Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"А*" намери 4050 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКОВО ВИНО
"Агро Алфа" ООД
АГРО АЛФА ООД
ЕИК ID: 126630893
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"Агро Алфа" ООД АГРО АЛФА ООД АГРО АЛФА АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 35 АГРО АЛФА ООД АННА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА 65C431120B45[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЗАЙЧЕВА 9083765A14CF[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ОМЕГА ЕООД ...
"Агро Алфа" ООД АГРО АЛФА ООД АГРО АЛФА АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 35 АГРО АЛФА ООД АННА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА 65C431120B457953A1861106FEF446D258AD13B0C6A0D28444876496C0D4465D ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЗАЙЧЕВА 9083765A14CFFAD20A0E4D27DA291FDAC041721293FE3C2C1491B5D44EFFEA82 АГРО ОМЕГА ЕООД 126630904 КАЛИМАН ЕООД 040787168 АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ с. Любино 6796 АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Магнаурска школа 15 АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 Никола Петков 35 КАЛИМАН ИНВЕСТ ЕООД 203633073 КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ F928DC93909910A14267336EC6E0B0EDC1BC05F6CAAFBC68DAF35FF1C1B26A9A АГРО АЛФА AGRO ALFA 126630893
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 867 399 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 933 699 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Реновиране на производствена инсталация за производство на етилов алкохол от зърнени култури". виж доставчиците
"АЛМАГЕСТ"
АЛМАГЕСТ АД
ЕИК ID: 175340142
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 397214
"АЛМАГЕСТ" АЛМАГЕСТ АД АЛМАГЕСТ АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 47- БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВИТОША АЛМАГЕСТ АД ЮЛИАН МИХАЙЛОВ БЕЛЕВ 4AF82A702FA9[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ CEBECCE36B5E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ НЕДКОВ ДОБРИЛОВ 55D6903AC8A9[..](ДФЗ|ТР)
...
"АЛМАГЕСТ" АЛМАГЕСТ АД АЛМАГЕСТ АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 47- БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВИТОША АЛМАГЕСТ АД ЮЛИАН МИХАЙЛОВ БЕЛЕВ 4AF82A702FA9A0A37ED768135E8515E42F84EB1E6D1AC05E3B983C512AC2CC1C ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ CEBECCE36B5EE1435734A90F62C62A5954054C4EFB3E95BFD447CABF6C4D1724 НИКОЛАЙ НЕДКОВ ДОБРИЛОВ 55D6903AC8A9DD2BCCDDB9728373594CC11D4568C8B891542D652039427DCE13 ИРИНА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА 1DD4249266CE9EDD700329F49DCED6BC4A88DD0A15205FBDA1185C8726EABD8F КАМЕН ХРАНИСЛАВОВ ЕВЛОГИЕВ 2F5C58B874C6E2CECF99C8B33FC28D7512A717F393A0FB2E6843724858B4A426 АЛМАГЕСТ АД 175340142 СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА /СИБАНК/ АД 831686320 АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 47 ИВАН ДИМИТРОВ БАЦАРОВ 46B25CE2607B27210A6DC623DB29292D819151E3DA62095BC962E5680C9C10A4 НАДКА ПЕТКОВА АНТОНОВА C66CF5294DDCDABC08734650948A1D01C71DED87DE0679ACBEA36684C097BEC2 АЛМАГЕСТ 175340142 СИБАНК 831686320 АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.Банат 17 Данаил Михойлов Каменов 694E9C0ADD44F88330F7E538515B3AEBC556641D195A3E53A1AAD04914ACFA34 ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ 694E9C0ADD44F88330F7E538515B3AEBC556641D195A3E53A1AAD04914ACFA34 СИБАНК ЕАД 831686320 ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА 0FA3241DFDB37139EF9DDD820946C27C4656E3DAD1F998A278216A17E858F724 „АЛМАГЕСТ” АД 175340142 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД 121887948 ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ 939D2087203E1C34849E5545A3815C48CF4EBA333ABA9F372B09C921A9F56B37 ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД 200355640 Агроенерджи Вентчър ЕАД 203605266 АЛМАГЕСТ ALMAGEST 175340142
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 218 038 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 609 019 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 569 161 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПАКЕТИРАНЕ, РАЗФАСОВКА И ПРЕРАБОТКА НА ПЧЕЛЕН МЕД
"АПИТРЕЙД"
ЕООД
ЕИК ID: 40299368
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
... . ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 2 АПИТРЕЙД ЕООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖУЛЕВ CD49D3073B29[..](ДФЗ|ТР)
АПИТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 Кукленско шосе 3 АПИТРЕЙД 040299368(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк АД 831919536(ДФЗ|ТР)
АПИТРЕЙД APITREYD 040299368(ДФЗ|ТР)
"АПИТРЕЙД" ЕООД АПИТРЕЙД АПИТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 2 АПИТРЕЙД ЕООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖУЛЕВ CD49D3073B29E06B789E4289C482D1900E16B5E51218C38E8007B975BCEE36EE АПИТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 Кукленско шосе 3 АПИТРЕЙД 040299368 УниКредит Булбанк АД 831919536 АПИТРЕЙД APITREYD 040299368
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 383 652 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 191 826 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 095 913 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за производство на енергия от биомаса за посрещане на собствените енергийни нужди на предприятие за производство на етилов алкохол виж доставчиците
"АЛМАГЕСТ"
АЛМАГЕСТ АД
ЕИК ID: 175340142
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 397214
"АЛМАГЕСТ" АЛМАГЕСТ АД АЛМАГЕСТ АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 47- БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВИТОША АЛМАГЕСТ АД ЮЛИАН МИХАЙЛОВ БЕЛЕВ 4AF82A702FA9[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ CEBECCE36B5E[..](ДФЗ|ТР)
НИКОЛАЙ НЕДКОВ ДОБРИЛОВ 55D6903AC8A9[..](ДФЗ|ТР)
...
"АЛМАГЕСТ" АЛМАГЕСТ АД АЛМАГЕСТ АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 47- БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВИТОША АЛМАГЕСТ АД ЮЛИАН МИХАЙЛОВ БЕЛЕВ 4AF82A702FA9A0A37ED768135E8515E42F84EB1E6D1AC05E3B983C512AC2CC1C ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ CEBECCE36B5EE1435734A90F62C62A5954054C4EFB3E95BFD447CABF6C4D1724 НИКОЛАЙ НЕДКОВ ДОБРИЛОВ 55D6903AC8A9DD2BCCDDB9728373594CC11D4568C8B891542D652039427DCE13 ИРИНА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА 1DD4249266CE9EDD700329F49DCED6BC4A88DD0A15205FBDA1185C8726EABD8F КАМЕН ХРАНИСЛАВОВ ЕВЛОГИЕВ 2F5C58B874C6E2CECF99C8B33FC28D7512A717F393A0FB2E6843724858B4A426 АЛМАГЕСТ АД 175340142 СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА /СИБАНК/ АД 831686320 АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 47 ИВАН ДИМИТРОВ БАЦАРОВ 46B25CE2607B27210A6DC623DB29292D819151E3DA62095BC962E5680C9C10A4 НАДКА ПЕТКОВА АНТОНОВА C66CF5294DDCDABC08734650948A1D01C71DED87DE0679ACBEA36684C097BEC2 АЛМАГЕСТ 175340142 СИБАНК 831686320 АЛМАГЕСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.Банат 17 Данаил Михойлов Каменов 694E9C0ADD44F88330F7E538515B3AEBC556641D195A3E53A1AAD04914ACFA34 ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ 694E9C0ADD44F88330F7E538515B3AEBC556641D195A3E53A1AAD04914ACFA34 СИБАНК ЕАД 831686320 ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА 0FA3241DFDB37139EF9DDD820946C27C4656E3DAD1F998A278216A17E858F724 „АЛМАГЕСТ” АД 175340142 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД 121887948 ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ 939D2087203E1C34849E5545A3815C48CF4EBA333ABA9F372B09C921A9F56B37 ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД 200355640 Агроенерджи Вентчър ЕАД 203605266 АЛМАГЕСТ ALMAGEST 175340142
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 671 680 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 603 008 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 603 008 лв./BGN
Проект: „Модернизиране на земеделското стопанство на Калоян Валентинов Кънчев”
"АЙ ТИ АГРО " ЕООД
АЙ ТИ АГРО ЕООД
ЕИК ID: 205075222
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"АЙ ТИ АГРО " ЕООД АЙ ТИ АГРО ЕООД АЙ ТИ АГРО АЙ ТИ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Югоизточна промишлена зона, ул. инж. Асен Йорданов № 7 АЙ ТИ АГРО ЕООД КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ...
"АЙ ТИ АГРО " ЕООД АЙ ТИ АГРО ЕООД АЙ ТИ АГРО АЙ ТИ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Югоизточна промишлена зона, ул. инж. Асен Йорданов № 7 АЙ ТИ АГРО ЕООД КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ F928DC93909910A14267336EC6E0B0EDC1BC05F6CAAFBC68DAF35FF1C1B26A9A АЙ ТИ АГРО AY TI AGRO 205075222
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 990 908 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 194 545 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: “Изграждане на оранжерия и склад за зеленчуци”
АЛФАНЕОМОН
АЛФАНЕОМОН ЕООД
ЕИК ID: 203831322
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
АЛФАНЕОМОН АЛФАНЕОМОН ЕООД АЛФАНЕОМОН АЛФАНЕОМОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Габаре 3265 ул. ЛЮЛЯК 9 АЛФАНЕОМОН ЕООД НЕЦО ИВАНОВ НЕЦОВ 90F1A2E46FAD[..](ДФЗ|ТР)
АЛФАНЕОМОН ALFANEOMON 203831322(ДФЗ|ТР)
АЛФАНЕОМОН АЛФАНЕОМОН ЕООД АЛФАНЕОМОН АЛФАНЕОМОН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Габаре 3265 ул. ЛЮЛЯК 9 АЛФАНЕОМОН ЕООД НЕЦО ИВАНОВ НЕЦОВ 90F1A2E46FADB2A913B5553B3602F999AF204564D519A21DF286F4CCBFBBE222 АЛФАНЕОМОН ALFANEOMON 203831322
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 827 708 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 096 625 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
" АЖД - АГРО" ЕООД
АЖД-АГРО ЕООД
ЕИК ID: 110538653
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184582
" АЖД - АГРО" ЕООД АЖД-АГРО ЕООД АЖД-АГРО АЖД-АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Летница 5570 бул.БЪЛГАРИЯ 19 АЖД-АГРО ЕООД ДИМИТЪР АНДРЕЕВ МАЧУГАНОВ 8C6C6E667A65[..](ДФЗ|ТР)
АЖД-АГРО AZHD-AGRO 110538653(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
" АЖД - АГРО" ЕООД АЖД-АГРО ЕООД АЖД-АГРО АЖД-АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Летница 5570 бул.БЪЛГАРИЯ 19 АЖД-АГРО ЕООД ДИМИТЪР АНДРЕЕВ МАЧУГАНОВ 8C6C6E667A65E57BF5719DDB296F841FD455D91607AD54600C8DAC708E0FD2B1 АЖД-АГРО AZHD-AGRO 110538653 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 НИК НИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.К.Щъркелов 78 Б НИК ООД ИВАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ 0AC7BB9F4481EE239B4109B4719214AB8E70E439D5284AD151F4E67045D4C854 РОЗЕЛИ АЛБЕРТОВА НАХУМОВА A2FB6DF7C87BFFB33A13B715279C4BBFAE074C3EF46B088C37198724D6026FD8 ОСТЕРФИН 831357474 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 221BF3C1702E8C08471F5713C135C5E7 НИК NIK 831591046 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 793 740 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 896 870 лв./BGN
Изплатени / Payed: 896 870 лв./BGN
Проект: "Изграждане на козеферма, оборудване и закупуване на техника
"АНЕЛКРАФТ"
АНЕЛКРАФТ ЕООД
ЕИК ID: 203525247
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ЗОНА, УЛ. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО 62 АНЕЛКРАФТ ЕООД АННА КРАСИМИРОВА ГРИГОРОВА 21B8E1D1F933[..](ДФЗ|ТР)
АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. ... ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО 62 АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 УЛ.ЯНКО САКЪЗОВ ... ПОЩ. КУТИЯ №422, ПС-ВАРНА Ц АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Новаково 9137 АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОЩ. КУТИЯ ...
"АНЕЛКРАФТ" АНЕЛКРАФТ ЕООД АНЕЛКРАФТ АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО 62 АНЕЛКРАФТ ЕООД АННА КРАСИМИРОВА ГРИГОРОВА 21B8E1D1F933A533421E760451B052A21EE21DBF290EA5E75F02E686D48ACC04 АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. ЯНКО САКЪЗОВ 59 А АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО 62 АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 УЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 59 А АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОЩ. КУТИЯ №422, ПС-ВАРНА Ц АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Новаково 9137 АНЕЛКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОЩ. КУТИЯ 422, ПС-Варна Ц АНЕЛКРАФТ ANELKRAFT 203525247
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 567 478 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 940 487 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на селскостопанска техника. виж доставчиците
"Авгандира-Агро" ООД
АВГАНДИРА-АГРО ООД
ЕИК ID: 123659007
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183825
"Авгандира-Агро" ООД АВГАНДИРА-АГРО ООД АВГАНДИРА-АГРО АВГАНДИРА-АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Бяло поле 6083 АВГАНДИРА-АГРО ООД ЖЕНЯ СПАСОВА ТАНЕВА 330A1C78CBE5[..](ДФЗ|ТР)
ЗЛАТИН ВЪЛЧАНОВ ЗЛАТЕВ E5CFDE0D255D[..](ДФЗ|ТР)
АВГАНДИРА-АГРО AVGANDIRA-AGRO 123659007(ДФЗ|ТР)
ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ...
