Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за 175399518 намери 8 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В с.МЕДОВО, Община ПОМОРИЕ" виж доставчиците
"ЛИПЧЕВИ" ООД
ЛИПЧЕВИ ООД
ЕИК ID: 200901609
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 510042
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ...
"ЛИПЧЕВИ" ООД ЛИПЧЕВИ ООД ЛИПЧЕВИ ЛИПЧЕВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул. СРЕДНА ГОРА 11 ЛИПЧЕВИ ООД НИКОЛИНА ИВАНОВА ЛИПЧЕВА 3DDF77195B5F29998ACDD14FA4EFB738E7482258D80F0DB9A68A8F9644C8F9A4 ЛЮБО ПЕЕВ ЛИПЧЕВ D85C7610B3E1959CD4F15C4806E7A7A9A8208CBE7510CC9AC009BBE041EFB7AF ЛИПЧЕВИ LIPCHEVI 200901609 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 154 В ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП ООД ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ МОЛЛОВ 47E21958A46DCEBC9E166E836EFA4398A65A1632D1CA01214B73587A36518107 АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ МОЛЛОВ 7D22754E5211B2CBD4DCA6EC9ABC6D47D98D7FF7A28A753462CE8944EA5571A5 ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП TARGET MEDIYA GRUP 200300672 ЧАР ЧАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ХРИСТО БОТЕВ 83А ЧАР ЕООД ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА 4C8F878851CC39977082B5E55DBEA77598C9F73644860B6434FDE5D0BFA762AD ЧАР CHAR 812156303 САПИС САПИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Изгрев 53 Е САПИС ЕООД ЖИВКО СТОЯНОВ КОНСУЛОВ 27C8871645C5C48505E3C1CFB4AC04A7AA362257F124414D95A328F59E45DCF4 САПИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. ОХРИД 15 САПИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. БРАТЯ БЪКСТОН 40 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ AF972A994AB2914B48F5D3DC9B7F117BC625FA9CA20A5DB33E91FBB6D95D6E30 САПИС SAPIS 812163301 ЛЕБЕД - Михна Стоянова ЛЕБЕД - Михна Стоянова ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул.Яворов 70 ЛЕБЕД - Михна Стоянова ЕТ МИХНА ДОЙНОВА СТОЯНОВА 572565442C5063FC394B81AF8262C55DAC83D1F14D405226899B0411808F8EC3 ЛЕБЕД - Михна Стоянова LEBED - Mihna Stoyanova 812162263 ЕЛГРУП ЕЛГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТОРГОЗИЯ ул. КРАЛИ МАРКО 11 Г ЕЛГРУП ООД МИРОСЛАВ ИВАНОВ СЪБЕВ 81D6A9CC95DA454B4C8F4667B9A9BD1610AADB79935327E76F928123E8B65E62 НАДЕЖДА ПЕТКОВА ПЕЛТЕШКА E4C65634B18ABE0D60D420B1652176E5909B92ED11A4C4571CA23A8DE9A55543 ЕЛГРУП ELGRUP 114636785
Одобрени разходи / Approved expenses: 542 738 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 379 917 лв./BGN
Изплатени / Payed: 360 371 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости за интегриран селски туризъм в Община Априлци виж доставчиците
ВИЛМАРТУР ЕООД
ВИЛМАРТУР ЕООД
ЕИК ID: 200203472
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 409835
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ ...
ВИЛМАРТУР ЕООД ВИЛМАРТУР ЕООД ВИЛМАРТУР ВИЛМАРТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5641 ул. МЛАДОСТ 26 ВИЛМАРТУР ЕООД ВИОЛЕТА МИКОВА ЖЕЛЕВА 55674DF1FBB2EFCA1C1EEE813253288E035E5A70428A667CC9EDEE43959D1949 МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ B0DBDE9FCA1D2E5B68F905631CB193B24E42FB6FA0ADA7C65CF316321EFFAA7A ВИЛМАРТУР VILMARTUR 200203472 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ 26 Б СОФКЪМПАНИ ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ 6564C59970BA5DCD5D6BC99BCFC0F8B69F872596E6EA5C68756AD20788AC1A5A ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА НАНЕВА 320649080569166E512E3228A0C49F2AF820C2E74C1D088FD0A4D57C437910E7 ЕСТ 130524198 РОСИЦА НИКОЛОВА МАХОНИ 55433708D0E2DF72F8C7A10A3DA1ED6F9013793845E991AED1743243FD8BCD63 СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци ул. Околовръстен път 64 - - СОФКЪМПАНИ SOFKAMPANI 121158200 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 ТАЙС 2000 ТАЙС 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 11 ТАЙС 2000 ООД ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ B660EEDC848ED12239A2827DC9D2A5226ADAA63BEDFC7B583EB7F54222E0F06E АНАТОЛИЙ ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ 0E48741C94B691D91BC177B8581BFF40CD226D93703BCD8440B1563477BDA605 ДЕМИР ИВАНОВ ИВАНОВ 894584B182C05E3547AF3A986662A91CCC5BF8B8EA4FAFBE2DC8B954144CC55C ТАЙС 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Люлин 22 В Антон Николов Смочевски B97AA3AC65E82B1EA80812322059040739CA52AE4529FA0D349BC698D3240C85 ТАЙС 2000 TAYS 2000 130192002 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924 ТИРОЛ СЕРВИЗ ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 СРЕДОРЕК 14 В ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ 8D45701641A261EF30B94C45BB2138AE7C0A0B8707BB1D7B94E10E4046BBC2D5 ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ D3199C9BA33C557551C19FAFE56DE1348FCBE2DB8314219E625BE1C5213B953F РОСИЦА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА 47AFC7EDE50A13FA5118015AC92E3486E4BF9F0D2CEE34A0C7C98247AD3CECFC ТИРОЛ СЕРВИЗ TIROL SERVIZ 131180565 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006
Одобрени разходи / Approved expenses: 529 343 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 370 540 лв./BGN
Изплатени / Payed: 370 540 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости в село Добревци, община Ябланница, област Ловеч виж доставчиците
"СТАНТУР" ЕООД
СТАНТУР ЕООД
ЕИК ID: 200203515
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 445114
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ...
