Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"Б*" намери 2606 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: ПРЕДПРИЯТИЕ за ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ с. Дагоново, ПИ и идентификатори 20064.1.378 и 20062.1.377, УПИ V-377,378, кв. 22
"БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ООД
ЕИК ID: 203658347
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ООД БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Иваняне 1202 ул. Кирил и Методий 26 БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ООД Станислав Сашев Стоичков A3BA42D10895[..](ДФЗ|ТР)
Муса Яшар ...
"БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ООД БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Иваняне 1202 ул. Кирил и Методий 26 БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ООД Станислав Сашев Стоичков A3BA42D1089517DB9A1A12DC09C7CFB7B1D25EBA2ABD3E9298289A708817547E Муса Яшар Джембазки 386FDE20D274D12A5D3D19584916D5CE8CD35F79351FADDE6EBF884125A5AB78 БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Иваняне 1202 ул. Кирил и Методий 26 БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ BIO ORGANIK BALGARIYA 203658347
Одобрени разходи / Approved expenses: 5 653 849 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 826 924 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 822 552 лв./BGN
Проект: Преустройство и реконструкция на "Булконс Първомай" АД
"Булконс Първомай" ООД
БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД
ЕИК ID: 204407650
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"Булконс Първомай" ООД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул.Позитано 7 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД Георги Димитров Банялиев ... Димитров 347FAC873B06[..](ДФЗ|ТР)
ЛИПЕКС-НС ЕООД 130846530(ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 115914052(ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 204407650(ДФЗ|ТР)
БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ BULKONS PARVOMAY 204407650(ДФЗ|ТР)
"Булконс Първомай" ООД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул.Позитано 7 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД Георги Димитров Банялиев 0F9DD0AD0E468DA126DE215B52B1B9AFB53FF284851D1C364B8AE2F6775F1D62 Стефан Христов Фачев 8BBCC0B6F6EA6E3EFED0C37276C169583EFF47949D839069E2CF8B78C3B3F141 Веселин Петков Димитров 347FAC873B0626FE7EC8059335521748822EEFDF11FEB8EA4268A96B39925568 ЛИПЕКС-НС ЕООД 130846530 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 115914052 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 204407650 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ BULKONS PARVOMAY 204407650
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 332 256 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 166 128 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 133 343 лв./BGN
Проект: Оранжериен комплекс, стопанска сграда и къща за обитаване виж доставчиците
"БИО ДИНАМИК - Никола Тончев"
БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 201677410
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 607985
... ТОНЧЕВ ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ ТОНЧЕВ CA57056071B5[..](ДФЗ|ТР)
БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сусам 6352 Бреза 1 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ BIO DINAMIK ... ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ МИТКОВ 1C701ECECC1F[..](ДФЗ|ТР)
ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВО КОМПЛЕКС МАНАСТИРА 3Б6 ...
"БИО ДИНАМИК - Никола Тончев" БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ул. Монтевидео 66 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ ТОНЧЕВ CA57056071B59C433F2D797E306FC61336FA5C74DE17A3BA7EAA3DE602CDE5E3 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сусам 6352 Бреза 1 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ BIO DINAMIK - NIKOLA TONCHEV 201677410 ФЕНСТЕР-ДП ФЕНСТЕР-ДП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ул. МОНТЕВИДЕО 66 ФЕНСТЕР-ДП ООД ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА 53ADDE2FAEE9C1246F8D97A3BF2D1FE3EA63CA77DAF88AD692068638C9AFB198 МАРИЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 32D507C79543965D7D9109520B432E91A1956954D76CDD8DD07F54C44420E911 ФЕНСТЕР-ДП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Ландос 13 ФЕНСТЕР-ДП FENSTER-DP 175098269 ВИДЕКС АРМС ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. ЯНКО САКЪЗОВ 88 ВИДЕКС АРМС ЕООД МИЛЕНА ЕМИЛОВА ПАДАЛОВА 8E2FFB683716E20A49C13006D09018A4C2AA93A3DAEC40E8D3AF231B31D66867 ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ МИТКОВ 1C701ECECC1F7E6EC531498DCD13DA087BC8EA58DE3B05A9D909B7AACD31921C ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВО КОМПЛЕКС МАНАСТИРА 3Б6 ЕМИЛ ВАЛЕРИЕВ МИТКОВ 0C54E641FA82633B57671346687F17B1D80C91522D09D4E8784095D1B04C6B7A ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДА РАЛЕВИЦА 85А Б ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Янко Сакъзов 88 ДИАНА СИМЕОНОВА МИТКОВА DD1CF935A8DC91B3CD4837A31CCE55A35C4E32A96429EA9717D6FDF37F718456 Видекс АД 030271954 ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ 93725199468A4B334867228A3F1CABB971C196C8119254BBB45364C76421B3F8 ВИДЕКС АРМС ООД ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА 1F4131A14298A736C43712929231E694FCAAC3B03A64E93E29482DF4EC385AA4 ИВАНИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА 2D2CEC1042D5FB2F0D815781B9388B12519DBA4C83C8739FBA3F2F3A6C2F1DFC ПЕТКАНА АРСЕНОВА ИВАНОВА 37D09E5F3ECCF6F8E05B60EB646FA85332B737B138E8B7E1860E62EB81183428 ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА 118203B67A1612999257B384CF6044CD38ABD2E69238CAB3F209BAEF403C8DA4 ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ ЦОКИН A02762EF39D75DE7858148CF491A768922A1966D4895A1269CE7140E95218E41 СЛАВКА СЛАВОВА ЦОКИНА 434DBC3D9E080C60AD6336C558C9B7F847EB2BBAA3F9B416EC5BD364279AD56C Ирина Виталиевна Миткова 884DF8143C45B024D26BC7A2E4BE2942022866B068F7E7DD8D7F944AB24BB192 ВИДЕКС АРМС VIDEKS ARMS 130521444
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 782 562 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 404 724 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 402 189 лв./BGN
Проект: Изграждане изба за производство на биологична продукция от собствени биологични суровини и покупка на необходимото технологично оборудване
"БИО-ЛИДЕР 8"ЕООД
БИО - ЛИДЕР 8 ЕООД
ЕИК ID: 203610982
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
... АГРОФИН ЕООД 201330622(ДФЗ|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ДФЗ|ТР)
БИО - ЛИДЕР 8 ООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово 6362 ВИНИ ФЕРА БГ ЕООД 204915912(ДФЗ|ТР)
БИО ЛИДЕР 8 ЕООД 203610982(ДФЗ|ТР)
ОЛЕГ ЙОСИФОВ ...
"БИО-ЛИДЕР 8"ЕООД БИО - ЛИДЕР 8 ЕООД БИО - ЛИДЕР 8 БИО - ЛИДЕР 8 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово БИО - ЛИДЕР 8 ЕООД ТИХОМИР ЙОНКОВ ГЮДЖЕНОВ 4AB736855CF820896AFACCB261C4539582AFE1A2E336FB85B2F5725F4D14CA92 АГРОФИН ЕООД 201330622 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БИО - ЛИДЕР 8 ООД БЪЛГАРИЯ с. Стамболово 6362 ВИНИ ФЕРА БГ ЕООД 204915912 БИО ЛИДЕР 8 ЕООД 203610982 ОЛЕГ ЙОСИФОВ МИЗРАХИ 6B89459A69005936589B4EF03D712C43980F0212BB247940C2677D44A1535714 БИО - ЛИДЕР 8 ООД БИО - ЛИДЕР 8 BIO - LIDER 8 203610982
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 690 573 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 345 286 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане на овцеферма в землището на гр.Вършец с ЕКАТТЕ 12961, общ.Вършец, обл.Монтана“
"Балкан Био Продукти" ООД
БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД
ЕИК ID: 202335953
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Балкан Био Продукти" ООД БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул.КН. МАРИЯ - ЛУИЗА 125 А БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД ИВАЙЛО ... ХАДЖИЕВ 47ABF92AFEC4[..](ДФЗ|ТР)
СТОЯНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА 0E814770FB28[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ BALKAN BIO PRODUKTI 202335953(ДФЗ|ТР)
"Балкан Био Продукти" ООД БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул.КН. МАРИЯ - ЛУИЗА 125 А БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД ИВАЙЛО СТАМОВ КРЪСТЕВ D092FF5D6A8F3A09527256797019020056B612824E50042BC5EB1D90E6446722 ЛЮДМИЛА ЗАХАРИЕВА КРЪСТЕВА 782BAE7F57F18702771892B2FB6024241C0EA2162770B28B909D1B847E546E5E НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ХАДЖИЕВ 47ABF92AFEC4DC61F36AAB5B1CEA0C9928FA098FBF9F67FA547DEFA2698C2314 СТОЯНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА 0E814770FB28F5B5F407A44CA30B545792E242313D2104B1AA3FC42A80D0609F БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ BALKAN BIO PRODUKTI 202335953
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 954 687 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 172 812 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ С. СУСАМ виж доставчиците
"БИО ДИНАМИК - Никола Тончев"
БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 201677410
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 607985
... ТОНЧЕВ ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ ТОНЧЕВ CA57056071B5[..](ДФЗ|ТР)
БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сусам 6352 Бреза 1 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ BIO DINAMIK ... ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ МИТКОВ 1C701ECECC1F[..](ДФЗ|ТР)
ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВО КОМПЛЕКС МАНАСТИРА 3Б6 ...
"БИО ДИНАМИК - Никола Тончев" БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ул. Монтевидео 66 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ ТОНЧЕВ CA57056071B59C433F2D797E306FC61336FA5C74DE17A3BA7EAA3DE602CDE5E3 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сусам 6352 Бреза 1 БИО ДИНАМИК - НИКОЛА ТОНЧЕВ BIO DINAMIK - NIKOLA TONCHEV 201677410 ФЕНСТЕР-ДП ФЕНСТЕР-ДП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ул. МОНТЕВИДЕО 66 ФЕНСТЕР-ДП ООД ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА 53ADDE2FAEE9C1246F8D97A3BF2D1FE3EA63CA77DAF88AD692068638C9AFB198 МАРИЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 32D507C79543965D7D9109520B432E91A1956954D76CDD8DD07F54C44420E911 ФЕНСТЕР-ДП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Ландос 13 ФЕНСТЕР-ДП FENSTER-DP 175098269 ВИДЕКС АРМС ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. ЯНКО САКЪЗОВ 88 ВИДЕКС АРМС ЕООД МИЛЕНА ЕМИЛОВА ПАДАЛОВА 8E2FFB683716E20A49C13006D09018A4C2AA93A3DAEC40E8D3AF231B31D66867 ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ МИТКОВ 1C701ECECC1F7E6EC531498DCD13DA087BC8EA58DE3B05A9D909B7AACD31921C ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 СИМЕОНОВО КОМПЛЕКС МАНАСТИРА 3Б6 ЕМИЛ ВАЛЕРИЕВ МИТКОВ 0C54E641FA82633B57671346687F17B1D80C91522D09D4E8784095D1B04C6B7A ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДА РАЛЕВИЦА 85А Б ВИДЕКС АРМС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Янко Сакъзов 88 ДИАНА СИМЕОНОВА МИТКОВА DD1CF935A8DC91B3CD4837A31CCE55A35C4E32A96429EA9717D6FDF37F718456 Видекс АД 030271954 ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ 93725199468A4B334867228A3F1CABB971C196C8119254BBB45364C76421B3F8 ВИДЕКС АРМС ООД ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА 1F4131A14298A736C43712929231E694FCAAC3B03A64E93E29482DF4EC385AA4 ИВАНИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА 2D2CEC1042D5FB2F0D815781B9388B12519DBA4C83C8739FBA3F2F3A6C2F1DFC ПЕТКАНА АРСЕНОВА ИВАНОВА 37D09E5F3ECCF6F8E05B60EB646FA85332B737B138E8B7E1860E62EB81183428 ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА 118203B67A1612999257B384CF6044CD38ABD2E69238CAB3F209BAEF403C8DA4 ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ ЦОКИН A02762EF39D75DE7858148CF491A768922A1966D4895A1269CE7140E95218E41 СЛАВКА СЛАВОВА ЦОКИНА 434DBC3D9E080C60AD6336C558C9B7F847EB2BBAA3F9B416EC5BD364279AD56C Ирина Виталиевна Миткова 884DF8143C45B024D26BC7A2E4BE2942022866B068F7E7DD8D7F944AB24BB192 ВИДЕКС АРМС VIDEKS ARMS 130521444
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 953 902 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 172 341 лв./BGN
Изплатени / Payed: 586 171 лв./BGN
Проект: Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци
Бисер Бакалов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Бисер Бакалов
Бисер Бакалов
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 945 409 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 167 245 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И БИЛКИ
"БИО ОЙЛС България"
Био Ойлс България ЕООД
ЕИК ID: 203614646
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"БИО ОЙЛС България" Био Ойлс България ЕООД Био Ойлс България Био Ойлс България ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Столетово 4338 Улица 2-ра Био Ойлс България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Якубица 2А Био Ойлс България ЕООД Павел ...