"Авгандира-Агро" ООД АВГАНДИРА-АГРО ООД АВГАНДИРА-АГРО АВГАНДИРА-АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Бяло поле 6083 АВГАНДИРА-АГРО ООД ЖЕНЯ СПАСОВА ТАНЕВА 330A1C78CBE56CEB6A671F665572EAAEF46FAC34E4E88A9E257B4815E752BA90 ЗЛАТИН ВЪЛЧАНОВ ЗЛАТЕВ E5CFDE0D255D47C7844A2642813C1F64784AD1F66B77BC4FB1DEC9A5CF7CC32A АВГАНДИРА-АГРО AVGANDIRA-AGRO 123659007 ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 478 024 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 739 012 лв./BGN
Изплатени / Payed: 739 012 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за покриване изискванията на нитратната директива 91/676/ЕИО и техника за производство на фураж за говедовъдна ферма виж доставчиците
"Агри Милк" ЕООД
АГРИ МИЛК ЕООД
ЕИК ID: 200809018
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 455419
... Радко Стефанов Палчев 480D0867BD4C[..](ДФЗ|ТР)
Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА МИКС ALFA MIKS 131228145(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 ...
"Агри Милк" ЕООД АГРИ МИЛК ЕООД АГРИ МИЛК АГРИ МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 БОРОВЕЦ 8 АГРИ МИЛК ЕООД МИЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА 30BB9C9E962708EB7DA7FEA742C0D57B9A1F2372DB199AE5CCCC396437497D15 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 2CDDA8947B1959E2F1CB6458D73E2B186EF7FE508502C1043110362E3B91DD81 АГРИ МИЛК ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Богданово 8948 ИВАН ВАЗОВ 16 НАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА B9AB7387774F36F78D21A3E4087F7C71990570AD1EDFAA8BC6ADD6901C0D7849 АГРИ МИЛК AGRI MILK 200809018 МАДАРА АГРО МАДАРА АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛЕН бул. МАДАРА 1, адм. сграда на Мадара АД МАДАРА АГРО ЕООД ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ EA25EEA6F6A5DE4B95018A6580B72431104E9F7DCB91EB00A546558A0E89FBFC МАДАРА - СФК ООД 104100230 РЕДЖЕБ МУСТАФА АЛИ B6A3103E6281756A927058E5622360E1A8EF0609BCFEFB50842E37FFE0E5827D ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ДЯКОВ AE9B5799CB7329DA6F6BEF9F1B318811A13E89B4AFCDA39C075699B5656C5657 МАДАРА АГРО MADARA AGRO 202491767 АЛФА МИКС АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III бл. 74-76 вх.А ет.5 ап.13 АЛФА МИКС ЕООД ВАСИЛ НИКОЛОВ ТАСЕВ CE00430786E2536F7DEA11FBA0154350FE4C09133DC191D6BB1910B72D932F8C ЕМИРА ЕООД 109574524 Банка ДСК ЕАД 121830616 АЛФА МИКС ЕООД 131228145 АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ПАЛЧЕВ 81ED5EB818C681CF122B40F9829111F40114387A4F4E68528673929DC9F0B785 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София СЕРДИКА 26 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 САМОКОВСКО ШОСЕ 30 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 19 АЛФА МИКС ЕООД, ЕИК 131228145 - кредитополучател, ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник, АЛФА МИКС ЕООД- кредитополучател 131228145 ЕМИРАЕООД - съдлъжник и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРСЕООД - съдлъжник, АЛФА МИКС ЕООД- кредитополучател, 131228145 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Иван Вазов 16 АЛФА МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 Иван Вазов 16 Радко Стефанов Палчев 480D0867BD4CFC45A0F4B89411ADBF25EFA728F5326C1D2299A7FB9237E6177C Елвира Гроник Танчева E41D5B7BC0CD13C335B15967F5AA87C7 АЛФА МИКС ALFA MIKS 131228145 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 211 576 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 564 442 лв./BGN
Изплатени / Payed: 564 364 лв./BGN
Проект: Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води и производствени помещения и доставка на специализирано транспортно оборудване за нуждите на обект „Птицекомплекс”, с. Окоп, общ. Тунджа виж доставчиците
АЛИАНС АГРИКОЛ - АЛАГ ООД
АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД
ЕИК ID: 838166596
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580824
АЛИАНС АГРИКОЛ - АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ПТИЦЕКЛАНИЦА АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ ... ЖАН-ПИЕР ЙОЗЕФ ЕРВЕ AF65E18B0387[..](ДФЗ|ТР)
АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ALIANS-AGRIKOL-ALAG 838166596(ДФЗ|ТР)
АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ...
АЛИАНС АГРИКОЛ - АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ПТИЦЕКЛАНИЦА АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ 3F22FD9A8AA1A40D080BDAF6C79E0C88577E08447556DDD0B023DD35320C45D5 ЖАН -ПИЕР ЙОЗЕВ ЕРВЕ D573C68EDA1E8B7DA41FE6EB9416C8A4 ЖАН-ПИЕР ЕРВЕ ИНВЕСТ ЕООД 128619575 ЖАН-ПИЕР ЙОЗЕФ ЕРВЕ AF65E18B03872BE294121B00AF55F3AE АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ALIANS-AGRIKOL-ALAG 838166596 АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ 10 АГРОКОНСУЛТ ЕООД ГЕРГАНА МИТКОВА МИНКОВА B4F92002B30FD01321CF3FCA696AAE1520F03DD8E6B24C3C7B0DF502C22184D3 АГРОКОНСУЛТ AGROKONSULT 112647690 ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съединение 4 ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ООД Йордан Димитров Костадинов F6675D3526AF52E5774243FC3D55AC3C9D16EA7F8009A0CBA52F2EF8C6C6B366 Маню Пейчев Бинков 4C38494BF92410DA80386CD24FCE39105C17C0E6EC14B323091DEAE7C34ED64D ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 146 СИМЕОН ЯНКОВ СИМЕОНОВ F1439388143F6B22A4A1692CA2CBA9163AD591B84381A21BC705BF7B6696EF58 ЙОНКО ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ CEA64FDBAAD40781800B3DB9C831297A694AF1BC7B8118F07F4325328BB8836E МАРИЯ ВЪЛКОВА МАРТИНОВА D356E77C76AFBE3AD568B9C0F2B8BCB9B9727BF320CC21E1EDD380E76B33E173 ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС LEMNA EKO PARTNERS 147016852 ТЕХНО ФРИГО ТЕХНО ФРИГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. АРАБАКОНАК 8 Г ТЕХНО ФРИГО ЕООД СТОЯН ВЕЛИНОВ СТОЯНОВ 02EDA51EDC2E0EBE66BCF615DFDD65D88EC96813743FF28C849F0DE42539FD65 ТЕХНО ФРИГО TEHNO FRIGO 200970377 Лемна Екоинвест-България Лемна Екоинвест-България АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съединение 4 Лемна Екоинвест-България АД Йордан Димитров Костадинов F6675D3526AF52E5774243FC3D55AC3C9D16EA7F8009A0CBA52F2EF8C6C6B366 Боян Йорданов Костадинов 3AB3F4B2D9107662093E265F89CD979F97F1160DDE72F86578412357A16D40D8 Добромир Йорданов Костадинов 2D62BAF01DAB44EB33B5ECEA000100E2B4476076EE172DFA550421EC4CC0F048 Лемна Екоинвест-България АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 146 ДИАНА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА C183D7597FE45B6DA9BCB3DE198ED40E46EF1C67375E232487564C056FDDBAE8 Лемна Екоинвест-България АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 146 1 Лемна Екоинвест-България Lemna Ekoinvest-Balgariya 102083469 ТИ - КОНСУЛТ ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Юрий Венелин 6 ТИ - КОНСУЛТ ЕООД ДАНЧО СТОЯНОВ ДАЧЕВ 75054F52934AC6AD931404F295E290DC731B2B7B47E6423774A217B9697B4853 ТИНКА ХРИСТОВА ДАЧЕВА 0C10EE2E3E54450255B54502B44A62AAE92AAF98800D4B13030FF8C9A1DA3D3B ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Цар Симеон I 16 ТИ - КОНСУЛТ TI - KONSULT 102874711 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 147 966 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 637 668 лв./BGN
Изплатени / Payed: 637 406 лв./BGN
Проект: Закупуване на замеделска техника и оборудване
"Агро Алфа" ООД
АГРО АЛФА ООД
ЕИК ID: 126630893
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Агро Алфа" ООД АГРО АЛФА ООД АГРО АЛФА АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 35 АГРО АЛФА ООД АННА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА 65C431120B45[..](ДФЗ|ТР)
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЗАЙЧЕВА 9083765A14CF[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ОМЕГА ЕООД ...
"Агро Алфа" ООД АГРО АЛФА ООД АГРО АЛФА АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 35 АГРО АЛФА ООД АННА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА 65C431120B457953A1861106FEF446D258AD13B0C6A0D28444876496C0D4465D ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЗАЙЧЕВА 9083765A14CFFAD20A0E4D27DA291FDAC041721293FE3C2C1491B5D44EFFEA82 АГРО ОМЕГА ЕООД 126630904 КАЛИМАН ЕООД 040787168 АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ с. Любино 6796 АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Магнаурска школа 15 АГРО АЛФА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 Никола Петков 35 КАЛИМАН ИНВЕСТ ЕООД 203633073 КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ F928DC93909910A14267336EC6E0B0EDC1BC05F6CAAFBC68DAF35FF1C1B26A9A АГРО АЛФА AGRO ALFA 126630893
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 099 900 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 769 930 лв./BGN
Изплатени / Payed: 769 930 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
"АРИС-АГРО" ЕООД
АРИС - АГРО ЕООД
ЕИК ID: 124608460
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181419
"АРИС-АГРО" ЕООД АРИС - АГРО ЕООД АРИС - АГРО АРИС - АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 2 В АРИС - АГРО ЕООД АТАНАСКА ДИМИТРОВА ПАПАТЕОДОРУ 5FB58D223F5B[..](ДФЗ|ТР)
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ A0E61702D451[..](ДФЗ|ТР)
АРИС - АГРО 124608460(ДФЗ|ТР)
АРИС ИМПОРТ ЕКСПОРТ ...
"АРИС-АГРО" ЕООД АРИС - АГРО ЕООД АРИС - АГРО АРИС - АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 2 В АРИС - АГРО ЕООД АТАНАСКА ДИМИТРОВА ПАПАТЕОДОРУ 5FB58D223F5B13C4AD279207533C57B5F5360801E6E8DFCDF83107BDDD6B6C8C ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ A0E61702D4512917E824707AD1AD558CDC73C05B3E49D611751E408ABA830572 АРИС - АГРО 124608460 АРИС ИМПОРТ ЕКСПОРТ 010983613 АРИС - АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. КНЯЗ БОРИС І 111, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ 3EFCD7727C3F2D6F7C85073AD864EFDC6D9F647CC540902E26EC739F76E5FC28 АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД 148135254 АРИС - АГРО ARIS - AGRO 124608460 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 888 650 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 444 325 лв./BGN
Изплатени / Payed: 444 325 лв./BGN
Проект: Закупуване на комбайн, хедери и друго оборудване виж доставчиците
"Агро Инвест Инжeнеринг" АД
АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
ЕИК ID: 111565621
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182935
... Агро Инвест Инжeнеринг" АД АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. ТРЕТИ МАРТ 5 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД ... 48B2A69842BC[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ 3CA99F9713FE[..](ДФЗ|ТР)
СОФИЯ ФРАНС АУТО АД 040823148(ДФЗ|ТР)
АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ...
"Агро Инвест Инжeнеринг" АД АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. ТРЕТИ МАРТ 5 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ 413F1170ADDC1D49B6EA33BB52E0687E9126C217515C5956B15C3CC563C7FE0E ПЕТРА БОРИСОВА ИВАНОВА E6978E76FF542404DF0A741A7ACFBDAF8B89944BFAFB07FD8C9308704089F4FB ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА BAEBC366EA04B7C4D57CEEF413AAE73356DD92490844E756EDBE5C522A30A3C6 ВАЛЕРИ ИВАНОВ СТОЯНОВ B848503C7C0CCA012631AB0A4796A511838C218BD081DAD58E2E2F738F89A425 ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ 2BD36DA9CD4A67949EACF8F4D90A05F4C2BC87020DE0F19FDBA3FE233A85C8F3 ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ 67866E0D943784BA8E266AF277E36D170284568B2DA9831277C0B10D1509F06B ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ D37AD939BFC9167446ECFB1CFC406FA0114BEAFAAEF6EB2116168CBF0C03DDD4 ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ 99D04A9305D4F5635441BBCD5EC599A2B767C71D554095B588685B6588024CAD РОСИЦА ЙОТОВА ЦЕКИНА 48B2A69842BC13CB32F3A8C022714FC23E32F7A9DCF67A428F08832ACABD49DC СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ 3CA99F9713FE934FFAB49D17F71F066B876A00FCD4A2EC1A310158015346078A СОФИЯ ФРАНС АУТО АД 040823148 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. ТРЕТИ МАРТ 5 ДЕСТ ЕООД 030229446 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ AGRO INVEST INZHENERING 111565621 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB4EC076672749DEA6EC4316C055914B9963C8DA5C67E2CD7FDF26 БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F041167AC40088281ED1CB6E93E9712A118A036B856FACE5E0C92 ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D6068A9278C2455D0911B3A96EB31D2140887CEBD07C2E5387FE22F ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948
Одобрени разходи / Approved expenses: 885 111 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 354 044 лв./BGN
Изплатени / Payed: 354 044 лв./BGN
Проект: Закупуване на земезелска техника за производство на биологична продукция. виж доставчиците
"АНТИМ АГРО" ЕООД
АНТИМ АГРО ЕООД
ЕИК ID: 202241176
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 601615
"АНТИМ АГРО" ЕООД АНТИМ АГРО ЕООД АНТИМ АГРО АНТИМ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1379 Сердика 17а А АНТИМ АГРО ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ 570B3A8315AC[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ 6ABB378DD616[..](ДФЗ|ТР)
АНТИМ АГРО ANTIM AGRO 202241176(ДФЗ|ТР)
...
