 200507800 Сумитомо Корпорейшън 0FFD2206EFA59E6ADBA8C08C3A6202DD Томохиро Йонеяма E2CA6EC465D76EAC2A0AC492D6CB9C13 МОТО-ПФОЕ MOTO-PFOE 000646811
Одобрени разходи / Approved expenses: 180 097 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 111 007 лв./BGN
Изплатени / Payed: 111 007 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждане по биологичен начин на трайни насаждения и по конвенционален начин на зеленчуци и зърнено-житни култури виж доставчиците
Адил Испа

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 224807
Адил Испа БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 32 Б БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ ЕТ МИТКО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ BBA6FD2C7B43[..](ДФЗ|ТР)
БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ BELLA - MITKO GEORGIEV 114060923(ДФЗ|ТР)
СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ ...
Адил Испа БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 32 Б БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ ЕТ МИТКО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ BBA6FD2C7B4348D08F8D8F3AECDC60EDB792FA89730505CEC3B1CECF3DDA9251 БЕЛЛА - МИТКО ГЕОРГИЕВ BELLA - MITKO GEORGIEV 114060923 СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D86477617D48D102E129D7D122421BC1B70676870873066BEA550F8B745C СИЛКАД SILKAD 118547921 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 МАДАРА МАДАРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН БУЛ. МАДАРА 1 МАДАРА АД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ - Прокурист EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ЕМИЛ СЛАВЕВ МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6B5D013F722B05EEE81E2DD9D9B069840C84755F7AD9192616434 МАДАРА - СФК ООД 104100230 ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F6AAD1765ABA9907B5C565A2A7FE965D45EB20F4F17AAF11EFC51 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC87FAC9F36C740CCD2074274DD9E18EB434D44CB6E59B0B8EEF222 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МЛАДЕН ХРИСТОВ ГЛУШКОВ 55614581DBE3DCCF69FDF9381A832C4EF32E0F0065B787549B9D8F168297A5E5 ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 ЖАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА 0D5D79A28DF06B24C3418C5029660D03CD948F23AC4DCAC40CB50250A0D805F9 МИЛЕН ЖЕЧКОВ ЧОЛАКОВ 3C14EA339B2E7BC97741BB39B513E7F44BFBCD3D071F69B37D2D0688AA76F78A МАДАРА-СФК ООД 104100230 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ТОДОР ИВАНОВ ДОБРЕВ F7735BE9FC0940D54360FCAEB0285440B14EC4A04518F2CB5810C39D57D41610 СФК-ТРАК ООД 175356641 МАДАРА MADARA 837067008 МАДАРА АГРО МАДАРА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН бул. МАДАРА 1, адм. сграда на Мадара АД МАДАРА АГРО ЕООД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МАДАРА - СФК ООД 104100230 РЕДЖЕБ МУСТАФА АЛИ B6A3103E6281756A927058E5622360E1A8EF0609BCFEFB50842E37FFE0E5827D ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 МАДАРА АГРО MADARA AGRO 202491767 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907 АГРОТРОН 2007 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. ПАЛАУЗОВ 34 АГРОТРОН 2007 ЕООД МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН 2007 AGROTRON 2007 125575433 МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 БАНИШОРА 56А Б МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ ООД АНГЕЛ ПЕЙЧЕВ ТАШЕВ 447AAF729ACF88F56EE13DAF9ED07A5013A0CCBDDB8F3D7705107C02552F80B0 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АРБИТОВ CCDB26134345B1A13D50A667B61CB511027C548EA4553BB7353E3D887E1E7C49 МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул.Враня 54 Е ГЕОРГИ ИВАНОВ АРБИТОВ 2AE9AFF606B15E08168926641EC0881C754F5B2C87647A155287C34FB1AAF647 МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул.Митрополит Панарет 10 МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Васил Левски № 44 В МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 Васил Левски № 44 44 В Пламен Маринов Цацов 979B214CAAAE1C6ED9A01ECE587A711E87CDE6C259E80E1922CF40DCAEDBB2EF МЕГА ТЕСТ - БЪЛГАРИЯ MEGA TEST - BALGARIYA 200582638 ЗИ БЕТОН ЗИ БЕТОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Венец 9751 ул. РЕПУБЛИКА 2 ЗИ БЕТОН ЕООД ЗИЯ ХИЛМИЕВ ДЖАМБАЗОВ 534F9512404EE498D8B207BB5E081EDBA6C246215B684465173BF14A6FD308BE ЗИ БЕТОН ZI BETON 127571818 АГЛО ХАЛ АГЛО ХАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ДИАНА 17 АГЛО ХАЛ ЕООД ХРИСТО ВИДОЛОВ ХРИСТОВ 74A48B7758C1B514C8EC5417BDB2D9C93B453B1742268F2F692A60971F8ED465 АГРОМАШИНА ГРУП ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ЗАНЕВ AD69A124D02DAE26E6CF8F8195D6DDCE32438CBB7574FAEF8257CEACC3E21C59 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F АТАНАС КИСИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F АГЛО ХАЛ AGLO HAL 202477721
Одобрени разходи / Approved expenses: 173 029 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 86 514 лв./BGN
Изплатени / Payed: 86 514 лв./BGN
Проект: Създаване на 103 дка трайни насъждения - 50 дка сливи, 33 дка праскови и 20 дка череши и закупуване на трактор и прикачен инвентар.
Неждет Ашимов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Неждет Ашимов
Неждет Ашимов
Одобрени разходи / Approved expenses: 172 638 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 055 лв./BGN
Изплатени / Payed: 69 055 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за трайни насаждения виж доставчиците
"Д.М.К."ООД
Д.М.К. ООД
ЕИК ID: 127573491
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180905
"Д.М.К."ООД Д.М.К. ООД Д.М.К. Д.М.К. ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ХЕРСОН 8 Б Д.М.К. ООД ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ E4E0A666E302[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН ИВАНОВ СЪРМОВ 9CBE5594A0AE[..](ДФЗ|ТР)
КРАСЕН ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ 4D752D4F6751[..](ДФЗ|ТР)
Д.М.К. D.M.K. 127573491(ДФЗ|ТР)
ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД ...
"Д.М.К."ООД Д.М.К. ООД Д.М.К. Д.М.К. ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ХЕРСОН 8 Б Д.М.К. ООД ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ E4E0A666E302697C16BDE461C0A0B24807BA4E96D5114DF99B44CF49431D330C МАРИН ИВАНОВ СЪРМОВ 9CBE5594A0AEC53BD36A7135749142C5F89F6560FBE0B341BDAD41F968A8733F КРАСЕН ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ 4D752D4F67519B691C8E3ADAB14A1D99AC633BDC74456725F14EDFB2BAC7CFC8 Д.М.К. D.M.K. 127573491 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 172 110 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 844 лв./BGN
Изплатени / Payed: 68 844 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула -в преход към биологично производство и закупуване на техника за модернизиране на стопанството в село Калугерово виж доставчиците
ПЛАМЕН СИРАКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 389354
ПЛАМЕН СИРАКОВ БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046[..](ДФЗ|ТР)
Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046[..](ДФЗ|ТР)
Василики Кора 4F440FE7758C[..](ДФЗ|ТР)
Георги Иванов Георгиев ...
ПЛАМЕН СИРАКОВ БАЛКАН ГОЛД СТАР БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 Черни връх 8 4 Б БАЛКАН ГОЛД СТАР ООД Сметомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Светомир Кирилов Гоцов D85E3D8EB046D96878E3CE1885C1F5AD07FB15D0B0DE3E4D7E50BD6B0C1C993F Василики Кора 4F440FE7758C18C6825D170D8492E916 Георги Иванов Георгиев 1BE741C1191367AD6F3563404779E4279EE604878F2BCBA46D2964E66E152FE2 Василики Кора 6C6CC649869FE15774B3C99E94CF3497 МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА-МАРИНОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE КАЛИН СВЕТОМИРОВ ГОЦОВ 597073E117A2A63116D08BBCF515506BC1E366E06033CF1B993F65A7CCC6FF3B МОНИКА СВЕТОМИРОВА ГОЦОВА 293BE93FB361A1898499944A35E26EFB832ECD3A7144B1D21D564DC285F55FDE БАЛКАН ГОЛД СТАР BALKAN GOLD STAR 175209449 ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 кв. ЗОНА Б-5 13 Б ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД АНТОНИЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 3EDB2011326C9E7D3947600123588AAC44DEF2ACC4DCC1657704DE6EE6969223 ГЕОРГИ НАЧЕВ НАЛБАНТОВ 39F3BBFCA415EC69E2C1A59941642D616859AED37CFD28F45D796D01F7A955AD ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГРУЕВ C15113CCF85A34D32A8B6885172B2ADBFCEA7A04B677FA38E929E52696D934E9 НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ 18E68C71CB9D80F6B0DFAD0611D29A3260DD7C20EC6DD85CA13D6A4B095F8A9C ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ PROLES-INZHENERING 040736202 А-ТРИ-АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ А-ТРИ-АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.ЧЕРНИ ВРЪХ 57 А-ТРИ-АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ ООД НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СИМЕОНОВ 3FD457BBAED8D7A43DC5A9672416C17807A118F6FE0F6F66363C4933B3503F1E ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ 332D55E4C7EF73E1E338886C614FDD32CFC6B909DDBD88F2634F2B40296B3B6A ПЛАМЕН ВЕНЦЕСЛАВОВ ГЕНЧЕВ B22D10AF9C5CCD725B923129761BD8EB41F66C5CFC63D97ECDBDEB0643702B31 Николай Янчев Симеонов, с ; Георги Димитров Савов 332D55E4C7EF73E1E338886C614FDD32CFC6B909DDBD88F2634F2B40296B3B6A ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ, и НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ СИМЕОНОВ 3FD457BBAED8D7A43DC5A9672416C17807A118F6FE0F6F66363C4933B3503F1E А-ТРИ-АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ A-TRI-ARHITEKTURA I IZPALNENIYA 831225113 КАВЕ - КАТЯ КРЪСТЕВА КАВЕ - КАТЯ КРЪСТЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Горица 8253 КАВЕ - КАТЯ КРЪСТЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Каблешково ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 28 КАВЕ - КАТЯ КРЪСТЕВА ЕТ КАТЯ ВОЕВА КРЪСТЕВА 0182C911D748692DB10B45F3504EF0F2F7351C9E82A053A16EC086545C832745 КАВЕ - КАТЯ КРЪСТЕВА KAVE - KATYA KRASTEVA 812228553 АРТСТРОЙ АРТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 6 бл. 15 вх.Б ап.41 АРТСТРОЙ ООД ХАРИ ЕФТИМОВ КИЧУКОВ FC79BB031863385B96D5DA0B7946D33C1DF26655660EFF720BBB9993F36D61F7 АСЕН ЮРИЕВ СОКОЛОВ 7F4694D7F1747A77608AC6A814746E91E2FDC9000B78FED74AF63828040CEBC1 РУМЯНА БИСЕРОВА СОКОЛОВА F482F680AECC6E9A521A360FF6553BA129E4F74C041FA8A57B502C31F6222825 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 000694329 АРТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.ДИЧО ПЕТРОВ 6 15 Б АРТСТРОЙ ARTSTROY 120564924 АРТ ХОЛИДЕЙ АРТ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ с. Черноморец ул. Феникс 3 АРТ ХОЛИДЕЙ ООД ТОДОР ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ FF7CD98EB02157D2AC2B4FB757007710416A3BCE82A46C910D19D25D5F2E81F3 ДОБРИН ИВАНОВ ВЪТЕВ 5F8F03B4B156186F71185ACFD423E5E08BA470CF157D705B7955D91A014FB827 ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ ДУНГЬОВ EC305F2DDEBD659F89BD9C315E1E245085CAE35669528F8DC2A25927D69295C2 НИКОЛАЙ ЦАНКОВ НИКОЛОВ 693F48B77F2A04BFD91E410245069592C9BCDC29B1EBE0918C36C4FB35459485 АРТ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Черноморец 8142 ул. Рибарска 1 АРТ ХОЛИДЕЙ ART HOLIDEY 102844426 ЛОГ-СИБЕРИЯ ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО 203 Г ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХИНТОЛАРСКИ 2140349815F34363DA69E4CF3831B8CD7E92D193269E3C6911809B66C28662B8 ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 10 123 Д ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 10 123 Д офис партер Влади Христов Чамов 98E4E8D7056A542C1B040CE37BFDD724B23754D83DDC0BAC22269DBBC707FF79 ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 10 123 Д офис-партер ЛОГ-СИБЕРИЯ LOG-SIBERIYA 121502690 АРИАНА 2000 - АТАНАС СТОЯНОВ АРИАНА 2000 - АТАНАС СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЗОРНИЦА 14 АРИАНА 2000 - АТАНАС СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к.ЗОРНИЦА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 45 АРИАНА 2000 - АТАНАС СТОЯНОВ ЕТ АТАНАС ПЕТРОВ СТОЯНОВ 01034BEC8B825E870342B65574C4D1E3E34B7BA4645C51F653E98A3840087937 АРИАНА 2000 - АТАНАС СТОЯНОВ ARIANA 2000 - ATANAS STOYANOV 102925006 ЕКООБ ЕКООБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул.ЛИПНИК 76 7 ЕКООБ ЕООД ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА БОТЕВА EB8D635982DE05D64C6FA3E1AC6DF3A4D454C5A35531C7EF6583F965D1415BA7 СТОЯН ИВАНОВ ДРИНКОВ FE4210910E60D82E637920D57D864E098056697A594F6D221A28E3B940C339F8 ЕКООБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.НОВИ САД 2 МУРА В АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА 884E41DE18425D7686909778EB878BAD6A299337086DE35D2E4B3A44CDDE5B57 АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА, СТОЯН ИВАНОВ ДРИНКОВ FE4210910E60D82E637920D57D864E098056697A594F6D221A28E3B940C339F8 ЕКООБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ФЬОДОР УСПЕНСКИ 5 МИРОСЛАВ СТОЯНОВ АТАНАСОВ 766058C42636EA329D795E39F4C72B057F0D1F75DE99835EC7136991DF73B2E3 ЕКООБ EKOOB 117668717 ДАРТЕК ДАРТЕК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 АНА ВЕНТУРА Д ДАРТЕК ООД РОСЕН ПАВЛОВ ВЕЛЕВ 270493DDBBBD320C14BC405B6F3883CD93F7EDBB2CA93C43E5A9EDC81247988F ДИАН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ B3BD007FD7FC072B78B22B4BB443E061E0C919DE92DD8FFBBF96C265430B14CF ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ 29A091052D1B16A1F8C4C52134E2BD1B149D1FB52E14EF796715E80D7E8165B5 АСЕН АСЕНОВ ТАСЕВ 3334B2C1D065279F9244261FFBE114C0AC005240A50AFECD9524457B7657EBA8 ДАРТЕК DARTEK 827201940 БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ВЛАДИСЛАВ ОЧКОВ 3 БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ГАЛЯ ДЕМИРЕВА ГЕОРГИЕВА F12A14AE76D695BA32B9ACDADC92C93E7C7D758456AAB0BAD657A5DC17DC8165 ТОДОР ПАНАЙОТОВ МАРЧЕВ 8522050898ACA0FF00BEE6FC6FD1D952E522292393472448C0C9EDF38835908D КОЛЬО МИТЕВ КОЛЕВ C004D925D27CD5CC83D57305D62D198CE68C389695E6E602F47BFA3301CBF001 МАРИН ПЕТРОВ МАРИНОВ 7517DD42E65FA4ACE6F011F7B7CAE645AFC144101CBC89A95F35A50509684C47 МИХО НЕДЕЛЧЕВ ЦАНЕВ 20D7F0822C326CFDE52C04F18BD9151850AAE5E9640CC5B56BFF63D57293828C ИЦО МИЛЧЕВ МОМЧИЛОВ 38B8DF18B8D5A97BE8AC4DFB2359403389A51460C745868AC3CD5F6D40FC73A2 БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. Генерал Столипин 1 БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ BALGARSKA HIDROSTROITELNA KOMPANIYA 119597069 УНИВЕРСАЛ КОМЕРС УНИВЕРСАЛ КОМЕРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ВОЕННА РАМПА ПРОФЕСОР ИВАН ГЕОРГОВ 1А УНИВЕРСАЛ КОМЕРС АД ГЕОРГИ КИРИЛОВ КУЗМАНОВ 638245CC1D0752742089C0AA3EA3A7BCA95CCBDBC5AF889E0C309F57080A6CB0 ЦВЕТАНА ЛЮБЕНОВА МИЛАНОВА 8A168C589F7C92C0EEA2CA43CD397616BC1E9C2094E64CB7B3839483E2B55F01 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА 257B60CE66C58F52BCAD1CE393B6A89F46B5D40ACA68CCD4E026C0BD305F8234 КИРИЛ ЧАВДАРОВ МИЛАНОВ D5495E4F9225DD3340AFC33382999795F5D0F7A1B8E758A5E9EE01BB934CFD71 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА - КОМАТИНСКА 257B60CE66C58F52BCAD1CE393B6A89F46B5D40ACA68CCD4E026C0BD305F8234 СТОЯНКА ЧАВДАРОВА МИЛАНОВА 69F92853BDA3EA1CD8D490AB85F282533BFC26295C773465246D19604269EF96 УНИВЕРСАЛ КОМЕРС UNIVERSAL KOMERS 121016051 МЕЛИ - М МЕЛИ - М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.БАДЕМИТЕ 5 МЕЛИ - М ООД МАРИЯНА МИТКОВА ВИКИЕВА A2C6A171B9A8BCF567A756E6FFA820E516C0429702373F8B6F3BC502BA4E9345 НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВИКИЕВ B4C6B2AE92BD163CC1173E9D3F1ED273EA891DB400C890981DC12537EFD3F55D МЕЛИ - М MELI - M 115892855 ДЕДАЛ ДЕДАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 МЛАДОСТ 50, партер ДЕДАЛ ЕООД НАДРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА DD1E0477EF9A227115BCFFB1F63A1BBFB69E10A99894E50B2D897C5C1EA9FCB9 ДЕДАЛ DEDAL 102612748 КЕЙ СИ ЕЙ КЕЙ СИ ЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул.АКАДЕМИК ИВАН ГЕШОВ 46 КЕЙ СИ ЕЙ ЕООД КОНСТАНТИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ 354ECBCDAE3D977CBC99670235B3F5F98C029F5E5B667864900FB534048A576D КЕЙ СИ ЕЙ KEY SI EY 131487450 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. ПОЗИТАНО 30, офис 205 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА B83B77E1C0DA7359476741DB645C0C6BFC380F6F5819BFAB3E8A4E8B96CEEA0B ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ЦАЧЕВА 505E0A485238BF30D1E055C14763EDDBAABE4D54328B4360728ACBAB7122A455 ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МУЛЕШКОВА F3C66476BD4C35D1D9CE1F6F7CFC56E12278DF74CBCB34E3ECC6C9AC1063C900 МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА CF1921AF6F0D861922743F42810B2FC40BAB4F6DBDB73DDA264DC76A22DBBBAA АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ПЕЕВА-МАРЧЕВА 0588CADB4C948F35046E0B4F8D14C7F485431F149F41E8B438CB1D46685BB6D7 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Камен Андреев 24 ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ EVRO I KONTROL I KONSULT 175176305 АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. МЛАДОСТ 1 бл. 71 вх.А ет.5 ап.16 АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ЕТ АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ БЕЛЬОВ 883992B9272F7B16AB59D4593A80F0ED50D91358DF15EF6170A9D4EED89E93DF АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 71 А АЛЕКСАНДЪР БЕЛЬОВ - ПЕРФЕКТ ВСД ALEKSANDAR BELYOV - PERFEKT VSD 130022765 РИС РИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ 42 РИС ООД РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАЙКОВ E847704063A5F959F4558F57B759DEE5D40B67413F4263D617A6AEE31FEBE208 ИВАЙЛО ИВАНОВ РАЙКОВ FCB90E33293514CA8EE493EF2400768FDCDE3EE90DD2F76ED5C34ED3687A4609 СЛАВ ДЕЧЕВ СЛАВОВ 6B81459297F4892A49C8C6A69D47B43499E1B6F0B138CCC9D7CE884AA8CFCBA8 ОБЩИНА ВАРНА 000093442 РИС RIS 103780688 ЕКО КА ЕКО КА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 бул.Александър Малинов 91 ЕКО КА ООД АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ ПОТЕБНЯ 17CFB82683D57E462506400FD836894CA9F26C38C5421D8E0B2D3283BC2C7E62 КАЛОЯН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ 6CA5609C5737FA799D20CA494BA222E55429CF82AA749A7F408CF7CD88A5916A ЕКО КА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ген. Йосиф В. Гурко 25А ЕКО КА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Връбница 1 501 Г ГЕЦКО СЪЛОВ ДИМИТРОВ 2E6D88A98BB2038A63399E5C575FAC36571178F4B215AF414F97423EC6E5B7E8 ЕКО КА EKO KA 202064998 ХУФУ ХУФУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. АКАД. ИВАН ГЕШОВ 46 Б ХУФУ ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ АТАНАСОВ 9D9EFB2C4A84CCCF2245F53EAD649716181F9B27ABA04A05F73F7539A7252715 ХУФУ ИНЖЕНЕРИНГ АД 175317407 ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЕТОВ 5C0F88DB79EED0A6FFCBE19F339D224F6FA45CCA65669E97B5AA7CC927F7F465 ХУФУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул.Ген. Едуард Тотлебен 63 ЦВЕТЕЛИН ПАРАСКЕВОВ ПАСКОВ 11059CB372A5D6A592934A9907E863CFEA7865965476CD879F50EA13F10834D5 Асмодей Корпорейшън Лимитид 5809ED0035F7C09D938AEBADB5FAC75A ХУФУ ИНЖЕНЕРИНГ 175317407 ХУФУ HUFU 130008146 АКЦЕНТ - ГЛОБАЛ АКЦЕНТ - ГЛОБАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ВЕСЛЕЦ 37 АКЦЕНТ - ГЛОБАЛ ЕООД ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА 9929D81BF6D9A748780CEA377E2BBCAE3A445B66FB976AF4754C99A4396E925C АКЦЕНТ - ГЛОБАЛ AKTSENT - GLOBAL 148075953 БГБИОМАС БГБИОМАС ООД БЪЛГАРИЯ с. Сладка вода 9257 ул. Първа 4 БГБИОМАС ООД АДРИАНА ЙОРДАНОВА ГАВРАИЛОВА DE3D44DA78CA8DED4B99CF10659141D88BB93607BD70DE5F6E1A0F2F56FCA05A ПАВЕЛ ФОТЕВ ПАВЛОВ 376BFC70968D11A4C0D7F698A7C45D384C19C6EE748FDBD6D123CE9C88772643 БГБИОМАС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сладка вода 9257 1-ва 4 БГБИОМАС BGBIOMAS 148052463 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 49 А ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ООД ЮРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ D30F833C0339B4CC555D40D3ADD380433CABE0BD4A98AD5EA7727C8424C7FC97 БОЖИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ 7826E8BF007314A8F2A3E5DB8B58BBA746308DE66E8CA0B0D8B93197A5242E12 КАРЛ МАРТИН ШМИДТ - РАЙНДЛ 7FDBAAF2F70DB447B278349C1CB0156E ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ 6978CDCAA2D9CA793DADB1A9953A1FFF084B2C97D0DC8461F8246C3FCE11935E ВИРТЕХ 121109884 СЕТКОМ 121098301 КЛАУС ВЕРНЕР ОТТЕН E3E6E89FE0211D252A5F0838EA75FE3B ГАМА/СОФИЯ 030232620 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СОФТУЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ INTERNATSIONALNI SOFTUERNI I INFORMATSIONNI USLUGI 121879079 ТОП АДВАЙС ТОП АДВАЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Панайот Волов 7А ТОП АДВАЙС ООД Емил Огнянов Луканов 51F7ADDD6D36215B77766AC3D9CFC83363DEA362ADC964439706756A4EAECFDC Венета Милчева Вутова FF65AFB48EDA2F1ABD90BEB9A5E7BB2B9D31809B6301CFB28830D6F6AC5CDA77 Росица Исталиянова Бачева-Цветанова A6ECE2EDDB5750F8EC3AD64B75734347E1104C72BA40904365352769E1A27853 Боряна Димитрова Рангелова-Клайн F1D245F8C715331A2726CAD7F6491868C2EA81932F488D8CEBADE0B34444AD91 Боряна Димитрова Рангелова - Клайн F1D245F8C715331A2726CAD7F6491868C2EA81932F488D8CEBADE0B34444AD91 Росица Исталиянова Бачева - Цветанова A6ECE2EDDB5750F8EC3AD64B75734347E1104C72BA40904365352769E1A27853 АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 05C2584286A352EC1B6A62ED42B8A7D6EB1C66ECDBCF9E33D184CF5011D158B9 ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Арсеналски 105 ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН ООД МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИРОНОВ 055A408065518469C2B08BEA3A686A715986A4BAA102C892BBDBDC4DBD658C09 СТАНИМИР ДИМИТРОВ МИНКОВ BFE7914052A4B5ECF0DF12136B2F288B3537584CC33C13F3CD88D8D5C5AA5D08 ТОП АДВАЙС TOP ADVAYS 201307310
Одобрени разходи / Approved expenses: 170 790 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 102 474 лв./BGN
Изплатени / Payed: 102 474 лв./BGN
Проект: "Създаване на 384,82 дка трайни насаждения от сливи, череши и кайсии"
БОЙЧО БОЙЧЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
БОЙЧО БОЙЧЕВ
БОЙЧО БОЙЧЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 168 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 100 942 лв./BGN
Изплатени / Payed: 51 398 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от орехи и закупуване на техника за нуждите на стопанството виж доставчиците
"Интер"ЕООД
ИНТЕР ЕООД
ЕИК ID: 123626288
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 180533
"Интер"ЕООД ИНТЕР ЕООД ИНТЕР ИНТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Граф Игнатиев 33 А ИНТЕР ЕООД ГЕОРГИ ДИНЕВ ДИНЕВ 8C9132B50F9B[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рупките 6251 ИНТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Граф Игнатиев 33 А ИНТЕР INTER 123626288(ДФЗ|ТР)
"Интер"ЕООД ИНТЕР ЕООД ИНТЕР ИНТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Граф Игнатиев 33 А ИНТЕР ЕООД ГЕОРГИ ДИНЕВ ДИНЕВ 8C9132B50F9B95ED88460D29115957E30F13943E22324A40CCEDC9941EA51024 ИНТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Рупките 6251 ИНТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Граф Игнатиев 33 А ИНТЕР INTER 123626288
Одобрени разходи / Approved expenses: 166 479 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 73 135 лв./BGN
Изплатени / Payed: 71 896 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения – 46 дка праскови, 45 дка кайсии и 26 дка десертни лозя, изграждане на опорна конструкция за 26 дка. десертни лозя и закупуване на трактор KIOTI, модел DK 551С, шредер ZANON, модел TFZ, Х – образна дискова брана UGURTAR, модел 18ATHD46, 1.95 см, прикачна пръскачка вентилаторна Agroma, модел Turbo FS Ecologic
Ренгин Ферад

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Ренгин Ферад
Ренгин Ферад
Одобрени разходи / Approved expenses: 156 330 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 78 165 лв./BGN
Изплатени / Payed: 77 509 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, изграждане на ограда и закупуване на специализирана овощарска техника и инвентар
Ангел Богданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Ангел Богданов
Ангел Богданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 151 400 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 75 700 лв./BGN
Изплатени / Payed: 75 577 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, закупуване и пускане в експлоатация на трактор Pasquali модел Orrion 7.95 AR REV и земеделска техника за почвообработка и защита на растенията. виж доставчиците
Стоян Кателиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 546443
Стоян Кателиев САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7[..](ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ...