"БИО ОЙЛС България" Био Ойлс България ЕООД Био Ойлс България Био Ойлс България ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Столетово 4338 Улица 2-ра Био Ойлс България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Якубица 2А Био Ойлс България ЕООД Павел Атанасов Вълканов 7A38A7E2DC7D4C3112EF104508BC3A680FB3AB49B7E7E41058F92526BB71EF9B Био Ойлс България Bio Oyls Balgariya 203614646
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 873 298 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 936 649 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане на нова сграда за отглеждане на кокошки-носачки за увеличаване на клетките до 40000 бр. и закупуване на машини за автоматизация на люпилня „Булагро 97” АД в с. Драговищица, общ. Костинброд виж доставчиците
"Булагро 97" АД
БУЛАГРО 97 АД
ЕИК ID: 122056060
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 439321
... БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ГЪЛЪБОВ A25D72DC12E9[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО 1 1 БУЛАГРО 97 BULAGRO 97 122056060(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН ...
"Булагро 97" АД БУЛАГРО 97 АД БУЛАГРО 97 БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.МАЛИНА 5 БУЛАГРО 97 АД АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА БОРИСОВА 3A2A5F8A3E32C61BA8C67FE83E1B9C6863B220507B5551623F8B849277DB023A КАРАМФИЛА БОРИСОВА ИВАНОВА 2693360BE34982E393A77C7CA02252F36CB7F822B91C6E0A0A69F56D247F8CE3 СЛАВИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 7CA6E018BFD1BA2A6453CBEA785995683BDAAB005DAE62A0338B7CA1F2245638 ИВАЙЛО ГЪЛЪБОВ БОРИСОВ F70C530552761DA7143D166A13A073630A8FE34113071BB2D2874FD4A7DD39EC ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЕЛОРЕЧКОВ 431E570D1A12C366796B4240AFC94A7CBE26C265C7E88AB253C26885789C3F04 РИТА ГЪЛЪБОВА ТОДОРОВА 8ABFAA2CA32930CE750685984EF93331187C66ADF83E0DF3957FBD195A0A7360 БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ГЪЛЪБОВ A25D72DC12E9EF7C7DD9117F3E0E9C6C02810DD3BC7A6560B7F9AD35EFED3865 БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО 1 1 БУЛАГРО 97 BULAGRO 97 122056060 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 РОЛФ ХЕНДРИК ЕПЛЕ 50EA2B5A52E27D001D06F1B49A3DF9FC ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ МБХ, АВСТРИЯ 4DECF722ED4D63495FCE3FAB86340BE9 КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C МАНФРЕД МУЛЦ 6576F1E8C9521CD9142806CB5A6007E9 АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ БАБАНИН DAC7795E0063A7DABE2B075B3E3736E04561DE42C076FE6997F95E9D26B5E404 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ BALKAN STAR AUTOMOTIV 175163651 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 817 492 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 908 746 лв./BGN
Изплатени / Payed: 425 000 лв./BGN
Проект: Модернизация на "Булконс Първомай" АД виж доставчиците
Булконс Първомай АД
БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД
ЕИК ID: 115914052
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 412137
Булконс Първомай АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Позитано 7 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАНЯЛИЕВ ... ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ B0DC6CFC65B3[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 204 ХИДРОПЛАСТФОРМ HIDROPLASTFORM 126032586(ДФЗ|ТР)
СТОУН КОМПЮТЪРС ...
Булконс Първомай АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Позитано 7 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАНЯЛИЕВ 0F9DD0AD0E468DA126DE215B52B1B9AFB53FF284851D1C364B8AE2F6775F1D62 ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 369B5AA19B4BA7EEF10E78694EC6BD844252B9581681F123DC91B2466758699C СТОИЛ ВЛАДИМИРОВ АРАБАДЖИЕВ AFF8B54B5662DB29136BEB9CAAAE5B0AF5C63F304F7FB797D507681D2A1D78FC СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА ПЕТРОВА F8E9032A80B9D25155EEB1DD196360406AE869D5491622D0147184624AB59C3E ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ 569331599AE0C667028881635BFE01F4DF136FEB4A015D105B74C81E99851EF4 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 115914052 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 204407650 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ BULKONS PARVOMAY 115914052 АВА-М АВА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ж.к. СВЕТА ТРОИЦА бл. 333 вх.Б ет.9 АВА-М ООД АНТОН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ 814422FA996E8470E7AEB9868C6D37A078350D858CBCB7B60EF1BF7EFA64F99C АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ 2AB2D74DA873DE13E160A224D893429E052CFBBA537CCCF8F8A865FFA5911B49 КРУМ ВЪЛЧЕВ ВЪТЕВ BA0F99A2C23F2E822AE401B47CC4057B7D195CCDDDF7C1FDCE8A7F565D681335 АВА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8 (СКладове ЗММ) АВА-М ООД 130009433 УниКредит Булбанк АД 831919536 АВА-М AVA-M 130009433 СТИМЕКС СТИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 кв. ОРФЕЙ бл. 27 вх.А ап.19 СТИМЕКС ООД СТОЯН ГЕРГАНОВ СТОЯНОВ BF05C677C59B117DCFD80F745559F9436089F8FCF46095725B017672C38EB16F АНТОНИЙ ЗАХАРИЕВ ШИРОКОВ DE96B0722B1A2B8B5B49FCE7DAEC7C8C3CBE4BFCEF5DFA7D25F1425E6E28FD49 ГЕОРГИ МИТКОВ ПАНАЙОТОВ CAB6EFF045CE6F73D865079A3A9ABA0821E700C8AEFBD63F41264DC5CAA1A8E8 СТИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОДРИН 18 А ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕРГАНОВ 67D6CA48E3AEAA3DF721483DF8C580F688DB6E901AD8DEB04E9F56BDF53D2B2F СТИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ПЛОВДИВСКА 2 ДАНИЕЛ АНТОНОВ ШИРОКОВ AC1A5061DB7DCC6E54A476CEEC66BD4A791BFE9563C9FB94CE687D736926D8E5 СТИМЕКС STIMEKS 836014344 ХИДРОПЛАСТФОРМ ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 УЛ. МЛАДЕЖКА 14 А ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД АНДРЕЙ ПЕТКОВ РАЕВ 5FC2AE6DFEE41137339EE96E1C624612DCB13F032AD0FE4BBC79F2A974E2AD54 КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ 3E7B5CA109325EE41E1D75676BDAB238B98CC235AB8693614984627854F83B15 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ B0DC6CFC65B33FD3910E9747FD4B4002A22CE360B324FF0512AEC4BD890D1254 ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 204 ХИДРОПЛАСТФОРМ HIDROPLASTFORM 126032586 СТОУН КОМПЮТЪРС СТОУН КОМПЮТЪРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ 2 СТОУН КОМПЮТЪРС АД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ AB63103E2735F937114C0BB1D143C3A987BE92421557BFBCF22959BA8DDB8202 БОЙКА ИВАНОВА БОНЧЕВА 59A096AD60361341785E6D96826A36A62A3602A6D6EE7CB571854003807A449C ЕЛЕНКА ЕНЧЕВА ПЕТКОВА 18B12E6F0FB561B9503977D19A8AED8DAA8C89960392E92B4800C98F66A6E869 МАНОЛИНА НИКОЛОВА ДРАГИЕВА 96D4399AF0696114878590695757120BAC1C0F9D846EF3D271E1FF0DD676F7AB ДОНА ДЕНЕВА ДИМИТРОВА 6A55E59E765E1966D6C98A8643979AA670DA1F1A2C24D5DEF2E736B03A03E682 СВЕТЛИН ЗДРАВЧОВ НИКОЛОВ B24BEBEA28E112B5942FA09606CB816D8022680661266DA3E8EC2B05C43E811C СТЕФАН СТЕФАНОВ САВОВ 3FDD53C99D0B937AC31ED66B5299AD27C8CB7574E46EA97090363C6EE6015D63 СТОУН КОМПЮТЪРС STOUN KOMPYUTARS 121442617 МЛАДА ГВАРДИЯ МЛАДА ГВАРДИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 България 25 МЛАДА ГВАРДИЯ ООД AНТОН МИТКОВ ТОНЧЕВ 7EE94A6064660C997D9C628D513A7B1B74BEDC7F2F6B9EFFC68DA6437B9EADC3 КОСТАДИН МИЛЧЕВ КИРИМОВ 561128852 АНТОН МИТКОВ ТОНЧЕВ 7EE94A6064660C997D9C628D513A7B1B74BEDC7F2F6B9EFFC68DA6437B9EADC3 КРЪСТЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ B9B147E3E571243E7EC2C25F56DCD01578F4D648404C3A3BF3B41E545B560C36 ТОДОР ЯНКОВ ЗАПРЯНОВ 026750B43A6AF7F62777E2A6F84763F65FD992F2C6145EC91AB7FBAE84A9A2BC ДЕЛЧО НЕЙКОВ ДЕЛЧЕВ 3686812847489DAD510EF24B1AFA57AA5BE9599954A1B6F36AB4D936BBC9FDA5 КОСТАДИН МИЛЧЕВ КИРИМОВ 046BC9FDA6AEF60152F9CD9E6CCDC8AE445265FB380F6A3D473926C457551E0A МЛАДА ГВАРДИЯ MLADA GVARDIYA 126544095 РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. МИДИЯ 4 РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА ЕТ РАЙНА АНГЕЛОВА МИЛЯНОВА 0B7CBFE2D1C67F1B77ACA1C014E8A384817FE69CCEB8F865E2A367748BCD10DE РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА RENI-RAYNA MILYANOVA 836022323 АТЕК-ВД АТЕК-ВД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 252 2 АТЕК-ВД ЕООД ВАЛЕРИ ПЕТКОВ ИВАНОВ DE7D49E89E0195724F08FA2875180584455774ADAEC78B2E84A8B096C730DF96 АТЕК-ВД ATEK-VD 131107460 НИВЕЛ НИВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ХАН АСПАРУХ 3 НИВЕЛ ООД НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 28537FE45E2EC66D5BE06B2419D0532CB647D84C2B16274601FC20A3332A4746 ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГАРАБЕТОВА D695C24DF9528B45A913F90791008A8DD84135B620097E7E233FD0D926736224 НИВЕЛ NIVEL 112540838 ИНЖЕНЕКС ИНЖЕНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 204 Б ИНЖЕНЕКС ООД Маргарит Пенев Славов 81A854AA9E537FBD08FB70B62B1EEE3D12D9494D2D8E7A80AACD20BA117A560B Цветомир Христов Христов 9FD0A7FE14A3C3A8744DA869335F2EF37AF2A0C22491271AEDA76EB6D19A0E8E ИНЖЕНЕКС INZHENEKS 115047494 ДАНЕКС 2002 ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИТЕ БРЕЗИ 28 ДАНЕКС 2002 ЕООД ДАНИЕЛА ТЕНЧЕВА ТАШЕВА 22FDA09B93737A4C65E3CBF6BA0D65193D7FDC3284C3878C2868FAE507C0F9FA ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ТОДОР КАБЛЕШКОВ 53 Б ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 53 Б ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ШЕЙНОВА 45AA72C770D8D82379852D287FEEC6DF59C820EBADC057E239833BE6B76964E9 ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 - бул. Гоце Делчев 103 - - ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 - бул.Гоце Делчев 103 - - ДАНЕКС 2002 DANEKS 2002 131041100 СЕМО СЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г. ВЪЛКОВИЧ 8 ет.4 ап.1 СЕМО ООД МИЛАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА A5D61F447CEAF6C62F96AC671AF38E6E2BCF90C2340DCE16ED8A3EC56627976A ПЕТЪР БОРИСОВ ХРИСТОВ 7029710D8FE4CA38CA4771818A196299A974BCCFBC9A10F2452266548CAEB669 МАРКО ЛЕОН СЕМО DBB558F647E49A75EB275FC25F126B210F660A5023BA54945C0425F2577593B9 САРИТ СЕМО 1019450A7269C3B7264A72F9F20259A8 ХАИМ МОРДЕХАЙ СЕМО 46A8545CDF73CE9FB2CF8CF833CE3D74B62A88CE90C6BF6A2D8C2E75C7EE701E Сарит Семо 2DCC4924B6E9F2BF426BEBA7A17AC7ED СЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.Вълкович 8 СЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Ботевградско шосе 247 Евгени Ивов Бенински A717C4C043F35806E70CC1F52E23F21B37CA3D2607DDC9067F3EE11E43432E1A Андон Димитров Димитров 0BCABA14CFB529207F0E54889494175DEF8DC3BA724FC87FBCDF293A50575DEB СЕМО SEMO 121837062 ХЕНЛИХ ХЕНЛИХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. ПЕРЕ ТОШЕВ 63 ХЕНЛИХ ООД КРАСИМИР СТОЯНОВ ЧОТОВ 68E03685A91CC3206FB475B13299586F516A62F24CA1F1A3B5E907E336F3953E ДИПЛ. ИНЖ. ХЕРМАН В. ЦЕБИШ МЕНИДЖМЪНТ УНД ФЕРВАЛТУНГС-ГЕС.М.Б.Х., АВСТРИЯ BFEB6CF73D3C2819DD3E3487510EFFEB ХЕНЛИХ ГРУП ГМБХ, АВСТРИЯ D86F19471E3FA8F00F5013E05202DA14 ХЕНЛИХ HENLIH 115922711 ЕВРОТЕХ ЕВРОТЕХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 НИКОЛА ВОЙВОДОВ 6 В ЕВРОТЕХ ООД ВЛАДИМИР АСЕНОВ ВЛАДИМИРОВ 0D8860B5F4C980B10CB2D1C049EB24F2C43C06A56A41390D8BE4F6FEFDB6B68C КРАСИМИР ТОДОРОВ ФИЛИПОВ F8A92DC6CC9282A0292A5A48B87D760D8541B6F2C7B067BA75BD17535B5DB5EC ЕВРОТЕХ EVROTEH 106061623
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 743 140 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 898 204 лв./BGN
Изплатени / Payed: 898 204 лв./BGN
Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА ЗА КОЗИ В ИМОТ 03504.198.89, М. „БУЧИН ДОЛ“ ГР. БЕЛИЦА, ОБЩИНА БЕЛИЦА, ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СЕЛКСОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД
БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД
ЕИК ID: 204239747
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД БИО ПРОДУКТИ БГ БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Света Троица 298 БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД КИРИЛ САШЕВ СТОИЧКОВ 54427845FDF4[..](ДФЗ|ТР)
БИО ПРОДУКТИ БГ BIO ...
БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД БИО ПРОДУКТИ БГ БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Света Троица 298 БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД КИРИЛ САШЕВ СТОИЧКОВ 54427845FDF4DAA1CD5A543DDE758B8B5904185AE7C72D4E46B4DBB57BA653D8 БИО ПРОДУКТИ БГ BIO PRODUKTI BG 204239747
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 740 456 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 044 273 лв./BGN
Изплатени / Payed: 607 321 лв./BGN
Проект: Създаване на малиново насаждение от ремонтантни и неремонтантни сортове малини и изграждане на нова „Стопанска сграда със система за климатизация за съхранение на малини“ в ПИ № 087085 в стопанския двор на гр. Ябланица, общ. Ябланица,обл. Ловеч", закупуване на техника и оборудване, изграждане на система за капково напояване
"Бългериан Био Фреш Продъктс" ЕООД
БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС ЕООД
ЕИК ID: 204280719
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... Бългериан Био Фреш Продъктс" ЕООД БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС ЕООД БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Златна Панега 5760 ул. Александър Стамболийски 7 БЪЛГЕРИАН БИО ... Николай Димитров Донков 4084A0F01452[..](ДФЗ|ТР)
БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС BALGERIAN BIO FRESH PRODAKTS 204280719(ДФЗ|ТР)
"Бългериан Био Фреш Продъктс" ЕООД БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС ЕООД БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Златна Панега 5760 ул. Александър Стамболийски 7 БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС ЕООД ВАЛЕРИЯ ЛЮБЕНОВА ВОЙНОВА 5937F8397E0A37B0BD9B3DC0D6C78EAD2B6718C9B33C45F091817328FC3F73DF Петър Йорданов Милушев 1632960383D0D5B5174CE5CAF9574EFD334A51F79662EA71CB80F34744814EDF Николай Димитров Донков 4084A0F01452BB95BF0CA4AA97261E62F435F87B55DCBCD85C5413C03CEFEC27 БЪЛГЕРИАН БИО ФРЕШ ПРОДЪКТС BALGERIAN BIO FRESH PRODAKTS 204280719
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 558 939 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 935 363 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения касис и закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата
"БИО МИКС" ЕООД
БИО МИКС ЕООД
ЕИК ID: 204018813
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИО МИКС" ЕООД БИО МИКС ЕООД БИО МИКС БИО МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 МУСАЛА 12 БИО МИКС ЕООД СОНЯ ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА 03EAAFBE8F17[..](ДФЗ|ТР)
БИО МИКС BIO MIKS 204018813(ДФЗ|ТР)
"БИО МИКС" ЕООД БИО МИКС ЕООД БИО МИКС БИО МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 МУСАЛА 12 БИО МИКС ЕООД СОНЯ ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА 03EAAFBE8F17ABA4EC0B09DD8B799EE6CF588214E78FDAAC4A5082C9B4E09DCC БИО МИКС BIO MIKS 204018813
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 533 803 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 920 282 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Екологичен оборно пасищен комплес за 600 овце и млекопреработвателно предприятие виж доставчиците
"БИОФОРМ"
БИОФОРМ ЕООД
ЕИК ID: 200851501
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 466134
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12[..](ДФЗ|ТР)
БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД ...
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12E171B297426FA261BA4C73F5F7E8DD301C201D93713E02574E33 БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Александрово 6154 МИР 72 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ РАИМ ОСМАН ПЪТРАКЛЪ F012B34612623AEBE547BF8230361C3937BA535338754D624FE264DE7FE0BEA8 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС RAIM PATRAKLA - AGROSHANS 123666941 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98C35F3E96EB4D9F22F599B7D6BA64224356F01A3B013419E9722F ИНСТРА ООД 831219562 ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF32E543A0B2EB3F5A7CB81755238471A6A582171D9CD39EF67AF7 БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 333 262 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 666 631 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА 950 ДКА ЛАВАНДУЛОВИ НАСАЖДЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
"БИО АГРО - ТЕ"
БИО АГРО - ТЕ ООД
ЕИК ID: 203647308
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИО АГРО - ТЕ" БИО АГРО - ТЕ ООД БИО АГРО - ТЕ БИО АГРО - ТЕ ООД БЪЛГАРИЯ с. Равда 8238 ул. НЕСЕБЪР 57 БИО АГРО - ТЕ ООД ТОДОР ПРОДАНОВ ... ГЕОРГИЕВ F1B48C7CA648[..](ДФЗ|ТР)
ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ 75446CF89539[..](ДФЗ|ТР)
БИО АГРО - ТЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул.”Цар Освободител” 29 ДЕЯН ...
"БИО АГРО - ТЕ" БИО АГРО - ТЕ ООД БИО АГРО - ТЕ БИО АГРО - ТЕ ООД БЪЛГАРИЯ с. Равда 8238 ул. НЕСЕБЪР 57 БИО АГРО - ТЕ ООД ТОДОР ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ F1B48C7CA6487183C88CCE3C21122FF8E85F9D5B0A6FA2620EBA582C781A382D ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ 75446CF895393E95A904F521D8C85811AB8547115F7A8F4983A3D1DC245275EA БИО АГРО - ТЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул.”Цар Освободител” 29 ДЕЯН АНДОНОВ ШИРОКОВ D2C0A61B2694EEE7C0F140DED5A412D36C8C007C7431C7769017ED74CC334C01 ЗАХАРИН ХРИСТОВ КЪРДЖИЛОВ AF59A78FF031C13AFF84527F1C25F641D368F87FBB12F89AF9375EEA1960249A ТОДОР ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ F1B48C7CA6487183C88CCE3C21122FF8E85F9D5B0A6FA2620EBA582C781A382D ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ 75446CF895393E95A904F521D8C85811AB8547115F7A8F4983A3D1DC245275EA БИО АГРО - ТЕ BIO AGRO - TE 203647308
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 259 136 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 755 481 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ С АНАЕРОБНО СТЪПАЛО И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОГАЗ виж доставчиците
Бонитрекс-Наско Бончев ЕТ
БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 040912077
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 342566
Бонитрекс-Наско Бончев ЕТ БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ ЕТ БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.СВОБОДА 19 БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ ЕТ НАСКО БОНЧЕВ БОНЧЕВ 4808B370E34F[..](ДФЗ|ТР)
БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ BONITREKS - NASKO BONCHEV ...
Бонитрекс-Наско Бончев ЕТ БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ ЕТ БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.СВОБОДА 19 БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ ЕТ НАСКО БОНЧЕВ БОНЧЕВ 4808B370E34F705408AEEAE25AC83A5BF23F26F4CC0FAE615464B75F23E242C3 БОНИТРЕКС - НАСКО БОНЧЕВ BONITREKS - NASKO BONCHEV 040912077 БАРБИЗОН - ХРИСТО ГОВЕДАРОВ БАРБИЗОН - ХРИСТО ГОВЕДАРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 93 БАРБИЗОН - ХРИСТО ГОВЕДАРОВ ЕТ ХРИСТО ВЪЛЕВ ГОВЕДАРОВ 2C0F4D4CB5BFB48C2FEE4664A827F28276969F62E7C98ED70670BE331F73B3BB БАРБИЗОН - ХРИСТО ГОВЕДАРОВ BARBIZON - HRISTO GOVEDAROV 825193807 ФИЛ КОМЕРС ФИЛ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6008 ул. ПИРИН 6 ФИЛ КОМЕРС ООД ХЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ШУКАРОВА F327592D5EF271ED53E5A0E8614426D996FCF0A0D656A59F851D0AE5767B531D ФИЛИП НИКОЛАЕВ ШУКАРОВ 6805C412BB66D4E61211CA631C161C57AF383BE02496A1A4E9871B498C949686 ФИЛ КОМЕРС FIL KOMERS 123074993
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 193 834 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 716 300 лв./BGN
Изплатени / Payed: 716 300 лв./BGN
Проект: закупуване на техника за земеделското стопанство и изграждане на цех на заготовка за посев виж доставчиците
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД
БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД
ЕИК ID: 123744965
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 245033
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО ГРУП ...