"СТАНТУР" ЕООД СТАНТУР ЕООД СТАНТУР СТАНТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Добревци 5762 ул. Здравец 40 СТАНТУР ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 0C7819746F1B8A9EC142A81BCE359C31AA38BE36FFFBD208F713A18C7C8A1C86 СТАНТУР STANTUR 200203515 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 3B0E5E88648199D896DAF18863BFFDCDAD30F7CBE946553FF6DCAB69E8C6181C КОС KOS 124706374 МИРА-Н МИРА-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ЮГ 1 Б МИРА-Н ООД ВЕСЕЛИН БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ A3BEBF35D614C4CF0FF41CB98C1AA3F2D23FB2DE04A168E09F0BE6B4DFD72672 НАДКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА 5A73E82CEAD1298C8809FD5E05109C245FC11C1D70FA548F3AC3CD3323A603B3 МИРА-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 МАГИСТРАЛНА 12 МИРА-Н MIRA-N 107522685 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 НОЛА-7 НОЛА-7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Попова шапка 23-25 НОЛА-7 ООД ИВАН ИВАНОВ ТАНЕВ 6938DD5C09C5C6518FC2BF68BD802AAC8DF085C5DE84BD492D27E788996521D3 ЛЮБОМИР ТОМОВ ПОПОВ C114080D9BB6E322018BDEE7C3B401FB44C2E9FEE0602FF524F37DAA74C4B383 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕШАКОВ 14C9C2E769EE4ED7F9FE76751979342AF6E2EB5A65D8776E41036F2D6F2D5D77 ВАСКА ВАРАДИНЧОВА АТАНАСОВА 3BA1F8E10274D9A169396D2A5F1F07880FDE4DBA443A18807D4D3D3092F41C0D НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТЕВ CFFD8783A4DE90C9FEBE4ECD1B2E4A8F19CE6FD529788330A1B4BBE33D5DD76E ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТАНЕВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 СТОЯН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ AFE31AB32E2C8BFA079817C502B613EA7104381F4E4D19C8D7917183FA8BF119 НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА СТОЙНОВА 182B3E72F2C70B75115281E982300E3907EB622F8A06C8EEFF00083A3A26674D НИКОЛАЙ БОНЕВ АНГЕЛОВ E28C35D7548614600911D366629B828A96B68CC5C1E5A35FF0C3A15CA72FE463 НОЛА 7 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 73 ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ТОДОРОВА A1AA446D344BE0501160BA35C6FFF3B140285976EAA9DA3B854765346061CB82 НОЛА-7 NOLA-7 831239547 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. 20-ти април 6 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД КРАСИМИР ТОДОРОВ УЗУНОВ 1377362A146FCFDAAB5A2D8216AFD623F7BB38850628F5BFCAFDDF98E36CA814 ГИНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА F1E48B143C60AB5CEC70ADF98E99F81778516049EE68249EDB9644CC8EE7E787 РАЛИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЛАДЕН НЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ D46A7EA1C108C3F809F8C8B00F0C34BDBADEEA9CEE5AA10134E238AB631DE5EF РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА MEBELNI KASHTI RALITSA 175244069 ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. АНГЕЛ ВОЙВОДА 49 ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ ООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ТАСКОВ 183FC382352B3CE06B54B508972CE34F7FE7F0712647E96353BA81622C75B02C ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ 43CDA03DD417CB7FC3E5B7964A6329B097A33E05466BD0F6F459847398E71A15 ПЕТРОВ, ТАСКОВ И СЪДРУЖИЕ PETROV, TASKOV I SADRUZHIE 131316453 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006 ПЛЕЙ ГРИЙН ПЛЕЙ ГРИЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 бул.САМОКОВ 1 ПЛЕЙ ГРИЙН ООД РОСИЦА ТОДОРОВА МАНЧЕВА 9CB178EF3994E2A1F0439973F79C0AF57ED2622F832AEE6BDF88CCE2141294AA ЛЮБОМИР МАНЧЕВ МАНЧЕВ ACE68FA7948B03561ABD74BBE88C37D8576A63FC1EFD00D4088B7BB3007336C1 ПЛЕЙ ГРИЙН PLEY GRIYN 200658993
Одобрени разходи / Approved expenses: 502 924 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 352 047 лв./BGN
Изплатени / Payed: 352 047 лв./BGN
Проект: Играждане на къща за настаняване на гости в село Добревци, община Ябланица виж доставчиците
"Бревтур" ЕООД
БРЕВТУР ЕООД
ЕИК ID: 200206970
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 417617
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ШЕСТИ ...
