Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за 110049840 намери 10 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Изграждане на два броя къщи за гости - в ПИ №52218.570.2, м."Чуклата I", гр.Априлци, общ.Априлци виж доставчиците
ET"Виолета Атанасова-Тур"
ВИОЛЕТА АТАНАСОВА - ТУР ЕТ
ЕИК ID: 201720790
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 550065
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
ET"Виолета Атанасова-Тур" ВИОЛЕТА АТАНАСОВА - ТУР ЕТ ВИОЛЕТА АТАНАСОВА - ТУР ВИОЛЕТА АТАНАСОВА - ТУР ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5641 ул.Павли Венков 1 ВИОЛЕТА АТАНАСОВА - ТУР ЕТ ВИОЛЕТА МАРИЯНОВА АТАНАСОВА 60A92F0761E79673CE80D9051EC8ED355DA008CFE4E966B6CA3C981FE007162C ВИОЛЕТА АТАНАСОВА - ТУР VIOLETA ATANASOVA - TUR 201720790 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840
Одобрени разходи / Approved expenses: 573 550 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Изграждане на две къщи за гости за селски туризъм в село Бресте, община Червен Бряг виж доставчиците
"Анимартур" ЕООД
АНИМАРТУР ЕООД
ЕИК ID: 200586581
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 445095
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
ДИМЕКС ДИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ...
"Анимартур" ЕООД АНИМАРТУР ЕООД АНИМАРТУР АНИМАРТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ 47 АНИМАРТУР ЕООД ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА CD235774D457994F26D06CDBDE18FED4B503E818AC793FBDE0E2A89D4857A0FE АНИМАРТУР ANIMARTUR 200586581 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 ДИМЕКС ДИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 1 ет.9 ап.49 ДИМЕКС ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАУНОВ CFF13C86484595996790DCA33741EB496241CBBEDF854E19F4E744F7A5AE7F8D ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА AEA5B1EBCE1B40208B6C84EE2FBA2525D27A7FEC39756A8A86B3AE3FCB92BABD ТОДОР ДИМИТРОВ ПАУНОВ 1F257873D647A9D60B6B8AF6ADB105605CD4D45AFD05AF85C228A43335EBDAF7 ДИМЕКС DIMEKS 112654418 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924 КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 3B0E5E88648199D896DAF18863BFFDCDAD30F7CBE946553FF6DCAB69E8C6181C КОС KOS 124706374 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006
Одобрени разходи / Approved expenses: 562 982 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 158 лв./BGN
Проект: Изграждане на две къщи за гости в ПИ 52218.533.97, гр. Априлци, общ. Априлци виж доставчиците
"Трейд енерджи - 2009" ЕООД
ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ-2009 ЕООД
ЕИК ID: 200834950
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 549384
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
"Трейд енерджи - 2009" ЕООД ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ-2009 ЕООД ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ-2009 ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ-2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 УЛ.ТЪРНАВСКА 1 ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ-2009 ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ-2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5641 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 85 ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ-2009 TREYD ENERDZHI-2009 200834950 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840
Одобрени разходи / Approved expenses: 561 312 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Изграждане на семеен хотел за селски туризъм в община Априлци виж доставчиците
Априлци 2008 ЕООД
АПРИЛЦИ 2008 ЕООД
ЕИК ID: 200206851
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 401965
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
ДИМЕКС ДИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ...