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ ЕАД 123743359 БУЛАГРО ЗЕМЯ BULAGRO ZEMYA 123744965 ЛИНК ЛИНК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЧАРДАФОН 14 ЛИНК ООД ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ B6C54D8E6BDFDBFC214EC7209BAED6C4FE9654021339317E5046E62565E8C9A6 ИВАН НЕЙКОВ КАМБУРОВ AB414BA0A0C3AAD65168D118737D44D5A2F10D144F51D6C6CFF33D5FD769CE77 ЮЛИ БОЖИДАРОВ ЕНЧЕВ 3C395745301839D1F3A98A494FCF28069E145D4E15BB2F9DB58B9E4B24BC650F ЛЕОН ВАСИЛЕВ ГОРКОВЕНКО E024C67E9EB6D1F3FE9E23CB511016F4635FE4E93B84B48D27880EF08D496033 ЛИНК LINK 107532786 ПЛАТЕНИК ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ 137 ПЛАТЕНИК ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАНЕВ 424137210077BBBA55B5C829257408967F5858FC5803A0BBA5896181A199310D ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Дунав 8 Б ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Хаджи Димитър Асенов 137 Тенко Димитров Панев 19DF989D732AE5A65B850CF4FAFD1EBF3F2BA1F7042AB6CB150AA1D65BDC0A9C ПЛАТЕНИК PLATENIK 833096012 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ 10 АГРОКОНСУЛТ ЕООД ГЕРГАНА МИТКОВА МИНКОВА B4F92002B30FD01321CF3FCA696AAE1520F03DD8E6B24C3C7B0DF502C22184D3 АГРОКОНСУЛТ AGROKONSULT 112647690 СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D86477617D48D102E129D7D122421BC1B70676870873066BEA550F8B745C СИЛКАД SILKAD 118547921 МИКРОАКАУНТ МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 кв. МЛАДОСТ бл. 143 вх.3 ап.31 МИКРОАКАУНТ ЕООД КОЛЬО ЦАНЕВ НЕСТОРОВ DBD06AFAF825222D365EFFE187D25E4D7446F14012CA787F3D8CEC40EC4889D3 МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ТОДОР ПЕНЕВ 2 ЦВЕТОМИР КОЛЕВ НЕСТОРОВ 0D4DB810673EBA086F380F1749868A5B219B0F81E946B0D68688769B35992DA2 АНА КОЛЕВА НЕСТОРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 АНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 МИКРОАКАУНТ MIKROAKAUNT 103083956 БУЛАГРО БУЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Гео Милев 15 БУЛАГРО АД МАРИН МАРЧЕВ МАРИНОВ 365175CD60B3067AEB3D30FA28F66472DF39E9827E29335A5925C206CD11B615 КОНДЮ ДИМОВ КОНДЕВ B6A6BE217C9CA4BAE717E1ABC011F943CA70D146C64E681600F71D7F019351B5 СТЕЛКА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА C7E6657A47524878159D57B0A120256558A31958948E6A5BAC3346CAAD4A723C БУЛАГРО BULAGRO 119085738 СТАНДАРТ КОНСУЛТ СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ДУГАН ХИСАР 7 СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД СТАНКА СТОЙЧЕВА БЕЛЕВА 5965627B2F658E4A9A8A3409B0B3B33D26DF7E702A7D1EA959A7E9BC7E432F32 СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Атон 14 а ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 МАРИ АРТИН ПАНДУЛЕВА 6C01637A7BCD800E5CDB1C8579C36FD7CE614850ADDFE67B834C05E3CC750B37 СТАНДАРТ КОНСУЛТ STANDART KONSULT 126740813 КОНТРОЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. ОПЪЛЧЕНСКА 100 б КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД СТОЯН ЯНКОВ ЯНЕВ 048CF58CB8180B1F7E4EF4BF0B208452B3C3F002DAA036D8981CF5422B7CC4EE ГАЛИН БАЕВ ВАСИЛЕВ 0263FA5748E191638C6B7BCC3BACB235032247FA0D109658F3124FE664576B10 КОНТРОЛ - ГУНЕВ, ЯНЕВ И СИЕ СД 121866459 КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София УЛ.ТОДОР БУРМОВ 2А КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Дамян Груев 42 ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ E8E602A65331862F00ED20653EE22C86D3B2B0C3D8D0B2111067510B98EDC7AB Контрол - Гунев и ЯневООД 201039606 КОНТРОЛ ИНВЕСТ KONTROL INVEST 175229213 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 ул. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 59A38B52EE6270CA83B2DBFD0F519D607A3D66DF762AA3C0F03B542218786B10 ДАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА EF4FAA50D53FE17964D52FFE55FDF9F39614E8BF71398738E834EF4679F03968 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ DAC5AE343CE8631A89641DC697B4A0EA89155883A0F3DBE9AC3486A4E98276E4 ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА 1B8AE81424D75BBAAE4686AFF9B40497CF5C769DE606878E29621B237EE4F786 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИЛЕНОВ E25805656F2385F63FE4BDEFC63341B43F96B72124CAB6132594A04CD4A6FE9B СИМЕОН ПЕТРОВ ЦИБРАНСКИ CF7D06CF2D39F5EE63E97456AA85A9A2AC05C19A12CC5E5B5D085AA528698E98 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ HELI BALGARIYA 175300308 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 СТЕМО СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 УЛ. БРЯНСКА 30 СТЕМО ООД СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ 45FEF5D96B99FD0C9FC25C25F1EADA07F54DCA3E64F06FF99A27F08F79DBC644 ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ 1E9D5686238D7F190DA5D153150C7AF2BE8D694CE79AD5842BAAB1CAB91AA125 ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ 21730805E1554519E19B5F091BBB3C037F0D544BAC4DB21DD0D855EF53CDEFE0 ИВАН АТАНАСОВ БОЖИНОВ C9711ECAB895DEB7506D2A8840B578BDFA5355FB145FF1D5F39394050A889950 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Николаевска 48 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 55 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕКСПО 2000 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 51 Б СТЕМО STEMO 817080126 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014 ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4EDB11A0E2070803268CED2A9E94115784DED3227F5A52828E49E1 ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC0106BE95924E012618A450577928AA281A5EDBE0F866C10635DE65 НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707702189ADBB3CA82A5200CDF3FBE9FE6C725A4D043C42E3405CE6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A955962858D9F8C0F782C57906B714E0E31E72899CBDCDF16BC89F ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797B7F7A78F6C8ECF4FE262FA3AFBE0A90E0EAD2CCF41DBB0BCF95C ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820B674579F0F3B556CC535183AD327F18A5FE739E66E06753A4707 ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0BB86F4D49E78E4564BF598D7E50D9187D8A60449865A41828F92 ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 099 979 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 439 992 лв./BGN
Изплатени / Payed: 439 955 лв./BGN
Проект: Разширение на кравеферма и закупуване на машини, оборудване и съоръжения за модернизиране на земеделското стопанство виж доставчиците
БИО ООД
БИО ООД
ЕИК ID: 124564697
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184529
... 124547139(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ... ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES ...
БИО ООД БИО ООД БИО БИО ООД БЪЛГАРИЯ с. Паскалево 9370 БИО ООД СТАНЮ ИВАНОВ СТАНЕВ 8E60CDC549338911A1C225257B9D0745EEE7AE54F301FF28E4814536E462C63C ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИГНАТОВ 5C110139A1367D94943AD880CEC694FA8C7F07C270E4ABD2C0D4358EFB8C8F0C АГРОТЕХ ООД 124079039 НАДЕЖДА АТАНАСОВА НАЗЪРОВА 6CB4811E6C588CBB8710782D0C439A9C7EE50A4BA5667220D4BA7947F336EE2F СТАНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА 9E13C56090F37EE9E4CBC9CDF767CC4F6A417068BEF74D7EEB0DB556E1F05C41 ЕЛИЦА СТАНЕВА СТАНЕВА E5AB7DAD1E66758B028968C968633D7C310AEE4E3115461275CF8766059783EF ЕМИЛ ЖЕКОВ ТЕРЗИЕВ 051AA27DE02E4F56FFB113B16280FBC223557BE02FA0313E052A9BBBC70BC759 АТАНАС ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ 873DEB9164EF091F8AB1DDF5DD3E560883A3FFE05ED21A732CC7606959B1A9B2 ВЛАДКА ХРИСТОВА КИРИЛОВА 3C02E28F2BC1C3308E645B9E71D75EA6C9D43E8A4A0179D04DC901133CB0B0B3 РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ 1CDDCFCABBC6537433AF007C321066D69CB83B6943E2D541255A9A46772E7BB4 КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА 136C8FF3118477EF11EC7E0EA189C243EAD016AD7FF5737096711A588293AE98 ВИЧКА САВОВА ТОДОРОВА 91E1D977C5D0DDB03B2E456BFF1D4374475FF3C20DECF46E908AA853CEAB2141 ЦОНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА 25292F1D1949B0AE6C1FBA8C90FA7830B238B5F111777B7685E448BD125FB23F БИО BIO 124564697 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИВАН ВАЗОВ 19 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД КЕРКА СТОЯНОВА ГЪЧЕВА 0F2F9BE303E6C3F3AC34BDF00E74D5247011108F69BF081C6E79BB178DED93BC ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА CC4C9D40BC6BCFBB4CB09F3950E6CC115F439B6F98EBE4F972F1ADBA376D4D2A Евгени Енчев Попов F09DCBF060538AF1046B240ECB06B62B5FE0B21899149BF4BBCCA8F157B36FAB Христо Атанасов Гъчев DDEDF5AB3ACCEE5EE857D9DCC5AA50C463BB41862F3385BD7DE2AC469E18031E ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ 123 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ FARM TEHNOLODZHI 200652428 СТЕКИ КОНСУЛТ СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ПАНАЙОТ ХИТОВ 2 вх.Б ап.9 СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД СТЕФКА МАРЧЕВА СЛАВОВА CFD6283E5F16E0AAD901F5B0571A40DF1A85247048E3B254016FC474352E1E36 СТЕКИ КОНСУЛТ STEKI KONSULT 148014950 АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 87 A АЛФА - МИКС ЕООД БАНКО ВЪЛЧАНОВ БАНЕВ 81CF0A1A67859866B0EFB9F65652C1FF023A365EBAB628467829DE5693BD5A29 АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 133-135 АЛФА - МИКС ALFA - MIKS 123623609 ПРОАТ ПРОАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ХАН АСПАРУХ 20 Б ПРОАТ ЕООД КОЛЬО ТОДОРОВ АТАНАСОВ 65A88F5494789195188FA25C5D8DFAFCE5C62DD483FEA933664978DF8EF0AF59 ПРОАТ PROAT 124700752 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049 КОМПЛЕКТСТРОЙ КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 D КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД ТОДОР БОТЕВ ДИМАНОВ AADEC2F00B2E9A46A545ED52C340EDD4F30F0A83F6D405284E5A0B152DB53E7F Кооперация КООПЕРАЦИЯ КОМЕРСИНА 000645677 КОМЕРСИНА 000645677 КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 А КОМПЛЕКТСТРОЙ KOMPLEKTSTROY 121022871 ФРАНЧ ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД Мария Иванова Димова 94E9A86C187F99ABA3612F365F8550041B1554A889A51041C2F6BCA7A8CB219D ФРАНЧ FRANCH 203375057 АГРОХОЛ АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДОБРОТИЦА бл. 35 вх.А ет.2 ап.4 АГРОХОЛ ООД ЙОАКИМ КОСТАДИНОВ КАФАЛИЕВ 87157B56E4B0DFE04476F0000E9DFB4113F33E065BB97A9C664FA9E08208ADBC ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ FEC305BC049523FA86A745C34A77FC41E4C023565AB639E18B6A95A1FFF8D22F АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ХАН ТЕРВЕЛ 176 АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ЗАПАДНА КРАЙГРАДСКА ЗОНА, ул. ОСМА 37 АГРОХОЛ AGROHOL 124605731 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9 Г ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ AD97534DB20E8049FC5A88CA1F6F0AF56105439DBF7702F9C79C42AD8AB2B41C ИВЕЛИН ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ EA5F17F4FE2B917F0255D615043B8792811F5870EEE47095B5ABCF8C33300196 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ДОБРОТИЦА 28 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Климент Охридски 58 А ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. България 1, офис 613 ЕЛЕНА ИВЕЛИНОВА ЖЕЙНОВА 402FC6704C214213206C2E037F3A45C5BEF86E6021A26AA4F9B543BDF991F9ED СТЕФКА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА 9B6326426EAC6701390F76CCD0A068672D81370FE730C5B8A1D781943B2FB545 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД EL-SI-TREYD 124547139 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 091 500 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 450 089 лв./BGN
Изплатени / Payed: 449 723 лв./BGN
Проект: Създаване на 84 дка биологична лавандула и изграждане на 2448 м2 оранжериен комплекс за създаване и отглеждане на биологични ягоди
БИО ЛАВЕНТЕЛ ООД
Био Лавентел ООД
ЕИК ID: 203519988
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... Био Лавентел ООД Био Лавентел Био Лавентел ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. „Хаджи Димитър“ 1 Био Лавентел ООД Борислав Иванов Калчев CAD1E42DBE5F[..](ДФЗ|ТР)
Георги Димитров Николов 69DB3B904E57[..](ДФЗ|ТР)
Био ...
БИО ЛАВЕНТЕЛ ООД Био Лавентел ООД Био Лавентел Био Лавентел ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. „Хаджи Димитър“ 1 Био Лавентел ООД Борислав Иванов Калчев CAD1E42DBE5FFAAF87164BBD6C336FC640CB18399DF9A20FC9998344CDCC6B57 Георги Димитров Николов 69DB3B904E57AC0C2D42D773C6A4CFD250C2E4E9E95850D73ADC548504016A8F Био Лавентел Bio Laventel 203519988
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 043 352 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 626 011 лв./BGN
Изплатени / Payed: 529 697 лв./BGN
Проект: Закупуване на технологично оборудване за обезпечаване нуждте на "Булагро 97" АД виж доставчиците
"Булагро 97" АД
БУЛАГРО 97 АД
ЕИК ID: 122056060
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 439321
... БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ГЪЛЪБОВ A25D72DC12E9[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО 1 1 БУЛАГРО 97 BULAGRO 97 122056060(ДФЗ|ТР)
БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН ...