Стоян Кателиев САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814
Одобрени разходи / Approved expenses: 147 796 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 73 898 лв./BGN
Изплатени / Payed: 73 898 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за отглеждане на трайни насаждения и ел-присъединяване
Чавдар Ченков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Чавдар Ченков
Чавдар Ченков
Одобрени разходи / Approved expenses: 147 479 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 73 739 лв./BGN
Изплатени / Payed: 73 739 лв./BGN
Проект: "Изграждане на оградна конструкция на трайни насаждения,закупуване на трактор и прикачен инвентар за обработка на трайни насаждения" виж доставчиците
ЕТ "СМГ-Слава Георгиева"
СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА ЕТ
ЕИК ID: 127589990
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180899
ЕТ "СМГ-Слава Георгиева" СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА ЕТ СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВЛАДИМИР ВИЧЕВ 14 СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА ЕТ СЛАВА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА DDBC370D5ECC[..](ДФЗ|ТР)
СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА 127589990(ДФЗ|ТР)
ИНВЕСТ АГРО БГ 204544567(ДФЗ|ТР)
СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА SMG - SLAVA GEORGIEVA 127589990(ДФЗ|ТР)
АГРОИН АГРОИН ООД ...
ЕТ "СМГ-Слава Георгиева" СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА ЕТ СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВЛАДИМИР ВИЧЕВ 14 СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА ЕТ СЛАВА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА DDBC370D5ECC8B12184AEBB8AED69AA917E9228CFB26370C2BF3F7196D653773 СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА 127589990 ИНВЕСТ АГРО БГ 204544567 СМГ - СЛАВА ГЕОРГИЕВА SMG - SLAVA GEORGIEVA 127589990 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 ЕМУ ЕМУ АД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 29 ЕМУ АД ВАСИЛ ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ 89CD3D3CA7037547A9D34A11F94902582F6A309511B4E4BEE254D9528AAD7D82 ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ D1996436F40ED9FA1839D8264E31EEC63549630695B0CDB8FB6B256BC11CEC31 ИГНАТ КРЪСТЕВ БИЛЕВ FDD23A3FF738B8F23312E988785E31CD27FF3E7D66113E4D475D3CAD8FA08C74 МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЕЛЧЕВ 668C42B59325A88260236E2D3B64AE6A2EE2C356399210C095F6C0A5FE486557 ЕМУ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. ХАН АСПАРУХ 31 ЕМУ АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. БИТОЛЯ 3 ЕМУ АД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 Западна промишлена зона Никола Габровски 75 . . ЕМУ АД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 Западна промишлена зона ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 75 . . ЕМУ EMU 104053275
Одобрени разходи / Approved expenses: 140 188 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 094 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 094 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения виж доставчиците
Велин Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 387915
Велин Йорданов МАДАРА МАДАРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН БУЛ. МАДАРА 1 МАДАРА АД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ - Прокурист EA25EEA6F6A5[..](ДФЗ|ТР)
ЕМИЛ СЛАВЕВ МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6[..](ДФЗ|ТР)
МАДАРА - СФК ООД 104100230(ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09[..](ДФЗ|ТР)
...
Велин Йорданов МАДАРА МАДАРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН БУЛ. МАДАРА 1 МАДАРА АД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ - Прокурист EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ЕМИЛ СЛАВЕВ МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6B5D013F722B05EEE81E2DD9D9B069840C84755F7AD9192616434 МАДАРА - СФК ООД 104100230 ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F6AAD1765ABA9907B5C565A2A7FE965D45EB20F4F17AAF11EFC51 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC87FAC9F36C740CCD2074274DD9E18EB434D44CB6E59B0B8EEF222 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МЛАДЕН ХРИСТОВ ГЛУШКОВ 55614581DBE3DCCF69FDF9381A832C4EF32E0F0065B787549B9D8F168297A5E5 ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 ЖАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА 0D5D79A28DF06B24C3418C5029660D03CD948F23AC4DCAC40CB50250A0D805F9 МИЛЕН ЖЕЧКОВ ЧОЛАКОВ 3C14EA339B2E7BC97741BB39B513E7F44BFBCD3D071F69B37D2D0688AA76F78A МАДАРА-СФК ООД 104100230 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ТОДОР ИВАНОВ ДОБРЕВ F7735BE9FC0940D54360FCAEB0285440B14EC4A04518F2CB5810C39D57D41610 СФК-ТРАК ООД 175356641 МАДАРА MADARA 837067008 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 139 882 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 941 лв./BGN
Изплатени / Payed: 69 941 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от 33дка сливи и 24.361дка палметно насаждение от ябълки, изграждане на капкова поливна система, покупка на техника и прикачен инвентар" виж доставчиците
"ПРО-АГРО 93" ООД
ПРО-АГРО 93 ООД
ЕИК ID: 147000855
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184771
"ПРО-АГРО 93" ООД ПРО-АГРО 93 ООД ПРО-АГРО 93 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ПРОБУДА 57 ПРО-АГРО 93 ООД ГЕОРГИ КОСТОВ СЛИВОВСКИ 39FF637FB057[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ НИКОВ DD9DE53092F4[..](ДФЗ|ТР)
ДИЯН ГЕОРГИЕВ СЛИВОВСКИ 6151FB95572E[..](ДФЗ|ТР)
ПРО-АГРО 93 ...
"ПРО-АГРО 93" ООД ПРО-АГРО 93 ООД ПРО-АГРО 93 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ПРОБУДА 57 ПРО-АГРО 93 ООД ГЕОРГИ КОСТОВ СЛИВОВСКИ 39FF637FB0574F89FBBF0E6BBEDCFC172615D2A594FCF55C0CFE56D6CBABA583 НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ НИКОВ DD9DE53092F47D505489F24CA2CD8414C005ABAD03FB8995FFF32FF1DA147141 ДИЯН ГЕОРГИЕВ СЛИВОВСКИ 6151FB95572EA0F8EFECDC3836DAF145B2D58341805D107CD48BAB0C0A14B871 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ ул. Пробуда 57 СОФИЯ ВАСИЛЕВА БУДЖЕВА-НИКОВА D8370DF53A9B7DF19E000E946F3B292E52E02A4BAB4F99F4B7C8748B96BADAE8 ПРО-АГРО 93 147000855 ОМДЕНТ 202281021 ПРО-АГРО 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Пробуда 57 ПРО-АГРО 93 PRO-AGRO 93 147000855 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ 34 ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ ЕТ ИВАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ 61AA9DA5230481D611AF04A2CF3AC20A675F908874108E26A2D47ACAF37E1F1D ВИАН - ИВАН ЗЛАТЕВ VIAN - IVAN ZLATEV 102888853 ЦАНЕВ ЦАНЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кубрат 7300 ул. ОБОРИЩЕ 10, ЖСК. СТРОИТЕЛ ЦАНЕВ ЕООД ЦВЕТАЛИН ХРИСТОВ ЦАНЕВ B17F53D8A92F6CD7D6468D8EE8C5B5C4AFFB6F73407411C2CCCD6C4EC198887D ЦАНЕВ TSANEV 116582934 РЕМОНТ - СЕРВИЗ РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Москва 28 РЕМОНТ - СЕРВИЗ ЕООД МАНОЛ ГИЧЕВ ГИЧЕВ 2E0D49ACF6FAD1F514E7278BA255665E49DDA91FE3EAC50E16F30F07C46287C5 СИГМА - 5 ООД 102669090 Иван Георгиев Балев 586123BD23B9D9502AD0AEFA2196EB9AFACAA3AF4732B2BF895003A4D769F7B7 РЕМОНТ - СЕРВИЗ REMONT - SERVIZ 812116650 КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ВЪЗРАЖДАНЕ 64 А КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ ЕТ КРАСИМИР ПЕТРОВ НЕДЕВ 076EF6A783D158CA97CF5F80E366F04F63E915BC7B4818006834572FB7AA0219 КРАСИ - КРАСИМИР НЕДЕВ KRASI - KRASIMIR NEDEV 128563984 ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 АГРОКОНСУЛТ 2000 АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к.ИЗГРЕВ 34 7 АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД ЕМИЛ ИВАНОВ СТОЕВ 829E5D017C11356337BB4D77B6621AA8BCF8559011AF59AE1007DFB92C6D7A7C АГРОКОНСУЛТ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 кв.Ветрен, ул. Александър Стамболийски 11 АГРОКОНСУЛТ 2000 AGROKONSULT 2000 102614489 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 ТЕЯ-БУРГАС ТЕЯ-БУРГАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ДЕБЕЛТ 54 ТЕЯ-БУРГАС ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ CA589C7804FD26DE6ADDD04C8743A6D856FE1A9D647E2EBE34F7705E3C52292D АПОСТОЛ ЧАНЕВ ЧАНЕВ 7BAB05E0EBFDAC5F08815B3739E12BE02197DC2B90A6668C91ACC3DE863028A0 ТЕЯ-БУРГАС TEYA-BURGAS 102001874 ЛЮБЧЕВ ЛЮБЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 70 3 ЛЮБЧЕВ ЕООД ГЕОРГИ ЛЮБЧЕВ ГЕОРГИЕВ 5C71F071683D3B6028DC8173DF52A02758569B0DD57EA148A087149FC2990F3C ЛЮБЧЕВ LYUBCHEV 102893640
Одобрени разходи / Approved expenses: 137 286 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 68 643 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 948 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за трайни насаждения от кайсии виж доставчиците
ЕТ "Ра -Лей - Иван Димов Димов"
РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ ЕТ
ЕИК ID: 118007277
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181349
ЕТ "Ра -Лей - Иван Димов Димов" РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ ЕТ РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Добротица 7531 РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ ДИМОВ 30598887E635[..](ДФЗ|ТР)
РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ RA-LEY - IVAN DIMOV DIMOV 118007277(ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ...