Априлци 2008 ЕООД АПРИЛЦИ 2008 ЕООД АПРИЛЦИ 2008 АПРИЛЦИ 2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5641 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 12 АПРИЛЦИ 2008 ЕООД СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ B76C378DC7E526EC3E144B7DCB6D51EBF65329C86656F76DB486F033C3842075 ЕЛЕНА МИЛКОВА КУЦАРОВА B619F9D9902B0259ED3D098FE0F1222847C65D582A045B7E47E01AD842E059DF АПРИЛЦИ 2008 APRILTSI 2008 200206851 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 ДИМЕКС ДИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 1 ет.9 ап.49 ДИМЕКС ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАУНОВ CFF13C86484595996790DCA33741EB496241CBBEDF854E19F4E744F7A5AE7F8D ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА AEA5B1EBCE1B40208B6C84EE2FBA2525D27A7FEC39756A8A86B3AE3FCB92BABD ТОДОР ДИМИТРОВ ПАУНОВ 1F257873D647A9D60B6B8AF6ADB105605CD4D45AFD05AF85C228A43335EBDAF7 ДИМЕКС DIMEKS 112654418 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006 КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 3B0E5E88648199D896DAF18863BFFDCDAD30F7CBE946553FF6DCAB69E8C6181C КОС KOS 124706374 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924
Одобрени разходи / Approved expenses: 558 376 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 390 863 лв./BGN
Изплатени / Payed: 390 863 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости за интегриран селски туризъм в Община Априлци виж доставчиците
ВИЛМАРТУР ЕООД
ВИЛМАРТУР ЕООД
ЕИК ID: 200203472
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 409835
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
ТАЙС 2000 ТАЙС 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул ...
ВИЛМАРТУР ЕООД ВИЛМАРТУР ЕООД ВИЛМАРТУР ВИЛМАРТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5641 ул. МЛАДОСТ 26 ВИЛМАРТУР ЕООД ВИОЛЕТА МИКОВА ЖЕЛЕВА 55674DF1FBB2EFCA1C1EEE813253288E035E5A70428A667CC9EDEE43959D1949 МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ B0DBDE9FCA1D2E5B68F905631CB193B24E42FB6FA0ADA7C65CF316321EFFAA7A ВИЛМАРТУР VILMARTUR 200203472 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ 26 Б СОФКЪМПАНИ ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ 6564C59970BA5DCD5D6BC99BCFC0F8B69F872596E6EA5C68756AD20788AC1A5A ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА НАНЕВА 320649080569166E512E3228A0C49F2AF820C2E74C1D088FD0A4D57C437910E7 ЕСТ 130524198 РОСИЦА НИКОЛОВА МАХОНИ 55433708D0E2DF72F8C7A10A3DA1ED6F9013793845E991AED1743243FD8BCD63 СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци ул. Околовръстен път 64 - - СОФКЪМПАНИ SOFKAMPANI 121158200 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 ТАЙС 2000 ТАЙС 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 11 ТАЙС 2000 ООД ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ B660EEDC848ED12239A2827DC9D2A5226ADAA63BEDFC7B583EB7F54222E0F06E АНАТОЛИЙ ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ 0E48741C94B691D91BC177B8581BFF40CD226D93703BCD8440B1563477BDA605 ДЕМИР ИВАНОВ ИВАНОВ 894584B182C05E3547AF3A986662A91CCC5BF8B8EA4FAFBE2DC8B954144CC55C ТАЙС 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Люлин 22 В Антон Николов Смочевски B97AA3AC65E82B1EA80812322059040739CA52AE4529FA0D349BC698D3240C85 ТАЙС 2000 TAYS 2000 130192002 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924 ТИРОЛ СЕРВИЗ ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 СРЕДОРЕК 14 В ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ 8D45701641A261EF30B94C45BB2138AE7C0A0B8707BB1D7B94E10E4046BBC2D5 ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ D3199C9BA33C557551C19FAFE56DE1348FCBE2DB8314219E625BE1C5213B953F РОСИЦА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА 47AFC7EDE50A13FA5118015AC92E3486E4BF9F0D2CEE34A0C7C98247AD3CECFC ТИРОЛ СЕРВИЗ TIROL SERVIZ 131180565 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006
Одобрени разходи / Approved expenses: 529 343 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 370 540 лв./BGN
Изплатени / Payed: 370 540 лв./BGN
Проект: Доизграждане на микровец"Зла река" с мощност 320 киловата на течаща вода в Община Априлци виж доставчиците
"ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО" ЕООД
ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО ЕООД
ЕИК ID: 200533363
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 402881
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
ВАП ХИДРО ВАП ХИДРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГРИВИШКО ...
"ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО" ЕООД ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО ЕООД ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5641 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 12 ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО ЕООД СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ B76C378DC7E526EC3E144B7DCB6D51EBF65329C86656F76DB486F033C3842075 Сони Солар ЕООД 200834904 Българо-американска кредитна банка АД 121246419 Дортех ЕООД 200835116 Мар Инвест-2009 ЕООД 200835080 Мар Инвест-2009 ЕОДД 200835080 ЕТ ЕТА-Виолета Желева 175249479 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ B0DBDE9FCA1D2E5B68F905631CB193B24E42FB6FA0ADA7C65CF316321EFFAA7A ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 0C7819746F1B8A9EC142A81BCE359C31AA38BE36FFFBD208F713A18C7C8A1C86 ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО EKOHIDROELEKTRO 200533363 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 ВАП ХИДРО ВАП ХИДРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГРИВИШКО ШОСЕ 6 ВАП ХИДРО ЕООД ПЕТЬО КИРИЛОВ ГОРАНОВ 49296030587A9D98328115C097A66B44B7EDB1AE28DB28476BD8DD5DC5977A2F ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ ПОПОВ 5BD918BD1C0CC2E4A8E5EE45AE98602A8C7F4F7F409CB9B61C3AB155D139DB1E ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД 824105277 ИЛИЯ НИКОЛОВ НИКОЛОВ F3B33B44B720478FEBD204BDA30A1406FABC63D45565EA4276655ED7970B442A ВАНЬО АНГЕЛОВ МИНЕВ 5D688D5CD03E17D0AC61385080D93CD5FDA3741851AC85747857162217E902AA ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ ПОПОВ, ИЛИЯ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ПЕТЬО КИРИЛОВ ГОРАНОВ 49296030587A9D98328115C097A66B44B7EDB1AE28DB28476BD8DD5DC5977A2F ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА 5DAE8996A7BDEA72D9BFF1C29C994D61F206612BDAB71BA8B14ABFB0D4424035 ПЛЕВЕН ИНДЪСТРИ 200601580 ВАПРЕС ЕООД 114549362 УниКредит Булбанк АД 831919536 ПЛЕВЕН ИНДЪСТРИ ЕООД 200601580 ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ 824105277 УниКредит Булбанк 831919536 ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ НЕЦОВ 207FD1ED69CAC3C2390A57854DB9DA9217B0763A4776ABBB68F00531D5EC4771 ВАП ПРОДАКШЪНЕООД 200027679 ВАП ИНДЪСТРИ 200601580 Светлозар Венелинов Иванов 20FB87E016D950D6AD1308CA7491F20EF02F2A2AB9ED26AA1C2D57D14A4396FE ВАП ПРОДАКШЪН 200027679 ВАП СЕРВИЗ 200750947 ВАПРЕС 114549362 ВАП ХИДРО 114549371 ВАПТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГРИВИШКО ШОСЕ 6 ВАПТЕХ ЕООД ВАПТЕХ 114549371 Васил Петров Влайчев D012425FAD8FF074831D5411C699DC02448D961DE05579620C45E37B8564A47E ВАПТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ДУНАВ 3 Б ВАПТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ГРИВИШКО ШОСЕ 6 ВАПТЕХ Енджиниъринг ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. Цариградско шосе 17 ВАПТЕХ Енджиниъринг 114549371 Любомир Иванов Любенов 291A397C779254BCD3E443FE79CF0F7DB7EC94542093A9DD02237A1CBB98157B ВАП Индъстри ЕООД 200601580 ВАПТЕХ ЕООД 114549371 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, 831919536 Бони Евлогиев Бонев 72C9BAF3564ED9ACD4E1BD20327668CB93AA81813EB266BAE6BBA2FD4ECAA932 Любомир Aнгелов Нецов 207FD1ED69CAC3C2390A57854DB9DA9217B0763A4776ABBB68F00531D5EC4771 ВАПТЕХ А М АД 203000872 Владимир Веселинов Пеев 0B1771A4580E9DFF294C41D4F1225C47A42C7410392D9BFE722217811EF6433B Мариета Златкова Кръстева