"Булагро 97" АД БУЛАГРО 97 АД БУЛАГРО 97 БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул.МАЛИНА 5 БУЛАГРО 97 АД АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА БОРИСОВА 3A2A5F8A3E32C61BA8C67FE83E1B9C6863B220507B5551623F8B849277DB023A КАРАМФИЛА БОРИСОВА ИВАНОВА 2693360BE34982E393A77C7CA02252F36CB7F822B91C6E0A0A69F56D247F8CE3 СЛАВИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 7CA6E018BFD1BA2A6453CBEA785995683BDAAB005DAE62A0338B7CA1F2245638 ИВАЙЛО ГЪЛЪБОВ БОРИСОВ F70C530552761DA7143D166A13A073630A8FE34113071BB2D2874FD4A7DD39EC ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЕЛОРЕЧКОВ 431E570D1A12C366796B4240AFC94A7CBE26C265C7E88AB253C26885789C3F04 РИТА ГЪЛЪБОВА ТОДОРОВА 8ABFAA2CA32930CE750685984EF93331187C66ADF83E0DF3957FBD195A0A7360 БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ГЪЛЪБОВ A25D72DC12E9EF7C7DD9117F3E0E9C6C02810DD3BC7A6560B7F9AD35EFED3865 БУЛАГРО 97 АД БЪЛГАРИЯ с. Драговищица 2237 ПТИЦЕФЕРМА БУЛАГРО 1 1 БУЛАГРО 97 BULAGRO 97 122056060 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. РЕЗБАРСКА 5 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ 1830117E1F7451B785CCC23F801843A0C624C00B13FD0BBFABF68BEA7F6B5601 РОЛФ ХЕНДРИК ЕПЛЕ 50EA2B5A52E27D001D06F1B49A3DF9FC ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ МБХ, АВСТРИЯ 4DECF722ED4D63495FCE3FAB86340BE9 КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЯНОВА C6968A489A5CCB90A1E76529537F96521369D4C007A4EC7EF4DE905B9731894C МАНФРЕД МУЛЦ 6576F1E8C9521CD9142806CB5A6007E9 АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ БАБАНИН DAC7795E0063A7DABE2B075B3E3736E04561DE42C076FE6997F95E9D26B5E404 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 2999EE9ABE2F60C55B81C701887D85438675F4ABA20AF8D4114F77966129E119 БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ BALKAN STAR AUTOMOTIV 175163651 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 021 867 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 408 747 лв./BGN
Изплатени / Payed: 408 747 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и производство на фураж за животновъдно стопанство на „Био Ронико” ЕООД, и фуражораздаващо ремарке
"БИО РОНИКО" ЕООД
БИО РОНИКО ЕООД
ЕИК ID: 201475870
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИО РОНИКО" ЕООД БИО РОНИКО ЕООД БИО РОНИКО БИО РОНИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ. НИКОЛА ГОСПОДИНОВ 5 БИО РОНИКО ЕООД НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ 7D52F3B60D97[..](ДФЗ|ТР)
БИО РОНИКО ЕООД ...
"БИО РОНИКО" ЕООД БИО РОНИКО ЕООД БИО РОНИКО БИО РОНИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 УЛ. НИКОЛА ГОСПОДИНОВ 5 БИО РОНИКО ЕООД НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ 7D52F3B60D97E568FB944942ABB1DAD2D03B13AEE488DDE08134A86FEACA2709 БИО РОНИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 ул. Алеко Константинов 7 ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА BD45603FBC8F7DAC5151F4EB25B3E6AE760C5B8C14A8B4CD1D77EC738E0F3913 БИО РОНИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тополовград 6560 Промишлена зона Изток, ул.Васил Левски 47 БИО РОНИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.България 150 КИРИЛ ЛАТЕВ КИРИЛОВ A6E2B09349083448D1EA08F86316DDAFEFD0C0FF76E8F953A1809B55A37C3F11 БИО РОНИКО BIO RONIKO 201475870
Одобрени разходи / Approved expenses: 980 749 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 588 450 лв./BGN
Изплатени / Payed: 588 450 лв./BGN
Проект: Модернизиране на говедовъдна ферма виж доставчиците
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК ID: 201878825
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 575340
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9020 Възраждане 13 1 БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД ПЛАМЕН ВОЛОДИЕВ ДЕРИШЕВ 9A0501178453[..](ДФЗ|ТР)
БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пленимир ...
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9020 Възраждане 13 1 БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД ПЛАМЕН ВОЛОДИЕВ ДЕРИШЕВ 9A0501178453B11A5B682A98C043AF498A2770E54ECBF450BB89EB669EA0D184 БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пленимир 9522 местност ЧАИРОРМАН, СТОПАНСКИ ДВОР БАНКА ДСК ЕАД 121830616 ИВАН АТАНАСОВ МАНОЛОВ 32F15CCB609CCAD46E55FF9493A1A63F3F17244E8B099611FE1F353C3FAE4D9D БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ BIO MILK BALGARIYA 201878825 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИВАН ВАЗОВ 19 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД КЕРКА СТОЯНОВА ГЪЧЕВА 0F2F9BE303E6C3F3AC34BDF00E74D5247011108F69BF081C6E79BB178DED93BC ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА CC4C9D40BC6BCFBB4CB09F3950E6CC115F439B6F98EBE4F972F1ADBA376D4D2A Евгени Енчев Попов F09DCBF060538AF1046B240ECB06B62B5FE0B21899149BF4BBCCA8F157B36FAB Христо Атанасов Гъчев DDEDF5AB3ACCEE5EE857D9DCC5AA50C463BB41862F3385BD7DE2AC469E18031E ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ 123 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ FARM TEHNOLODZHI 200652428 АГРОПРОЕКТ АГРОПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДОБРОТИЦА 26 Б АГРОПРОЕКТ ЕООД ДЕНЧО ИВЕЛИНОВ ДЕНЧЕВ 30A01EA99C3718FEE54C78F5CEF943E1F529D2483DD611D61A9198A2ADD8D465 ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА ДЕНЧЕВА 3B661D0C741874C834FA9E49DB75CFD865601EA5CD8617FA5A76FCB1128B516C АГРОПРОЕКТ AGROPROEKT 124714531 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 956 063 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 573 638 лв./BGN
Изплатени / Payed: 573 638 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Био Фарм БГ" ЕООД
БИО ФАРМ БГ ЕООД
ЕИК ID: 201519092
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 527363
"Био Фарм БГ" ЕООД БИО ФАРМ БГ ЕООД БИО ФАРМ БГ БИО ФАРМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 НОВА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА бул. БАНСКО ШОСЕ 22 БИО ФАРМ БГ ЕООД АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ... Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5[..](ДФЗ|ТР)
Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639(ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН МЕГАТРОН ...
"Био Фарм БГ" ЕООД БИО ФАРМ БГ ЕООД БИО ФАРМ БГ БИО ФАРМ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 НОВА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА бул. БАНСКО ШОСЕ 22 БИО ФАРМ БГ ЕООД АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ 9B0344E1B547CF63B0FD04C073880962EABAAF568A1E69BD7B5ADD428C7496D1 КРОНОС АГРОХОЛДИНГ АД 119638110 АННА ДИМОВА БАЕВА C7C8CF4F1CAD4CB1499D1BD66D20CEE326C7AD1E361EEEB449A852E087828170 СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА AED1F27327F51AF8197B798C501E50203B460AE63B4053B6CF80D34BD4EE56B4 БИО ФАРМ БГ BIO FARM BG 201519092 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 865 382 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 346 153 лв./BGN
Изплатени / Payed: 346 153 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини и оборудване за биологично произвоство на земеделски продукт. виж доставчиците
"БИО ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ" ООД
Био Трейд Енерджи ООД
ЕИК ID: 201304588
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 524389
... 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 31 Био Трейд Енерджи Bio Treyd Enerdzhi 201304588(ДФЗ|ТР)
БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Хан Крум 9 Б БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИВАН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ ...
"БИО ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ" ООД Био Трейд Енерджи ООД Био Трейд Енерджи Био Трейд Енерджи ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ПАЛАМАРА 3 2 Био Трейд Енерджи ООД РАЙЧО ИВАНОВ РАЙКОВ 3B996E87622A37F5047803ED5EA0A39488B89C84794399B120BBE48D3E4BC21C ГЕРО ВАЛЕРИЕВ АТАНАСОВ 6DBEB0ED111FEB37BB067C23B0556916972EC2C1429DAE98454ED55E1073601F ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ CD1085BFBF24C2495860074FBFA81EB9A4B04FFB4BA737AF307A180C9DB9B9C4 ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 98183D19F0B5C4008B74635207BBD5F0A282961C756CDF2319E7F9AEA5F1B834 БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ТЕМЕЛАКИЕВ 75D1C763F24C7C63181EC2AB7586B221A360F0803E9565FF861AB90148EE5570 Био Трейд Енерджи ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 31 Био Трейд Енерджи Bio Treyd Enerdzhi 201304588 БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Хан Крум 9 Б БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИВАН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ 00D35CDF0BCFBC2A0958F1A512FC98915A1DF87C607A18B3B038D45C60012262 Затворено акционерно дружество „БАЛТЕКСИМ” 120682239 РЕМИГИЮС ЯНУСИС 535FAFF085140A8796FC3E4EA3BCA2DB РИЧАРДАС МАЛАЙШКА 0561C38D22ABB6A4D5F4B6838372E5F2 БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ BALTEKSIM BALGARIYA 201897996 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 ТРАДЕ МАРК ТРАДЕ МАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. АСЕН ХАЛАЧЕВ 22 ТРАДЕ МАРК ЕООД ХРИСТОФОР ИВАНОВ ТОДОРОВ 0B7EF993523BA0F0742A6C745898D11E2C94237054E99CCF2683439A7168F832 ТРАДЕ МАРК TRADE MARK 200915466 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 799 247 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 399 624 лв./BGN
Изплатени / Payed: 398 660 лв./BGN
Проект: "Оборудване за цех за първична обработка на дървесина",местност Чехльово,общ.Велинград виж доставчиците
"БИО КЪМПАНИ" ЕООД
БИО КЪМПАНИ ЕООД
ЕИК ID: 201918141
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580905
"БИО КЪМПАНИ" ЕООД БИО КЪМПАНИ ЕООД БИО КЪМПАНИ БИО КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кръстава 4647 местност Балък дере, сграда 540 БИО КЪМПАНИ ЕООД Маргарита Костова ... КАЛИНОВ СИМЕОНОВ CB94C22FC6C4[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТКО ГОСПОДИНОВ МАНОЛОВ BD93CAB28BFB[..](ДФЗ|ТР)
ЕКОТЕХПРОДУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1186 ул. СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ 38 ...
"БИО КЪМПАНИ" ЕООД БИО КЪМПАНИ ЕООД БИО КЪМПАНИ БИО КЪМПАНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кръстава 4647 местност Балък дере, сграда 540 БИО КЪМПАНИ ЕООД Маргарита Костова Делева 8E51E97CF0E2FE549422F8B07D62C98A1A66BFD8A4F6386A248499578C8EF082 Яница Йорданова Георгиева 27CACE8F43C3197B126FA22DA006B224336C862DF44BEEDA25AE7EF00BCE33A8 Михаил Венциславов Стоименов E6A0D49B93DC070302D590C76DFB2C1621A7390A06802AD9037EDEBBDCFA86AB БИО КЪМПАНИ BIO KAMPANI 201918141 ЛИФТА ЛИФТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Никола Вапцаров 38 ЛИФТА ЕООД ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ E6D7146F7FFEC12F1892C488C430EBDF20ADA2C103E7132A2736929F12EF3B91 УниКредит Булбанк АД 831919536 ЛИФТА LIFTA 200464533 ЕКОТЕХПРОДУКТ ЕКОТЕХПРОДУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1175 ДЪРВЕНИЦА ДЪБНИЦА 5 3-5 В ЕКОТЕХПРОДУКТ ООД КАЛИН АЛЕКСИЕВ СИМЕОНОВ 088C139BFB3BF3EF1F2D204C50103611DE6DD34AC2146D0765027BE2E13E59E3 АЛБЕНА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА 8850DE9BFA7C2D66D62123A8B3B9446A28BE495172C2F97B344C94C8F629774D АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ СИМЕОНОВ CB94C22FC6C4319A3F32CCB721EF74026FB88600A2812DCA9E6A2F1BAB9F1BC0 ПЕТКО ГОСПОДИНОВ МАНОЛОВ BD93CAB28BFB43FD946A36E9E4D1F12C5AC568C9762BCF567FB4A9E1ECF408EE ЕКОТЕХПРОДУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1186 ул. СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ 38 АНГЕЛ КАЛИНОВ СИМЕОНОВ CFEA5A55ABC72DAAD9D38B1C2AB6E3D2CAEFFAB0A0C42579DC42028A223A91F3 ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА СИМЕОНОВА-ЗАРКИНА 595D38701DED2BF1FFF4214ABACC0871D18BA7FA2F49B5C9F7AA28EE01825046 ЕКОТЕХПРОДУКТ EKOTEHPRODUKT 121125663
Одобрени разходи / Approved expenses: 794 916 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Оборудване за производство на дървесни пелети виж доставчиците
"БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП" ЕООД
БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
ЕИК ID: 202091402
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 580928
"БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП" ЕООД БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.ЧЕРНИ ВРЪХ 66 В БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД ВЕСЕЛИНА ... Милена Владимирова Иванова D687ACF71278[..](ДФЗ|ТР)
Веселина Любомирова Живанкина - Съботинова 78D6FD9941FE[..](ДФЗ|ТР)
БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Златен рог 16 Цветелина ...
"БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП" ЕООД БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.ЧЕРНИ ВРЪХ 66 В БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЖИВАНКИНА-СЪБОТИНОВА 50D30E0825B45926E0B4D3FFD0BEB887 ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ УЗУНОВ AABDB11365D9075412CB58BFE4E22056D2A269674D0420B8F770D753538A4B0E Милена Владимирова Иванова D687ACF71278F87C6E52B444B1A433C6B7812AE81485F049045AB3A90683BB74 Веселина Любомирова Живанкина - Съботинова 78D6FD9941FECD1BD47D67D6EAEF68F5 БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Златен рог 16 Цветелина Кънчева Попова B6C4E63C71A83886BA5B6512BCCAF5DF1758102CA323CB2D5E06D3A5FA62E496 БИО ЕНЕРДЖИ ГРУП BIO ENERDZHI GRUP 202091402 КОТОПЛО КОТОПЛО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 Ал.Стамболийски 39 КОТОПЛО ЕООД Красимир Тодоров Тодоров 6E5752D57798192CC270861584CA13A797094C4B936F06D1901BDBF07753CBF8 Венилина Златанова Христозова 652C2C0C752ECA5679B61E86B40E27EE3FE7F3B12B6363BF8336799B5EE61939 Костадин Стойчев Червенлиев 671444DBED15243A7BAA91C2553527AE3B8C9870DB5160882AB989E86E0E0C71 Любомир Костадинов Анастасов 0337F6C1AD2DAD7CB0989F2EFB0401BADA42B2A165091999CF52F8B6F57A1DB5 КЕЙУУД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 Гривишко шосе 6 КЕЙУУД ЕООД ДАРЕН БОНИ БОНЕВ 8A98CBA0225E689CDD5E034A0464FB4C16FF868470130693A97757508129BB44 КОТОПЛО KOTOPLO 202104734
Одобрени разходи / Approved expenses: 782 599 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Закупуване на земелска техника виж доставчиците
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД
БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД
ЕИК ID: 123744965
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 245033
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО ГРУП ...
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ ЕАД 123743359 БУЛАГРО ЗЕМЯ BULAGRO ZEMYA 123744965 ЛИНК ЛИНК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЧАРДАФОН 14 ЛИНК ООД ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ B6C54D8E6BDFDBFC214EC7209BAED6C4FE9654021339317E5046E62565E8C9A6 ИВАН НЕЙКОВ КАМБУРОВ AB414BA0A0C3AAD65168D118737D44D5A2F10D144F51D6C6CFF33D5FD769CE77 ЮЛИ БОЖИДАРОВ ЕНЧЕВ 3C395745301839D1F3A98A494FCF28069E145D4E15BB2F9DB58B9E4B24BC650F ЛЕОН ВАСИЛЕВ ГОРКОВЕНКО E024C67E9EB6D1F3FE9E23CB511016F4635FE4E93B84B48D27880EF08D496033 ЛИНК LINK 107532786 ПЛАТЕНИК ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ 137 ПЛАТЕНИК ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАНЕВ 424137210077BBBA55B5C829257408967F5858FC5803A0BBA5896181A199310D ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Дунав 8 Б ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Хаджи Димитър Асенов 137 Тенко Димитров Панев 19DF989D732AE5A65B850CF4FAFD1EBF3F2BA1F7042AB6CB150AA1D65BDC0A9C ПЛАТЕНИК PLATENIK 833096012 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ 10 АГРОКОНСУЛТ ЕООД ГЕРГАНА МИТКОВА МИНКОВА B4F92002B30FD01321CF3FCA696AAE1520F03DD8E6B24C3C7B0DF502C22184D3 АГРОКОНСУЛТ AGROKONSULT 112647690 СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D86477617D48D102E129D7D122421BC1B70676870873066BEA550F8B745C СИЛКАД SILKAD 118547921 МИКРОАКАУНТ МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 кв. МЛАДОСТ бл. 143 вх.3 ап.31 МИКРОАКАУНТ ЕООД КОЛЬО ЦАНЕВ НЕСТОРОВ DBD06AFAF825222D365EFFE187D25E4D7446F14012CA787F3D8CEC40EC4889D3 МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ТОДОР ПЕНЕВ 2 ЦВЕТОМИР КОЛЕВ НЕСТОРОВ 0D4DB810673EBA086F380F1749868A5B219B0F81E946B0D68688769B35992DA2 АНА КОЛЕВА НЕСТОРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 АНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 МИКРОАКАУНТ MIKROAKAUNT 103083956 БУЛАГРО БУЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Гео Милев 15 БУЛАГРО АД МАРИН МАРЧЕВ МАРИНОВ 365175CD60B3067AEB3D30FA28F66472DF39E9827E29335A5925C206CD11B615 КОНДЮ ДИМОВ КОНДЕВ B6A6BE217C9CA4BAE717E1ABC011F943CA70D146C64E681600F71D7F019351B5 СТЕЛКА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА C7E6657A47524878159D57B0A120256558A31958948E6A5BAC3346CAAD4A723C БУЛАГРО BULAGRO 119085738 СТАНДАРТ КОНСУЛТ СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ДУГАН ХИСАР 7 СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД СТАНКА СТОЙЧЕВА БЕЛЕВА 5965627B2F658E4A9A8A3409B0B3B33D26DF7E702A7D1EA959A7E9BC7E432F32 СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Атон 14 а ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 МАРИ АРТИН ПАНДУЛЕВА 6C01637A7BCD800E5CDB1C8579C36FD7CE614850ADDFE67B834C05E3CC750B37 СТАНДАРТ КОНСУЛТ STANDART KONSULT 126740813 КОНТРОЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. ОПЪЛЧЕНСКА 100 б КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД СТОЯН ЯНКОВ ЯНЕВ 048CF58CB8180B1F7E4EF4BF0B208452B3C3F002DAA036D8981CF5422B7CC4EE ГАЛИН БАЕВ ВАСИЛЕВ 0263FA5748E191638C6B7BCC3BACB235032247FA0D109658F3124FE664576B10 КОНТРОЛ - ГУНЕВ, ЯНЕВ И СИЕ СД 121866459 КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София УЛ.ТОДОР БУРМОВ 2А КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Дамян Груев 42 ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ E8E602A65331862F00ED20653EE22C86D3B2B0C3D8D0B2111067510B98EDC7AB Контрол - Гунев и ЯневООД 201039606 КОНТРОЛ ИНВЕСТ KONTROL INVEST 175229213 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 ул. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 59A38B52EE6270CA83B2DBFD0F519D607A3D66DF762AA3C0F03B542218786B10 ДАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА EF4FAA50D53FE17964D52FFE55FDF9F39614E8BF71398738E834EF4679F03968 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ DAC5AE343CE8631A89641DC697B4A0EA89155883A0F3DBE9AC3486A4E98276E4 ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА 1B8AE81424D75BBAAE4686AFF9B40497CF5C769DE606878E29621B237EE4F786 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИЛЕНОВ E25805656F2385F63FE4BDEFC63341B43F96B72124CAB6132594A04CD4A6FE9B СИМЕОН ПЕТРОВ ЦИБРАНСКИ CF7D06CF2D39F5EE63E97456AA85A9A2AC05C19A12CC5E5B5D085AA528698E98 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ HELI BALGARIYA 175300308 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 СТЕМО СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 УЛ. БРЯНСКА 30 СТЕМО ООД СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ 45FEF5D96B99FD0C9FC25C25F1EADA07F54DCA3E64F06FF99A27F08F79DBC644 ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ 1E9D5686238D7F190DA5D153150C7AF2BE8D694CE79AD5842BAAB1CAB91AA125 ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ 21730805E1554519E19B5F091BBB3C037F0D544BAC4DB21DD0D855EF53CDEFE0 ИВАН АТАНАСОВ БОЖИНОВ C9711ECAB895DEB7506D2A8840B578BDFA5355FB145FF1D5F39394050A889950 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Николаевска 48 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 55 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕКСПО 2000 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 51 Б СТЕМО STEMO 817080126 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014 ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4EDB11A0E2070803268CED2A9E94115784DED3227F5A52828E49E1 ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC0106BE95924E012618A450577928AA281A5EDBE0F866C10635DE65 НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707702189ADBB3CA82A5200CDF3FBE9FE6C725A4D043C42E3405CE6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A955962858D9F8C0F782C57906B714E0E31E72899CBDCDF16BC89F ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797B7F7A78F6C8ECF4FE262FA3AFBE0A90E0EAD2CCF41DBB0BCF95C ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820B674579F0F3B556CC535183AD327F18A5FE739E66E06753A4707 ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0BB86F4D49E78E4564BF598D7E50D9187D8A60449865A41828F92 ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 680 252 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 272 101 лв./BGN
Изплатени / Payed: 272 101 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника и дворни места с изградени стопански постройки виж доставчиците
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД
БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД
ЕИК ID: 123744965
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 245033
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FB[..](ДФЗ|ТР)
БУЛАГРО ГРУП ...