"АНТИМ АГРО" ЕООД АНТИМ АГРО ЕООД АНТИМ АГРО АНТИМ АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1379 Сердика 17а А АНТИМ АГРО ЕООД ИВАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ 570B3A8315ACF6BA89296829F24B61C6310F4156C115F8998B808D6A7DB153D4 ПЕТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ 6ABB378DD616A4BBDA3D8AD3AEC680BCFE2E3C5813982C54603B82D7801F48DF АНТИМ АГРО ANTIM AGRO 202241176 АГРОНИМ АГРОНИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 33А АГРОНИМ ЕООД МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИНЧЕВ FE13432AE6D6E0BAD5066267CC1EFB252234E52B1245C65518D16781387304ED АГРОНИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ясен 5850 ИВАН ВИНАРОВ 1А НАТАША ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА EE84E8118B3AD4CEA98DD731625116BC09E003A0B1071D887A286896F32D0301 АГРОНИМ AGRONIM 200004285 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 874 230 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 349 692 лв./BGN
Изплатени / Payed: 349 692 лв./BGN
Проект: "Изграждане на силозно-складово стопанство" виж доставчиците
"Алфа Агро"ООД
АЛФА АГРО ООД
ЕИК ID: 102833967
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183455
"Алфа Агро"ООД АЛФА АГРО ООД АЛФА АГРО АЛФА АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ 54 АЛФА АГРО ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ... КАЛЕВ BD275CE7D710[..](ДФЗ|ТР)
Йорданка Желева Сиромахова- Христова AC902CBD626A[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АГРО ALFA AGRO 102833967(ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ВЪЛЧЕВ СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ...
"Алфа Агро"ООД АЛФА АГРО ООД АЛФА АГРО АЛФА АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ 54 АЛФА АГРО ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 6C0429FA08C9ABB2B9D43D2B34BCBFEA68EC9B3D900185AF9513835A25AFE98C ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА СИРОМАХОВА-ХРИСТОВА AC902CBD626AA2CFFC8965967D46ECA6E56F240A612AA4ABEBC44C28799E8FD1 ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ F1568B1126CDEA41B04FD49CE9B6A8838E5C04393F9D4135F8AAA8B200E5CE23 КЪНЧО ТОДОРОВ КАЛЕВ BD275CE7D71005C1BBFB47F89A5382C842AF75E2393084C4D65BF15335C8DE26 Йорданка Желева Сиромахова- Христова AC902CBD626AA2CFFC8965967D46ECA6E56F240A612AA4ABEBC44C28799E8FD1 АЛФА АГРО ALFA AGRO 102833967 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 9 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ СТЕФАН АСЕНОВ ВЪЛЧЕВ FFFBE95A6F8874C4F3EF92D1AB27B59E5FB57C544FC3DC7CAF3F0403B9DE86CC СТЕФАН ВЪЛЧЕВ 102662410 ЕВРОАНС 202859799 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ STEFAN VALCHEV 102662410 ДИЕМ ДИЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. РОЗОВА ДОЛИНА 32 ДИЕМ ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ ЯНЕВ FEC4C987A7BAF1A25F9147F687295A3F9FD36360B9428EC46A4027D9F3FC3517 ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ 97545F73DEF0434E9A74227DA68277549CC7C019A98EF19E051755F21D246BC3 ДИЕМ DIEM 126640318 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА бул. ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 152 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД АЙЛЯ НЕХАТОВА СЮЛЕЙМАНОВА 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ПЛАМЕН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ A32787A640A7463D79ACB6D44363E6F9E0BBA7C39B3C76D44D70175B519B80B4 АЙЛЯ НЕХАТОВА МУСТАФАОГЛУ 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ХРАНТЕХ СИСТЕМС HRANTEH SISTEMS 200496242 АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. РАЙНА КАНДЕВА 65 АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР АВРАМОВ АВРАМОВ 702EFF5EE375B98D14971476728FD38F7E1A5649F2596448130376ABEA7629EC ИВАН СТЕФАНОВ ЗЛАТЕВ 0D6CA5B4CDA57DA8BC86309BC7380DF8DF2DCC13B414B6F4DB51DCB49862226F АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ AGROGARANT - SERVIZ 833110661 ЗСК ЛОЗОВО ЗСК ЛОЗОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Северна промишлена зона ЗСК ЛОЗОВО АД ДИМИТЪР ИВАНОВ КЕХАЙОВ 73EA7A5CDC3B7932CE961409153A065444697E508C48A7975BE5E805F081FFB0 СТЕФКА МИТЕВА КЕХАЙОВА 727D2F5D394FF4084E5A963BF4E4DEDCED6FB8834BA898BA66D287C525A84656 НИКОЛА ПЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ BBFE7592EAB863888896396AD2657735316B0DA2777C5D6B63237A0A65173A4C ДРАГОМИР ИВАНОВ ПОПОВ EAF7E5312FDF9FC4C756F5C1B06CB80D05200490F468D57EBDFDCBC59243CBE5 ИВАН ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ 011D66704AB9C4492EA1EE9B45BFA6FF03697FC50B2E1081584DB9DBAB2C14CB ДЕНИЦА ИВАНОВА КЕХАЙОВА - БЕЛЧЕВА DB61FAD7CC1EC89C88E705C5419644484D6424ECF678B4CC8BF8E0DBB44E13A2 ЗСК ЛОЗОВО ZSK LOZOVO 102204561 ТИ - КОНСУЛТ ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Юрий Венелин 6 ТИ - КОНСУЛТ ЕООД ДАНЧО СТОЯНОВ ДАЧЕВ 75054F52934AC6AD931404F295E290DC731B2B7B47E6423774A217B9697B4853 ТИНКА ХРИСТОВА ДАЧЕВА 0C10EE2E3E54450255B54502B44A62AAE92AAF98800D4B13030FF8C9A1DA3D3B ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Цар Симеон I 16 ТИ - КОНСУЛТ TI - KONSULT 102874711 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 Студентски град 60 В ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД ВОДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ 455B7713A875719659769A2F44456ACF744D7FA23B31837565F1A781625138D1 ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ GEOLABHIDROSTROYPROEKT 200139703 ЛОЕЛ ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 2 235 В ЛОЕЛ ООД РУМЕН ЛИБЕРОВ НЕСТОРОВ 292A3FC2586D526D440A929C9E9D87113EF3D14AC8E9B76F1892C426B4298918 ВЕСЕЛА ЦОЧЕВА НЕСТОРОВА FDEEC289454E5B2DFEC0D0822687BFF4789038AA5411148F480AD20BB497F1D7 ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ЕЛЕМАГ 22 А ЛОЕЛ LOEL 131415757
Одобрени разходи / Approved expenses: 861 303 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 344 521 лв./BGN
Изплатени / Payed: 344 521 лв./BGN
Проект: Изграждане на хотел за селски туризъм в ПИ 213027 м. "Равнище" в землището на гр. " Етрополе" виж доставчиците
АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД
АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД
ЕИК ID: 175456079
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 510330
... БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 5641 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2170 ... площад 9 СЕПТЕМВРИ 6, хотел ЕТРОПОЛ Александър Емилов Иванов 5B71AA496881[..](ДФЗ|ТР)
АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе ... 2170 местност Равнището хотел Подковата АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ALIANS KONSULT SOFIYA 175456079(ДФЗ|ТР)
...
АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 122 Б АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД ИГЛИКА БОРИСОВА БАЛАБАНОВА 8B84259F1D3F45DEF3E1EB7F9753E6853F0768336A955B5AD97FE0F163C05493 КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА САВОВА DA02F373CC097610FB610B9F8824BAACE33E92596ACD2B16564E681B2DDD5C5A АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 5641 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2170 площад 9 СЕПТЕМВРИ 6, хотел ЕТРОПОЛ Александър Емилов Иванов 5B71AA496881153790679114A4D8294F7CFE291F363597871A1AFBC269228110 АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2170 местност Равнището хотел Подковата АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ALIANS KONSULT SOFIYA 175456079 КРИЕЙТ СТРОЙ КРИЕЙТ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЧЕРНИ ВРЪХ 100 КРИЕЙТ СТРОЙ ЕООД ИРЕНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА 039AB92AE9FB18FFB8F1477007FD6A7942086D4D085D513E382489A50937EB2A КРИЕЙТ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Козлодуй 56-58 КРИЕЙТ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1387 кв. Обеля Ефрем Чучков 1 . . КРИЕЙТ СТРОЙ KRIEYT STROY 131110809
Одобрени разходи / Approved expenses: 719 590 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 378 066 лв./BGN
Проект: "Повишаване ефективността на земеделското стопанство, чрез закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
"Алфа Агро Айтос" ООД
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД
ЕИК ID: 119636700
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184811
... НАЙДЕНОВ 8660099C8917[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АГРО АЙТОС ООД АЛФА АГРО АЙТОС 119636700(ДФЗ|ТР)
АГРО ПОА ИНВЕСТ 119066766(ДФЗ|ТР)
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ZARNOPROIZVODSTVO AYTOS 119636700(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ...
"Алфа Агро Айтос" ООД ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД ДИАНА КИРИЛОВА КОЛЕВА CA72D76A2934F7F2A526DF560C6161E997025E20578BBA5D7833C69E777F87C2 ДЕЯН ВЕНЕЛИНОВ КОНСТАНТИНОВ B681816261C96A41B5D8F7939BA6A1B77ECF061A504A4926829B907C54A7C556 КУКОРЕВО ЗЕМЯ ООД 119635566 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ 789C9AC36042EDBCDCAF63ECDF5F989A4423FA8B167D7BAD2F1B7960DD2ACB71 РАЙНА ЖЕЛКОВА ЯНКОВА BAD5083250FF0682DC3491BC294427DCDFC697CAD535C31CB626382581F15A79 МАРИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА 3CC5112ED760420AE849DCD0B3D06F2AE318F5325A959DE0E742B99B6142F209 ГАНКА ЖЕЛЕВА ХУБЕНОВА 0AEDD0C1498DB42074A7C8068E23DB60D3C8BEDEB626EE39F46E67752716920A КУКОРЕВО ЗЕМЯ ООД - 1200лв., ДЕЯН ВЕНЕЛИНОВ КОНСТАНТИНОВ - 1400лв., ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ - 1200лв. 789C9AC36042EDBCDCAF63ECDF5F989A4423FA8B167D7BAD2F1B7960DD2ACB71 МАРИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА - 1200лв., ГАНКА ЖЕЛЕВА ХУБЕНОВА - 1400лв., РАЙНА ЖЕЛКОВА ЯНКОВА - 1200лв. BAD5083250FF0682DC3491BC294427DCDFC697CAD535C31CB626382581F15A79 СТОЯН ИВАНОВ ГАНЧЕВ 914180701F5502ED09FD2B28065FA8BF190ABD388448FE2529A6B309D05C19BB ЙОРДАН ГЕНЧЕВ НЕНОВ 2229AF1BED3CB4B4ED68ABE416671A816A6BC2E86EEB34CE54D852D0FCA5BAE6 ДИМО ТОДОРОВ РАДЕВ CB9E4560D2F14ECAEB1F059D47EF144779336C18EFE7826B5EFDFC038740730C ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ 8660099C89171AF2BB4AFD196C0C12C4208F7D56310CA326BB53B90070623EAE АЛФА АГРО АЙТОС ООД АЛФА АГРО АЙТОС 119636700 АГРО ПОА ИНВЕСТ 119066766 ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ZARNOPROIZVODSTVO AYTOS 119636700 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB4EC076672749DEA6EC4316C055914B9963C8DA5C67E2CD7FDF26 БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F041167AC40088281ED1CB6E93E9712A118A036B856FACE5E0C92 ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D6068A9278C2455D0911B3A96EB31D2140887CEBD07C2E5387FE22F ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948 СИМПА АГРИ СИМПА АГРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 11 СИМПА АГРИ ЕООД ПЕТЯ СТОЯНОВА МАРОВА A2D573FD210214C829B8E9EFE025F3DB7B849E1094AABF7961C1E3F2B076F06B СИМПА АГРИ SIMPA AGRI 128614852 РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB07BED372FFBBDEC641351FE39CF7AC598C5E7D690E211E5D369FE ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924A4AF8B5724B6DA3CE3812F982E67DA458A57771F32FCCC644405 ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2BF4DE8C35AC66F557DE60FF6F410C085C7E16D1FBB9C8C8BB824 РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C94654759891EEEA01E3B3B65AAE068FFB675CB866A8511E741F58F15E4 ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E161768BE31340A81145A17EA3D45F9D2A6A137BC2D988633F88C РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561
Одобрени разходи / Approved expenses: 705 146 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 282 059 лв./BGN
Изплатени / Payed: 282 059 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за осигуряване на фураж за животновъден обект виж доставчиците
"Агро Цар Петрово" АД
АГРО ИХТИМАН АД
ЕИК ID: 175191502
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 360140
"Агро Цар Петрово" АД АГРО ИХТИМАН АД АГРО ИХТИМАН АГРО ИХТИМАН АД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 ИВАЙЛО 49А АГРО ИХТИМАН АД ИВ Ж. Е. ВИСОК 06396F30A2A3[..](ДФЗ|ТР)
ФИЛИП А. ДЕБНИЧКИ ... ВИНСЕНТ Д. А. 4984316B02E4[..](ДФЗ|ТР)
Филип Серж Бернар Ромбаут D3952937242C[..](ДФЗ|ТР)
АГРО ИХТИМАН АД БЪЛГАРИЯ с. Цар-Петрово 3827 Стопански двор 1 Филип ...