A0352F60BE0ED6B7F0A275FFA947F7D4DE3E7375C879E2EEBFE4FC872309E1F5 Веселин Стефанов Иванов 9CA9A615EAC61AED4D7DA2129E97E6D0EF93EDD2B8DEA3DC21A5B11F9632B22F ВАП ХИДРО VAP HIDRO 114549371 УНИСЕЛТ - ЯНАКИЕВ И С-ИЕ УНИСЕЛТ - ЯНАКИЕВ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 6 623 Д УНИСЕЛТ - ЯНАКИЕВ И С-ИЕ СД ИВАН КИРИЛОВ ЯНАКИЕВ 1D24C4312B149E70C5D4435C598F14552EB5E2E9F4FA5F330156BEC8BBAB03C5 ДЕНКА МИНЕВА ЯНАКИЕВА 5AAE36FE6F3AB529BB21447E16947424C9A3B4F0BC10860AEDB6640DD2EA2399 ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ЯНАКИЕВ D64274D511C28482CB8B0747138B2836E39A059A9CB7C69DC02CB90D42B29EC2 УНИСЕЛТ - ЯНАКИЕВ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Партизанин 6218 УНИСЕЛТ - ЯНАКИЕВ И С-ИЕ UNISELT - YANAKIEV I S-IE 030201361 МЕТРОНИК СИСТЕМС МЕТРОНИК СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 БУЛ. АДРЕЙ САХАРОВ 23 МЕТРОНИК СИСТЕМС ООД СВЕТОСЛАВ КРУМОВ ЛЮБЕНОВ E2BAB3965FC8F7261E921D53656DC0853D1248517D28BEB4327DFC9E3B9463FA АЛЕКСАНДЪР ТЕМЕЛЬОТОВ F072603A953CB6AA6494571EE43F0BC1 ЕСА ИНЖИНЕРИНГ 36D4AA3823CDD33DC75C29506EFCDC2D МЕТРОНИК СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. 21 век 13 ЕСА ИНЖИНЕРИНГ A361095B74F7770DB777E7CD7F3959F2 Констанца Тодорова Бойкова 964A5FCCF3E5703E1DE78D093DA02A830CE686F8054763E80955DA23779DA260 МЕТРОНИК СИСТЕМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Витоша ул.21 век 13 МЕТРОНИК СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. Оборище 46 Марко Георгиевич FC285AB3DC027304CD65ED833F1F3C2E Дюсан Илич 60324ED48A0DCE75F4B4A97A8DA862E9 МЕТРОНИК СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ПОП БОГОМИЛ 1 А МЕТРОНИК СИСТЕМС METRONIK SISTEMS 131334497
Одобрени разходи / Approved expenses: 507 826 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 355 478 лв./BGN
Изплатени / Payed: 355 478 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНО МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ В ОБЩИНА АПРИЛЦИ виж доставчиците
ЕТ"ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ"
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ
ЕИК ID: 110049840
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 448362
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
БУЛГАРКОМ БУЛГАРКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН-5 523-П 1 БУЛГАРКОМ ...
ЕТ"ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ" ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 БУЛГАРКОМ БУЛГАРКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН-5 523-П 1 БУЛГАРКОМ ООД МАРИЯНА ХРИСТОВА МАТЕЕВА 8E4C1BCE86861B974CE6AE042615A44DFD27B6DF463D8591DF63A0C9FD02E4C3 НИКОЛАЙ СПАСОВ НИКОЛОВ 08158B9E1038764862929C3B384CAE6F50988DAF5F24D8CC7CB0A70210871F8E ДРАГОМИР ХРИСТОВ ДАКОВ 3AF9ECD3E606086BE80EBADC606B4648B5D9823200F5CF1643CC3A1931D9B418 БУЛГАРКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.ОДРИН 105 БУЛГАРКОМ BULGARKOM 130317694
Одобрени разходи / Approved expenses: 503 626 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 352 538 лв./BGN
Изплатени / Payed: 351 104 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости в село Добревци, община Ябланница, област Ловеч виж доставчиците
"СТАНТУР" ЕООД
СТАНТУР ЕООД
ЕИК ID: 200203515
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 445114
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
НОЛА-7 НОЛА-7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Попова шапка ...