"Бревтур" ЕООД БРЕВТУР ЕООД БРЕВТУР БРЕВТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5641 ул.Аврам Драганов 6 БРЕВТУР ЕООД КРАСИМИР МИЛАНОВ ЦВЕТКОВ 5C783B4836A70DE29D550D01B21F70341362376A33F423FA7C3668E4C000A900 БРЕВТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Добревци 5762 ул. 3-ти март 1 БРЕВТУР BREVTUR 200206970 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 8 Г ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕООД ПЕТЪР НИКОЛОВ ЙОТОВ 5857A042FB557350D95741A826628DA8CAC1247BF430DA03AE93E6D16EEB0C47 ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ELEKTROGARANT SISTEM 200446296 СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ 26 Б СОФКЪМПАНИ ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ 6564C59970BA5DCD5D6BC99BCFC0F8B69F872596E6EA5C68756AD20788AC1A5A ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА НАНЕВА 320649080569166E512E3228A0C49F2AF820C2E74C1D088FD0A4D57C437910E7 ЕСТ 130524198 РОСИЦА НИКОЛОВА МАХОНИ 55433708D0E2DF72F8C7A10A3DA1ED6F9013793845E991AED1743243FD8BCD63 СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци ул. Околовръстен път 64 - - СОФКЪМПАНИ SOFKAMPANI 121158200 ПАНАГЮРИЩЕ-1962 ПАНАГЮРИЩЕ-1962 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНТСКИ ГРАД 59 Г ПАНАГЮРИЩЕ-1962 ЕООД МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 846F439869B3E509BD426B535CCACBCAF97A0578F09ED909B5C1BA0F789A2464 ПАНАГЮРИЩЕ-1962 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1133 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 105 ПАНАГЮРИЩЕ-1962 130588234 ПИ ЕН ДЖИ 1962 202074813 ПАНАГЮРИЩЕ-1962 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Локорско 1513 ул. Слънчева планина 7 ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ХАДЖИРАЧЕВА 70679088D75E88D8A95F85770E64504A5545A1ED20714D0C8E2DB303200BF80F ПАНАГЮРИЩЕ-1962 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. Теменуга 4 МИХАЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА 3C2E515438C64CC3728DC0F5D2539A0A5D8F6DECC5EECABE2B9B481818963391 ПАНАГЮРИЩЕ-1962 PANAGYURISHTE-1962 130588234 АТЕЛ АТЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДРУЖБА 333 Д АТЕЛ ЕООД ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ 484E45DDCDC9B236050A22EA41A4EBD3D516D8CC1B5AB31E3F2CBF44859EADD6 АТЕЛ ATEL 824121961 ФИНСИС ФИНСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 П.ПАРЧЕВИЧ 55 ФИНСИС ООД НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВИЧ BD1734B61ADD0351C46F0A46F1D1C1C9EDBFA37FA17B92E2624B3BFCABCC0A8A ИВАНКА ЮЛИЙ ХРИСТОВИЧ E4AD78F7A1927258C00E451C765E1872935B56F56F60DC119AA77F688EEF96C8 ФИНСИС FINSIS 131509605 МАСТЪР ТЕХ МАСТЪР ТЕХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОТИР АНДОНОВ 114А Б МАСТЪР ТЕХ ООД ГЕОРГИ ВЕНЦЕСЛАВОВ ГЪЛЪБОВ 548DB96D0F072BA7CD5D418BCD17DC82511F2A8277B3DA258C513362BF6F7F52 ВЯРА ДИМИТРОВА НЕШКОВА 4409487FEFCAA9E144B30CA3746760964D44FDEF4BC17D4ABA6FE3C992861BBD МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА 7B6A76F9DA50FCF92283AD3AF13972B4F88040B2839F225B028B5B1AC7D99810 МАСТЪР ТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 42 МАСТЪР ТЕХ ЕООД НАДЕЖДА МАРКОВА МАНЧЕВА 19496D03A589520CB83DD2EB85CFD2B579DFBD709A5EF996162A3BDAA8CDD537 ЯСЕН БОРИСОВ СТОЯНОВ C4596A7B79BD0BA2136F78A500A33245DEF7166F8FD5E7586821DB064B7B7F70 МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ НЕДЕЛЧЕВ 65A6277CD9249F362B222E7D844B74AC455F34FC7494A5477585EE375CD89CED МАСТЪР ТЕХ MASTAR TEH 200480722 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. 20-ти април 6 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД КРАСИМИР ТОДОРОВ УЗУНОВ 1377362A146FCFDAAB5A2D8216AFD623F7BB38850628F5BFCAFDDF98E36CA814 ГИНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА F1E48B143C60AB5CEC70ADF98E99F81778516049EE68249EDB9644CC8EE7E787 РАЛИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЛАДЕН НЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ D46A7EA1C108C3F809F8C8B00F0C34BDBADEEA9CEE5AA10134E238AB631DE5EF РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА MEBELNI KASHTI RALITSA 175244069 ТИРОЛ СЕРВИЗ ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 СРЕДОРЕК 14 В ТИРОЛ СЕРВИЗ ООД ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ 8D45701641A261EF30B94C45BB2138AE7C0A0B8707BB1D7B94E10E4046BBC2D5 ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ D3199C9BA33C557551C19FAFE56DE1348FCBE2DB8314219E625BE1C5213B953F РОСИЦА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА 47AFC7EDE50A13FA5118015AC92E3486E4BF9F0D2CEE34A0C7C98247AD3CECFC ТИРОЛ СЕРВИЗ TIROL SERVIZ 131180565 ПГС ИНЖЕНЕРИНГ ПГС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТЕФАН КАРАДЖА 11 Б ПГС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЗАХАРИ ЗДРАВКОВ ЩИРКОВ B3294D22A4DB540E2A45EDB50A3F12695ACA367B99A5564F4D0C7248C6630F2A ДЕНИС АСАНОВА ПАЛОВА 5CB314BEA616A36436FB7E3949326C75E19BD89E67C4AF4104E795C11B1D0E0C ПГС ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МАКЕДОНИЯ 1 ВЕНЦИСЛАВ МАНОЛОВ ТОДОРОВ 18B1D2881CD9609AE6646B4A369B464ED86B8051881B2961E5CC3E5CD38E58E1 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691 Венчислав Иванов Манов 31F48EAA31EFBF24BB2C4984783B5D3D48486EE6D6E55625E35888100CC50A2C ПГС ИНЖЕНЕРИНГ PGS INZHENERING 121654221 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 УЛ. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД 175163651 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 ДИМЧО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ A9C362D30610C6FC46EA1C63EABA962D4077CDBE19FA112E2A52928183225722 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАНЕВ 17E07BD13A36A563CAD21D5D2246B94E76A8C093F9DEF70720B043E744C1C137 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8015 КВ. ЛОЗОВО, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ CB9E82A558F5EEE8662BABAA4CAFAB71CADF837B8B2246E7AC150A2BE99920C5 ОРЛИН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ 9364CA9003483EFB21921BEA3C4C95AE9D09222ED64C5CE33238980D84F8FB97 МАНФРЕД МУЛЦ 619D0DC7B0D2108A7FC7B84F6A368B00 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ 175163651 ХРИСТО АСЕНОВ ДИМИТРОВ EA54DD7D3A214F4F5EBF90BC4BE7894942EAA41E9A37A6449053A6C330EE7217 КИРИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ FA04C479D6E32574B9FD8A2D4FFDCDFEEF04934F330759996FF14CCB9753B12D ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НОВКОВ 0E141B873E16066ED8A77AADF1639CF77DC59ABEA63EC5C4B80CCE17EA30AFF9 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД 202046518 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ 202046518 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 4433E92169D9D69B7B4C9A396DC90CCDA7CE81E541A1788186FF8FB5B198A037 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ BALKAN STAR RITEYL 200518817
Одобрени разходи / Approved expenses: 489 959 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 342 971 лв./BGN
Изплатени / Payed: 315 838 лв./BGN
Проект: "ДРИЙМТУР" ЕООД виж доставчиците
"ДРИЙМТУР" ЕООД
ДРИЙМТУР ЕООД
ЕИК ID: 200206600
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 417582
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци ...