"Агро Цар Петрово" АД АГРО ИХТИМАН АД АГРО ИХТИМАН АГРО ИХТИМАН АД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 ИВАЙЛО 49А АГРО ИХТИМАН АД ИВ Ж. Е. ВИСОК 06396F30A2A31F2EC0407F77F4B79D74 ФИЛИП А. ДЕБНИЧКИ 8C121FA81A6F4EBB16E86FD50B0AE861 СЕРРА ГАЕТАНО 4BBA1BA317F9289945342AA40B1BE379 РОМБАУТ ВИНСЕНТ Д. А. 4984316B02E461F4EF01F72CB668A6B4E09B44D1FE7985CAB8D4337A4AEB4871 Филип Серж Бернар Ромбаут D3952937242C239527E913CCD61985E0 АГРО ИХТИМАН АД БЪЛГАРИЯ с. Цар-Петрово 3827 Стопански двор 1 Филип Серж Бернар Ромбаут BEE0C37532EE75F15D6BF7806C3729BF63BA3F3744AFE76A5A1724301CD7C767 КУЕНТИН ДОМИНИК СИРИЛ ВАНОЙКЕЛ 6798A7BEC0FB73F1C1A10222BFDF9B22 Виктор Пиер Винсент Ромбаут 4C6F55C3F96D1122C70BA13E91BAEED0 Марк Дж. Дж. Дебнички D1613F0F37D6E08EAB4E2CE370BE4802 Йордан Евгениев Илиев F98554C693154AE607D11A67E470FF7CF85F7BD6EAC11F4606B96EE260FE52CB АГРО ИХТИМАН AGRO IHTIMAN 175191502 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 694 297 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 277 719 лв./BGN
Изплатени / Payed: 277 719 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника. виж доставчиците
"Агрима - АС" ЕООД
АГРИМА - АС ЕООД
ЕИК ID: 115792171
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180251
"Агрима - АС" ЕООД АГРИМА - АС ЕООД АГРИМА - АС АГРИМА - АС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 БЪЛГАРИЯ 75 АГРИМА - АС ЕООД МАРИЯ АТАНАСОВА СЕРБЕЗОВА 434BEDAB69E9[..](ДФЗ|ТР)
ВИНИ - АС АД 115132126(ДФЗ|ТР)
АГРИМА - АС AGRIMA - AS 115792171(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
"Агрима - АС" ЕООД АГРИМА - АС ЕООД АГРИМА - АС АГРИМА - АС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 БЪЛГАРИЯ 75 АГРИМА - АС ЕООД МАРИЯ АТАНАСОВА СЕРБЕЗОВА 434BEDAB69E9634D003128823F8CA83F3514A4EABEDA57577AB2A86659ABCA33 ВИНИ - АС АД 115132126 АГРИМА - АС AGRIMA - AS 115792171 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515
Одобрени разходи / Approved expenses: 634 146 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 317 073 лв./BGN
Изплатени / Payed: 317 073 лв./BGN
Проект: Изграждане на фуражно предприятие за смилане на зърнени продукти и производство на фуражни смески виж доставчиците
АЕРКРАФТ
АЕРКРАФТ ЕООД
ЕИК ID: 201670831
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 547661
АЕРКРАФТ АЕРКРАФТ ЕООД АЕРКРАФТ АЕРКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 26 АЕРКРАФТ ЕООД ЩЕРЮ ГЕОРГИЕВ ТАХОВ B8383BBEDD64[..](ДФЗ|ТР)
АЕРКРАФТ AERKRAFT 201670831(ДФЗ|ТР)
АЕРКРАФТ АЕРКРАФТ ЕООД АЕРКРАФТ АЕРКРАФТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 26 АЕРКРАФТ ЕООД ЩЕРЮ ГЕОРГИЕВ ТАХОВ B8383BBEDD647FC81005C4907B49E8E1A61F27F1EA1E4BBAE33DE1E820086E03 АЕРКРАФТ AERKRAFT 201670831
Одобрени разходи / Approved expenses: 562 574 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 281 287 лв./BGN
Изплатени / Payed: 281 287 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за обработка и оползотворяване на торова маса в птицевъдно стопанство виж доставчиците
"АГРИ. СС" ЕООД
АГРИ.СС ЕООД
ЕИК ID: 124533488
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182861
... . Генерал Тошево 9500 ул. В. АПРИЛОВ 2 АГРИ.СС ЕООД СТЕЛИЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4609C9C6C26F[..](ДФЗ|ТР)
АГРИ.СС AGRI.SS 124533488(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ ...
"АГРИ. СС" ЕООД АГРИ.СС ЕООД АГРИ.СС АГРИ.СС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Генерал Тошево 9500 ул. В. АПРИЛОВ 2 АГРИ.СС ЕООД СТЕЛИЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4609C9C6C26F77C0400FC57C4B71DA473F2D316006C9A3FA8DA933E12E3F1C53 АГРИ.СС AGRI.SS 124533488 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6DD5AA1A487A6F38808AAFC59E7729858D2C9A5F0B2957CA1CB74A СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E68ED89ABC91760DFB1F8C6AD3FF542C74BC772944A4D2F332E9C0 ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E41B144044F0C239F1C68A3F979E446B4B7FAFA9A12F463B1D74A КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C165CB9911B3140EF3AAAFF11903B588ED9DA6FE2E24CC333B0606 ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079945D4CBB20FFC6F6EE9BF90E04EDB390BD9223FB54E15F6C1885 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791
Одобрени разходи / Approved expenses: 519 522 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 441 594 лв./BGN
Изплатени / Payed: 441 594 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и съоръжения съгласно изискванията на нитратна директива виж доставчиците
Андрей Андреев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 209178
... Лизогуб 57E7D5FE8948[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905(ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ... ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFED[..](ДФЗ|ТР)
ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B28[..](ДФЗ|ТР)
МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК ...
Андрей Андреев БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 446 056 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 379 148 лв./BGN
Изплатени / Payed: 379 148 лв./BGN
Проект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на земеделска техника виж доставчиците
"Алфа Агро"ООД
АЛФА АГРО ООД
ЕИК ID: 102833967
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183455
"Алфа Агро"ООД АЛФА АГРО ООД АЛФА АГРО АЛФА АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ 54 АЛФА АГРО ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ... КАЛЕВ BD275CE7D710[..](ДФЗ|ТР)
Йорданка Желева Сиромахова- Христова AC902CBD626A[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АГРО ALFA AGRO 102833967(ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ВЪЛЧЕВ СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ...
"Алфа Агро"ООД АЛФА АГРО ООД АЛФА АГРО АЛФА АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ 54 АЛФА АГРО ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 6C0429FA08C9ABB2B9D43D2B34BCBFEA68EC9B3D900185AF9513835A25AFE98C ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА СИРОМАХОВА-ХРИСТОВА AC902CBD626AA2CFFC8965967D46ECA6E56F240A612AA4ABEBC44C28799E8FD1 ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ F1568B1126CDEA41B04FD49CE9B6A8838E5C04393F9D4135F8AAA8B200E5CE23 КЪНЧО ТОДОРОВ КАЛЕВ BD275CE7D71005C1BBFB47F89A5382C842AF75E2393084C4D65BF15335C8DE26 Йорданка Желева Сиромахова- Христова AC902CBD626AA2CFFC8965967D46ECA6E56F240A612AA4ABEBC44C28799E8FD1 АЛФА АГРО ALFA AGRO 102833967 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 9 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ЕТ СТЕФАН АСЕНОВ ВЪЛЧЕВ FFFBE95A6F8874C4F3EF92D1AB27B59E5FB57C544FC3DC7CAF3F0403B9DE86CC СТЕФАН ВЪЛЧЕВ 102662410 ЕВРОАНС 202859799 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ STEFAN VALCHEV 102662410 ДИЕМ ДИЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. РОЗОВА ДОЛИНА 32 ДИЕМ ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ ЯНЕВ FEC4C987A7BAF1A25F9147F687295A3F9FD36360B9428EC46A4027D9F3FC3517 ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ 97545F73DEF0434E9A74227DA68277549CC7C019A98EF19E051755F21D246BC3 ДИЕМ DIEM 126640318 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА бул. ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 152 ХРАНТЕХ СИСТЕМС ООД АЙЛЯ НЕХАТОВА СЮЛЕЙМАНОВА 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ПЛАМЕН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ A32787A640A7463D79ACB6D44363E6F9E0BBA7C39B3C76D44D70175B519B80B4 АЙЛЯ НЕХАТОВА МУСТАФАОГЛУ 6C6BF97F8D21DEBAAFBAA9B53B7481040646C69B8B70FF01095223CCBC1BFC57 ХРАНТЕХ СИСТЕМС HRANTEH SISTEMS 200496242 АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. РАЙНА КАНДЕВА 65 АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ ООД КРАСИМИР АВРАМОВ АВРАМОВ 702EFF5EE375B98D14971476728FD38F7E1A5649F2596448130376ABEA7629EC ИВАН СТЕФАНОВ ЗЛАТЕВ 0D6CA5B4CDA57DA8BC86309BC7380DF8DF2DCC13B414B6F4DB51DCB49862226F АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ AGROGARANT - SERVIZ 833110661 ЗСК ЛОЗОВО ЗСК ЛОЗОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Северна промишлена зона ЗСК ЛОЗОВО АД ДИМИТЪР ИВАНОВ КЕХАЙОВ 73EA7A5CDC3B7932CE961409153A065444697E508C48A7975BE5E805F081FFB0 СТЕФКА МИТЕВА КЕХАЙОВА 727D2F5D394FF4084E5A963BF4E4DEDCED6FB8834BA898BA66D287C525A84656 НИКОЛА ПЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ BBFE7592EAB863888896396AD2657735316B0DA2777C5D6B63237A0A65173A4C ДРАГОМИР ИВАНОВ ПОПОВ EAF7E5312FDF9FC4C756F5C1B06CB80D05200490F468D57EBDFDCBC59243CBE5 ИВАН ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ 011D66704AB9C4492EA1EE9B45BFA6FF03697FC50B2E1081584DB9DBAB2C14CB ДЕНИЦА ИВАНОВА КЕХАЙОВА - БЕЛЧЕВА DB61FAD7CC1EC89C88E705C5419644484D6424ECF678B4CC8BF8E0DBB44E13A2 ЗСК ЛОЗОВО ZSK LOZOVO 102204561 ТИ - КОНСУЛТ ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Юрий Венелин 6 ТИ - КОНСУЛТ ЕООД ДАНЧО СТОЯНОВ ДАЧЕВ 75054F52934AC6AD931404F295E290DC731B2B7B47E6423774A217B9697B4853 ТИНКА ХРИСТОВА ДАЧЕВА 0C10EE2E3E54450255B54502B44A62AAE92AAF98800D4B13030FF8C9A1DA3D3B ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Цар Симеон I 16 ТИ - КОНСУЛТ TI - KONSULT 102874711 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 Студентски град 60 В ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД ВОДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ 455B7713A875719659769A2F44456ACF744D7FA23B31837565F1A781625138D1 ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ GEOLABHIDROSTROYPROEKT 200139703 ЛОЕЛ ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 2 235 В ЛОЕЛ ООД РУМЕН ЛИБЕРОВ НЕСТОРОВ 292A3FC2586D526D440A929C9E9D87113EF3D14AC8E9B76F1892C426B4298918 ВЕСЕЛА ЦОЧЕВА НЕСТОРОВА FDEEC289454E5B2DFEC0D0822687BFF4789038AA5411148F480AD20BB497F1D7 ЛОЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ЕЛЕМАГ 22 А ЛОЕЛ LOEL 131415757
Одобрени разходи / Approved expenses: 417 310 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 208 655 лв./BGN
Изплатени / Payed: 208 653 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника , необходима на земеделското стопанство виж доставчиците
"АЛФА ГРУП" ЕООД
АЛФА ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 116514400
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181626
"АЛФА ГРУП" ЕООД АЛФА ГРУП ЕООД АЛФА ГРУП АЛФА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 4 АЛФА ГРУП ЕООД МИНЧО ДИМЧЕВ ЧЕРВЕНСКИ 7B8359F81BE2[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА ГРУП ALFA ...
"АЛФА ГРУП" ЕООД АЛФА ГРУП ЕООД АЛФА ГРУП АЛФА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 4 АЛФА ГРУП ЕООД МИНЧО ДИМЧЕВ ЧЕРВЕНСКИ 7B8359F81BE2F7F8E9A67F7CC8D24B809DD5F35E90FBD9DCB2F9F22BA90EEB35 АЛФА ГРУП ALFA GRUP 116514400 БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. РЕПУБЛИКА 2, БИЗНЕС ЦЕНТЪР МАРИЯ ТАУЪР БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ РОМАНКОВ 9EC20DCC5FAD6F671C14F7BCE43745FB РУП МИНСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД 5D095BDA8D8C2D2E119F6AF9B92D8CBD БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТРОИТЕЛ 5 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДУБОВЕЦ 0BA7E8BB6608E366C9AE56893515DBE7 ОАД МИНСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД F33A387D117E16414D10986FB3185515 МАРИНА НИКОЛАЕВНА СИНЯВСКА 02B1AFCC61B24B3C93206479A209BD4A БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД BELARUS AGRO - TREYD 114685647 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117
Одобрени разходи / Approved expenses: 395 600 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 158 240 лв./BGN
Изплатени / Payed: 158 240 лв./BGN
Проект: "Закупуване на оборудване и специализирана техника" виж доставчиците
"Агро Арт" ООД
АГРО АРТ ООД
ЕИК ID: 126618346
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184097
... Агро Арт" ООД АГРО АРТ ООД АГРО АРТ АГРО АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ПРЕСЛАВ 23 В АГРО АРТ ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИТЕВ CA3604714E27[..](ДФЗ|ТР)
БИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА 30E30B700867[..](ДФЗ|ТР)
АГРО АРТ ... ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ...
"Агро Арт" ООД АГРО АРТ ООД АГРО АРТ АГРО АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ПРЕСЛАВ 23 В АГРО АРТ ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИТЕВ CA3604714E2752D93D427374D82A013082408CBB8A6C54C443148579BA86B0A4 БИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА 30E30B700867DEBCF3EDC9F4D4B3970618212F0767A902D75A42DC55C87331E3 АГРО АРТ AGRO ART 126618346 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Жълти бряг 6368 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ EB2B0ABA5E2FD74D3A389DFCFA032D53AC67CF645CAA50662935231F7559C93D МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Васил Левски 2а МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ MARCHELA-90-ZLATKO MARCHEV 040016239 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 317 880 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 158 940 лв./BGN
Изплатени / Payed: 158 940 лв./BGN
Проект: "Закупуване на система за напояване на 600 дка царевица за зърно" виж доставчиците
"Агро инвест енд мениджмънт"АД
АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК ID: 175413195
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 369013
"Агро инвест енд мениджмънт"АД АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АД АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ж.к. ДЪРВЕНИЦА бл. 16 вх.Б ап.57 ... АГРО ИНВЕСТ ...