"БУЛАГРО ЗЕМЯ"ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БУЛАГРО ЗЕМЯ БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО ЗЕМЯ ЕООД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ ЕАД 123743359 БУЛАГРО ЗЕМЯ BULAGRO ZEMYA 123744965 ЛИНК ЛИНК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЧАРДАФОН 14 ЛИНК ООД ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ B6C54D8E6BDFDBFC214EC7209BAED6C4FE9654021339317E5046E62565E8C9A6 ИВАН НЕЙКОВ КАМБУРОВ AB414BA0A0C3AAD65168D118737D44D5A2F10D144F51D6C6CFF33D5FD769CE77 ЮЛИ БОЖИДАРОВ ЕНЧЕВ 3C395745301839D1F3A98A494FCF28069E145D4E15BB2F9DB58B9E4B24BC650F ЛЕОН ВАСИЛЕВ ГОРКОВЕНКО E024C67E9EB6D1F3FE9E23CB511016F4635FE4E93B84B48D27880EF08D496033 ЛИНК LINK 107532786 ПЛАТЕНИК ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ 137 ПЛАТЕНИК ЕООД ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАНЕВ 424137210077BBBA55B5C829257408967F5858FC5803A0BBA5896181A199310D ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Дунав 8 Б ПЛАТЕНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Хаджи Димитър Асенов 137 Тенко Димитров Панев 19DF989D732AE5A65B850CF4FAFD1EBF3F2BA1F7042AB6CB150AA1D65BDC0A9C ПЛАТЕНИК PLATENIK 833096012 БУЛАГРО МАШИНИ БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР БУЛАГРО МАШИНИ АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B МАРИЯ ДИМИТРОВА АЗОВА-ИВАНОВА ED873FBE4822DD0B4CD30DAD46AF71903A3E4BC809D9392C99B379B1DC4C8F3F МАРИЯ СЛАВОВА ДИНЕВА E108B1D70AB3E0C3DE7A5CADDBF745FC448AAF7306C3F0614FB74C0F0E0F76AB МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР . . . Олга Леонидовна Лизогуб 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 БУЛАГРО МАШИНИ BULAGRO MASHINI 123683905 АГРОКОНСУЛТ АГРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ 10 АГРОКОНСУЛТ ЕООД ГЕРГАНА МИТКОВА МИНКОВА B4F92002B30FD01321CF3FCA696AAE1520F03DD8E6B24C3C7B0DF502C22184D3 АГРОКОНСУЛТ AGROKONSULT 112647690 СИЛКАД СИЛКАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, ет.7, ап.19 СИЛКАД ЕООД ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ 04A9D86477617D48D102E129D7D122421BC1B70676870873066BEA550F8B745C СИЛКАД SILKAD 118547921 МИКРОАКАУНТ МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 кв. МЛАДОСТ бл. 143 вх.3 ап.31 МИКРОАКАУНТ ЕООД КОЛЬО ЦАНЕВ НЕСТОРОВ DBD06AFAF825222D365EFFE187D25E4D7446F14012CA787F3D8CEC40EC4889D3 МИКРОАКАУНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ТОДОР ПЕНЕВ 2 ЦВЕТОМИР КОЛЕВ НЕСТОРОВ 0D4DB810673EBA086F380F1749868A5B219B0F81E946B0D68688769B35992DA2 АНА КОЛЕВА НЕСТОРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 АНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА 7FBC35C81B8FC17009B4D6B60A682B6D0CF6035869161697F378D6772724B8B4 МИКРОАКАУНТ MIKROAKAUNT 103083956 БУЛАГРО БУЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Гео Милев 15 БУЛАГРО АД МАРИН МАРЧЕВ МАРИНОВ 365175CD60B3067AEB3D30FA28F66472DF39E9827E29335A5925C206CD11B615 КОНДЮ ДИМОВ КОНДЕВ B6A6BE217C9CA4BAE717E1ABC011F943CA70D146C64E681600F71D7F019351B5 СТЕЛКА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА C7E6657A47524878159D57B0A120256558A31958948E6A5BAC3346CAAD4A723C БУЛАГРО BULAGRO 119085738 СТАНДАРТ КОНСУЛТ СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ДУГАН ХИСАР 7 СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД СТАНКА СТОЙЧЕВА БЕЛЕВА 5965627B2F658E4A9A8A3409B0B3B33D26DF7E702A7D1EA959A7E9BC7E432F32 СТАНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Атон 14 а ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 МАРИ АРТИН ПАНДУЛЕВА 6C01637A7BCD800E5CDB1C8579C36FD7CE614850ADDFE67B834C05E3CC750B37 СТАНДАРТ КОНСУЛТ STANDART KONSULT 126740813 КОНТРОЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. ОПЪЛЧЕНСКА 100 б КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД СТОЯН ЯНКОВ ЯНЕВ 048CF58CB8180B1F7E4EF4BF0B208452B3C3F002DAA036D8981CF5422B7CC4EE ГАЛИН БАЕВ ВАСИЛЕВ 0263FA5748E191638C6B7BCC3BACB235032247FA0D109658F3124FE664576B10 КОНТРОЛ - ГУНЕВ, ЯНЕВ И СИЕ СД 121866459 КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София УЛ.ТОДОР БУРМОВ 2А КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Дамян Груев 42 ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ E8E602A65331862F00ED20653EE22C86D3B2B0C3D8D0B2111067510B98EDC7AB Контрол - Гунев и ЯневООД 201039606 КОНТРОЛ ИНВЕСТ KONTROL INVEST 175229213 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 ул. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 59A38B52EE6270CA83B2DBFD0F519D607A3D66DF762AA3C0F03B542218786B10 ДАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА EF4FAA50D53FE17964D52FFE55FDF9F39614E8BF71398738E834EF4679F03968 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ DAC5AE343CE8631A89641DC697B4A0EA89155883A0F3DBE9AC3486A4E98276E4 ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА 1B8AE81424D75BBAAE4686AFF9B40497CF5C769DE606878E29621B237EE4F786 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИЛЕНОВ E25805656F2385F63FE4BDEFC63341B43F96B72124CAB6132594A04CD4A6FE9B СИМЕОН ПЕТРОВ ЦИБРАНСКИ CF7D06CF2D39F5EE63E97456AA85A9A2AC05C19A12CC5E5B5D085AA528698E98 ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ HELI BALGARIYA 175300308 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 СТЕМО СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 УЛ. БРЯНСКА 30 СТЕМО ООД СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ 45FEF5D96B99FD0C9FC25C25F1EADA07F54DCA3E64F06FF99A27F08F79DBC644 ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ 1E9D5686238D7F190DA5D153150C7AF2BE8D694CE79AD5842BAAB1CAB91AA125 ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ 21730805E1554519E19B5F091BBB3C037F0D544BAC4DB21DD0D855EF53CDEFE0 ИВАН АТАНАСОВ БОЖИНОВ C9711ECAB895DEB7506D2A8840B578BDFA5355FB145FF1D5F39394050A889950 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. Николаевска 48 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 55 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕКСПО 2000 СТЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 51 Б СТЕМО STEMO 817080126 АГРИТРАК АГРИТРАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЖЕЛЕЗНИК АДМ. СГРАДА БУЛАГРО ЦЕНТЪР АГРИТРАК АД ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ 625C181109FBA6EFC064126D6972713D3BAED9ECCA7907F34A1CC3D26CAF9A6B ОЛГА ЛЕОНИДОВНА ЛИЗОГУБ 57E7D5FE89483952F527C83F79B535BC9F2A0FD73FE783F1526EFDCA58FB3842 МИТКО ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ E74CCAE2808FD3481629116B47EC616E8ABF61F6B9B0E2AFCFEAA61C3BCBF5B6 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ BE3C7DB04BB580E048461E111CE565990DD05E58CBA932ABC961EA692E9E480B АГРИТРАК 123659014 БУЛАГРО МАШИНИ 123683905 АГРИТРАК AGRITRAK 123659014 ПЪРВИ МАЙ ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ЖИТАРСКА 1 ПЪРВИ МАЙ АД МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ 87C6615E6C4EDB11A0E2070803268CED2A9E94115784DED3227F5A52828E49E1 ДИАНА МАТЕВА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА 37563EB8BC0106BE95924E012618A450577928AA281A5EDBE0F866C10635DE65 НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ D27B49C37707702189ADBB3CA82A5200CDF3FBE9FE6C725A4D043C42E3405CE6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ 758ECDD472A955962858D9F8C0F782C57906B714E0E31E72899CBDCDF16BC89F ЯВОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 904EA36BE797B7F7A78F6C8ECF4FE262FA3AFBE0A90E0EAD2CCF41DBB0BCF95C ДОБРА СТОЯНОВА КОЕВА 3958C9F4F820B674579F0F3B556CC535183AD327F18A5FE739E66E06753A4707 ПЪРВИ МАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АЛАБИН 56 ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ 0AB520E659F0BB86F4D49E78E4564BF598D7E50D9187D8A60449865A41828F92 ПЪРВИ МАЙ PARVI MAY 118006467 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 650 948 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 325 474 лв./BGN
Изплатени / Payed: 325 474 лв./BGN
Проект: Реконструкция и изграждане на преработвателно предприятие за плодове и зелечуци и закупуване на специализирана товароподемна техника виж доставчиците
Булконс Първомай АД
БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД
ЕИК ID: 115914052
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 412137
Булконс Първомай АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Позитано 7 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАНЯЛИЕВ ... ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ B0DC6CFC65B3[..](ДФЗ|ТР)
ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 204 ХИДРОПЛАСТФОРМ HIDROPLASTFORM 126032586(ДФЗ|ТР)
СТОУН КОМПЮТЪРС ...
Булконс Първомай АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Позитано 7 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАНЯЛИЕВ 0F9DD0AD0E468DA126DE215B52B1B9AFB53FF284851D1C364B8AE2F6775F1D62 ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 369B5AA19B4BA7EEF10E78694EC6BD844252B9581681F123DC91B2466758699C СТОИЛ ВЛАДИМИРОВ АРАБАДЖИЕВ AFF8B54B5662DB29136BEB9CAAAE5B0AF5C63F304F7FB797D507681D2A1D78FC СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА ПЕТРОВА F8E9032A80B9D25155EEB1DD196360406AE869D5491622D0147184624AB59C3E ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ 569331599AE0C667028881635BFE01F4DF136FEB4A015D105B74C81E99851EF4 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 115914052 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ 204407650 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ BULKONS PARVOMAY 115914052 АВА-М АВА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ж.к. СВЕТА ТРОИЦА бл. 333 вх.Б ет.9 АВА-М ООД АНТОН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ 814422FA996E8470E7AEB9868C6D37A078350D858CBCB7B60EF1BF7EFA64F99C АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ 2AB2D74DA873DE13E160A224D893429E052CFBBA537CCCF8F8A865FFA5911B49 КРУМ ВЪЛЧЕВ ВЪТЕВ BA0F99A2C23F2E822AE401B47CC4057B7D195CCDDDF7C1FDCE8A7F565D681335 АВА-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8 (СКладове ЗММ) АВА-М ООД 130009433 УниКредит Булбанк АД 831919536 АВА-М AVA-M 130009433 СТИМЕКС СТИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 кв. ОРФЕЙ бл. 27 вх.