"ДРИЙМТУР" ЕООД ДРИЙМТУР ЕООД ДРИЙМТУР ДРИЙМТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Добревци 5762 ул.ТРЕТИ МАРТ 1 ДРИЙМТУР ЕООД ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА A750F12133BDAA92E697C76BF8129A799DF29BE9792A22462EE388D33B20B303 ДРИЙМТУР DRIYMTUR 200206600 ДИМЕКС ДИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 1 ет.9 ап.49 ДИМЕКС ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАУНОВ CFF13C86484595996790DCA33741EB496241CBBEDF854E19F4E744F7A5AE7F8D ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА AEA5B1EBCE1B40208B6C84EE2FBA2525D27A7FEC39756A8A86B3AE3FCB92BABD ТОДОР ДИМИТРОВ ПАУНОВ 1F257873D647A9D60B6B8AF6ADB105605CD4D45AFD05AF85C228A43335EBDAF7 ДИМЕКС DIMEKS 112654418 КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 3B0E5E88648199D896DAF18863BFFDCDAD30F7CBE946553FF6DCAB69E8C6181C КОС KOS 124706374 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Априлци 5635 ВИДИМА ул. МЛАДОСТ 27 ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ ЕТ ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ 3071CC078A5CD3B52E3C08D674AFB27A29721B515971E877FD6F7E46876DA2FC ИНЖ.ПЕТКО ПАВЛОВ INZH.PETKO PAVLOV 110049840 ПБ КОНСУЛТ ПБ КОНСУЛТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ж.к. Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода 49 ПБ КОНСУЛТ ООД ПАВЛИНА ПЕТРОВА БОРИСОВА 8C475A931ED4D7F2921A454E3636EC9AD88719C1E96ECF52D00C40F1EA1B3691 ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ 43CDA03DD417CB7FC3E5B7964A6329B097A33E05466BD0F6F459847398E71A15 ПБ КОНСУЛТ PB KONSULT 200886000 МАСТЪР ТЕХ МАСТЪР ТЕХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОТИР АНДОНОВ 114А Б МАСТЪР ТЕХ ООД ГЕОРГИ ВЕНЦЕСЛАВОВ ГЪЛЪБОВ 548DB96D0F072BA7CD5D418BCD17DC82511F2A8277B3DA258C513362BF6F7F52 ВЯРА ДИМИТРОВА НЕШКОВА 4409487FEFCAA9E144B30CA3746760964D44FDEF4BC17D4ABA6FE3C992861BBD МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА 7B6A76F9DA50FCF92283AD3AF13972B4F88040B2839F225B028B5B1AC7D99810 МАСТЪР ТЕХ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 42 МАСТЪР ТЕХ ЕООД НАДЕЖДА МАРКОВА МАНЧЕВА 19496D03A589520CB83DD2EB85CFD2B579DFBD709A5EF996162A3BDAA8CDD537 ЯСЕН БОРИСОВ СТОЯНОВ C4596A7B79BD0BA2136F78A500A33245DEF7166F8FD5E7586821DB064B7B7F70 МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ НЕДЕЛЧЕВ 65A6277CD9249F362B222E7D844B74AC455F34FC7494A5477585EE375CD89CED МАСТЪР ТЕХ MASTAR TEH 200480722 ТАЙ 2000 ТАЙ 2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ 10А ТАЙ 2000 ЕООД МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ CF3CFF62181921313D4342A04AFD34181569E1940356680460C67036A50EB24F МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА C0ACBAD30E75090352B6EB3876AC51481D965CF1E14FF4F4BA07F8B401202524 ТАЙ 2000 TAY 2000 130170924 СОФКЪМПАНИ СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. АРХ. МИЛАНОВ 26 Б СОФКЪМПАНИ ООД КРАСИМИР НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ 6564C59970BA5DCD5D6BC99BCFC0F8B69F872596E6EA5C68756AD20788AC1A5A ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА НАНЕВА 320649080569166E512E3228A0C49F2AF820C2E74C1D088FD0A4D57C437910E7 ЕСТ 130524198 РОСИЦА НИКОЛОВА МАХОНИ 55433708D0E2DF72F8C7A10A3DA1ED6F9013793845E991AED1743243FD8BCD63 СОФКЪМПАНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци ул. Околовръстен път 64 - - СОФКЪМПАНИ SOFKAMPANI 121158200 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. 20-ти април 6 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД КРАСИМИР ТОДОРОВ УЗУНОВ 1377362A146FCFDAAB5A2D8216AFD623F7BB38850628F5BFCAFDDF98E36CA814 ГИНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА F1E48B143C60AB5CEC70ADF98E99F81778516049EE68249EDB9644CC8EE7E787 РАЛИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЛАДЕН НЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ D46A7EA1C108C3F809F8C8B00F0C34BDBADEEA9CEE5AA10134E238AB631DE5EF РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА MEBELNI KASHTI RALITSA 175244069 ТЕО ИНТЕРИОР ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла Слатина 3200 КАЛОЯН 2 В ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 3A47478CB0221095137636323433811E64F328DA8083D9AB6613B596B6D6B7C3 ТЕО ИНТЕРИОР TEO INTERIOR 200328006 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 УЛ. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД 175163651 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 ДИМЧО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ A9C362D30610C6FC46EA1C63EABA962D4077CDBE19FA112E2A52928183225722 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАНЕВ 17E07BD13A36A563CAD21D5D2246B94E76A8C093F9DEF70720B043E744C1C137 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8015 КВ. ЛОЗОВО, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ CB9E82A558F5EEE8662BABAA4CAFAB71CADF837B8B2246E7AC150A2BE99920C5 ОРЛИН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ 9364CA9003483EFB21921BEA3C4C95AE9D09222ED64C5CE33238980D84F8FB97 МАНФРЕД МУЛЦ 619D0DC7B0D2108A7FC7B84F6A368B00 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ 175163651 ХРИСТО АСЕНОВ ДИМИТРОВ EA54DD7D3A214F4F5EBF90BC4BE7894942EAA41E9A37A6449053A6C330EE7217 КИРИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ FA04C479D6E32574B9FD8A2D4FFDCDFEEF04934F330759996FF14CCB9753B12D ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НОВКОВ 0E141B873E16066ED8A77AADF1639CF77DC59ABEA63EC5C4B80CCE17EA30AFF9 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД 202046518 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ 202046518 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 4433E92169D9D69B7B4C9A396DC90CCDA7CE81E541A1788186FF8FB5B198A037 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 АВТОМАГИСТАЛА ХЕМУС 39 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ BALKAN STAR RITEYL 200518817
Одобрени разходи / Approved expenses: 477 006 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 333 904 лв./BGN
Изплатени / Payed: 333 904 лв./BGN
Проект: Преустройство на жилищна сграда в къща за гости за интегриран селски туризам в община Долна Баня. виж доставчиците
"Далия-08"ООД
ДАЛИЯ-08 ООД
ЕИК ID: 200516652
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 446074
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ...
"Далия-08"ООД ДАЛИЯ-08 ООД ДАЛИЯ-08 ДАЛИЯ-08 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 ул.ИГЛИКА 36 ДАЛИЯ-08 ООД ИЛИЯ АСЕНОВ КАРАМУЧЕВ 62A5148B9DFF38860812929F87D72B30DE1451A97A7F9CC0BB44FDC9E1058C02 ЕМИЛИЯ ЦЕКОВА НАНОВА 40CB133302C11DC0C1E4B331CB0217ABCF7292D6ED84D6757821E53F25C4E2A5 ДАЛИЯ-08 DALIYA-08 200516652 КРАСИМИР МЛАДЕНОВ КРАСИМИР МЛАДЕНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 4 421 Г КРАСИМИР МЛАДЕНОВ ЕТ КРАСИМИР МЛАДЕНОВ КУЦОВ E4A1D3F6B8C251DE4D64A52ECEBAC8C4787F64595C74B58B1AD098F2E6E84479 КРАСИМИР МЛАДЕНОВ KRASIMIR MLADENOV 120070427 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 КОС КОС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кардам 9530 ул.СЛАВЯНСКА 31 КОС ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 3B0E5E88648199D896DAF18863BFFDCDAD30F7CBE946553FF6DCAB69E8C6181C КОС KOS 124706374 ПС - БЪЛГАРИЯ ПС - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 789А ПС - БЪЛГАРИЯ ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ 63649A6A98F766E9A7FBB356D0AAC32FAD4675D5958320A1C5DCD595C9AA04AD МИЛКО ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ ABA8A70775F36FE97FDB61407627FCF2A26DCF662A96A8A3B0042CDAA68F2D23 ТОМА ЛЮБЕНОВ ПОПОВ 996FC91C4E1FE57FE2074009DACE4FEBD5AF06164BE7E57A88B3FF8DB2AFE6C8 ПС - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Слатина 69А В Любомир Томов Попов C114080D9BB6E322018BDEE7C3B401FB44C2E9FEE0602FF524F37DAA74C4B383 Слави Асенов Чамишки 0A6AED5E0B829A13DD9E976190119DF4134176A6EE239A06FE4B47C5CC50C09A ПС - БЪЛГАРИЯ PS - BALGARIYA 200026876 МИРА-Н МИРА-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ЮГ 1 Б МИРА-Н ООД ВЕСЕЛИН БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ A3BEBF35D614C4CF0FF41CB98C1AA3F2D23FB2DE04A168E09F0BE6B4DFD72672 НАДКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА 5A73E82CEAD1298C8809FD5E05109C245FC11C1D70FA548F3AC3CD3323A603B3 МИРА-Н ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 МАГИСТРАЛНА 12 МИРА-Н MIRA-N 107522685 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 4 Бизнес парк София, сграда 10, офис 105 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД РОМАН БУЙНА AD73112FF50C1788DD36A739432A4385 ЙОХАНЕС ЗИБЕРЕР 05202F3F36DCAABBF3834E75E1A4BED2 ПОРШЕ ГЕЗЕЛШАФТ - АВСТРИЯ 43606C74338E0A21ACAE4397CE4D71B1 ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПУЛЕВ E8685003FB30A4EB95C251F36CBCE9E6B7B12F1F4EA5BF3B872E1A762CF3E254 ТОМАС РУШИЦКА D403BD14069F3D145D0E1DC18AA9BD85 ПОРШЕ АУТОМОТИВ ГмбХ, Фогелвайдерщрасе 75, 5020 Залцбург, Австрия 77A1BF9454DA7FE80A29F19446FEBB67 ПОРШЕ ХОЛДИНГ Гезелшафт м. б. Х., Фогелвайдерщрасе 75, 5020 Залцбург, Австрия 41211C920C1A9D0FDB26658D454E5896 Адриан Волфганг Лайтер 54219C0FDC7C916D352AF1C05146251C ПОРШЕ ХОЛДИНГ Гезелшафт м. б. Х., Фогелвайдерщрасе 75, 5020 Залцбург, Австрия A23FCAD11B694FD70D8AB2A5E089C4A0 Флориан Щайнер 430454197E04037D199451B802950673 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 4 Бизнес парк София, блок 7Б, ет. 4 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 Младост 4 Бизнес парк София 7Б Маркус Татцер C2F9F37C5A02BBBD1CA85A320D3593C7 ПОРШЕ ХОЛДИНГ Гезелшафт м. б. Х., ул. Луизе Пиех 2, 5020 Залцбург, Австрия A5148A382271478580ED181381F81B7A ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ PORSHE INTER AUTO BG 175355023 ДЕНСИ-М ДЕНСИ-М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. НИШАВА 120 Б ДЕНСИ-М ЕООД МАРИН СТЕФАНОВ ЗГУРЕВ A5BE95BC055005D6C21733CAE2A3BB912778B5853FD73C931AE1C8C73D443E18 ДЕНСИ-М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 р-н Студентски, бул. АКАДЕМИК СТ.МЛАДЕНОВ 90 НЮ БИЛД 7 ООД 148149528 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691 Даниела Сергеева Куцева BC8547BFAE7A73268B0E51CA4B864D89 ДЕНСИ-М DENSI-M 130444136 ФИНСИС ФИНСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 П.ПАРЧЕВИЧ 55 ФИНСИС ООД НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВИЧ BD1734B61ADD0351C46F0A46F1D1C1C9EDBFA37FA17B92E2624B3BFCABCC0A8A ИВАНКА ЮЛИЙ ХРИСТОВИЧ E4AD78F7A1927258C00E451C765E1872935B56F56F60DC119AA77F688EEF96C8 ФИНСИС FINSIS 131509605 МЕБЕЛЛУКС МЕБЕЛЛУКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БАНСКО ШОСЕ 3 МЕБЕЛЛУКС АД ЮГОИЗТОЧЕН ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АД 119034409 КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 499202A344E5AEA79421DA1EB3258C3BC0D2B1330DFED2FCCBDA1428A416B00A ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ 879D09475E761ABBDD80750A6D9BE8EC5734652AED375FCF035989FED6991660 ВЕСКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА C46E8AA5CD6C2F69CF4718FCDA9BB578D33ADE419CDDC6032120B182DF055E21 ПЛАМЕННА КИРЧОВА ДИМИТРОВА EEC77D99B23E5C882716D327BD94590D0778B0AA0FF0E0115C36A0FCFC05A06B EЛЕНА ИВАНОВА СИМОВА E7518C56C92BAD33C138B9019C68E5B00E8A6E72A627F11AC24910A8522E6B98 МЕБЕЛЛУКС MEBELLUKS 119020085 ДЕСТА - 60 - НИКОЛОВ И СИЕ ДЕСТА - 60 - НИКОЛОВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Реброво 2294 ДЕСТА - 60 - НИКОЛОВ И СИЕ СД СТАНИСЛАВ ЧАВДАРОВ НИКОЛОВ 16445C267993AD200A497447E6D26B9423F2552C2DB48BAAE52BA92BB4F2D713 РОСИЦА КОСТОВА НИКОЛОВА 85CB012B1E9C801326AB759FADC6FC304F89F2E2E999F77B8EC6007ABFCE4F90 ДЕСТА - 60 - НИКОЛОВ И СИЕ DESTA - 60 - NIKOLOV I SIE 030150963 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. 20-ти април 6 МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД КРАСИМИР ТОДОРОВ УЗУНОВ 1377362A146FCFDAAB5A2D8216AFD623F7BB38850628F5BFCAFDDF98E36CA814 ГИНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА F1E48B143C60AB5CEC70ADF98E99F81778516049EE68249EDB9644CC8EE7E787 РАЛИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЛАДЕН НЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ D46A7EA1C108C3F809F8C8B00F0C34BDBADEEA9CEE5AA10134E238AB631DE5EF РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА 150A75FF3744005D46731AB90D66F4DBC709107A77066EF8088912131251BEFE МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА MEBELNI KASHTI RALITSA 175244069 ЕЙ СИ ДЖИ ЕЙ СИ ДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 ДАЛИЯ 5 ЕЙ СИ ДЖИ ЕООД КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ 4D537B72B99CC5DA499128F61879D5C1AD0DF939AB2F142A247533DB33F0B008 ЕЙ СИ ДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Люлин 2 МР ген. Мих. Савов 280 В КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ EDE486CFEEA7BE4D819ABEEB4F89C2F93DB67A6E4EC86FDDA76378B253970FE2 ЕЙ СИ ДЖИ EY SI DZHI 175453097
Одобрени разходи / Approved expenses: 337 550 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 236 285 лв./BGN
Изплатени / Payed: 236 219 лв./BGN
Проект: Промяна на инвестиционните намерения на жилищна сграда в семеен хотел в УПИ ІV-6052, кв. 96 по плана на гр. Свиленград виж доставчиците
"Топ Билд Комерс" ЕООД
ТОП БИЛД КОМЕРС ЕООД
ЕИК ID: 126728348
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 510163
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
ТЕРА-АРТ - 2001 ТЕРА-АРТ - 2001 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Орешак 5630 ...