ЕТ "Ра -Лей - Иван Димов Димов" РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ ЕТ РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Добротица 7531 РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ ЕТ ИВАН ДИМОВ ДИМОВ 30598887E635A2D20393189D6832AB933BC4A2E72A869771B3DBFCCDF62D0336 РА-ЛЕЙ - ИВАН ДИМОВ ДИМОВ RA-LEY - IVAN DIMOV DIMOV 118007277 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 СП КОНСУЛТ СП КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 17 230 А СП КОНСУЛТ ЕООД Светлозар Петков Савев 3D643DED1BEF41304AE29F27E09F8745F838BCA4CB0792ADC081C61318A5DD5B ЕЛ ПИ КОНСУЛТ 2007ООД 175352707 СП КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 142-142 А Асен Симеонов Лазаров 7446F817AD67E04AA1AAD7A6F7D0726DFE64BE664E8E93927D101BEC7DF19F6A ТРАФИК-СОФИЯ 175058837 „ЕЛ ПИ КОНСУЛТ 2007” ЕООД 175352707 „ТРАФИК-СОФИЯ” АД 175058837 СП КЪНСТРАКШЪН ЕООД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ 79E92E5E9CBFF87E3FA0FD1358227E68 СП КОНСУЛТ SP KONSULT 130572061 АГРОМАШИНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА ЕООД ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ D54C88155E2AEE0532D07C79EAA28AA0D4986F6F6B4649ED3D59C408440A6DF6 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ФИЛИП БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ED1C70C503369DCAC3ACA7F60881B2982AB53B4EBB31962071A4A5796EA038F3 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ 4D697F66843E06C0EFBB0618FDCE3DB73526972BC7D54245FE6BC6273B5B088E АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 101 КОСТА КИРИЛОВ АВРОНИЕВ C80B896544A0F823E0A77C4365436EFDD2E084E3C233DCD0BDD48F421FCB944D АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 00FBB9775FD3AF2D85E4B76B2E5D85F70C789F2FE3E3E8B2C985911A4D9E8DF9 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1 АГРОМАШИНА - СОФИЯ ЕООД 131309501 АГРОМАШИНА ЕООД 103044907 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 НОВА ПРОМ. ЗОНА АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.МИЛЬО ВОЙВОДА 11 АГРОМАШИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЕВГЕНИ ТОШЕВ ГОТОВ 645E8BC2E5F7528E779449F533C756DD9E502A7A1ECBDC6285F7BA2E55799FA6 ГЕОРГИ РАЙКОВ ЕРЕВ 280A8EEF1E97AC76903324F6A28E334043A24A2E433B3016D6C629ADFF1090D0 АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ 339561A4F9FA52D3F78BA9260D4956402EDF58B163AF69C6038C2FF4FFE41B29 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ 7EC79F1E2D57B44E3204910EC92132D557F14B45DCA37C16B45D0540402281F1 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 5A5548FD2E44F0ECC9D8BAA308674D213213B988BEB5D3029A5E5CC77CAB851F ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ A9A2955AE46D5AA1EC887E58809C061256999C0C0B6C5AEC5EEDA23D8D4892F7 ТИХОМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ CEC7B0231B2CFE80AD84ABC8D795FFFC05FD298F508CA825D55A33AC647E9DAD ФИЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЕВА 48E5495E34489603451CC10F3F14D5220C097E07439C586DB559EADBA4398214 ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ AEA6C119AB9DFF0E25F7EE61BA5C81B9159577D93AE3472FC2571C74C5417390 МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ D0EC2739E971AFDB82CA711D288FCA220533519C71116307A6A5C428992F179F ЕНИГМА - 2 131175073 ЕНИГМА - 2 ЕООД 131175073 Йордан Савов Тодоров CA36797D239C04943151A5FE2B9687C7D94A06D980A847AD3F2D03A70692CFB0 АГРОМАШИНА AGROMASHINA 103044907 НИКОЛ-2000 НИКОЛ-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 24 НИКОЛ-2000 ЕООД Николай Кирчев Колев E20F17CDFC88581B408D9893EA6A7E269DFB36D3959EB26DFB635D81CE4ADAC1 Диана Георгиева Владимирова-Колева CD4169F7618E359944CCB81C203AF2541AFB208B07D7C373B20ACB9F984CEE49 Диана Георгиева Владимирова - Колева CD4169F7618E359944CCB81C203AF2541AFB208B07D7C373B20ACB9F984CEE49 НИКОЛ-2000 NIKOL-2000 118034922
Одобрени разходи / Approved expenses: 136 361 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 54 544 лв./BGN
Изплатени / Payed: 54 544 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за трайни насаждения виж доставчиците
"КИММС" ЕООД
КИММС ЕООД
ЕИК ID: 127573502
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180904
"КИММС" ЕООД КИММС ЕООД КИММС КИММС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 83 1 КИММС ЕООД МАРИН ИВАНОВ СЪРМОВ 9CBE5594A0AE[..](ДФЗ|ТР)
КИММС KIMMS 127573502(ДФЗ|ТР)
СПАДОС СПАДОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 35 СПАДОС ООД ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 218209EE7FEC[..](ДФЗ|ТР)
СНЕЖАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА ...
"КИММС" ЕООД КИММС ЕООД КИММС КИММС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 83 1 КИММС ЕООД МАРИН ИВАНОВ СЪРМОВ 9CBE5594A0AEC53BD36A7135749142C5F89F6560FBE0B341BDAD41F968A8733F КИММС KIMMS 127573502 СПАДОС СПАДОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 35 СПАДОС ООД ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 218209EE7FEC423C0DA939561D725F79753643AE5250CC0F39E536118D458033 СНЕЖАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА 584810B573E6CA174B3008506ED9FE4A8B025A6377A8677D2A069A27FA5DDF8A СПАДОС SPADOS 201034897 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 СЕЛАНА СЕЛАНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 50 СЕЛАНА ЕООД СУЗАНА САВЕВА НЕДЕВА DCC7653BD891E508CA8C40B3E1991C2C29095D5A5D50D4505350A8AB40DBEE7E СЕЛАНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. РАФАИЛ ПОПОВ 2 СЕЛАНА SELANA 127612720 АГРОТЕХРЕМОНТ АГРОТЕХРЕМОНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ИНДУСТРИАЛЕН Мара Тасева АГРОТЕХРЕМОНТ АД ЛЮРЕТА СТЕФАНОВА КАРЕВСКА AA3399E0604935CAC74C581ECB81662879CE1857CAAAA88B6CEA2616B309DF41 АГРОТЕХРЕМОНТ АД 125032569 ДИОНА ООД 121557231 КОНКОРДИЯ-ВИНЧЕНЦО ООД 121318352 ФЕБА ООД 175137882 ПАЛЕНА ООД 130492715 АГРОТЕХРЕМОНТ-61 АД 835015219 АГРОТЕХРЕМОНТ-61 АД (ново име Агротехремонт АД) 835015219 ДИОНА 121557231 ПАЛЕНА 130492715 ФЕБА 175137882 Светлана Иванова Георгиева FA1E75D235E8028DD75203BBB3673068253F0A0FA11DFA035D749020BD7FE118 Винченцо Владимиров Каревски 353E4CB63FD5F06A283976A113990C3404B86D1C6AE02FC3D7AA42C3556E31E2 АГРОТЕХРЕМОНТ AGROTEHREMONT 835015219
Одобрени разходи / Approved expenses: 131 108 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 554 лв./BGN
Изплатени / Payed: 65 463 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от биологична лавандула виж доставчиците
"ТЕРА МАРКЕТ" ООД
ТЕРА МАРКЕТ ООД
ЕИК ID: 130613896
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181840
"ТЕРА МАРКЕТ" ООД ТЕРА МАРКЕТ ООД ТЕРА МАРКЕТ ТЕРА МАРКЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул.ПИРИН 79 ТЕРА МАРКЕТ ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРКЪМОВ 708852B37D5A[..](ДФЗ|ТР)
ОГНЯН ПАНАЙОТОВ КИРЯКОВ 8E6B26F7B32A[..](ДФЗ|ТР)
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАРКЪМОВА ...
"ТЕРА МАРКЕТ" ООД ТЕРА МАРКЕТ ООД ТЕРА МАРКЕТ ТЕРА МАРКЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул.ПИРИН 79 ТЕРА МАРКЕТ ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРКЪМОВ 708852B37D5A8009C97B3FB40C46C9A44F54EC9FAD50AF27A7D15FDB51C79EB8 ОГНЯН ПАНАЙОТОВ КИРЯКОВ 8E6B26F7B32A3953481968207095988A4CCE676522A3B26D9FD16F29C0E543C7 ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАРКЪМОВА 6A11E5815828F8DF4B9D20C345C105C9E92B736436AD01D60ADAFFF829200BD0 ТЕРА МАРКЕТ TERA MARKET 130613896 РАКУРС-Р РАКУРС-Р ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен Браила 11 РАКУРС-Р ЕООД КОСТАДИН РУСЕВ РУСЕВ 359756766BCA076B6FD052BFA36EC48B3AF290A668217E13FD88C61B48C3DF65 РАКУРС-Р RAKURS-R 201187341 БД КОНСУЛТИНГ БД КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 28 БД КОНСУЛТИНГ ЕООД ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА CF5EA8994D9DCE9661B75FF289F1ED13A848F6E39478064065936B5C5ED914C5 БИЛЯНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА-ПЕТРОВА 9ED54C07AEDF8C7FF1C981709524A8DF0F46D7B6087F19BA215B3135E78C3B3C БД КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 38 БД КОНСУЛТИНГ BD KONSULTING 175321989
Одобрени разходи / Approved expenses: 126 301 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 50 521 лв./BGN
Изплатени / Payed: 50 519 лв./BGN
Проект: Създаване и стопанисване на трайни насаждения с бадеми
Яна Желева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Яна Желева
Яна Желева
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 855 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 75 513 лв./BGN
Изплатени / Payed: 73 172 лв./BGN
Проект: Повишааване на конкорентноспособността на земеделското стопанство чрез закупуване на инвентар за земеделска техника за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на система за капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодов сок от суровина , произведена в стопанството виж доставчиците
"ДЖАМБО-Л" ЕООД
ДЖАМБО - Л ЕООД
ЕИК ID: 200976113
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 453454
"ДЖАМБО-Л" ЕООД ДЖАМБО - Л ЕООД ДЖАМБО - Л ДЖАМБО - Л ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 4 ДЖАМБО - Л ЕООД ИВАЙЛО ЛИНКОВ ЦВЕТАНОВ CAE2E547A185[..](ДФЗ|ТР)
ДЖАМБО - ИВАЙЛО ЛИНКОВ 124033013(ДФЗ|ТР)
ДЖАМБО - Л 200976113(ДФЗ|ТР)
ДЖАМБО - Л DZHAMBO - L 200976113(ДФЗ|ТР)
"ДЖАМБО-Л" ЕООД ДЖАМБО - Л ЕООД ДЖАМБО - Л ДЖАМБО - Л ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 4 ДЖАМБО - Л ЕООД ИВАЙЛО ЛИНКОВ ЦВЕТАНОВ CAE2E547A1857D93A00921617354D2DDE501B8C2510AB4418C780D67010F3CDA ДЖАМБО - ИВАЙЛО ЛИНКОВ 124033013 ДЖАМБО - Л 200976113 ДЖАМБО - Л DZHAMBO - L 200976113
Одобрени разходи / Approved expenses: 125 690 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 50 276 лв./BGN
Изплатени / Payed: 50 004 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения от 119,589дка култивирана шипка-биологично производство".
Антон Петров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Антон Петров
Антон Петров
Одобрени разходи / Approved expenses: 124 996 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 74 998 лв./BGN
Изплатени / Payed: 74 998 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за трайни насаждения виж доставчиците
"БГ Агро Плодова Компания" ЕООД
ЛАМОБИЕНА ООД
ЕИК ID: 127076895
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180890
"БГ Агро Плодова Компания" ЕООД ЛАМОБИЕНА ООД ЛАМОБИЕНА ЛАМОБИЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР 66 ЛАМОБИЕНА ООД РУСЛАН ИВАНОВ ЛЕОНКЕВ 9B2DE9A2049C[..](ДФЗ|ТР)
СУЗАНА САВЕВА НЕДЕВА DCC7653BD891[..](ДФЗ|ТР)
МАРИН ИВАНОВ СЪРМОВ 9CBE5594A0AE[..](ДФЗ|ТР)
...
"БГ Агро Плодова Компания" ЕООД ЛАМОБИЕНА ООД ЛАМОБИЕНА ЛАМОБИЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР 66 ЛАМОБИЕНА ООД РУСЛАН ИВАНОВ ЛЕОНКЕВ 9B2DE9A2049CD44C4431ACE8E8ED6C4860A0D25F66BBABE193819346DF83AF45 СУЗАНА САВЕВА НЕДЕВА DCC7653BD891E508CA8C40B3E1991C2C29095D5A5D50D4505350A8AB40DBEE7E МАРИН ИВАНОВ СЪРМОВ 9CBE5594A0AEC53BD36A7135749142C5F89F6560FBE0B341BDAD41F968A8733F ПАОЛИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ 1F4158127398571B3B4A0365B41F1CFF8A7D7245E7CEF9C8760355616494E650 ЛАМОБИЕНА ООД БЪЛГАРИЯ с. Хитрино 9780 ул.ВЪЗРАЖДАНЕ 77 ХАРАЛАН ДИМИТРОВ ДЕЛИСТОЯНОВ 9784A1B78A7B777A51BC8192D9FB9054BB7E83C8CBF808E91ED5C74D9CE25FC4 ВАЛЕНТИНА ПЕНЕВА НИКОЛОВА FD89820431493FE95FC9D46A0678C4BF7E4D75A71D21D4B8E0A0BBC3A71240BE БИО ЕНИГМА ЕООД 201175403 ХРИСТО ПЛАМЕНОВ СТАЙКОВ 97914807353360654DBF2A9538C9A3354FA21589199AA7AD966BDEC3DE19C20A ЛАМОБИЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.КИТКА 2 3 ЛАМОБИЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ПС ШУМЕН 1, ПК 1086 МАРТИН БЛАГОМИЛОВ БАНЧЕВ 18E2868E272094676038F81880E9C2B38E2DB62AEF65AF444C3DA0C793DF65B9 ЛАМОБИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Генерал Колев 12 ЛАМОБИЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ПС ШУМЕН 1, ПК 1086 Цветан АТАНАСОВ ДУЧЕВ 4766869705531953C65993711E5E67B70F903BA67DF420EF7C7C4ADF1B3E263E БГ АГРО АД 148111353 БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9000 Георги Бенковски 6 БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ ЕООД ЛАМОБИЕНА LAMOBIENA 127076895 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 120 864 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 60 432 лв./BGN
Изплатени / Payed: 60 432 лв./BGN
Проект: Закупуване на модерно селскостопанско оборудване и машини за обработка на трайни насаждения в с. Грънчарово, общ. Дулово, обл. Силистра
Бояна ДИМИТРОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Бояна ДИМИТРОВА
Бояна ДИМИТРОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 118 036 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 018 лв./BGN
Изплатени / Payed: 49 182 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство, чрез създаване на трайни насаждения, изграждане на съоръжения за защита от диви животни- ограда мрежа и закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждането им" виж доставчиците
Шабан Бозалиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 457118
Шабан Бозалиев АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD07[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A8[..](ДФЗ|ТР)
ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ ...