"Агро инвест енд мениджмънт"АД АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АД АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ж.к. ДЪРВЕНИЦА бл. 16 вх.Б ап.57 АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АД ПЛАМЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ 4091BB5ECCC4B8B4643A4629FED1132116A7587BEE4D94FBD0171644DE675EC1 ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ РАФАИЛОВ B5A0B9E9AF3018C3B00E99E93693A69C1744FFEC02A47189631C58B6B4C8255D КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ DD3067EFB023B52D6720890F85940AA6AA663E04F470EBE0790F1B729ACE8A4D ПЕТЪР КРЪСТЕВ ЙОЛОВ B73BDA3500901439D6BDA34301293648F4E5881E74F3788CFCED109F90D3F5C8 АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район МЛАДОСТ, ж.к.МЛАДОСТ-1 14А 3 Кръстьо Петров Йолов E70BDF54A635E5E9B2089747857F65106E95D2D99A242086506FF881868298DF Нина Петрова Йолова ACF8265CEDCE10974A7016B60A7079914900A8D6B6C7AA53BC12A747730A3B80 АГРО ИНВЕСТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ AGRO INVEST END MENIDZHMANT 175413195 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 296 182 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 148 091 лв./BGN
Изплатени / Payed: 148 091 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар виж доставчиците
"АГРИ-ПРОДУКТ"ЕООД
АГРИ-ПРОДУКТ ООД
ЕИК ID: 124695554
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182739
... ГЕОРГИЕВ 3C0B1A4631AF[..](ДФЗ|ТР)
РОСЕН СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ D17BFABED91C[..](ДФЗ|ТР)
АГРИ-ПРОДУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич ... БАНКА АД 831094393(ДФЗ|ТР)
АГРИ-ПРОДУКТ AGRI-PRODUKT 124695554(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ ... гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ...
"АГРИ-ПРОДУКТ"ЕООД АГРИ-ПРОДУКТ ООД АГРИ-ПРОДУКТ АГРИ-ПРОДУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ДУНАВ 18 Д АГРИ-ПРОДУКТ ООД ИЛИЯН СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ 3C0B1A4631AF087CE4BF4719D210F6B62B7879AEC4D21ABA71515A7FB8070736 РОСЕН СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ D17BFABED91C247C9A7EBEB5A178D9EF477A2DFC7E0E54B95AC7603E6D13FF77 АГРИ-ПРОДУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ДУНАВ 18 А ПЛАМЕН МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ 692FB5D2C5766DD53A9BECBDAB75F3437A154F2DB3CBA1FE52BB6C5D2134880B АГРИ-ПРОДУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стефан Караджа 9371 УЛ. ДУНАВ 2 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция - ТД Варна 131063188 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 АГРИ-ПРОДУКТ AGRI-PRODUKT 124695554 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443
Одобрени разходи / Approved expenses: 295 078 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 147 539 лв./BGN
Изплатени / Payed: 147 539 лв./BGN
Проект: Изграждане на семеен хотел за селски туризъм чрез пристрояване, разширение и надстрояване на къща за гости в село Годлево, община Разлог виж доставчиците
АСЕНОВА КЪЩА ЕООД
АСЕНОВА КЪЩА ЕООД
ЕИК ID: 201706448
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 550724
АСЕНОВА КЪЩА ЕООД АСЕНОВА КЪЩА ЕООД АСЕНОВА КЪЩА АСЕНОВА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Годлево 2768 АСЕНОВА КЪЩА ЕООД ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КРАЙНОВА C8C15E9175E9[..](ДФЗ|ТР)
АСЕНОВА КЪЩА ASENOVA KASHTA 201706448(ДФЗ|ТР)
АСЕНОВА КЪЩА ЕООД АСЕНОВА КЪЩА ЕООД АСЕНОВА КЪЩА АСЕНОВА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Годлево 2768 АСЕНОВА КЪЩА ЕООД ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КРАЙНОВА C8C15E9175E99064D3E48546FDFD163E91BF454A4B4C6C797C4BEE4704E1329F АСЕНОВА КЪЩА ASENOVA KASHTA 201706448
Одобрени разходи / Approved expenses: 272 683 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 190 878 лв./BGN
Изплатени / Payed: 190 526 лв./BGN
Проект: Модернизация на земеделското стопанство чрез закупуване на нова техника
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 248 162 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 124 081 лв./BGN
Изплатени / Payed: 124 081 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника виж доставчиците
"АГРОКОНСУЛТ-АП" ООД гр.ПАВЛИКЕНИ
АГРОКОНСУЛТ - АП ООД
ЕИК ID: 104536815
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183251
"АГРОКОНСУЛТ-АП" ООД гр.ПАВЛИКЕНИ АГРОКОНСУЛТ - АП ООД АГРОКОНСУЛТ - АП АГРОКОНСУЛТ - АП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул.МЕТОДИ СТЕФАНОВ 9 АГРОКОНСУЛТ - АП ООД АТАНАС СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 8B812BE64A0B[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ F0647AC60955[..](ДФЗ|ТР)
ГРЕТА ЦВЕТАНОВА ...
"АГРОКОНСУЛТ-АП" ООД гр.ПАВЛИКЕНИ АГРОКОНСУЛТ - АП ООД АГРОКОНСУЛТ - АП АГРОКОНСУЛТ - АП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Павликени 5200 ул.МЕТОДИ СТЕФАНОВ 9 АГРОКОНСУЛТ - АП ООД АТАНАС СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 8B812BE64A0BAEE0378915A23EB336EBBDDBF8497B735C40F9101AB706C18F33 ПЕТКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ F0647AC6095543F5B0312A8345356F300218A40695FE42C8AE986FEB26076F16 ГРЕТА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 9B718DC7DF841CB7807F48F990D598AAB3D68446D9377C36752749C78E9819FF СТЕФАН АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ 21E249A12C2B6AB0ED1CA6C7265FC51E636E40E9BC049382E1968B483CCDBE2B АГРОКОНСУЛТ - АП AGROKONSULT - AP 104536815 ВОКА - Консулт ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ул.Нишава 118 В ВОКА - Консулт ООД КРАСИМИР ДЕМОСТЕНОВ КИРЯКОВ A631BFF0D2065E1B1D1AF875DBE12D48160BEA0D6B1A80C126BB12662741B60E ДЕЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ 6EE344B2324148709B2F007282ED100BCE0D34A84BB3C758420E426415A2987D ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 118 В Преслав Неделчев Панев 13A26134EF21C7CD748FC24CA00C030583DC824FE7E212EF8ED77ED2188B4C79 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЪРЕВ 66F0B21ECF0A5C29C211650B51A50ABA551DE16CF99C74C11B652B335B3FF85C ВОКА - Консулт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Редута ул. Георги Обретенов 6 ВОКА - Консулт VOKA - Konsult 131115877 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 236 838 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 118 419 лв./BGN
Изплатени / Payed: 118 419 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"АЛФА АГРО СУНГУРЛАРЕ" ООД
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ПЪДАРЕВО ООД
ЕИК ID: 119633939
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184608
... 1 НИКОЛА ИВАНОВ ФИЛИПОВ 1453316CF5A0[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН ИВАНОВ БОЖКОВ 05A789629851[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АГРО СУНГУРЛАРЕ ООД Алфа Агро СунгурлареООД 119633939(ДФЗ|ТР)
Агро Поа ИнвестАД 119066766(ДФЗ|ТР)
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ПЪДАРЕВО ZARNOPROIZVODSTVO PADAREVO 119633939(ДФЗ|ТР)
...
"АЛФА АГРО СУНГУРЛАРЕ" ООД ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ПЪДАРЕВО ООД ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ПЪДАРЕВО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ПЪДАРЕВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 5 ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ПЪДАРЕВО ООД РУМЯНА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛКОВА D34D05570E9BC5D207243C18825B72AB09FD6D55D04C0F257F423B2E073570ED БОЯН ТОДОРОВ ГАНЧЕВ 793EA643F896CCDA378C2796822924644BA89EBD656A59063E570C6A334BC142 ЙОРДАН ДИМИТРОВ РАНДЕВ B2FCDB05BF46778ED02445332759B0D8FC605873510934BFB3277DF7C74C4F85 СТЕФАН СТОЯНОВ ПРАХАЛЬОВ E7822E158C2F4BACC9E8458B5ABA05A8EFF2FD3D59106AA37F5C01DB02DA96F7 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМОВ B6BE56BC63AFE2EDF2C707FC99464069096F5927EDB0BC5AF0C1627875DBECEC ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ 61D9CC06F390F554C556D987917E0C05C3F2105ADD3EECB69090D2ED95B71C13 АЛФА АГРО СУНГУРЛАРЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. Цар Симеон 49 ЩИЛИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА 5057AD23E5FDB9355F65FFA2D8B96E0AE8056F7FFCD394F6B2571D810A12BA91 АЛФА АГРО АЙТОС ООД 119636700 МАРИН МИХАЙЛОВ БОЖКОВ 9B1A1D3C07202151C5914F29E614F38BCDE240E2A0B3637FD77991B273F1A748 АЛФА АГРО СУНГУРЛАРЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Индустриална зона 1 НИКОЛА ИВАНОВ ФИЛИПОВ 1453316CF5A0DAFBA1248F1FD417446AF95AABAE9641AC3ADC48E7F3931C6A64 СТЕФАН ИВАНОВ БОЖКОВ 05A7896298517AF338E0CBE35B488863FCCE348A0AD122AA529FE7899C5CA182 АЛФА АГРО СУНГУРЛАРЕ ООД Алфа Агро СунгурлареООД 119633939 Агро Поа ИнвестАД 119066766 ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ПЪДАРЕВО ZARNOPROIZVODSTVO PADAREVO 119633939 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 22А РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 МАРИО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 237AB04438484E9F2BEF1EF0944A3EDF754563AC4F54DE3B8798DBA7EAFAB776 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул. ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 Стартек Оъвърсийз Инк АД, 8 Коптхол, Розо Вали, 00152 на №:14960 на Рег:.м.т. д-ва C3AA552B7403B5B2B9AAC378B94B8A36 САВА АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 1E27CB67F044E5BB19D840A2F93421A514208B519E44261009F7279AB82AFE76 ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГАНОВ E311D2DE834C4D2BAF1156EFDAF360CC436C9801A675E8CA608501FA6E413EB7 РОСИЦА ПЕТРОВА МИНЧЕВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B Николай Бориславов Ценов 1348EB691CECC9B8841199E97ABA280CFAA4B8F7FA678CE5543C740834508681 Цветан Тодоров Горнишки EF269D64D0286E124B3987ABA5BBC7D2B0E39A3D447A5242A63CD8808B4AF8E5 Любомир Сашов Викторов 43BD3475C22BCDDF37E0EB9E3AF1AAEDD4F6FDD719E8F51578711FC026A15F5A Иван Тодоров Киримски 16CC6649C76188F3F9BEEC131FC915DDD94F5ED0AEEB94CFB62721D45179786F РИМЕКС 1 - ХОЛДИНГ RIMEKS 1 - HOLDING 106578923 РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB07BED372FFBBDEC641351FE39CF7AC598C5E7D690E211E5D369FE ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924A4AF8B5724B6DA3CE3812F982E67DA458A57771F32FCCC644405 ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2BF4DE8C35AC66F557DE60FF6F410C085C7E16D1FBB9C8C8BB824 РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C94654759891EEEA01E3B3B65AAE068FFB675CB866A8511E741F58F15E4 ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E161768BE31340A81145A17EA3D45F9D2A6A137BC2D988633F88C РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561
Одобрени разходи / Approved expenses: 231 216 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 115 608 лв./BGN
Изплатени / Payed: 115 608 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника- трактор с челен товарач,тороразпръскващо ремарке и балопреса за нуждите на кравеферма с капацитет 50 бр.крави в землището на с. Здравец,общ.Аврен. виж доставчиците
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 188834
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 23 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E47[..](ДФЗ|ТР)
АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ...
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 23 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ МЕЛИХА ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК A5C8ADC76E4703F382B37ACCAFE80E2038B3411F60C92A6BC9955E6BB675DE38 АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА АГРОТРОН-М - МЕЛИХА ИСМАИЛ AGROTRON-M - MELIHA ISMAIL 125535855 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРУДЖА 4 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5792A3061EC11A3E107351195C95F1AFB292BDA710C8DC52CD624541ED3876D5 ИВАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ C1C47BDA9D6DD5AA1A487A6F38808AAFC59E7729858D2C9A5F0B2957CA1CB74A СЪДРУЖИЕ СТОЙЧЕВИ 57 - 65 030172493 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 201150791 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОПЪЛЧЕНЕЦ ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 67 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ 5AE1920E29E68ED89ABC91760DFB1F8C6AD3FF542C74BC772944A4D2F332E9C0 ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 3AE3B6CE612E41B144044F0C239F1C68A3F979E446B4B7FAFA9A12F463B1D74A КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА 50A99E1516C165CB9911B3140EF3AAAFF11903B588ED9DA6FE2E24CC333B0606 ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 60A181841079945D4CBB20FFC6F6EE9BF90E04EDB390BD9223FB54E15F6C1885 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 STOYCHEVI 57 - 62 201150791
Одобрени разходи / Approved expenses: 225 782 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 109 480 лв./BGN
Изплатени / Payed: 109 480 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачен инвентар за обработка на фуражни култури във връзка с изхранване на животните в стопанство на "АЛФА-3-2004" ЕООД. виж доставчиците
АЛФА-3-2004
АЛФА-3-2004 ООД
ЕИК ID: 131375049
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 346854
... ул. МУСАЛА 6 АЛФА-3-2004 ООД АТАНАС КОСТОВ ДИМИТРОВ 375FB48EA7C4[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ 8AC0621D247C[..](ДФЗ|ТР)
АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 02C35C3FE06F[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА-3-2004 ALFA-3-2004 131375049(ДФЗ|ТР)
АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
АЛФА-3-2004 АЛФА-3-2004 ООД АЛФА-3-2004 АЛФА-3-2004 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. МУСАЛА 6 АЛФА-3-2004 ООД АТАНАС КОСТОВ ДИМИТРОВ 375FB48EA7C4B89940FF500117CF31CCE7BF64B53B2F7DABEC4DA879693913E4 АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ 8AC0621D247C8B6886919BB0571DEBEFB82333D81E1B66E577F75D3268662744 АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 02C35C3FE06F28B9BD312C919F15D31B45CAD52BE293AA52B7A28F1D1820C463 АЛФА-3-2004 ALFA-3-2004 131375049 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049
Одобрени разходи / Approved expenses: 197 016 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 98 508 лв./BGN
Изплатени / Payed: 98 508 лв./BGN
Проект: Покупка на машина виж доставчиците
АЛИАНС АГРИКОЛ - АЛАГ ООД
АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД
ЕИК ID: 838166596
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID: 580824
АЛИАНС АГРИКОЛ - АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ПТИЦЕКЛАНИЦА АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ ... ЖАН-ПИЕР ЙОЗЕФ ЕРВЕ AF65E18B0387[..](ДФЗ|ТР)
АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ALIANS-AGRIKOL-ALAG 838166596(ДФЗ|ТР)
АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ...