"Топ Билд Комерс" ЕООД ТОП БИЛД КОМЕРС ЕООД ТОП БИЛД КОМЕРС ТОП БИЛД КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 21, ет.1 ап.2 ТОП БИЛД КОМЕРС ЕООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ A2791E60C2E2D81F52A52CCC831C1D3307177BE7EE5A4AE283164D1C4EB0C288 ТОП БИЛД КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. Иван Мангъфов 8 РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД 831558413 ТОП БИЛД КОМЕРС TOP BILD KOMERS 126728348 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 ТЕРА-АРТ - 2001 ТЕРА-АРТ - 2001 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Орешак 5630 КОМСОМОЛСКА 2 ТЕРА-АРТ - 2001 ЕООД ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТРОВ 69647A81C84B2AB76062D273A3F169A106557B9AAE637EF32B9C7BF73FBD6291 МАРИН ПЕТКОВ ПЕТРОВ 1B8B2BDB9374B657B52AB573FCB070E781FC9C4EEA1F4E2DC0F92DD1BB252C6A МАРИН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ EF1B36C8BBF4FF4077CC692EFF769D15BD5C3312E8DE42F31D15DD0D3A2159DC МАРТА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА 2D9BB48AF4CECD263DBFA8C89FB7DD76204D9C7E49686F8FBBAD9893EEE2D2E6 ТЕРА-АРТ - 2001 TERA-ART - 2001 110526042 ДИДИ - 94 ДИДИ - 94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРОВЕЦ 6 ДИДИ - 94 ООД ДИЛЯНКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА 75E769FE324C786C5D37BCA61BA47724B6200C73B69BFF57D3E628CA75895131 ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ 1B216153F9B5A58F73BB8C7CE6EC8815023E251C965DC2C6D8C328BD3DAC2542 ДИДИ - 94 DIDI - 94 115776651 СПРИНГ 07 СПРИНГ 07 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 КРИВОЛАК 24 1 СПРИНГ 07 ООД МИГЛЕНА ДИМОВА КАНЕВА FDD4E0B06A11C5BF266178907FBC2C7E4366AA4D2C4C3AE19488CC79693B025D ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ BD3C7DBC341D786838193BBCD8A8B429831B245B974CB4A4E28EB04496417C18 СПРИНГ 07 SPRING 07 200587158 К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 361 К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД ПЕТЯ АНАСТАСОВА КИТОВА 8C340C7DB269D4B7D0EDB50D09610861B1F7C719A157E23AE6E352432578C29D МИНА ИВАНОВА КИТОВА CD499155EEA3479FAA9C96D195D543C94B381152F117832415D8946A0737C3E2 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИТОВ 5944E0C2E24EEC3E6124782DF671554C0C34755439BDADEAFAC460C8096A26BD ЛИНКС ПРОПЪРТИ Б.В. - ХОЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ DAC846B337358991D67D2F65B456BE9F К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД 121496006 РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТРАЙХ АД B900EAB2FDBF37928BF5BCD867251B89 ЛИНКС ПРОПЪРТИ Б.В. - ХОЛАНДИЯ F76BDBCC5D83548D460FEDFB0E5FACE1 РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АД - АВСТРИЯ 4332A28FACB84B99C7000AC2CE98D89A ЛИНКС ПРОПЪРТИ Б.В. - ХОЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ D0757D05AEB81F49C3587F61EF00F985 РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АД 7E7D08F92F37D2057C995F6272B470FC ТехномаркетДомо Груп БВ FFA1E4472B7ACBF45912E4D55C25CE8C ТЕХНОМАРКЕТДОМО ГРУП БИ ВИ 1A4359D47EB1BF991E01A519CD6FB898 ДОМО РИТЕЙЛ СА, АКСИС РИТЕЙЛ ЕН ВИ, К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД 121496006 РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ 8E147036BC1EBEC01D2901C2EC2BD555 Техномаркет Домо НВ 763CF1300F709F5846851559C9E4739C РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТРАЙХ АГ 6EB37CE513A865E5543F8741B90DE0C1FEC49664B772DEFF8C6E171DFE950DC2 ТЕХНОМАРКЕТДОМО ЕН ВИ 5944E0C2E24EEC3E6124782DF671554C0C34755439BDADEAFAC460C8096A26BD ТЕХНОМАРКЕТДОМО ЕН ВИ по Договора за кредит ТМДОМО и К енд К - Електроникс ЕООД по Догвора за кредит ККЕ 121496006 РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ 6EB37CE513A865E5543F8741B90DE0C1FEC49664B772DEFF8C6E171DFE950DC2 К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС 121496006 К енд К Електроникс 200586330 К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС K END K-ELEKTRONIKS 121496006 ЕВРОКОНСУЛТ 2006 ЕВРОКОНСУЛТ 2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПИРИН 148 ЕВРОКОНСУЛТ 2006 ЕООД ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТИНОВА FD9831E85F3A5A6FBCF118062A654081D8C423CAD53B0ADAB4AC1CC77014A655 ЕВРОКОНСУЛТ 2006 EVROKONSULT 2006 101731913 ТИДИ ИМПЕКС ТИДИ ИМПЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Александър Стамболийски 23-А ТИДИ ИМПЕКС ЕООД Димитър Христов Панев 6A49FEB5661EB25467C477532F262232B80ECEF77C10AE4DA3C299979EE00B50 ТИДИ ИМПЕКС TIDI IMPEKS 836151058 ТЕХНОВИЖЪН ТЕХНОВИЖЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЧАРЛЗ ДАРВИН 33 ТЕХНОВИЖЪН ЕООД МИЛЕН ТОНЕВ ТАСЕВ A0CAA74C5CBDC85772FB3934CD5052317F9479426D4150CD47B76C438D521F9D ТЕХНОВИЖЪН TEHNOVIZHAN 175140370
Одобрени разходи / Approved expenses: 311 542 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 218 082 лв./BGN
Изплатени / Payed: 217 829 лв./BGN
Проект: "Салон за красота в УПИ XIII-1551, кв.67, гр. Чирпан, общ. Чирпан" виж доставчиците
"Контеса - 70" ЕООД
КОНТЕСА - 70 ЕООД
ЕИК ID: 200092812
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 414378
... ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518(ДФЗ|ТР)
СОЛИД - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СОЛИД - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нови ...