Шабан Бозалиев АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БЕЛМЕКЕН 22 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД Илиян Димитров Желязков 1F839E35DF8AB30810E6B5EE3761F8D10670746152DDD732D5868B4D0BDE05A4 ИЛ-1111 - ИЛИЯН ЖЕЛЯЗКОВ 115639948 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ 201920263 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ AGRO KONSULT SARVIZ 201920263 БУЛ - БАТ БУЛ - БАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. ХРИСТО АНАСТАСОВ 39 БУЛ - БАТ ЕООД ОГНЯН ФИДАНОВ УЗУНОВ 73C5A560B55C9324C043A2B1F3EF458ABB3F12B6706F3E6926C2AB0FD291083D АНГЕЛ ФИДАНОВ УЗУНОВ 9896364E550C876DAE69577BA923CF95AD44798B57CF81E0299BE453EA456184 БУЛ - БАТ BUL - BAT 115920952
Одобрени разходи / Approved expenses: 116 821 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 410 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 955 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения орехи и сливи на площ от 86.700 дка. в с. Плъстина, общ. Омуртаг и покупка на трактор и пръскачка
Виолетка Юрукова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Виолетка Юрукова
Виолетка Юрукова
Одобрени разходи / Approved expenses: 116 614 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 646 лв./BGN
Изплатени / Payed: 40 437 лв./BGN
Проект: "Закупуване на техника за обработка на трайни насаждения-праскови и череши" виж доставчиците
"Агрохит" ООД
АГРОХИТ ООД
ЕИК ID: 123687711
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180306
"Агрохит" ООД АГРОХИТ ООД АГРОХИТ АГРОХИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Тополовград 8760 ул.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 30 АГРОХИТ ООД ЖЕКО СТОИЛОВ СТАНЧЕВ 6F5061459FBE[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ТОДОРОВ АТАНАСОВ 515461DFF267[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ A3BC87050F0B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОХИТ ООД БЪЛГАРИЯ ...
"Агрохит" ООД АГРОХИТ ООД АГРОХИТ АГРОХИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Тополовград 8760 ул.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 30 АГРОХИТ ООД ЖЕКО СТОИЛОВ СТАНЧЕВ 6F5061459FBE04FD52892E66DA901C9049DAA548DE99CA4CA5986DC102DA61FE ГЕОРГИ ТОДОРОВ АТАНАСОВ 515461DFF2677136BC5AC0FB0A6917A908DBF19E0D05DE43CE8643E1574E733A ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ A3BC87050F0B9A091FD5E2F4D212E8E325EF214ACF2829359EC8F0CA7D90A474 АГРОХИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ` ул.Хрищян войвода 28 ` ` ТОДОР ГОЧЕВ АТАНАСОВ 2B6C51CA8F4A5AE11681CF973ADAAEDBF01AD1C8D666D33BB3C33B04AD35180C АГРОХИТ AGROHIT 123687711 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049
Одобрени разходи / Approved expenses: 104 829 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 52 415 лв./BGN
Изплатени / Payed: 52 415 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за реколтиране на трайни насаждения – сини сливи виж доставчиците
Михаил Добрев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 392674
Михаил Добрев ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТЕВ A585E9C5223B[..](ДФЗ|ТР)
ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС Строителна Техника ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. ...
Михаил Добрев ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 Кап.Димитър Списаревски 3 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТЕВ A585E9C5223BBE60B2B84B74554099A272F6C7E1C488AC121D14D52F15DF1277 ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС Строителна Техника ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 316 ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД ИНОВЕКС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА INOVEKS STROITELNA TEHNIKA 200075574 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 КАРАД КАРАД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 СТАРОЗАГОРСКО ВЪСТАНИЕ 26 А КАРАД ООД ТАНЬО КЪНЕВ ТАНЕВ 698418302A33D3A50FEE0DA36EE5107C53FFF3F9C1B4D35048D9573DF698D783 РАДОСЛАВ КЪНЕВ ТАНЕВ 6B5990B0E7F5B603620259E2C725BF5BEC4F024E305D0A2059E56140162D0402 КАЛИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ 7ECE07B751D2E200E741122AC6ADE9BA283C0F1CC50CF2A9E1FE020E186A8A1C ДИНКО ТАНЕВ ТАНЕВ CCDEE211C4DC2D2A321162EEF7C0232CA4F76BC026920A111F8E4E7AAF9075DA КАРАД KARAD 200671656 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049
Одобрени разходи / Approved expenses: 102 538 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 61 523 лв./BGN
Изплатени / Payed: 61 523 лв./BGN
Проект: Закупуване на УПИ, строителство на склад за земеделска продукция, създаване на трайни насаждения и закупуване на специализирана земеделска техника за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство
Веселин Цветков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Веселин Цветков
Веселин Цветков
Одобрени разходи / Approved expenses: 98 162 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 49 081 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 771 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и засаждане на трайни насаждения виж доставчиците
Мартин Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 409734
Мартин Петков АГРОЛА АГРОЛА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ПАНАЙОТ ВОЛОВ 57 А АГРОЛА ЕООД ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ДАНОВ 2E13BD5C75A9[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ИВАНОВ КУНЧЕВ 55625397AE49[..](ДФЗ|ТР)
АГРОЛА AGROLA 114685177(ДФЗ|ТР)
ДАНИЛИН ДАНИЛИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. МИТО ОРОЗОВ 24 ДАНИЛИН ООД ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ ЗЛАТКОВ ...
Мартин Петков АГРОЛА АГРОЛА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ПАНАЙОТ ВОЛОВ 57 А АГРОЛА ЕООД ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ДАНОВ 2E13BD5C75A936ED6614E971A3C4E5E8FD57236BB0FFC11FB7AE9CC5351CB8B4 ПЛАМЕН ИВАНОВ КУНЧЕВ 55625397AE49878127674322A852253FBA09BE8E790F3CB1E6183890EEB21EB3 АГРОЛА AGROLA 114685177 ДАНИЛИН ДАНИЛИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. МИТО ОРОЗОВ 24 ДАНИЛИН ООД ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ ЗЛАТКОВ F188FB454DC939A8C2555C7E20520C313170E34D3BF1966301B566FD0C101F0A ЗАХАРИ ПЕТКОВ ЗЛАТКОВ C0B202393AC3A0D9B53300D2B98B88B2DFAE04D10043C85906364074B29D03B7 ДАНИЛИН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.МИТО ОРОЗОВ 24 ДАНИЛИН DANILIN 106622070
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 47 875 лв./BGN
Изплатени / Payed: 47 875 лв./BGN
Проект: "Модернизация на земеделското стопанство чрез закупуване на нови машини и оборудване и създаване на трайни насаждения" виж доставчиците
Стоян Стоянов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 191007
Стоян Стоянов МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. ЧЕРВЕНА СКАЛА 12 МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ ЕТ МЕТОДИ ИВАНОВ ПОПОВ 132863FB0652[..](ДФЗ|ТР)
МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ METODI POPOV - ZLATOLIST 101067437(ДФЗ|ТР)
ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ...
Стоян Стоянов МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. ЧЕРВЕНА СКАЛА 12 МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ ЕТ МЕТОДИ ИВАНОВ ПОПОВ 132863FB0652CE12091F8E87B4129807D088283D0AB234AF7605A35EFFD98403 МЕТОДИ ПОПОВ - ЗЛАТОЛИСТ METODI POPOV - ZLATOLIST 101067437 ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254 АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814
Одобрени разходи / Approved expenses: 95 578 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 57 347 лв./BGN
Изплатени / Payed: 57 347 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от череши и шипки
СТОЯН МИШЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
СТОЯН МИШЕВ
СТОЯН МИШЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 92 950 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 475 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 262 лв./BGN
Проект: Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения от маслодайна роза виж доставчиците
"Български етерично-маслени растения" ЕООД
БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД
ЕИК ID: 201868507
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 569034
"Български етерично-маслени растения" ЕООД БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зелениково 4155 ул.Двадесет и пета 13 БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зелениково 4155 БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА МАВРОВА ...
"Български етерично-маслени растения" ЕООД БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зелениково 4155 ул.Двадесет и пета 13 БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Зелениково 4155 БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ ЕООД СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА МАВРОВА E7626E69DDC5EE55E72A64DA907ED4EEA8AB06E07228E3F794FF046FAB311620 БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ BALGARSKI ETERICHNO - MASLENI RASTENIYA 201868507 ПОЛИМЕКС ПОЛИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ж.к. ЧАЙКА АПТЕКА ПОЛИ бл. 27 ПОЛИМЕКС ЕООД ПОЛЯ ЦВЕТАНОВА НАНОВА B9345371CD9064D7FD5134AA7464EFDB7765C0F9780412B74619C23D26ACA222 ПОЛИМЕКС POLIMEKS 148020985 ВЕЛИНИ ВЕЛИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2180 ул. НИКОЛА МИХАЙЛОВ 4 ВЕЛИНИ ООД НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ СТАНЕВ 4F05B71292CE2ADBA81C92DF60F063C41AC3789F5AAC76B2FF34D4176745D1C3 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ DEA5CBE4C2CA35F9B136EF452F10E88960C38001B1F5756A2750AF822D7234E9 ДОНКА ПАТЬОВА ПЕНЧЕВА AE771064EDCD10F746C81733014BFCD69C46EE425546D727636FEFDA9553EA9B ВЕЛИСЛАВА ДИЛЯНОВА ВЕЛИСЛАВОВА A95298BC4A812170B3F360DC148B0AE860DDD46D95CEF93FDF070D151AFD35E3 ВЕЛИСЛАВА ДИЛЯНОВА ВЕЛИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА A95298BC4A812170B3F360DC148B0AE860DDD46D95CEF93FDF070D151AFD35E3 ВЕЛИНИ VELINI 131521956 НИМЕКС КОНСУЛТ НИМЕКС КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2180 ул.Никола Михайлов 4 НИМЕКС КОНСУЛТ ЕООД НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ СТАНЕВ 4F05B71292CE2ADBA81C92DF60F063C41AC3789F5AAC76B2FF34D4176745D1C3 НИМЕКС КОНСУЛТ NIMEKS KONSULT 131094486
Одобрени разходи / Approved expenses: 89 807 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 43 231 лв./BGN
Изплатени / Payed: 43 231 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за отглеждане на трайни насаждения
Наско Климов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Наско Климов
Наско Климов
Одобрени разходи / Approved expenses: 89 663 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 865 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 888 лв./BGN
Проект: Създаване на трайно насаждение сливи, лешници, череши, ябълки, праскови, кайсии, круши, дюли на площ от 40.300 декара, закупуване на навесна пръскачка Ungreen, модел EXPO 402 М и закупуване на земя за създаване на трайни насаждения
Милен Цветанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Милен Цветанов
Милен Цветанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 88 566 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 283 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 208 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за трайни насаждения виж доставчиците
"ЕКОМААТ" ООД
ЕКОМААТ ООД
ЕИК ID: 130561969
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184277
"ЕКОМААТ" ООД ЕКОМААТ ООД ЕКОМААТ ЕКОМААТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Мирково 2095 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 21 ЕКОМААТ ООД ДОРИАН АТАНАСОВ КРЪЧМАРОВ E3E029AF6DFE[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ДОРИАНОВ КРЪЧМАРОВ A02FEB6085EF[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОМААТ EKOMAAT 130561969(ДФЗ|ТР)
БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД ...