АЛИАНС АГРИКОЛ - АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Окоп 8669 ПТИЦЕКЛАНИЦА АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ООД ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ 3F22FD9A8AA1A40D080BDAF6C79E0C88577E08447556DDD0B023DD35320C45D5 ЖАН -ПИЕР ЙОЗЕВ ЕРВЕ D573C68EDA1E8B7DA41FE6EB9416C8A4 ЖАН-ПИЕР ЕРВЕ ИНВЕСТ ЕООД 128619575 ЖАН-ПИЕР ЙОЗЕФ ЕРВЕ AF65E18B03872BE294121B00AF55F3AE АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ ALIANS-AGRIKOL-ALAG 838166596 АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ 10 АГРОКОНСУЛТ ЕООД ГЕРГАНА МИТКОВА МИНКОВА B4F92002B30FD01321CF3FCA696AAE1520F03DD8E6B24C3C7B0DF502C22184D3 АГРОКОНСУЛТ AGROKONSULT 112647690 ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съединение 4 ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ООД Йордан Димитров Костадинов F6675D3526AF52E5774243FC3D55AC3C9D16EA7F8009A0CBA52F2EF8C6C6B366 Маню Пейчев Бинков 4C38494BF92410DA80386CD24FCE39105C17C0E6EC14B323091DEAE7C34ED64D ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 146 СИМЕОН ЯНКОВ СИМЕОНОВ F1439388143F6B22A4A1692CA2CBA9163AD591B84381A21BC705BF7B6696EF58 ЙОНКО ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ CEA64FDBAAD40781800B3DB9C831297A694AF1BC7B8118F07F4325328BB8836E МАРИЯ ВЪЛКОВА МАРТИНОВА D356E77C76AFBE3AD568B9C0F2B8BCB9B9727BF320CC21E1EDD380E76B33E173 ЛЕМНА ЕКО ПАРТНЕРС LEMNA EKO PARTNERS 147016852 ТЕХНО ФРИГО ТЕХНО ФРИГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. АРАБАКОНАК 8 Г ТЕХНО ФРИГО ЕООД СТОЯН ВЕЛИНОВ СТОЯНОВ 02EDA51EDC2E0EBE66BCF615DFDD65D88EC96813743FF28C849F0DE42539FD65 ТЕХНО ФРИГО TEHNO FRIGO 200970377 Лемна Екоинвест-България Лемна Екоинвест-България АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Съединение 4 Лемна Екоинвест-България АД Йордан Димитров Костадинов F6675D3526AF52E5774243FC3D55AC3C9D16EA7F8009A0CBA52F2EF8C6C6B366 Боян Йорданов Костадинов 3AB3F4B2D9107662093E265F89CD979F97F1160DDE72F86578412357A16D40D8 Добромир Йорданов Костадинов 2D62BAF01DAB44EB33B5ECEA000100E2B4476076EE172DFA550421EC4CC0F048 Лемна Екоинвест-България АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 146 ДИАНА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА C183D7597FE45B6DA9BCB3DE198ED40E46EF1C67375E232487564C056FDDBAE8 Лемна Екоинвест-България АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 146 1 Лемна Екоинвест-България Lemna Ekoinvest-Balgariya 102083469 ТИ - КОНСУЛТ ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Юрий Венелин 6 ТИ - КОНСУЛТ ЕООД ДАНЧО СТОЯНОВ ДАЧЕВ 75054F52934AC6AD931404F295E290DC731B2B7B47E6423774A217B9697B4853 ТИНКА ХРИСТОВА ДАЧЕВА 0C10EE2E3E54450255B54502B44A62AAE92AAF98800D4B13030FF8C9A1DA3D3B ТИ - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Цар Симеон I 16 ТИ - КОНСУЛТ TI - KONSULT 102874711 ТОРКРЕТ ТОРКРЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 87 ТОРКРЕТ ЕООД ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ 0BD517F422BBBC9F9C72303D144BF606D9DE19B2C61BB9E959B52B2003E32685 ТОРКРЕТ TORKRET 102671433
Одобрени разходи / Approved expenses: 195 471 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 97 736 лв./BGN
Изплатени / Payed: 97 736 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализиране техника виж доставчиците
"Агро Арт" ООД
АГРО АРТ ООД
ЕИК ID: 126618346
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184097
... Агро Арт" ООД АГРО АРТ ООД АГРО АРТ АГРО АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ПРЕСЛАВ 23 В АГРО АРТ ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИТЕВ CA3604714E27[..](ДФЗ|ТР)
БИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА 30E30B700867[..](ДФЗ|ТР)
АГРО АРТ ... ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ...
"Агро Арт" ООД АГРО АРТ ООД АГРО АРТ АГРО АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ПРЕСЛАВ 23 В АГРО АРТ ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИТЕВ CA3604714E2752D93D427374D82A013082408CBB8A6C54C443148579BA86B0A4 БИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА 30E30B700867DEBCF3EDC9F4D4B3970618212F0767A902D75A42DC55C87331E3 АГРО АРТ AGRO ART 126618346 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Жълти бряг 6368 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ EB2B0ABA5E2FD74D3A389DFCFA032D53AC67CF645CAA50662935231F7559C93D МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Васил Левски 2а МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ MARCHELA-90-ZLATKO MARCHEV 040016239 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 191 354 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 95 677 лв./BGN
Изплатени / Payed: 95 677 лв./BGN
Проект: Закупуване на нова техника, необходима за подобряване на земеделското производство виж доставчиците
"АЛФА ГРУП" ЕООД
АЛФА ГРУП ЕООД
ЕИК ID: 116514400
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 181626
"АЛФА ГРУП" ЕООД АЛФА ГРУП ЕООД АЛФА ГРУП АЛФА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 4 АЛФА ГРУП ЕООД МИНЧО ДИМЧЕВ ЧЕРВЕНСКИ 7B8359F81BE2[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА ГРУП ALFA ...
"АЛФА ГРУП" ЕООД АЛФА ГРУП ЕООД АЛФА ГРУП АЛФА ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 бул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 4 АЛФА ГРУП ЕООД МИНЧО ДИМЧЕВ ЧЕРВЕНСКИ 7B8359F81BE2F7F8E9A67F7CC8D24B809DD5F35E90FBD9DCB2F9F22BA90EEB35 АЛФА ГРУП ALFA GRUP 116514400 БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. РЕПУБЛИКА 2, БИЗНЕС ЦЕНТЪР МАРИЯ ТАУЪР БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ РОМАНКОВ 9EC20DCC5FAD6F671C14F7BCE43745FB РУП МИНСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД 5D095BDA8D8C2D2E119F6AF9B92D8CBD БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 СТРОИТЕЛ 5 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДУБОВЕЦ 0BA7E8BB6608E366C9AE56893515DBE7 ОАД МИНСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД F33A387D117E16414D10986FB3185515 МАРИНА НИКОЛАЕВНА СИНЯВСКА 02B1AFCC61B24B3C93206479A209BD4A БЕЛАРУС АГРО - ТРЕЙД BELARUS AGRO - TREYD 114685647 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999 РАПИД-КБ РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 Б РАПИД-КБ ООД АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ C8789EF9BE4FAC6AD06A94281C33BAF6BB0D9C9202BB048FC002A496134E11E4 ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГОЕВ 1FA61F74D847195ABCF06F1B9B4B01600B1B087632A16B8C65F9E286D2C10758 РАПИД-КБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Околовръстен път 143 - - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ BCBADB4864901C12CA73A19B8E63837FF4F0175578B37FDDE874F730B0B71389 ГЕРГАНА АНТОНИЕВА КОВАЧЕВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 ГЕРГАНА АТОНИЕВА КОВАЧЕВА-СТОЙКОВА D07A0D28B580E84871E0E12539C508F82C5F45CA97A3FFCD2260EE91B1211638 МАРИАНА КОНСТАНТИНОВА БОГОЕВА 5D701662E28B01ACCC983220FAFCA888C9D7B9DC0F383E736CE4739CCBF9E1EC РАПИД-КБ RAPID-KB 010149117
Одобрени разходи / Approved expenses: 183 690 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 91 845 лв./BGN
Изплатени / Payed: 91 845 лв./BGN
Проект: Изграждане на торище и закупуване на специализирана техника виж доставчиците
"Агро Арт" ООД
АГРО АРТ ООД
ЕИК ID: 126618346
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184097
... Агро Арт" ООД АГРО АРТ ООД АГРО АРТ АГРО АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ПРЕСЛАВ 23 В АГРО АРТ ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИТЕВ CA3604714E27[..](ДФЗ|ТР)
БИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА 30E30B700867[..](ДФЗ|ТР)
АГРО АРТ ... ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402(ДФЗ|ТР)
АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ...
"Агро Арт" ООД АГРО АРТ ООД АГРО АРТ АГРО АРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.ПРЕСЛАВ 23 В АГРО АРТ ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИТЕВ CA3604714E2752D93D427374D82A013082408CBB8A6C54C443148579BA86B0A4 БИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА 30E30B700867DEBCF3EDC9F4D4B3970618212F0767A902D75A42DC55C87331E3 АГРО АРТ AGRO ART 126618346 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Жълти бряг 6368 МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ EB2B0ABA5E2FD74D3A389DFCFA032D53AC67CF645CAA50662935231F7559C93D МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.Васил Левски 2а МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ MARCHELA-90-ZLATKO MARCHEV 040016239 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 АГРИТОП АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА бл. 112 вх.А ет.5 ап.13 АГРИТОП ЕООД ГЕРГАНА ТОДОРОВА ТУМБЕВА 1F9926BAA1002BB3D598827F31EE5AB838E21D594D722EE45E33F600D815E257 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 31 Б НИКОЛАЙ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ 9A4E8B5D16097186FDEC7E692B930A57395B8354A74A26E7341272BAD8893342 АГРИТОП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ КОСТА ЛУЛЧЕВ 20 АГРИТОП AGRITOP 131206095
Одобрени разходи / Approved expenses: 181 470 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 154 250 лв./BGN
Изплатени / Payed: 154 250 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗЯ виж доставчиците
"АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1" ЕООД
АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД
ЕИК ID: 114631877
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180059
"АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1" ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любеново 5955 ЛАЗАР ДЕКОВ 8 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБАНОВА 051A5B0F4CF7[..](ДФЗ|ТР)
АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ALBENA SIMEONOVA 1 114631877(ДФЗ|ТР)
...
"АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1" ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Любеново 5955 ЛАЗАР ДЕКОВ 8 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБАНОВА 051A5B0F4CF7B0FB562653064CF73400B9F35349CCB55C0E2F324C6EDA63715B АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ALBENA SIMEONOVA 1 114631877 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816
Одобрени разходи / Approved expenses: 172 220 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 86 110 лв./BGN
Изплатени / Payed: 86 066 лв./BGN
Проект: Закупуване на трактор и прикачен инвентар за нуждите на земеделското стопанство виж доставчиците
Ангел Апостолов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 464352
Ангел Апостолов АГРОПЪТ АГРОПЪТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Спасово 9561 УЛ. ШЕСТА 3 АГРОПЪТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 14 АГРОПЪТ ЕООД ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ 1580B66189D2[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПЪТ ... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Хан Аспарух 8 Г ОПШЪН ЕООД МАЯ ДЕНЕВА ИВАНОВА F1A8FF1529B7[..](ДФЗ|ТР)
...
Ангел Апостолов АГРОПЪТ АГРОПЪТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Спасово 9561 УЛ. ШЕСТА 3 АГРОПЪТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 14 АГРОПЪТ ЕООД ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ 1580B66189D232EE0EE2D3098E2E09EE801A0CBE4650E57FCC85CB97BA8F5BEC АГРОПЪТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 14 АГРОПЪТ AGROPAT 204138164 ОПШЪН ОПШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Хан Аспарух 8 Г ОПШЪН ЕООД МАЯ ДЕНЕВА ИВАНОВА F1A8FF1529B703A69F9019E0D7C561A1BDE3B593C6BC20A0EBC58C0ADEC0A333 Здравко Живков Иванов 52B30209C226B9CA208BAAB82DE996CED2060F3BCE212DC9636317D268DB2173 ОПШЪН OPSHAN 202556492
Одобрени разходи / Approved expenses: 167 947 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 67 179 лв./BGN
Изплатени / Payed: 67 179 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за отглеждане на зърнени и маслодайни култури и трайни насаждения
АХМЕД АХМЕДОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
АХМЕД АХМЕДОВ
АХМЕД АХМЕДОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 153 187 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 76 594 лв./BGN
Изплатени / Payed: 63 828 лв./BGN
Проект: Модернизиране на земеделското стопанство чрез създаванена овощно насаждение - Сливи сортове Стенлей и Блек Даймънд на площ от 12,999дка, находящи се в землището на село Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив и закупуване на специализирана селскостопанска техника виж доставчиците
"АГРОФАКТОР-БЛАГОЙ АНДОНОВ"
АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ ЕТ
ЕИК ID: 115260065
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 535229
"АГРОФАКТОР-БЛАГОЙ АНДОНОВ" АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ ЕТ АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Чешнегирово 4122 ул. БУЗЛУДЖА 2 АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ АНДОНОВ 7FD43E12C4D9[..](ДФЗ|ТР)
АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ AGROFAKTOR - BLAGOY ANDONOV 115260065(ДФЗ|ТР)
АГРО ФОРЕСТ ...