"СТАНТУР" ЕООД СТАНТУР ЕООД СТАНТУР СТАНТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Добревци 5762 ул. Здравец 40 СТАНТУР ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 0C7819746F1B8A9EC142A81BCE359C31AA38BE36FFFBD208F713A18C7C8A1C86 СТАНТУР STANTUR 200203515 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 3B0E5E88648199D896DAF18863BFFDCDAD30F7CBE946553FF6DCAB69E8C6181C КОС KOS 124706374 МИРА-Н МИРА-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ЮГ 1 Б МИРА-Н ООД ВЕСЕЛИН БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ A3BEBF35D614C4CF0FF41CB98C1AA3F2D23FB2DE04A168E09F0BE6B4DFD72672 НАДКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА 5A73E82CEAD1298C8809FD5E05109C245FC11C1D70FA548F3AC3CD3323A603B3 МИРА-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 МАГИСТРАЛНА 12 МИРА-Н MIRA-N 107522685 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 НОЛА-7 НОЛА-7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Попова шапка 23-25 НОЛА-7 ООД ИВАН ИВАНОВ ТАНЕВ 6938DD5C09C5C6518FC2BF68BD802AAC8DF085C5DE84BD492D27E788996521D3 ЛЮБОМИР ТОМОВ ПОПОВ C114080D9BB6E322018BDEE7C3B401FB44C2E9FEE0602FF524F37DAA74C4B383 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕШАКОВ 14C9C2E769EE4ED7F9FE76751979342AF6E2EB5A65D8776E41036F2D6F2D5D77 ВАСКА ВАРАДИНЧОВА АТАНАСОВА 3BA1F8E10274D9A169396D2A5F1F07880FDE4DBA443A18807D4D3D3092F41C0D НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТЕВ CFFD8783A4DE90C9FEBE4ECD1B2E4A8F19CE6FD529788330A1B4BBE33D5DD76E ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТАНЕВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 СТОЯН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ AFE31AB32E2C8BFA079817C502B613EA7104381F4E4D19C8D7917183FA8BF119 НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА СТОЙНОВА 182B3E72F2C70B75115281E982300E3907EB622F8A06C8EEFF00083A3A26674D НИКОЛАЙ БОНЕВ АНГЕЛОВ E28C35D7548614600911D366629B828A96B68CC5C1E5A35FF0C3A15CA72FE463 НОЛА 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 73 ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТОДОРОВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 НОЛА-7 NOLA-7 831239547 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. 20-ти април 6 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД КРАСИМИР ТОДОРОВ УЗУНОВ 1377362A146FCFDAAB5A2D8216AFD623F7BB38850628F5BFCAFDDF98E36CA814 ГИНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА F1E48B143C60AB5CEC70ADF98E99F81778516049EE68249EDB9644CC8EE7E787 РАЛИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЛАДЕН НЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ D46A7EA1C108C3F809F8C8B00F0C34BDBADEEA9CEE5AA10134E238AB631DE5EF РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА MEBELNI KASHTI RALITSA 175244069 ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. АНГЕЛ ВОЙВОДА 49 ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ТАСКОВ 183FC382352B3CE06B54B508972CE34F7FE7F0712647E96353BA81622C75B02C ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ 43CDA03DD417CB7FC3E5B7964A6329B097A33E05466BD0F6F459847398E71A15 ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ PETROV, TASKOV I SADRUZHIE 131316453 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006 ПЛЕЙ ГРИЙН ПЛЕЙ ГРИЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 бул.САМОКОВ 1 ПЛЕЙ ГРИЙН ООД РОСИЦА ТОДОРОВА МАНЧЕВА 9CB178EF3994E2A1F0439973F79C0AF57ED2622F832AEE6BDF88CCE2141294AA ЛЮБОМИР МАНЧЕВ МАНЧЕВ ACE68FA7948B03561ABD74BBE88C37D8576A63FC1EFD00D4088B7BB3007336C1 ПЛЕЙ ГРИЙН PLEY GRIYN 200658993
Одобрени разходи / Approved expenses: 502 924 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 352 047 лв./BGN
Изплатени / Payed: 352 047 лв./BGN
Проект: Реконструкция и модернизация на кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали, интернет услуги и пренос на данни в гр. Павел баня виж доставчиците
ЕТ" Благовеста Йорданова Йорданова"
БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА ЕТ
ЕИК ID: 202540328
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 602353
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
КРОНОСТ КРОНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 бул. БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ ...