"ЕКОМААТ" ООД ЕКОМААТ ООД ЕКОМААТ ЕКОМААТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Мирково 2095 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 21 ЕКОМААТ ООД ДОРИАН АТАНАСОВ КРЪЧМАРОВ E3E029AF6DFEF2AEC136DB483CA49417B2F6D51A13DD416C59A656FA6533D35E АТАНАС ДОРИАНОВ КРЪЧМАРОВ A02FEB6085EF20312F7721B340158EAA32C9AA22C6D525FDE9F4CDAC7FE82B85 ЕКОМААТ EKOMAAT 130561969 БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98C35F3E96EB4D9F22F599B7D6BA64224356F01A3B013419E9722F ИНСТРА ООД 831219562 ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF32E543A0B2EB3F5A7CB81755238471A6A582171D9CD39EF67AF7 БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456 МАДАРА МАДАРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН БУЛ. МАДАРА 1 МАДАРА АД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ - Прокурист EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ЕМИЛ СЛАВЕВ МАСЛАРСКИ 13FBE4BC67C6B5D013F722B05EEE81E2DD9D9B069840C84755F7AD9192616434 МАДАРА - СФК ООД 104100230 ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ПАУЛИНА АВРАМОВА АСЕНОВА 76909AD4A75F6AAD1765ABA9907B5C565A2A7FE965D45EB20F4F17AAF11EFC51 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 09876205ACC87FAC9F36C740CCD2074274DD9E18EB434D44CB6E59B0B8EEF222 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МЛАДЕН ХРИСТОВ ГЛУШКОВ 55614581DBE3DCCF69FDF9381A832C4EF32E0F0065B787549B9D8F168297A5E5 ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 ЖАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА 0D5D79A28DF06B24C3418C5029660D03CD948F23AC4DCAC40CB50250A0D805F9 МИЛЕН ЖЕЧКОВ ЧОЛАКОВ 3C14EA339B2E7BC97741BB39B513E7F44BFBCD3D071F69B37D2D0688AA76F78A МАДАРА-СФК ООД 104100230 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ЖЕЛАНКОВ 32BE46437B09EB9EE8A744F7D4428863D42134CDC3FBAB287A309718F6E32503 ТОДОР ИВАНОВ ДОБРЕВ F7735BE9FC0940D54360FCAEB0285440B14EC4A04518F2CB5810C39D57D41610 СФК-ТРАК ООД 175356641 МАДАРА MADARA 837067008 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 87 604 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 042 лв./BGN
Изплатени / Payed: 35 042 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения череши, изграждане на капково напояване, резервоар, помпен и филтриращо-торосмесващ възел, закупуване оградна мрежа и врати за стопанството виж доставчиците
"Айвиленд"ООД
АЙВИЛЕНД ООД
ЕИК ID: 200920495
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 558064
"Айвиленд"ООД АЙВИЛЕНД ООД АЙВИЛЕНД АЙВИЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.Д-Р ЧОМАКОВ 4 АЙВИЛЕНД ООД ИВАН СТОЯНОВ ШОПОВ 7DB79B20FD54[..](ДФЗ|ТР)
БОЯНКА ЛЮБЕНОВА ШОПОВА ACB950D89BDC[..](ДФЗ|ТР)
МИЛЕНА ИВАНОВА ГОРБАНОВА F032A8C4B09F[..](ДФЗ|ТР)
ИРИНА НИКОЛАЕВНА БАГИНА ...
"Айвиленд"ООД АЙВИЛЕНД ООД АЙВИЛЕНД АЙВИЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.Д-Р ЧОМАКОВ 4 АЙВИЛЕНД ООД ИВАН СТОЯНОВ ШОПОВ 7DB79B20FD5474CF550C455FB5F6CC2349E740BD09210706155E25E4D0F446E0 БОЯНКА ЛЮБЕНОВА ШОПОВА ACB950D89BDC77446A81CAF316809EE9C96752FF1BA4A94770E33C2055E17421 МИЛЕНА ИВАНОВА ГОРБАНОВА F032A8C4B09F4906C0D49E71F26D4CDA7BF971410D9B4782488006A888092963 ИРИНА НИКОЛАЕВНА БАГИНА F71A1A7D644832EC680E80CFB8D699F3 АЙВИЛЕНД ООД БЪЛГАРИЯ с. Брестовица 4224 ул. Въча 4 КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕШЕВ 36F7E94D938B587DA8BC6C47985C182AE1AE1940AE5E7B19E11FE134C3A196D8 АЙВИЛЕНД AYVILEND 200920495 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810
Одобрени разходи / Approved expenses: 84 346 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 072 лв./BGN
Изплатени / Payed: 37 492 лв./BGN
Проект: Курсове "Растениевъдството-традиции и иновации" 150ч;"Трайни насаждения"-150ч:"Устойчиво управление на зем.земя"-30ч; виж доставчиците
Професионална гимназия по селско стопанство

ЕИК ID: 000803999
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М111
УРН UID: 184010
Професионална гимназия по селско стопанство
Професионална гимназия по селско стопанство
Одобрени разходи / Approved expenses: 81 779 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 81 779 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 902 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения лешници 252.462 дка" виж доставчиците
Александър Димитров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 358180
Александър Димитров
Александър Димитров
Одобрени разходи / Approved expenses: 79 488 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 744 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 543 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор за трайни насаждения от праскови виж доставчиците
Марияна Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 187263
Марияна Тодорова БИЗО - БЪЛГАРИЯ БИЗО - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ПРОСТОР 7 БИЗО - БЪЛГАРИЯ ЕООД АНДРЕАС ФАЙХТЛБАУЕР - МАЙЕР 77B167491A55[..](ДФЗ|ТР)
ФРАНЦ ШРАТЕНЕКЕР 586470589A07[..](ДФЗ|ТР)
БИЗО - БЪЛГАРИЯ BIZO - BALGARIYA 201174963(ДФЗ|ТР)
Марияна Тодорова БИЗО - БЪЛГАРИЯ БИЗО - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ПРОСТОР 7 БИЗО - БЪЛГАРИЯ ЕООД АНДРЕАС ФАЙХТЛБАУЕР - МАЙЕР 77B167491A55EAF2F24AFC8D84F975C5 ФРАНЦ ШРАТЕНЕКЕР 586470589A07E11EF75172633ABBA511 БИЗО - БЪЛГАРИЯ BIZO - BALGARIYA 201174963
Одобрени разходи / Approved expenses: 77 770 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 108 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 108 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ виж доставчиците
Кондюфрут ЕООД
КОНДЮФРУТ ЕООД
ЕИК ID: 127606493
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180862
Кондюфрут ЕООД КОНДЮФРУТ ЕООД КОНДЮФРУТ КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 18 3 КОНДЮФРУТ ЕООД Кольо Дочев Колев CA656A691527[..](ДФЗ|ТР)
Тихомир Колев Дочев A0F16FE20368[..](ДФЗ|ТР)
КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Паламарца 7850 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 2 СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ ...
Кондюфрут ЕООД КОНДЮФРУТ ЕООД КОНДЮФРУТ КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 18 3 КОНДЮФРУТ ЕООД Кольо Дочев Колев CA656A691527263A15EBB78C635EA1B0E50767F2870B534CE9B8E77D935B6298 Тихомир Колев Дочев A0F16FE20368DC769152645AE66732A745B7BABEE3B6BCF116AFDF6EF6649F29 КОНДЮФРУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Паламарца 7850 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 2 СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ AFEF665BD68A6EDADDA6578FB69454DEC7351BBD6E9C50EC356FD0BCFA38FCA5 ЕТ „ДЖЕТ – КИРИЛ КЪНЧЕВ” 201620789 КОДЖЕБАШ 90 203524362 ДЖЕТ - КИРИЛ КЪНЧЕВ 201620789 КОНДЮФРУТ KONDYUFRUT 127606493 ТЕЯ-БУРГАС ТЕЯ-БУРГАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ДЕБЕЛТ 54 ТЕЯ-БУРГАС ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ CA589C7804FD26DE6ADDD04C8743A6D856FE1A9D647E2EBE34F7705E3C52292D АПОСТОЛ ЧАНЕВ ЧАНЕВ 7BAB05E0EBFDAC5F08815B3739E12BE02197DC2B90A6668C91ACC3DE863028A0 ТЕЯ-БУРГАС TEYA-BURGAS 102001874 ЛЕСГРУП 2015 ЛЕСГРУП 2015 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ЧАТАЛДЖА 94 ЛЕСГРУП 2015 ООД ЙОРДАН СТЕФКОВ БОГОВ 1CD063679F43612BA4CCDB52E7D1EABA65C25E70B3281BC59ED37710789F8E3B СЪБИН РУСЧЕВ КРЪСТЕВ BEEE19036F665154ABCB51894E83B09359A480F97AD4F1281CD128DE8B607D6A ЛЕСГРУП 2015 LESGRUP 2015 203412623 РЕМБИ РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул.ТРЕТИ МАРТ 16-А РЕМБИ АД ФИЛИП ИВАНОВ САРИЕВ 3750BFDC48AA697C641EE3158752D8A5B875CE32A2D2C816B885271F5679E455 КАРЛО ПОЛГИ 5103CE6F7826B1636E782C95A1AAD662 ФРАНКО КАМПАНИ 6EBFB4044C17ED5FF2E5B0A2AEC0378D ПАОЛО ФУГИ 9164F710EAC114EF3C269F5AF25E4CE4 СТАНИМИР ЦЕНОВ БЪРЗАШКИ 40931A4A6B7AB53FD163EF8C74DC425B81CB6BEE1BD3DFC255AB078F981C21B3 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА EA65C79FD6A69D731817E9919F7640FF5665B75B020C0ABB758DC317352EE200 ИВАН ФИЛИПОВ САРИЕВ 2EEC1ED0E87DFCE13139A40C895E8A095558B355D93B961108C17B446EADF246 ПАОЛО ФУЧИ 91EFF0EA27F4876C9C2C21D229C8AB47 КАРЛО ПОЛЧИ CFA51EFE1719C81F98ED40A87EDE1200 ЛУИДЖИ ФУЧИ 6FA2CA1EB8DA5F7B23D6373FD091C7D5 КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА 153F38F86D3E1F1A22B8400FCFE59042A78B0A8A309EB9F75CA6E83D70558AAA ЛОРЕТА БИКИ F4A52D89487D0B1A13527D89593D80AF РЕМБИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 Трети март 16-А РЕМБИ REMBI 104509309 АГРИТРЕЙД - БГ АГРИТРЕЙД - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СТУДЕНТСКА 7 ДАВ І Б АГРИТРЕЙД - БГ ООД АНКА ПЕТКОВА ГОРЧОВА C1821B70B5C628CD8AEEC13E8BC2DE0FC0C8C61C8E2B77D352A48D72A4A3BBC4 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ BB011402B10647B359E885B6F22891E765A052E1C2AA8ABD7B7CB56081597B93 ЦВЕТЕЛИН БОНЧЕВ ЦОНЕВ F4A3BBF2F3DB50859D827C45D54779F436E8CD980EC0C755FB937BDE0C3D0095 ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ 0204E86A0EB134956A9A0721C676F9EF4E63399945B2E10311ECAAE7998CB22B АГРИТРЕЙД - БГ AGRITREYD - BG 200325316 РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB07BED372FFBBDEC641351FE39CF7AC598C5E7D690E211E5D369FE ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924A4AF8B5724B6DA3CE3812F982E67DA458A57771F32FCCC644405 ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2BF4DE8C35AC66F557DE60FF6F410C085C7E16D1FBB9C8C8BB824 РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C94654759891EEEA01E3B3B65AAE068FFB675CB866A8511E741F58F15E4 ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E161768BE31340A81145A17EA3D45F9D2A6A137BC2D988633F88C РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561
Одобрени разходи / Approved expenses: 75 286 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 30 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 30 114 лв./BGN
Проект: Модернизиране на материалните мощности на земеделско стопанство за екологично отглеждане на трайни насаждения чрез закупуване на земеделска техника Модернизиране на материалните мощности на земеделско стопанство за отглеждане на трайни насаждения
Митко Александров

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Митко Александров
Митко Александров
Одобрени разходи / Approved expenses: 73 916 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 046 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 046 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от Малини и Череши в землището на с.Цалапица, община Родопи, област Пловдив и закупуване на специализирана техника виж доставчиците
Ивайло Малинов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 388694
Ивайло Малинов ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E1653486[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB7[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769(ДФЗ|ТР)
БЕНА СТОАТ НАНЧЕВ И ...