"АГРОФАКТОР-БЛАГОЙ АНДОНОВ" АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ ЕТ АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Чешнегирово 4122 ул. БУЗЛУДЖА 2 АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ АНДОНОВ 7FD43E12C4D9E0FBDFE6878698015CA8F9DBB8C163ECBCEC93EEF2F72816C0F3 АГРОФАКТОР - БЛАГОЙ АНДОНОВ AGROFAKTOR - BLAGOY ANDONOV 115260065 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БЕЛМЕКЕН 22 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ ЕООД Илиян Димитров Желязков 1F839E35DF8AB30810E6B5EE3761F8D10670746152DDD732D5868B4D0BDE05A4 ИЛ-1111 - ИЛИЯН ЖЕЛЯЗКОВ 115639948 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ 201920263 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ AGRO KONSULT SARVIZ 201920263 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.Черна 26 АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД ТЕМУРАЯК ЯЛЧЪН D912A3E9C05F5EB8CA3BF802B3BAB9EF09EB0D3D2660F9673EA26EFA811274D6 МЕХМАД ЕМИН ОЗАЛП 63C218C56DFB5FAB609E7C835243B4A0 МЕХМЕД ЕМИН ОЗАЛП AC1AD21CC42D1E383CE7EEB1FF31E2AA АЛПЛЕР БЪЛГАРИЯ ALPLER BALGARIYA 116541229
Одобрени разходи / Approved expenses: 150 820 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 60 328 лв./BGN
Изплатени / Payed: 60 328 лв./BGN
Проект: Изграждане на развлекателен басейн виж доставчиците
"Асен Асенов - М" ЕООД
Асен Асенов - М ЕООД
ЕИК ID: 202157931
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 597210
"Асен Асенов - М" ЕООД Асен Асенов - М ЕООД Асен Асенов - М Асен Асенов - М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 Георги Бунджулов 30 Асен Асенов - М ЕООД Асен Александров Асенов BE01FDAC271C[..](ДФЗ|ТР)
Асен Асенов - М Asen Asenov - M 202157931(ДФЗ|ТР)
"Асен Асенов - М" ЕООД Асен Асенов - М ЕООД Асен Асенов - М Асен Асенов - М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 Георги Бунджулов 30 Асен Асенов - М ЕООД Асен Александров Асенов BE01FDAC271C3F22801C7E9927C82DEBDAFE6C4E62418D9DB014DF696E92E8D1 Асен Асенов - М Asen Asenov - M 202157931
Одобрени разходи / Approved expenses: 147 700 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 103 390 лв./BGN
Изплатени / Payed: 102 934 лв./BGN
Проект: Модернизиране на АСГ АГРО ЕООД, чрез закупуване на селскостопанска техника виж доставчиците
"АСГ Агро "ЕООД
АСГ АГРО ООД
ЕИК ID: 201324587
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 517680
"АСГ Агро "ЕООД АСГ АГРО ООД АСГ АГРО АСГ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 Васил Левски 27 АСГ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 43 АСГ АГРО ООД СНЕЖАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА FE4A460C2746[..](ДФЗ|ТР)
...
"АСГ Агро "ЕООД АСГ АГРО ООД АСГ АГРО АСГ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 Васил Левски 27 АСГ АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 43 АСГ АГРО ООД СНЕЖАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА FE4A460C27468A41B3EA5F31E316F7D2CDDAB6965728FD5D8ECBFF59B2EDAA7B ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ D64B6CFDCECB5D1AC247F524FA34B2023EA49EED139A5DBEB4229A4B03BF6A75 АСГ БЪЛГАРИЯ 200821173 АСГ България ЕООД 200821173 АСГ АГРО ASG AGRO 201324587
Одобрени разходи / Approved expenses: 141 346 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 56 539 лв./BGN
Изплатени / Payed: 56 539 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Алфа Агро Айтос" ООД
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД
ЕИК ID: 119636700
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184811
... НАЙДЕНОВ 8660099C8917[..](ДФЗ|ТР)
АЛФА АГРО АЙТОС ООД АЛФА АГРО АЙТОС 119636700(ДФЗ|ТР)
АГРО ПОА ИНВЕСТ 119066766(ДФЗ|ТР)
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ZARNOPROIZVODSTVO AYTOS 119636700(ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ...
"Алфа Агро Айтос" ООД ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ООД ДИАНА КИРИЛОВА КОЛЕВА CA72D76A2934F7F2A526DF560C6161E997025E20578BBA5D7833C69E777F87C2 ДЕЯН ВЕНЕЛИНОВ КОНСТАНТИНОВ B681816261C96A41B5D8F7939BA6A1B77ECF061A504A4926829B907C54A7C556 КУКОРЕВО ЗЕМЯ ООД 119635566 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ 789C9AC36042EDBCDCAF63ECDF5F989A4423FA8B167D7BAD2F1B7960DD2ACB71 РАЙНА ЖЕЛКОВА ЯНКОВА BAD5083250FF0682DC3491BC294427DCDFC697CAD535C31CB626382581F15A79 МАРИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА 3CC5112ED760420AE849DCD0B3D06F2AE318F5325A959DE0E742B99B6142F209 ГАНКА ЖЕЛЕВА ХУБЕНОВА 0AEDD0C1498DB42074A7C8068E23DB60D3C8BEDEB626EE39F46E67752716920A КУКОРЕВО ЗЕМЯ ООД - 1200лв., ДЕЯН ВЕНЕЛИНОВ КОНСТАНТИНОВ - 1400лв., ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ - 1200лв. 789C9AC36042EDBCDCAF63ECDF5F989A4423FA8B167D7BAD2F1B7960DD2ACB71 МАРИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА - 1200лв., ГАНКА ЖЕЛЕВА ХУБЕНОВА - 1400лв., РАЙНА ЖЕЛКОВА ЯНКОВА - 1200лв. BAD5083250FF0682DC3491BC294427DCDFC697CAD535C31CB626382581F15A79 СТОЯН ИВАНОВ ГАНЧЕВ 914180701F5502ED09FD2B28065FA8BF190ABD388448FE2529A6B309D05C19BB ЙОРДАН ГЕНЧЕВ НЕНОВ 2229AF1BED3CB4B4ED68ABE416671A816A6BC2E86EEB34CE54D852D0FCA5BAE6 ДИМО ТОДОРОВ РАДЕВ CB9E4560D2F14ECAEB1F059D47EF144779336C18EFE7826B5EFDFC038740730C ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ 8660099C89171AF2BB4AFD196C0C12C4208F7D56310CA326BB53B90070623EAE АЛФА АГРО АЙТОС ООД АЛФА АГРО АЙТОС 119636700 АГРО ПОА ИНВЕСТ 119066766 ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО АЙТОС ZARNOPROIZVODSTVO AYTOS 119636700 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB4EC076672749DEA6EC4316C055914B9963C8DA5C67E2CD7FDF26 БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F041167AC40088281ED1CB6E93E9712A118A036B856FACE5E0C92 ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D6068A9278C2455D0911B3A96EB31D2140887CEBD07C2E5387FE22F ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948 СИМПА АГРИ СИМПА АГРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Симеоново 8665 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 11 СИМПА АГРИ ЕООД ПЕТЯ СТОЯНОВА МАРОВА A2D573FD210214C829B8E9EFE025F3DB7B849E1094AABF7961C1E3F2B076F06B СИМПА АГРИ SIMPA AGRI 128614852 РАЛОМЕКС РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС АД МЕХМЕД РАШИД УЗУНОВ BA1F7EF6DCB07BED372FFBBDEC641351FE39CF7AC598C5E7D690E211E5D369FE ЮНАЛ ХАСАН ТАТАР 6E5BD8BE3924A4AF8B5724B6DA3CE3812F982E67DA458A57771F32FCCC644405 ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ E1D708D19FE2BF4DE8C35AC66F557DE60FF6F410C085C7E16D1FBB9C8C8BB824 РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ 931B7C94654759891EEEA01E3B3B65AAE068FFB675CB866A8511E741F58F15E4 ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР 3DD16C4C793E161768BE31340A81145A17EA3D45F9D2A6A137BC2D988633F88C РАЛОМЕКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Завет 7330 ОСВОБОЖДЕНИЕ 3 РАЛОМЕКС RALOMEKS 116003561
Одобрени разходи / Approved expenses: 134 580 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 67 290 лв./BGN
Изплатени / Payed: 67 290 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЧЕРЕШОВО НАСАЖДЕНИЕ,ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР-С.БРЕСТОВИЦА,ОБЩ.РОДОПИ,ОБЛ.ПЛОВДИВ виж доставчиците
АСПАРУХ АНДОНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 564759
... ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ SHAMOT 2000 BALGARIYA 115505778(ДФЗ|ТР)
АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C[..](ДФЗ|ТР)
ДЕЛИН ... БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810(ДФЗ|ТР)
ЕМБАК ЕМБАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ ...
АСПАРУХ АНДОНОВ ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. ИЗТОЧЕН 80 ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД ДЕЛЯНА ДОНЧЕВА КАЗАКОВА 3242864AC94C19DEC3B6C42C1D5D56C1C7336043D1E11D5D8BBB34FDFC91CD1D АБДУЛА САЛИЦ A2C87B041C268FB0CB0345B60A283AB4 ДИМИТЪР ПЕНЕВ МИЛЕВ 13A2FB231EF6C89C0792BB0E8905E0E17210399F057199F898A0BFF1185F3461 МИЛЕНА ДОНЧЕВА КАЗАКОВА 5A61E8E86299E5A1E3227BDA6093BBAA530910F7B3FE4E306F0A486ED6ED88CF АБДУЛА САЛИУ 03010E05F24F137CED9DEDBF9B6487A9 ДОНЧО ЯНКОВ КАЗАКОВ CD0E2A5F421563C7EBF05F4680D724C4EC8E04B4F1D7D1A945544A4B7F8D97A4 ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул. СЛИВНИЦА 9 АРНЕЛ АЛЯЙДИН ЯКУБ 1250FA22CC58E37B47659EA7720F31DA58E653106CFBB5D242E214FA85EF682C ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ SHAMOT 2000 BALGARIYA 115505778 АГРОДРИП АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 АГРОДРИП ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 АГРОДРИП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . АГРОДРИП AGRODRIP 200467810 ЕМБАК ЕМБАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 106 Г ЕМБАК ЕООД ЕМИЛ МИХАЙЛОВ БАКЪРДЖИЕВ 6561781F8C9392FA549D38AB69A67415E39E0BA86136E8B15D68AED3C7B13C43 ЕМБАК EMBAK 160131838 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Крислово 4148 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 97D3E165348616D3AA4C24A2210F76284FEBB66BB86BB3B9D9292CF9CA6AEA4B ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 79CCD04A4FB729C8BAEC6685CF3F04B573F1D4944EF5A0DB12A2F89C6E2885BD ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE 020595769 САВЕЛ - АГРО САВЕЛ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 397 В САВЕЛ - АГРО ООД САВА ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ F8B19D913190D71D2949ED536CB52ADE1B424E7C8A902A4F3EA2CBB4AA9CC435 ПАВЕЛ ПАВЛОВ БОТЯНСКИ 123AC9C447A7E21C4C31FA15B34B13345279F9E3EFFC616CB42B922411382F88 САВЕЛ - АГРО SAVEL - AGRO 115149645 ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Смилец 4531 ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ СД ПЕТЯ НИКОЛОВА ГРЪБЛЕВА-КОДИНОВА 9166E0D4F251E429396514BADCDF8FEFF0420DA8E6526C0394E0ECA0B60E25F2 ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ PETONIKA 2000 - GRABLEVA I SIE 112057152
Одобрени разходи / Approved expenses: 115 590 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 59 727 лв./BGN
Изплатени / Payed: 59 727 лв./BGN
Проект: Покупка на трактор и земеделска техника за нуждите на земеделското стопантво виж доставчиците
"АВТОТРЕЙД - АГРО" ООД
АВТОТРЕЙД-АГРО ООД
ЕИК ID: 202515874
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 624280
"АВТОТРЕЙД - АГРО" ООД АВТОТРЕЙД-АГРО ООД АВТОТРЕЙД-АГРО АВТОТРЕЙД-АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Кръстина 8121 местност Червенака АВТОТРЕЙД-АГРО ООД МАГДАЛЕНА ЙОВКОВА ДИМИТРОВА 64A1C377871B[..](ДФЗ|ТР)
СОНЯ ЙОВКОВА ЖЕЛЕВА-СПАСОВА E2A2559D8981[..](ДФЗ|ТР)
АВТОТРЕЙД-АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Кръстина ...
"АВТОТРЕЙД - АГРО" ООД АВТОТРЕЙД-АГРО ООД АВТОТРЕЙД-АГРО АВТОТРЕЙД-АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Кръстина 8121 местност Червенака АВТОТРЕЙД-АГРО ООД МАГДАЛЕНА ЙОВКОВА ДИМИТРОВА 64A1C377871B3898B1B52F6979DFF957710A4F12D08E7E9FF322CB45AF39035E СОНЯ ЙОВКОВА ЖЕЛЕВА-СПАСОВА E2A2559D898144114CCF3A3893A74987CBCFDD4F5B07F5EF6E82807AF6BF3C92 АВТОТРЕЙД-АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Кръстина 8121 АВТОТРЕЙД-АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ, СПЗ бул. ПРОФ. ЯКИМОВ, п.к.14 АВТОТРЕЙД-АГРО AVTOTREYD-AGRO 202515874 БУЛСЕРВИЗ БУЛСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул.МАРИЯ ЛУИЗА 29 БУЛСЕРВИЗ ООД ТАТЯНА НИКОЛОВА ДИМОВА 4A59DB095E5D1152B79CC6FBFEC388C66AD7E3470E6351E43019A48322BD4EBA ИВАН ДИМОВ ДИМОВ 0ECABDD542F1C2B3D3971B04527D9A6A433F427D4113EBBD2C161353B5646CF3 БУЛСЕРВИЗ BULSERVIZ 102697378
Одобрени разходи / Approved expenses: 114 437 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 775 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 775 лв./BGN
Проект: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА 2 БРОЯ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 100БР. СВИНЕ МАЙКИ И ОБОСОБЕНА ЧАСТ: ТРАКТОР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ И ТОРОРАЗПРЪСКВАЩО РЕМАРКЕ ЗА ТВЪРДА ТОРОВА МАСА. виж доставчиците
"Агро Александра"ООД
ПТИЦЕКОМПЛЕКС - ВЪРЗУЛИЦА ООД
ЕИК ID: 104074732
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 244705
... ГАГОВА-КУЗЕВА 652AFD38C8B6[..](ДФЗ|ТР)
АВЕЛИЦА ООД 104108191(ДФЗ|ТР)
ДЪРЖАВАТА 379996CD8BF7[..](ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРА-ПЕТРА ООД 200654906(ДФЗ|ТР)
АВЕЛИЦА 104108191(ДФЗ|ТР)
АЛЕКСАНДРА-ПЕТРА 200654906(ДФЗ|ТР)
АВЕЛИЦА ЕООД 104108191(ДФЗ|ТР)
АГРО АЛЕКСАНДРА ООД ПТИЦЕКОМПЛЕКС - ... ОПОРА ООД 040049119(ДФЗ|ТР)
ВИССЕР-ОПОРА VISSER-OPORA 040458491(ДФЗ|ТР)
АЛПЛАСТ АЛПЛАСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Трявна 5350 ул. СТАРА ПЛАНИНА ...