ЕТ" Благовеста Йорданова Йорданова" БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА ЕТ БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Павел баня 6155 ул. ХРИСТО БОТЕВ 1 БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА ЕТ БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА A4C721D18ABEE6D3FF2074D4F82ACF72AAC335701375869A4C647353BF45D33C БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА BLAGOVESTA YORDANOVA YORDANOVA 202540328 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 КРОНОСТ КРОНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 бул. БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 20 КРОНОСТ ООД ОРЛИН ДИМИТРОВ ДАВИДОВ 55373405797CDF554A4E7362E970BDC727913D8045BFA173BBCC623846BE3AC6 СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ CA2DEAD8468EDA1A7E49E2FCEAE78F58ABF71DA822B9FE791703128D5C8435D1 КРОНОСТ KRONOST 114010176
Одобрени разходи / Approved expenses: 497 908 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 348 536 лв./BGN
Изплатени / Payed: 348 536 лв./BGN
Проект: "ДРИЙМТУР" ЕООД виж доставчиците
"ДРИЙМТУР" ЕООД
ДРИЙМТУР ЕООД
ЕИК ID: 200206600
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 417582
... ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5C[..](ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840(ДФЗ|ТР)
ПБ КОНСУЛТ ПБ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ж.к. Хаджи ...
"ДРИЙМТУР" ЕООД ДРИЙМТУР ЕООД ДРИЙМТУР ДРИЙМТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Добревци 5762 ул.ТРЕТИ МАРТ 1 ДРИЙМТУР ЕООД ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА A750F12133BDAA92E697C76BF8129A799DF29BE9792A22462EE388D33B20B303 ДРИЙМТУР DRIYMTUR 200206600 ДИМЕКС ДИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 1 ет.9 ап.49 ДИМЕКС ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАУНОВ CFF13C86484595996790DCA33741EB496241CBBEDF854E19F4E744F7A5AE7F8D ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА AEA5B1EBCE1B40208B6C84EE2FBA2525D27A7FEC39756A8A86B3AE3FCB92BABD ТОДОР ДИМИТРОВ ПАУНОВ 1F257873D647A9D60B6B8AF6ADB105605CD4D45AFD05AF85C228A43335EBDAF7 ДИМЕКС DIMEKS 112654418 КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 3B0E5E88648199D896DAF18863BFFDCDAD30F7CBE946553FF6DCAB69E8C6181C КОС KOS 124706374 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 ПБ КОНСУЛТ ПБ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ж.к. Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода 49 ПБ КОНСУЛТ ООД ПАВЛИНА ПЕТРОВА БОРИСОВА 8C475A931ED4D7F2921A454E3636EC9AD88719C1E96ECF52D00C40F1EA1B3691 ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ 43CDA03DD417CB7FC3E5B7964A6329B097A33E05466BD0F6F459847398E71A15 ПБ КОНСУЛТ PB KONSULT 200886000 МАСТЪР ТЕХ МАСТЪР ТЕХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОТИР АНДОНОВ 114А Б МАСТЪР ТЕХ ООД ГЕОРГИ ВЕНЦЕСЛАВОВ ГЪЛЪБОВ 548DB96D0F072BA7CD5D418BCD17DC82511F2A8277B3DA258C513362BF6F7F52 ВЯРА ДИМИТРОВА НЕШКОВА 4409487FEFCAA9E144B30CA3746760964D44FDEF4BC17D4ABA6FE3C992861BBD МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА 7B6A76F9DA50FCF92283AD3AF13972B4F88040B2839F225B028B5B1AC7D99810 МАСТЪР ТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 42 МАСТЪР ТЕХ ЕООД НАДЕЖДА МАРКОВА МАНЧЕВА 19496D03A589520CB83DD2EB85CFD2B579DFBD709A5EF996162A3BDAA8CDD537 