Ивайло Малинов ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 БЕНА СТОАТ НАНЧЕВ И СИЕ БЕНА СТОАТ НАНЧЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Стамболийски 4210 Тракия 149 БЕНА СТОАТ НАНЧЕВ И СИЕ СД СТОЯН БОРИСОВ НАНЧЕВ 8D909C0D94C01EED95A0BF977608C5430E28E867460CDF611D7E97B071908E48 БЕНА СТОАТ НАНЧЕВ И СИЕ BENA STOAT NANCHEV I SIE 040129896 БОРИС СТЕФАНОВ БОРИС СТЕФАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 66 А БОРИС СТЕФАНОВ ЕТ БОРИС ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ BF11715AE2E3EE3869F39F38770DA17BE9EC81BB7852727B55D7F4DD1E3B4E81 БОРИС СТЕФАНОВ BORIS STEFANOV 108564309 СИГ - СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ СИГ - СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ТОДОР ВЛАЙКОВ 6 СИГ - СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ЕТ СЛАВЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ FF67D89FAAA2D51173CD7ABCD336B9E724FC6D3AF7C38370710308CBD877C6B2 ПЕНКА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА 35665350584412BFF1A6AB20F16EE54A4E0FEA8BD3CE908C31C326D6289DCDDB СИГ - СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ SIG - SLAVCHO GEORGIEV 825237043 ВЕИ ВЕИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1231 СВОБОДА ул. ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ 12 ВЕИ ЕООД ЛЪЧЕЗАР АСЕНОВ МИЛАТИНОВ 0ADEC42062EC58ED3002DA9B08E50C00E67D6C267122BC1BB7BDF394FF0331E1 МАРГАРИТА ТРАЙКОВА НИКОЛОВА 4360763259D394502142FC2C38975B4274AEDAB54C5AE08B23E4685E383B69C7 ГУИДОН ЕООД 131394544 ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ D080B895A5BFB6254248EC17084080E3C233F677C3675A2A654A9AAE26A76384 ВЕИ VEI 131394569 ЗЕНИТ ИНВЕСТ ЗЕНИТ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Полк. Сава Муткуров 32 ЗЕНИТ ИНВЕСТ ООД Татяна Петрова Минкова D77E04F385B21C7B2690D85FA721AEBC6566C14723863329108BD0015C98A6B7 Мирослава Манушева Минкова E5BF08BEB4A4256033D72BA76DC567D3520D1EFD42A4BF8B619579D2B541E706 ЗЕНИТ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ОСВОБОЖДЕНИЕ №3, Х-Л SPS ОФ. 421 ЗЕНИТ ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Брестник 4107 Независимост 88А ЗЕНИТ ИНВЕСТ ЕООД Пламен Манушев Минков 7DDA6E8BF14574A312D0F538A9BCAD9BDDDCFF19884018806A54BAF7DE0D7DDC ЗЕНИТ ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Васил Априлов 129 Румен Митков Стоянов 8A943F87B5A9CC3760ADC3F60586690A62EF278F1EE44A62ADBF3274361CD2BD ЗЕНИТ ИНВЕСТ ZENIT INVEST 115027011
Одобрени разходи / Approved expenses: 70 296 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 148 лв./BGN
Изплатени / Payed: 35 148 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от череши и сливи
КОНСТАНТИН ВИТАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
КОНСТАНТИН ВИТАНОВ
КОНСТАНТИН ВИТАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 70 136 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 068 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 398 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения череши в с. Церово, общ. Лесичево"
ГЕОРГИ НИКОЛОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 69 493 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 41 696 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 696 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачна техника за обработка на трайни насаждения виж доставчиците
Кирил Йончев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 390796
Кирил Йончев АГРО КОНСУЛТ АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ 10 бл. 11 вх.А ет.8 ап.78 АГРО КОНСУЛТ ЕООД МАРИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА BFC133BB11A8[..](ДФЗ|ТР)
БОРЯНА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА F994971D7768[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСИ ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ ...
Кирил Йончев АГРО КОНСУЛТ АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ 10 бл. 11 вх.А ет.8 ап.78 АГРО КОНСУЛТ ЕООД МАРИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА BFC133BB11A84A1B5D59E2A70F261200085E9B58A17AF93D497AFAB0218B2451 БОРЯНА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА F994971D7768072EF3A78B4C453EBD07D42BA7456E2F5CD4BB146F557CC7B94C АЛЕКСИ ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ B3C9A1EEF20797F8531248CD37321D684990285DB6BA37B0DA04A73E20250900 АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ПЕТЪР СТАНЧЕВ 12 ПЕТЪР ИВАНОВ КИРЯЗОВ D66E09D99D847CFBDBB74117552B44219BE559A7472875466F40DC4AC90239DF АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ДИМИТЪР СТАНЧЕВ 12 АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 228 1 КРАСИМИР МИРОСЛАВОВ ТОДОРОВ 22D3111E2C81EE7F7E07CC1C8A72D90D76D0B179FEA2C7363D83C438863A9E3A ЕВРОЛИЙЗ АУТО 131289899 ПРЕСИЯН ИВАНОВ РАДЕВ 2F06145F59555A3C8493222E1892D01A27D25161E8A3E45A5B810E12E7A64088 АГРО КОНСУЛТ AGRO KONSULT 103609705 ТРАКТОР ИНВЕСТ ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ТЕОФАН РАЙНОВ 43 ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД РОСИЦА АТАНАСОВА ПЕТРОВА 29A573A38A6B1081C1108B875B6F67A5B16C43B82329B7F39702B49AD59F7936 ТРАКТОР ИНВЕСТ TRAKTOR INVEST 160034549 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Черна 26 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД ТЕМУРАЯК ЯЛЧЪН D912A3E9C05F5EB8CA3BF802B3BAB9EF09EB0D3D2660F9673EA26EFA811274D6 МЕХМАД ЕМИН ОЗАЛП 63C218C56DFB5FAB609E7C835243B4A0 МЕХМЕД ЕМИН ОЗАЛП AC1AD21CC42D1E383CE7EEB1FF31E2AA АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ALPLER BALGARIYA 116541229 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769
Одобрени разходи / Approved expenses: 67 692 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 40 615 лв./BGN
Изплатени / Payed: 40 615 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насажедения от сливи и смокини, изграждане на капково напояване и ограда"
Емил Гоцев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Емил Гоцев
Емил Гоцев
Одобрени разходи / Approved expenses: 65 761 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 232 лв./BGN
Изплатени / Payed: 28 232 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачна техника за обработка на трайни насаждения - лозя-десертни виж доставчиците
Златка Кавръмова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 369767
Златка Кавръмова АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B330[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A[..](ДФЗ|ТР)
АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ...
Златка Кавръмова АНИМЕКС АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МОСКВА 71 АНИМЕКС ЕООД ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ A1620607B3307F2B5F345454BD4095FBD702D46FC5F7D1731CB984D71C945376 ХРИСТАНКА МАРКОВА МИХАЛЕВА 895ADFE23C5A2A910E52DEA4689D96498D8DBE57227E07D9C78C1DA6ACBC0616 АНИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сребърна 7587 Петко Симов 24 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0BCDB3A07C68FA9B0B6CE1ECEB633738AD0FE6EA573C4A6DB44E8BE5508A6D15 РУСА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 895ADFE23C5A2A910E52DEA4689D96498D8DBE57227E07D9C78C1DA6ACBC0616 АНИМЕКС ANIMEKS 118556888
Одобрени разходи / Approved expenses: 62 076 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 37 246 лв./BGN
Изплатени / Payed: 37 246 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения сливи на площ от 86,640 дка., създаване на ограда за защита от диви животни. виж доставчиците
Милен Бакалов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 234222
Милен Бакалов САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190[..](ДФЗ|ТР)
ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7[..](ДФЗ|ТР)
САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645(ДФЗ|ТР)
ЗЪМОВ - ИВАН СТОЯНОВ ЗЪМОВ - ИВАН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Черганово 6139 РОЗОВА ...
Милен Бакалов САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 ЗЪМОВ - ИВАН СТОЯНОВ ЗЪМОВ - ИВАН СТОЯНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Черганово 6139 РОЗОВА ДОЛИНА 8 ЗЪМОВ - ИВАН СТОЯНОВ ЕТ ИВАН ИГНАТОВ СТОЯНОВ 9B3F7533372A6162A23655FA63E4CFB724C7E37A9B3205D3B9BF666029FD56B5 ЗЪМОВ - ИВАН СТОЯНОВ ZAMOV - IVAN STOYANOV 123547759
Одобрени разходи / Approved expenses: 62 046 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 24 818 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 050 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насъждения виж доставчиците
Петя Боянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 402136
Петя Боянова ДИВА Агро ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ` Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД Митко Тодоров Динев E2FE24C0B26B[..](ДФЗ|ТР)
Дива - 90 ООД 040203250(ДФЗ|ТР)
ДИВА - 90 040203250(ДФЗ|ТР)
ДИВА Агро 201313249(ДФЗ|ТР)
Теодора Миткова Пехливанова ...
Петя Боянова ДИВА Агро ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ` Патриарх Евтимий 23 ` ` ДИВА Агро ЕООД Митко Тодоров Динев E2FE24C0B26BC06C7C288B1700D744A4067A3FF832DAD0B6257928AD18F5F224 Дива - 90 ООД 040203250 ДИВА - 90 040203250 ДИВА Агро 201313249 Теодора Миткова Пехливанова AFB303E4CE5D5219D1D34DF38F211E6C99481671B215D0B89D58642D6694E4DD Ивайло Иванов Пехливанов 29EB72DB6DB71E10CC8F2CE4AA8B9CF6A8F9E05F0A944440CCA250EAE60B0C89 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Симеон Велики 167 ТЕРА ЧЕРИТА 201041468 ДИВА Агро ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Цар Симеон Велики 167 ДИВА Агро DIVA Agro 201313249
Одобрени разходи / Approved expenses: 53 845 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 26 922 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 922 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения праскови и орехи, изграждането система за капково напояване на насаждение съществуващи насаждения орехи и праскови, и нови орехи и праскови. Покупка на земеделска земя
Христо Панделиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Христо Панделиев
Христо Панделиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 53 613 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 878 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 878 лв./BGN
Проект: "Закупуване на посадъчен материал за лозе - десертно и трактор с прикачна техника за обработка на трайни насаждения" виж доставчиците
Борис Митков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 390614
Борис Митков СИМЕНТА СИМЕНТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 2 СИМЕНТА ООД ИЛКО ХРИСТОВ ИЛЧЕВ A9CA362B7D88[..](ДФЗ|ТР)
БОЙКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА 5E72DB893272[..](ДФЗ|ТР)
СИМЕНТА - ИЛЧЕВ И С-ИЕ 040109203(ДФЗ|ТР)
СИМЕНТА 201433106(ДФЗ|ТР)
СИМЕНТА SIMENTA 201433106(ДФЗ|ТР)
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С- ...
Борис Митков СИМЕНТА СИМЕНТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 2 СИМЕНТА ООД ИЛКО ХРИСТОВ ИЛЧЕВ A9CA362B7D88FB32688B14669C7C4BBA08E9B737FC9180467A2A4D5047D263CE БОЙКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА 5E72DB893272675B2C3E8C8BFEEEC14460CA9A5C5D65DD11F72182D699C8BA99 СИМЕНТА - ИЛЧЕВ И С-ИЕ 040109203 СИМЕНТА 201433106 СИМЕНТА SIMENTA 201433106 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769
Одобрени разходи / Approved expenses: 49 934 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 960 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 960 лв./BGN
Проект: "Създаване на трайни насаждения - 90 дка овощна градина от ябълки" виж доставчиците
ЕТ"Ваньо Цветков Комерс"
ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ЕТ
ЕИК ID: 117544178
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 248896
ЕТ"Ваньо Цветков Комерс" ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ЕТ ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Мартен 7058 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 9А ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ЕТ ВАНЬО КОЛЕВ ЦВЕТКОВ CF2C6AB2567A[..](ДФЗ|ТР)
ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС VANYO TSVETKOV - KOMERS 117544178(ДФЗ|ТР)
АГРОИНТЕГРА АГРОИНТЕГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.БОРИСОВА 90 ВЯРА А ...
ЕТ"Ваньо Цветков Комерс" ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ЕТ ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Мартен 7058 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 9А ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС ЕТ ВАНЬО КОЛЕВ ЦВЕТКОВ CF2C6AB2567A5A5D48E6FDE41345954CF1924E3A23A3CC2DAA4C076D0A3A0982 ВАНЬО ЦВЕТКОВ - КОМЕРС VANYO TSVETKOV - KOMERS 117544178 АГРОИНТЕГРА АГРОИНТЕГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.БОРИСОВА 90 ВЯРА А АГРОИНТЕГРА ЕООД ПЕНКА ЦАНЕВА МОМЧИЛОВА-СТОЙЧЕВА 75A0A3A9AE134A4AAFD8DA4ED15478B6617F9F0D68F725EE690B7B7C47BB6CEF АГРОИНТЕГРА AGROINTEGRA 117679182 ЕВРО ПРОГРАМИ ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. ПОЗИТАНО 9А 7 ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕТРИЛОВА F2277CC668040112B6B4877FB83ABFCC06C0082D21E68C063181C848B3F21A46 ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Три уши 6А 5 ЛИЛЯНА ДИНЕВА АТАНАСОВА 58299189D804B1132482811B8F5DD81855B138A72C64803B154E2D296E56A43E ЕВРО ПРОГРАМИ EVRO PROGRAMI 200072927 ДИАЛЕТИ ДИАЛЕТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Фердинанд 17 3 ДИАЛЕТИ ЕООД ДИМКО СПАСОВ АЛЕКСАНДРОВ BBABA94A207FDD12E21C114894D909C30DC5A27B3091A834D36CEB5695D03BEE ДИАЛЕТИ DIALETI 200619816
Одобрени разходи / Approved expenses: 47 058 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 23 529 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 701 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения-37 дка череши, 6 дка сливи, 14 дка десертни лозя
СВЕТЛИНА КОЛЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
СВЕТЛИНА КОЛЕВА
СВЕТЛИНА КОЛЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 42 222 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 21 111 лв./BGN
Изплатени / Payed: 21 111 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения череши и изграждане система за капково напояване на съществуващи ябълки и нови насаждения череши виж доставчиците
Деян Ненов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 205019
Деян Ненов АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363[..](ДФЗ|ТР)
АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136(ДФЗ|ТР)
КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ ...