"Агро Александра"ООД ПТИЦЕКОМПЛЕКС - ВЪРЗУЛИЦА ООД ПТИЦЕКОМПЛЕКС - ВЪРЗУЛИЦА ПТИЦЕКОМПЛЕКС - ВЪРЗУЛИЦА ООД БЪЛГАРИЯ с. Вързулица 5191 ПТИЦЕКОМПЛЕКС - ВЪРЗУЛИЦА ООД ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ГАГОВА-КУЗЕВА 652AFD38C8B62CCBC40A65A2A1CF05AE860252E1D7D94B124A8C611EB43B3DCB АВЕЛИЦА ООД 104108191 ДЪРЖАВАТА 379996CD8BF7FFFE15A2C36C9EF9F5AF АЛЕКСАНДРА-ПЕТРА ООД 200654906 АВЕЛИЦА 104108191 АЛЕКСАНДРА-ПЕТРА 200654906 АВЕЛИЦА ЕООД 104108191 АГРО АЛЕКСАНДРА ООД ПТИЦЕКОМПЛЕКС - ВЪРЗУЛИЦА PTITSEKOMPLEKS - VARZULITSA 104074732 ЕСКЕЙП-ГРУП ЕСКЕЙП-ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СКОПИЕ 19 Г ЕСКЕЙП-ГРУП ООД ЕРХАН ФИКРЕТОВ ИДИРИЗОВ 4E5CEBC98924033161F0B5297565ADB8097D326EC804665F3F8A056CE359997F ТАНЕР ИСУФОВ АЛИЕВ 667304F53A2B264DB75CDDBF098A076094DB90673C0EEAF7732A2148134E2FCA ИВО ХРИСТОВ БОЯНОВ 9588B1E26D9AAE76E952904F3276844FCBA68D1E9C15CBBAF47831FF7153F013 ЕСКЕЙП-ГРУП ESKEYP-GRUP 125551126 ТЕРАТЕХ ТЕРАТЕХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ДЕНЬО ЧОКАНОВ 2 19 Б ТЕРАТЕХ ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦАНЕВ B7009A113856379F6DF114FE76327677855B66DAE8F0854FDE55C7B5DA9734D7 ТОШКО ВАСИЛЕВ ГЕНЕВ 9A8AD4A16CC84638456649AA10B85D9CFA24D3A43DAE19B09898BB4A281B0395 ТЕРАТЕХ TERATEH 104618326 ВИССЕР-ОПОРА ВИССЕР-ОПОРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 415 6 ВИССЕР-ОПОРА ООД ОГНЯН ТОДОРОВ НИКОЛОВ 95E365490E81CCCB3A23D76C73D5F7914BAB455D612BD8B359847BD5AAB8E524 ТЕРВЕЛ ОГНЯНОВ НИКОЛОВ 38BCF68A5F8F16B72DEFEEFAD3E85844E18731D7CF927ABF098C0F8DA620EDC5 ОПОРА ООД 040049119 ВИССЕР-ОПОРА VISSER-OPORA 040458491 АЛПЛАСТ АЛПЛАСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Трявна 5350 ул. СТАРА ПЛАНИНА 77 АЛПЛАСТ ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ A42BDC1A88822BE2511A8AA56730C0AC7240518DA39307D707F13317CE705E70 АЛПЛАСТ ALPLAST 107591496
Одобрени разходи / Approved expenses: 104 496 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 88 822 лв./BGN
Изплатени / Payed: 88 773 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
Асен Асенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 211080
... ШОПОВ 2A85077F422F[..](ДФЗ|ТР)
ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D60[..](ДФЗ|ТР)
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64 ... София 1404 бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 142-142 А Асен Симеонов Лазаров 7446F817AD67[..](ДФЗ|ТР)
ТРАФИК-СОФИЯ 175058837(ДФЗ|ТР)
„ЕЛ ПИ КОНСУЛТ ...
Асен Асенов ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 72 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД ЛИЛЯНА МИНЕВА ВАСИЛЕВА FE4553DC79CB4EC076672749DEA6EC4316C055914B9963C8DA5C67E2CD7FDF26 БЛАГОЙ ХРИСТОСКОВ ШОПОВ 2A85077F422F041167AC40088281ED1CB6E93E9712A118A036B856FACE5E0C92 ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ 378FA8B69D6068A9278C2455D0911B3A96EB31D2140887CEBD07C2E5387FE22F ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 64, офис сграда А2, офис 011 Даниел Нецов Минев A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ INTERAGRI BALGARIYA 202420948 СП КОНСУЛТ СП КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 17 230 А СП КОНСУЛТ ЕООД Светлозар Петков Савев 3D643DED1BEF41304AE29F27E09F8745F838BCA4CB0792ADC081C61318A5DD5B ЕЛ ПИ КОНСУЛТ 2007ООД 175352707 СП КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 142-142 А Асен Симеонов Лазаров 7446F817AD67E04AA1AAD7A6F7D0726DFE64BE664E8E93927D101BEC7DF19F6A ТРАФИК-СОФИЯ 175058837 „ЕЛ ПИ КОНСУЛТ 2007” ЕООД 175352707 „ТРАФИК-СОФИЯ” АД 175058837 СП КЪНСТРАКШЪН ЕООД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ 79E92E5E9CBFF87E3FA0FD1358227E68 СП КОНСУЛТ SP KONSULT 130572061
Одобрени разходи / Approved expenses: 97 711 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 855 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 855 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника като част от преструктуриране на полупазарно стопанство и развитие в сферата на биологичното производство
Асен Асенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Асен Асенов
Асен Асенов
Одобрени разходи / Approved expenses: 85 570 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 42 745 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за покриване изискванията на нитратна директива
Айхан Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Айхан Али
Айхан Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 81 854 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 69 576 лв./BGN
Изплатени / Payed: 69 575 лв./BGN
Проект: Създаване на орехова градина, закупуване на техника и прикачен инвентар
АГРОПАРТНЬОР
АГРОПАРТНЬОР ЕООД
ЕИК ID: 201322508
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
АГРОПАРТНЬОР АГРОПАРТНЬОР ЕООД АГРОПАРТНЬОР АГРОПАРТНЬОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 ул. МАРИЦА 61 АГРОПАРТНЬОР ЕООД НАТАЛИЯ ФИЛИПОВА ЛАЛЕВА 11D92D7D7C73[..](ДФЗ|ТР)
АГРОПАРТНЬОР AGROPARTNYOR 201322508(ДФЗ|ТР)
АГРОПАРТНЬОР АГРОПАРТНЬОР ЕООД АГРОПАРТНЬОР АГРОПАРТНЬОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 ул. МАРИЦА 61 АГРОПАРТНЬОР ЕООД НАТАЛИЯ ФИЛИПОВА ЛАЛЕВА 11D92D7D7C73C6DEAC11150C914A099BDE1B94D25C979084CF07938891CC6296 АГРОПАРТНЬОР AGROPARTNYOR 201322508
Одобрени разходи / Approved expenses: 61 356 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 30 678 лв./BGN
Изплатени / Payed: 30 678 лв./BGN
Проект: Разнообразяване на предлаганите ветеринарномедицински услуги, чрез покупка и доставка на ново оборудване виж доставчиците
"Авангард-2002" ООД
АВАНГАРД - 2002 ООД
ЕИК ID: 112557346
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 591764
... 4500 ул. Симеон Хаджикирилов 2 АВАНГАРД - 2002 ООД КАТЯ АСЕНОВА ГРИГОРОВА 54BFF57DD2C2[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ 07BC65CFFD92[..](ДФЗ|ТР)
ЛЮБОМИР АСЕНОВ СПАСОВ FF0A3FC35E33[..](ДФЗ|ТР)
АВАНГАРД - 2002 AVANGARD - 2002 112557346(ДФЗ|ТР)
...
"Авангард-2002" ООД АВАНГАРД - 2002 ООД АВАНГАРД - 2002 АВАНГАРД - 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул. Симеон Хаджикирилов 2 АВАНГАРД - 2002 ООД КАТЯ АСЕНОВА ГРИГОРОВА 54BFF57DD2C2A1436CE5BAA595C29BABFA765C3AC6245D2BB3E2F492C391AB28 СТЕФАН КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ 07BC65CFFD92206AAF1E3EC9831B8EE10C31370645AFEA64FB8D96E7617F920C ЛЮБОМИР АСЕНОВ СПАСОВ FF0A3FC35E338AEF096A0D10EC83A063C683F056192EBCB1D955C9D933A48845 АВАНГАРД - 2002 AVANGARD - 2002 112557346
Одобрени разходи / Approved expenses: 47 331 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 33 132 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 132 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за автомивка виж доставчиците
"Антонов - 89" ЕООД
АНТОНОВ-89 ЕООД
ЕИК ID: 203186897
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 632824
"Антонов - 89" ЕООД АНТОНОВ-89 ЕООД АНТОНОВ-89 АНТОНОВ-89 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 БУЗЛУДЖА 4 АНТОНОВ-89 ЕООД ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНТОНОВ 08A6FB59C33D[..](ДФЗ|ТР)
АНГЕЛ ПЕТРОВ АНТОНОВ BB146A704931[..](ДФЗ|ТР)
АНТОНОВ-89 ANTONOV-89 ...
"Антонов - 89" ЕООД АНТОНОВ-89 ЕООД АНТОНОВ-89 АНТОНОВ-89 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 БУЗЛУДЖА 4 АНТОНОВ-89 ЕООД ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНТОНОВ 08A6FB59C33DE79B625AE0E9293733736A075E2650E9EB267E8497801755C4C9 АНГЕЛ ПЕТРОВ АНТОНОВ BB146A70493133AC69AF9EDA8543C98E5F20B6436B53E4244BE0BBB3C8C3B7CD АНТОНОВ-89 ANTONOV-89 203186897
Одобрени разходи / Approved expenses: 19 679 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 13 775 лв./BGN
Изплатени / Payed: 13 775 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника за модернизиране на земеделското стопанство" виж доставчиците
Асен Антонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 586965
Асен Антонов САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ 20 Б ...
Асен Антонов САТНЕТ САТНЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ЮМРУКЧАЛ 20 Б САТНЕТ ООД ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ D60E203C2A7D8BC66BA614C1A62DD231146601E656CF134E6E3DBE438EBC7409 КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ 3501DC73BE4BB6EEE3E8FB0EE72CCD1646F2BBDBB6B7C1E36A3D0C35BD06A9F9 САТНЕТ SATNET 115787627
Одобрени разходи / Approved expenses: 12 588 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 7 553 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 553 лв./BGN
Проект:
АХМЕД АХМЕДОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
АХМЕД АХМЕДОВ
АХМЕД АХМЕДОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Асен Асенов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Асен Асенов
Асен Асенов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Алекси Алексиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Алекси Алексиев
Алекси Алексиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Андрей Андреев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M114
УРН UID:
Андрей Андреев
Андрей Андреев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 922 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 922 лв./BGN
Проект:
Ахмед Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ахмед Али
Ахмед Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Антония Арабаджиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антония Арабаджиева
Антония Арабаджиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Ахмед Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ахмед Али
Ахмед Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Анелия Александрова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Анелия Александрова
Анелия Александрова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Антон Антонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антон Антонов
Антон Антонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
АЙНЕЛ АЛИ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
АЙНЕЛ АЛИ
АЙНЕЛ АЛИ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Али Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Али Али
Али Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Аделина Младенова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Аделина Младенова
Аделина Младенова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Ахмед Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ахмед Али
Ахмед Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
Айхан Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Айхан Али
Айхан Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Анелия Алексиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Анелия Алексиева
Анелия Алексиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Антон Ангелов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антон Ангелов
Антон Ангелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Андон Андонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Андон Андонов
Андон Андонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 39 114 лв./BGN
Изплатени / Payed: 39 114 лв./BGN
Проект:
АНТОН АТАНАСОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
АНТОН АТАНАСОВ
АНТОН АТАНАСОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Ангелина Атанасова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ангелина Атанасова
Ангелина Атанасова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект:
Антония Ангелова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антония Ангелова
Антония Ангелова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Афизе Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Афизе Али
Афизе Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Али Ахмед

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Али Ахмед
Али Ахмед
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Али Алиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Али Алиев
Али Алиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Али Али

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Али Али
Али Али
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 321 лв./BGN
Проект:
Антон Андонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антон Андонов
Антон Андонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Атанас Апостолов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Атанас Апостолов
Атанас Апостолов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Ана Алексиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ана Алексиева
Ана Алексиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
АЛЕКСАНДРА АНАСТАСОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
АЛЕКСАНДРА АНАСТАСОВА
АЛЕКСАНДРА АНАСТАСОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Ахмед Асанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ахмед Асанов
Ахмед Асанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Алекси Ангелов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Алекси Ангелов
Алекси Ангелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Анелия Ангелова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Анелия Ангелова
Анелия Ангелова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Анна

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Анна
Анна
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Антоанета Андреева-Борисова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Антоанета Андреева-Борисова
Антоанета Андреева-Борисова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Александра Ангелова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Александра Ангелова
Александра Ангелова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Александър Андонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Александър Андонов
Александър Андонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Антоанета Асенова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Антоанета Асенова
Антоанета Асенова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Андон Андонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Андон Андонов
Андон Андонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Анелия Ашикова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Анелия Ашикова
Анелия Ашикова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
Аделина Асенова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Аделина Асенова
Аделина Асенова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Антон Андреев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антон Андреев
Антон Андреев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Адил

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Адил
Адил
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Ангелина Алексиева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ангелина Алексиева
Ангелина Алексиева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Антон Антонов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Антон Антонов
Антон Антонов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Анелия Андреева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Анелия Андреева
Анелия Андреева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Атанас

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Атанас
Атанас
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 281 998 389 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 673 859 368BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020