ЯСЕН БОРИСОВ СТОЯНОВ C4596A7B79BD0BA2136F78A500A33245DEF7166F8FD5E7586821DB064B7B7F70 МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ НЕДЕЛЧЕВ 65A6277CD9249F362B222E7D844B74AC455F34FC7494A5477585EE375CD89CED МАСТЪР ТЕХ MASTAR TEH 200480722 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924 СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ 26 Б СОФКЪМПАНИ ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ 6564C59970BA5DCD5D6BC99BCFC0F8B69F872596E6EA5C68756AD20788AC1A5A ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА НАНЕВА 320649080569166E512E3228A0C49F2AF820C2E74C1D088FD0A4D57C437910E7 ЕСТ 130524198 РОСИЦА НИКОЛОВА МАХОНИ 55433708D0E2DF72F8C7A10A3DA1ED6F9013793845E991AED1743243FD8BCD63 СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци ул. Околовръстен път 64 - - СОФКЪМПАНИ SOFKAMPANI 121158200 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. 20-ти април 6 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД КРАСИМИР ТОДОРОВ УЗУНОВ 1377362A146FCFDAAB5A2D8216AFD623F7BB38850628F5BFCAFDDF98E36CA814 ГИНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА F1E48B143C60AB5CEC70ADF98E99F81778516049EE68249EDB9644CC8EE7E787 РАЛИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЛАДЕН НЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ D46A7EA1C108C3F809F8C8B00F0C34BDBADEEA9CEE5AA10134E238AB631DE5EF РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА MEBELNI KASHTI RALITSA 175244069 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 УЛ. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД 175163651 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 ДИМЧО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ A9C362D30610C6FC46EA1C63EABA962D4077CDBE19FA112E2A52928183225722 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАНЕВ 17E07BD13A36A563CAD21D5D2246B94E76A8C093F9DEF70720B043E744C1C137 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8015 КВ. ЛОЗОВО, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ CB9E82A558F5EEE8662BABAA4CAFAB71CADF837B8B2246E7AC150A2BE99920C5 ОРЛИН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ 9364CA9003483EFB21921BEA3C4C95AE9D09222ED64C5CE33238980D84F8FB97 МАНФРЕД МУЛЦ 619D0DC7B0D2108A7FC7B84F6A368B00 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ 175163651 ХРИСТО АСЕНОВ ДИМИТРОВ EA54DD7D3A214F4F5EBF90BC4BE7894942EAA41E9A37A6449053A6C330EE7217 КИРИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ FA04C479D6E32574B9FD8A2D4FFDCDFEEF04934F330759996FF14CCB9753B12D ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НОВКОВ 0E141B873E16066ED8A77AADF1639CF77DC59ABEA63EC5C4B80CCE17EA30AFF9 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД 202046518 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ 202046518 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 4433E92169D9D69B7B4C9A396DC90CCDA7CE81E541A1788186FF8FB5B198A037 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ BALKAN STAR RITEYL 200518817
Одобрени разходи / Approved expenses: 477 006 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 333 904 лв./BGN
Изплатени / Payed: 333 904 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 3 675 950 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 5 274 854BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020