Деян Ненов АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810
Одобрени разходи / Approved expenses: 41 495 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 23 647 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 647 лв./BGN
Проект: Създаване на 13.027 дка трайни насаждения от череши,и покупка на трактор с кабина за трайни насаждения
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 38 750 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 23 250 лв./BGN
Изплатени / Payed: 23 250 лв./BGN
Проект: Създаване на 16.476 дка трайни насаждения от биологични бадеми,изграждане 2500 м ограда на трайни насаждения с 10 бр.дървени врати и закупуване на компютърна система със специализиран софтуер за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство виж доставчиците
Веселин Цветков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 454086
Веселин Цветков ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ПЕРПЕРЕК 7 - А ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. Освобождение 108 ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕТ БОЙКО ЙОРДАНОВ УЗУНОВ D5CEB10808DF[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ EKOTEH-BOYKO UZUNOV 836034560(ДФЗ|ТР)
РОСИМА РОСИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. КОСТА ...
Веселин Цветков ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ПЕРПЕРЕК 7 - А ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. Освобождение 108 ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ ЕТ БОЙКО ЙОРДАНОВ УЗУНОВ D5CEB10808DF7854C2FC4406FD2B307155C7343F5E1498DC4BB108534113AB15 ЕКОТЕХ-БОЙКО УЗУНОВ EKOTEH-BOYKO UZUNOV 836034560 РОСИМА РОСИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. КОСТА БОСИЛКОВ 3 А РОСИМА ЕООД КИРИЛ ВАСИЛЕВ БЕРОВ 8C5FCE60A4FACD739A49020BEBEB96D02E252846C555B229D18908706BABA4ED РОСЕН КИРИЛОВ БЕРОВ DE6AC6C192F1644D3506644A3CB48447D221175315B0A709C9D2E0B089CE7E6F РОСИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. КОСТА БОСИЛКОВ 3 A РОСИМА ROSIMA 101651506 ЕЛИТ АГРО 74 ЕЛИТ АГРО 74 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул. ЗАХАРИ ЗОГРАФ 32 В ЕЛИТ АГРО 74 ЕООД ГРОЗДАН ТОДОРОВ АПОСТОЛОВ 4A270820053DE6A684C8AFB8E4C97D29A7188C01E6090E9523A06DE9B6DDAE82 ЕЛИТ АГРО 74 ELIT AGRO 74 201298943 МИКРОАКАУНТ МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 кв. МЛАДОСТ бл. 143 вх.3 ап.31 МИКРОАКАУНТ ЕООД КОЛЬО ЦАНЕВ НЕСТОРОВ DBD06AFAF825222D365EFFE187D25E4D7446F14012CA787F3D8CEC40EC4889D3 МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ТОДОР ПЕНЕВ 2 ЦВЕТОМИР КОЛЕВ НЕСТОРОВ 0D4DB810673EBA086F380F1749868A5B219B0F81E946B0D68688769B35992DA2 АНА КОЛЕВА НЕСТОРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 АНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 МИКРОАКАУНТ MIKROAKAUNT 103083956 ТАНИТА-ИВАН ИНДЖОВ ТАНИТА-ИВАН ИНДЖОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Любимец 6550 ул. ТЪРНОВО 21 ТАНИТА-ИВАН ИНДЖОВ ЕТ ИВАН АТАНАСОВ ИНДЖОВ 1F0DC53C1C01E08543406AF8F762EE132C4514A6B6EB1373E2B15F3B12199D6C ТАНИТА-ИВАН ИНДЖОВ TANITA-IVAN INDZHOV 836017269 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 ФЛОРА-ЛЮБИМЕЦ ФЛОРА-ЛЮБИМЕЦ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Любимец 6450 ТЪРНОВО 21 ФЛОРА-ЛЮБИМЕЦ ООД ИВАН АТАНАСОВ ИНДЖОВ 1F0DC53C1C01E08543406AF8F762EE132C4514A6B6EB1373E2B15F3B12199D6C РАЙНИЧКА ПАНАЙОТОВА ИНДЖОВА C3816B0F38A5249ADD52F708CC82146E55273F12868D83F1958E17D59DB45D68 ФЛОРА-ЛЮБИМЕЦ FLORA-LYUBIMETS 201575002 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 9 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕООД ЦВЕТКО ДИНКОВ ЦВЕТКОВ F548CAC92C429E2F533952F43B99EF8ACE728207EDC6D3B4223AD6A84BA35A83 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА PROMISHLENA ENERGETIKA 126745385 Валперс Консулт Валперс Консулт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Георги Кирков 93 Валперс Консулт ЕООД Васил Атанасов Мелев AC57FE646F94FFD4D704E581FC58940EDCEEEBBE1CAB36F42783EB7583A4BCB4 Валперс Консулт Valpers Konsult 126608480 ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ 2004 ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 УЛ. МЛАДОСТ 5 ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ 2004 ЕООД ТОШКО ВЪЛЕВ ТАШЕВ C809D19168498D86FA9BA905CDAA26695E97D5BC66EB8755A56366B0A7DEFC2F ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ 2004 TEZHKA MEHANIZATSIYA 2004 126636469 ГАРАНТ ГАРАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 34 ГАРАНТ ЕООД ВАНЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА 23C5236641E9AFC56BCC8F4438C9BD73CE060190CCE1DB69B8B3D6E409A0C3F2 ГАРАНТ КОНСУЛТ ЕООД 102828411 ГАРАНТ АДВАНС ЕЛЕНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА 11F22A3620AECEECA0A111AE962E56CE0EDC55D5888BF2ABD650BA4C7C1F74F3 ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД 102828411 ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД 102885031 ГАРАНТ GARANT 102172341 ЕВРОХАУС-БЪЛГАРИЯ ЕВРОХАУС-БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЦАР САМУИЛ №10 ЕВРОХАУС-БЪЛГАРИЯ ООД БИСЕР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ 84C9C532B3BBF075BB2915BBD2770DC1D38A416FDE4232ACE0BAB92C908710FF СТЕФАН СТОЙЧЕВ УЧКУРОВ BDF370B8E6AC1B55AA82457B211F86572632FF90FDA97D06A705BF437DEA48E8 ВАЛТЕР РАНГЕЛОВ ТАНКОВ E0E6FE838156904AF1FC149B59A50773A3D700C9C183C5EAAEE1B7CB7EE7AD7A ЕВРОХАУС-БЪЛГАРИЯ EVROHAUS-BALGARIYA 112657834 ЕВРОПЛАНТ ЕВРОПЛАНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Д-Р РАШКО ПЕТРОВ 6 ЕВРОПЛАНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 6-ти СЕПТЕМВРИ 107 ЕВРОПЛАНТ ООД ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА 88D8683E2C55A622B1597060D67E149777919D67B3EEFF4C4B5DD0795E3E896E СОТИРИОС КОНСТАНТИНОС БРАНИОТИС BFDCD8524BF0E3AF9C00555FBA300530 ЕВРОПЛАНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Дунав 66 СОФИЯ НИКОЛАЕВА СТОЕВА E95D78D7852FA40BF0488115CB66444C562880A044D486C00002E60935C91887 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 131063188 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ РАНГЕЛОВ 99EB8B9CE169F3EC1F06AA3FB0A2AEB62D7DBFE44E80B7B8F3CB59653C5DB3F9 ЕВРОПЛАНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Стефен Веркович 3, партер, офис 3 Тодор Аргиров Маташев 8C1DB4F69B1003F934EB406762AC655BE9B262D07DCD148C7620B15C423B4857 ЕВРОПЛАНТ EVROPLANT 160090430
Одобрени разходи / Approved expenses: 35 282 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 641 лв./BGN
Изплатени / Payed: 17 641 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения с орехи-био
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 35 088 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 17 544 лв./BGN
Изплатени / Payed: 17 544 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника за обработка на трайни и други насаждения
МАРТИН ИВАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
МАРТИН ИВАНОВ
МАРТИН ИВАНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 28 220 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 11 288 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 288 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - Орехи
Желязка Хаджинонева-Гуниа

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Желязка Хаджинонева-Гуниа
Желязка Хаджинонева-Гуниа
Одобрени разходи / Approved expenses: 27 143 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 10 857 лв./BGN
Изплатени / Payed: 4 241 лв./BGN
Проект: Създаване на 17 дка. трайни насаждения от череши. виж доставчиците
Севал Алиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 362176
Севал Алиев БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Черна могила 8527 БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ СД ШЮКРЮ МУСТАФА ЧАУШ 5AE411802825[..](ДФЗ|ТР)
БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ BRATYA CHAUSHEVI - 46 I SIE 102788850(ДФЗ|ТР)
ПРЕЛОМ-Д.Д. - ДИМИТЪР ДЯНКОВ ПРЕЛОМ-Д.Д. - ДИМИТЪР ДЯНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 1 4 ПРЕЛОМ-Д.Д. - ДИМИТЪР ...
Севал Алиев БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Черна могила 8527 БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ СД ШЮКРЮ МУСТАФА ЧАУШ 5AE411802825E8FE57813185DC731623D5F4A1E38CCFCB165B91B636B0D550DD БРАТЯ ЧАУШЕВИ - 46 И СИЕ BRATYA CHAUSHEVI - 46 I SIE 102788850 ПРЕЛОМ-Д.Д. - ДИМИТЪР ДЯНКОВ ПРЕЛОМ-Д.Д. - ДИМИТЪР ДЯНКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 1 4 ПРЕЛОМ-Д.Д. - ДИМИТЪР ДЯНКОВ ЕТ ДИМИТЪР МАРИНОВ ДЯНКОВ 48F9F83BF28652886CC97D31559512DEDC15E2D6673F321232693609F6A684BC ПРЕЛОМ-Д.Д. - ДИМИТЪР ДЯНКОВ PRELOM-D.D. - DIMITAR DYANKOV 040543395 ВИСТА АГРО ВИСТА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул.ЩЕРЮ РУСЕВ №1 ет.5 ВИСТА АГРО ЕООД ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ НЕДЕВ EEBF5DA27B9BA7C8942F69799342B0AA1DBD09A269F0ED95671F4470267490EF ВИСТА АГРО VISTA AGRO 102831165
Одобрени разходи / Approved expenses: 13 227 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 7 936 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 936 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения с череши и сливи и закупуване на прикачен инвентар - картофосадач, пръскачка и свредел виж доставчиците
Борислав Тодоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 189190
Борислав Тодоров САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ 20 Б САТНЕТ ООД ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ D60E203C2A7D[..](ДФЗ|ТР)
КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ 3501DC73BE4B[..](ДФЗ|ТР)
САТНЕТ SATNET 115787627(ДФЗ|ТР)
Борислав Тодоров САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ 20 Б САТНЕТ ООД ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ D60E203C2A7D8BC66BA614C1A62DD231146601E656CF134E6E3DBE438EBC7409 КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ 3501DC73BE4BB6EEE3E8FB0EE72CCD1646F2BBDBB6B7C1E36A3D0C35BD06A9F9 САТНЕТ SATNET 115787627
Одобрени разходи / Approved expenses: 10 080 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 5 040 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 040 лв./BGN
Проект: Закупуване на храсторез, бензинов моторен трион, моторен свредел, мотофреза и орехови фиданки за създаване на трайни насаждения. виж доставчиците
Мария Йорданова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 565472
Мария Йорданова СТЕНД-ВАСИЛЕВИ СТЕНД-ВАСИЛЕВИ СД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ГЕНЕРАЛ НИКОЛОВ 34 СТЕНД-ВАСИЛЕВИ СД СТЕФАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ 0DD13227A75A[..](ДФЗ|ТР)
ДОСЬО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ A7D0E797A54F[..](ДФЗ|ТР)
СТЕНД-ВАСИЛЕВИ STEND-VASILEVI 107010941(ДФЗ|ТР)
ФИДУС ФИДУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул.ТОШО КЪТЕВ 8 ...
Мария Йорданова СТЕНД-ВАСИЛЕВИ СТЕНД-ВАСИЛЕВИ СД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ГЕНЕРАЛ НИКОЛОВ 34 СТЕНД-ВАСИЛЕВИ СД СТЕФАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ 0DD13227A75AF1AB8D6578577E43A63590B820C83EBEC48FE3F5952BCB3F9C6C ДОСЬО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ A7D0E797A54F0CC2EF762BA9F3DA9B65F09BC031F749450FAC42F5CCAB180ED3 СТЕНД-ВАСИЛЕВИ STEND-VASILEVI 107010941 ФИДУС ФИДУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул.ТОШО КЪТЕВ 8 ФИДУС ООД НЕЛИ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА EFB08A324192AF80E8E59C459B67F3E198CDEF467F7E98AE50EF52437BBFC79A ИЛИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ 3E3D39B98B5C0D6666B4B07E0582134ED9EEC9A5854B43463148E146FA3E219F ФИДУС FIDUS 200268255
Одобрени разходи / Approved expenses: 7 563 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 3 781 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 781 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 42 024 171 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 131 627 030BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020