"Контеса - 70" ЕООД КОНТЕСА - 70 ЕООД КОНТЕСА - 70 КОНТЕСА - 70 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ул.ИВАН ДОКУЗОВ 15 КОНТЕСА - 70 ЕООД СНЕЖАНА ТОТЕВА ВЪЛЧЕВА 8D2784BA003A07E4A9CC02E7BF319738DF413A0C95CE6551F46B7789F6BB166F КОНТЕСА - 70 KONTESA - 70 200092812 КАРАИВАНОВИ КОМЕРСИАЛ КАРАИВАНОВИ КОМЕРСИАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тополовград 8760 ул. МАКЕДОНИЯ 4 КАРАИВАНОВИ КОМЕРСИАЛ ЕООД ВЛАДИМИР ДИМОВ КАРАИВАНОВ 9438DBD5A15D130C57156804538C80E1BCA198629C67EBDC6B024303575154C4 КАРАИВАНОВИ КОМЕРСИАЛ KARAIVANOVI KOMERSIAL 128510768 ГЕО - КАД - ДН 2 ГЕО - КАД - ДН 2 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. КАПИТАН РАЙЧО 40 ГЕО - КАД - ДН 2 ООД ДАНАИЛ ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ 1A0474E2C4D163DCC9D4A2CDCB04B31FCC426609A3B76B31581D3A4CAEC95E9B НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГАНЧЕВ FB8DCFF72816C4FF36E4880EBC5359E70FD82BF3C7C85F49B234C3DCA9812F14 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СОТИРОВ 6B782D98494F63D91C76693AFE26DBC84F770595FFDA4AB9828E6B550C2D1810 ГЕО - КАД - ДН 2 GEO - KAD - DN 2 160119711 СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ТОДОР ВЛАЙКОВ 15 СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ДИНКОВА 1A9D835A202D14EFF6361522ADA49D2E73B6ABF37968E1CEB03DA6DC7CD18673 ВИКТОРИЯ САРКИС УЗУНЯН 1C7DAB3951283B583802EB1103689EAB1D4C93B68F3B7BAA4A7BEDFC87CB8E49 СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ STAR NEYLZ - BALGARIYA 825197093 ВИКТОРИЯ-09 ВИКТОРИЯ-09 ООД БЪЛГАРИЯ с. Братя Даскалови 6250 ул. Бор 6 ВИКТОРИЯ-09 ООД РУМЕН ИВАНОВ ГЕНЧЕВ 68C7A088E14779AC3F73D4A2CF00A74098842F63CD40230A39B9360DA8C85171 ХРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА D88599CC2D94848C6628A2B46928E52AD024ABF4949ECBF4E7728ED14BB5B149 КРЕДИБУЛ 131574695 Пейнетикс 131574695 ВИКТОРИЯ-09 VIKTORIYA-09 200473119 СПОРТ-ДЕПО СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ 7A10A6837AEC877D0556E2922E8DFB84DFB85D44817D86BEE383782F3EFABD21 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА A362E48A88B91092A24B5EAAB78EC9A9A49F992BF92872861FBB9CF7F39B37D1 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 58623EC9E14AC8D5AC85B8954B6F354EAF228D5B2AEA66452676752D6BDEAA08 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 НИКОЛА КОЗЛЕВ 8 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 4 В. РАДОСЛАВОВ 6 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА 0CFD67D7FD6AE775B3202D94FD106DAD2807EDE5C63A368E864BF8E8630031F3 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Никола Козлев 8 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТОВ 5357BF4C9AFCB78C748560E5871AD61BE15CD1A42C55263F90BE5D76A60593D0 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ D75D3CED79545981C63F13C4FA4BD6C2A0DC61BE381E63841C9429DD4A4622D9 СПОРТ-ДЕПО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Васил Радославов 6, сграда Спорт депо СПОРТ-ДЕПО SPORT-DEPO 175399518 СОЛИД - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СОЛИД - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 ул. СВЕТИ НИКОЛА 9 СОЛИД - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ CA1DDFA161990A3A25E69E786562810489CAF20C26AEFDD3522CCB4AD1BCB327 СОЛИД - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ SOLID - GEORGI GEORGIEV 127028968 КРИСТИАН ОФ РОМА ГРУП КРИСТИАН ОФ РОМА ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ОБОРИЩЕ 39 КРИСТИАН ОФ РОМА ГРУП ООД КРИСТИАНО ГАЕТАНО 74BA7040935D079E0D9287884699F7C4372578EA70CE494BDE07A8F52E18888B ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОМЕВА 5D0732D18285BAF951C27552D938AC8D3EA8977B7D2C5017687BABE7832DEA76 КРИСТИАН ОФ РОМА ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ОБОРИЩЕ 28 ДАВИДЕ Г. КРИСТИАНО КРИСТИАНО C0A07295FDE1A5DE28A270FA68F86CFC67DAAF2578E972F8E009075F90B2BB62 ЛУИДЖИ КРИСТИАНО 97138DEC14D818B89C31B04E92F62989 КРИСТИАН ОФ РОМА ГРУП KRISTIAN OF ROMA GRUP 825230383 АКВАТЕК АКВАТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ул. АТАНАС МОСКОВ 3 АКВАТЕК ЕООД ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ C0EB4E387BB9323345052C8D6381B6D038D0543AC530D694D015265551091A9D ВАК ГРУП 148126166 АКВАТЕК 813141980 ФУТБОЛЕН КЛУБ ВАРНА СИТИ 103849180 АКВАТЕК AKVATEK 813141980
Одобрени разходи / Approved expenses: 205 376 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 143 763 лв./BGN
Изплатени / Payed: 142 645 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 2 329 394 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 3 396 438BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020