А ап.19 СТИМЕКС ООД СТОЯН ГЕРГАНОВ СТОЯНОВ BF05C677C59B117DCFD80F745559F9436089F8FCF46095725B017672C38EB16F АНТОНИЙ ЗАХАРИЕВ ШИРОКОВ DE96B0722B1A2B8B5B49FCE7DAEC7C8C3CBE4BFCEF5DFA7D25F1425E6E28FD49 ГЕОРГИ МИТКОВ ПАНАЙОТОВ CAB6EFF045CE6F73D865079A3A9ABA0821E700C8AEFBD63F41264DC5CAA1A8E8 СТИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОДРИН 18 А ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕРГАНОВ 67D6CA48E3AEAA3DF721483DF8C580F688DB6E901AD8DEB04E9F56BDF53D2B2F СТИМЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ПЛОВДИВСКА 2 ДАНИЕЛ АНТОНОВ ШИРОКОВ AC1A5061DB7DCC6E54A476CEEC66BD4A791BFE9563C9FB94CE687D736926D8E5 СТИМЕКС STIMEKS 836014344 ХИДРОПЛАСТФОРМ ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 УЛ. МЛАДЕЖКА 14 А ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД АНДРЕЙ ПЕТКОВ РАЕВ 5FC2AE6DFEE41137339EE96E1C624612DCB13F032AD0FE4BBC79F2A974E2AD54 КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ 3E7B5CA109325EE41E1D75676BDAB238B98CC235AB8693614984627854F83B15 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ B0DC6CFC65B33FD3910E9747FD4B4002A22CE360B324FF0512AEC4BD890D1254 ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 204 ХИДРОПЛАСТФОРМ HIDROPLASTFORM 126032586 СТОУН КОМПЮТЪРС СТОУН КОМПЮТЪРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ 2 СТОУН КОМПЮТЪРС АД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ AB63103E2735F937114C0BB1D143C3A987BE92421557BFBCF22959BA8DDB8202 БОЙКА ИВАНОВА БОНЧЕВА 59A096AD60361341785E6D96826A36A62A3602A6D6EE7CB571854003807A449C ЕЛЕНКА ЕНЧЕВА ПЕТКОВА 18B12E6F0FB561B9503977D19A8AED8DAA8C89960392E92B4800C98F66A6E869 МАНОЛИНА НИКОЛОВА ДРАГИЕВА 96D4399AF0696114878590695757120BAC1C0F9D846EF3D271E1FF0DD676F7AB ДОНА ДЕНЕВА ДИМИТРОВА 6A55E59E765E1966D6C98A8643979AA670DA1F1A2C24D5DEF2E736B03A03E682 СВЕТЛИН ЗДРАВЧОВ НИКОЛОВ B24BEBEA28E112B5942FA09606CB816D8022680661266DA3E8EC2B05C43E811C СТЕФАН СТЕФАНОВ САВОВ 3FDD53C99D0B937AC31ED66B5299AD27C8CB7574E46EA97090363C6EE6015D63 СТОУН КОМПЮТЪРС STOUN KOMPYUTARS 121442617 МЛАДА ГВАРДИЯ МЛАДА ГВАРДИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 България 25 МЛАДА ГВАРДИЯ ООД AНТОН МИТКОВ ТОНЧЕВ 7EE94A6064660C997D9C628D513A7B1B74BEDC7F2F6B9EFFC68DA6437B9EADC3 КОСТАДИН МИЛЧЕВ КИРИМОВ 561128852 АНТОН МИТКОВ ТОНЧЕВ 7EE94A6064660C997D9C628D513A7B1B74BEDC7F2F6B9EFFC68DA6437B9EADC3 КРЪСТЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ B9B147E3E571243E7EC2C25F56DCD01578F4D648404C3A3BF3B41E545B560C36 ТОДОР ЯНКОВ ЗАПРЯНОВ 026750B43A6AF7F62777E2A6F84763F65FD992F2C6145EC91AB7FBAE84A9A2BC ДЕЛЧО НЕЙКОВ ДЕЛЧЕВ 3686812847489DAD510EF24B1AFA57AA5BE9599954A1B6F36AB4D936BBC9FDA5 КОСТАДИН МИЛЧЕВ КИРИМОВ 046BC9FDA6AEF60152F9CD9E6CCDC8AE445265FB380F6A3D473926C457551E0A МЛАДА ГВАРДИЯ MLADA GVARDIYA 126544095 РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. МИДИЯ 4 РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА ЕТ РАЙНА АНГЕЛОВА МИЛЯНОВА 0B7CBFE2D1C67F1B77ACA1C014E8A384817FE69CCEB8F865E2A367748BCD10DE РЕНИ-РАЙНА МИЛЯНОВА RENI-RAYNA MILYANOVA 836022323 АТЕК-ВД АТЕК-ВД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 252 2 АТЕК-ВД ЕООД ВАЛЕРИ ПЕТКОВ ИВАНОВ DE7D49E89E0195724F08FA2875180584455774ADAEC78B2E84A8B096C730DF96 АТЕК-ВД ATEK-VD 131107460 НИВЕЛ НИВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ХАН АСПАРУХ 3 НИВЕЛ ООД НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ 28537FE45E2EC66D5BE06B2419D0532CB647D84C2B16274601FC20A3332A4746 ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГАРАБЕТОВА D695C24DF9528B45A913F90791008A8DD84135B620097E7E233FD0D926736224 НИВЕЛ NIVEL 112540838 ИНЖЕНЕКС ИНЖЕНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 204 Б ИНЖЕНЕКС ООД Маргарит Пенев Славов 81A854AA9E537FBD08FB70B62B1EEE3D12D9494D2D8E7A80AACD20BA117A560B Цветомир Христов Христов 9FD0A7FE14A3C3A8744DA869335F2EF37AF2A0C22491271AEDA76EB6D19A0E8E ИНЖЕНЕКС INZHENEKS 115047494 ДАНЕКС 2002 ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИТЕ БРЕЗИ 28 ДАНЕКС 2002 ЕООД ДАНИЕЛА ТЕНЧЕВА ТАШЕВА 22FDA09B93737A4C65E3CBF6BA0D65193D7FDC3284C3878C2868FAE507C0F9FA ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ТОДОР КАБЛЕШКОВ 53 Б ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 53 Б ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ШЕЙНОВА 45AA72C770D8D82379852D287FEEC6DF59C820EBADC057E239833BE6B76964E9 ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 - бул. Гоце Делчев 103 - - ДАНЕКС 2002 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 - бул.Гоце Делчев 103 - - ДАНЕКС 2002 DANEKS 2002 131041100 СЕМО СЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г. ВЪЛКОВИЧ 8 ет.4 ап.1 СЕМО ООД МИЛАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА A5D61F447CEAF6C62F96AC671AF38E6E2BCF90C2340DCE16ED8A3EC56627976A ПЕТЪР БОРИСОВ ХРИСТОВ 7029710D8FE4CA38CA4771818A196299A974BCCFBC9A10F2452266548CAEB669 МАРКО ЛЕОН СЕМО DBB558F647E49A75EB275FC25F126B210F660A5023BA54945C0425F2577593B9 САРИТ СЕМО 1019450A7269C3B7264A72F9F20259A8 ХАИМ МОРДЕХАЙ СЕМО 46A8545CDF73CE9FB2CF8CF833CE3D74B62A88CE90C6BF6A2D8C2E75C7EE701E Сарит Семо 2DCC4924B6E9F2BF426BEBA7A17AC7ED СЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.Вълкович 8 СЕМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Ботевградско шосе 247 Евгени Ивов Бенински A717C4C043F35806E70CC1F52E23F21B37CA3D2607DDC9067F3EE11E43432E1A Андон Димитров Димитров 0BCABA14CFB529207F0E54889494175DEF8DC3BA724FC87FBCDF293A50575DEB СЕМО SEMO 121837062 ХЕНЛИХ ХЕНЛИХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. ПЕРЕ ТОШЕВ 63 ХЕНЛИХ ООД КРАСИМИР СТОЯНОВ ЧОТОВ 68E03685A91CC3206FB475B13299586F516A62F24CA1F1A3B5E907E336F3953E ДИПЛ. ИНЖ. ХЕРМАН В. ЦЕБИШ МЕНИДЖМЪНТ УНД ФЕРВАЛТУНГС-ГЕС.М.Б.Х., АВСТРИЯ BFEB6CF73D3C2819DD3E3487510EFFEB ХЕНЛИХ ГРУП ГМБХ, АВСТРИЯ D86F19471E3FA8F00F5013E05202DA14 ХЕНЛИХ HENLIH 115922711 ЕВРОТЕХ ЕВРОТЕХ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 НИКОЛА ВОЙВОДОВ 6 В ЕВРОТЕХ ООД ВЛАДИМИР АСЕНОВ ВЛАДИМИРОВ 0D8860B5F4C980B10CB2D1C049EB24F2C43C06A56A41390D8BE4F6FEFDB6B68C КРАСИМИР ТОДОРОВ ФИЛИПОВ F8A92DC6CC9282A0292A5A48B87D760D8541B6F2C7B067BA75BD17535B5DB5EC ЕВРОТЕХ EVROTEH 106061623
Одобрени разходи / Approved expenses: 643 954 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 321 977 лв./BGN
Изплатени / Payed: 201 090 лв./BGN
Проект: Създаване на 489 дка насаждение от лавандула и закупуване на специализирана техника виж доставчиците
"БИОФОРМ"
БИОФОРМ ЕООД
ЕИК ID: 200851501
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 466134
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12[..](ДФЗ|ТР)
БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД ...
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12E171B297426FA261BA4C73F5F7E8DD301C201D93713E02574E33 БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Александрово 6154 МИР 72 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ РАИМ ОСМАН ПЪТРАКЛЪ F012B34612623AEBE547BF8230361C3937BA535338754D624FE264DE7FE0BEA8 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС RAIM PATRAKLA - AGROSHANS 123666941 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98C35F3E96EB4D9F22F599B7D6BA64224356F01A3B013419E9722F ИНСТРА ООД 831219562 ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF32E543A0B2EB3F5A7CB81755238471A6A582171D9CD39EF67AF7 БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456
Одобрени разходи / Approved expenses: 563 678 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 281 839 лв./BGN
Изплатени / Payed: 281 839 лв./BGN
Проект: “Създаване на трайно насаждение – Бадеми по биологичен способ, на площ от 100 дка със система за защита от градушки, птици и насекоми в землището на село Георги Добрево и закупуване на нови селскостопанска техника, машини и оборудване, необходими за отглеждането на насаждението”
"Бета М"
БЕТА М ООД
ЕИК ID: 126740642
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Бета М" БЕТА М ООД БЕТА М БЕТА М ООД БЪЛГАРИЯ с. Момково 6542 УЛ.СТРАНДЖА САКАР 35 БЕТА М ООД ГЕНЬО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ ... D35B77C5AA50[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ДУХЛЕВ 012C225E194D[..](ДФЗ|ТР)
ЯН МАРЕК E3B2969AA861[..](ДФЗ|ТР)
БЕХ АД 77C468C0EBC4[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН ДУХЛЕВ CEEAF58EE8B5[..](ДФЗ|ТР)
ЕЛЕНА ...
"Бета М" БЕТА М ООД БЕТА М БЕТА М ООД БЪЛГАРИЯ с. Момково 6542 УЛ.СТРАНДЖА САКАР 35 БЕТА М ООД ГЕНЬО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ 3ACAF4BE334EECDC34A461C489FBC25F4C74CF6E19C675E8054E58D6718E9DF3 ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ 64372979209B9D85B674E5DE54C79FD7246E8895DDFC7EB903BD346F29812853 ДИМИТЪР ГЕНЕВ ГЕНЕВ D35B77C5AA509CBBA95751B500CACB7B7152223FCBDE4DEB4E6CB275386AF2ED ВАЛЕНТИН ДУХЛЕВ 012C225E194D6992769EF26DB0144F25 ЯН МАРЕК E3B2969AA86133FCC4BD946645258C36 БЕХ АД 77C468C0EBC462F10ED9CE2EA0001693 ВАЛЕНТИН ДУХЛЕВ CEEAF58EE8B5C38D2E9D9849254F16A1 ЕЛЕНА ХРИСТОВА ГЕНЕВА 4E2CBC9898CC450C5450B62979123871182BC24BF63AFEA9DB31F8B740887EDE БЕТА М ООД 126740642 УниКредит Булбанк АД 831919536 БЕТА М BETA M 126740642
Одобрени разходи / Approved expenses: 562 525 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 337 515 лв./BGN
Изплатени / Payed: 337 515 лв./BGN
Проект: Дооборудване и доизграждане на производствена база за дървени брикети, пелети и дървесен чипс. виж доставчиците
Био Енерджи ООД
БИО ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК ID: 110570302
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 510488
... БОЯДЖИЕВ-6008186401(ДФЗ|ТР)
; МИЛЕН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ-6906156669(ДФЗ|ТР)
; АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ГЕНЧЕВ-6904196981(ДФЗ|ТР)
CAFE9AFE3705[..](ДФЗ|ТР)
БИО ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Калейца 5667 м. КАЛЕЙШКО ХАНЧЕ БИО ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ ... AF4A23E9F230[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Белите брези ул. Ворино 15 БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ДФЗ|ТР)
...
Био Енерджи ООД БИО ЕНЕРДЖИ ООД БИО ЕНЕРДЖИ БИО ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Орешак 5630 ул. ДАНЧО ВАСИЛЕШКИ 27 БИО ЕНЕРДЖИ ООД ИВАН ТОНЧЕВ ВЛАСКОВСКИ A1C44EA2566A21E7C7BC6D8867173A0CC298597035B7B7D52B3529582B43D5A1 КРИСТИАН ИВАНОВ СПАСОВ ABB1FF239C60C44213F03954237B1DC973C7D459BCD994F9D8675CD100C3DCBE АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН B040FF401A15AC0652DC9B9BEFB414650E93197F2584D4267E0227D56F9412D6 ИЛИЯ НИКОЛОВ ПИРОНКОВ 3922995F93798E6DEC17077078FFE46C672E1C1BB252E5E236C8FE4DFF9AF15F ЯНА МАНЧЕВОВА 3A2052928A58E9E26EE8520B3CFF81E8FA34C0DCE05C028934E8391E12FC860A АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ГЕНЧЕВ CAFE9AFE3705590A1E6DAE1FEE5C016DEC50A2FFF5CC19779CF2C39CFBF5FA86 ОРЛИН СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ A535DB86064E70E473CDF905BD4D58AAF3302E633854A6D9BF9CB086015F4738 МИЛЕН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ A29A67E6B7021C35E6C8DB217BF9E9668EEDAAFB1AAA0527890E4478C173194E ИВАН ТОНЧЕВ ВЛАСКОВСКИ-6404133080-1000; ИЛИЯ НИКОЛОВ ПИРОНКОВ-3905193045-500; ЯНА МАНЧЕВОВА-8105196893-200; КРИСТИАН ИВАНОВ СПАСОВ-5001086800-1500; АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН-8209283027-500; АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ГЕНЧЕВ-6904196981-400; CAFE9AFE3705590A1E6DAE1FEE5C016DEC50A2FFF5CC19779CF2C39CFBF5FA86 ОРЛИН СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ-6008186401; МИЛЕН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ-6906156669; АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ГЕНЧЕВ-6904196981 CAFE9AFE3705590A1E6DAE1FEE5C016DEC50A2FFF5CC19779CF2C39CFBF5FA86 БИО ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Калейца 5667 м. КАЛЕЙШКО ХАНЧЕ БИО ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 34 ПАВЕЛ СИМЕОНОВ МАНЧЕВ CC415252B3B723BE09047BD1362F581E1202B024839BAE611CA17C43D342FCB2 Фондация “Център за енергийна ефективност - ЕнЕфект” 121616085 ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ- ЕНЕФЕКТ 121616085 БИО ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Калейца 5667 м. КАЛЕЙШКО ХАНЧЕ МИЛЕН НИКОЛАЕВ БОСИЛКОВ F791545134C1A5C3E0B8C74CFADBC6AD2BE9CE70FCAEC1C1F11AABA6966802BB ХИМРЕМОНТСТРОЙ АГ ЕАД 200654653 МАНЧЕВОВА ЯНА A28813B2240C4D4242A946BBB4E63B5F БИО ЕНЕРДЖИ BIO ENERDZHI 110570302 ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ДОЙРАН 24 ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ ЕТ ИВАН АНГЕЛОВ ХРИСТОСКОВ FCFA1E0ED1725C9DE5C9AB7AF4E53F362D9740AC51ACB012447E9E4D3B1018F3 ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ 040505658 ИСАВ-1 130094558 ИСАВ - ИВАН ХРИСТОСКОВ ISAV - IVAN HRISTOSKOV 040505658 ТПК ОБЕДИНЕНИЕ ПЛОВДИВ ТПК ОБЕДИНЕНИЕ ПЛОВДИВ К БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЙОАКИМ ГРУЕВ 15 А ТПК ОБЕДИНЕНИЕ ПЛОВДИВ К МАРИЯ ТОДОРОВА ШУМАРОВА 0CBB33AD561F60B62F099925F14D030055BB92C1A4141CD50AAE6A82B6EF691F ЕЛЕНА КОСТОВА ПИДРОМОВА AFA7370D532325281090ED9825804E7E9621A18929225E5D67331A35FB91E5E0 ВАСИЛ КРЪСТЕВ ГАНЧЕВ 035F1D7A09F208F7054D2395A2E5EB97614BD859658A52DEE725EF4B0403E39A ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 2C446657013E3A8363AC59B86706E137FCE2D0F8556D0C43989EDB4F43937C30 МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА 42C1A48BAC1C15B688D42FE8003B2B53F7C568799C3A7D36680653D2FA153E36 ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА 116AE11241A497F5DB5B96968ECE2366A51AE13DE73D7748610FCF54C6F411B5 ВЕЛИКА МАТЕВА БЪЧВАРОВА 20A051F2110BBAF58C9F7AC21FB5607C8BAE6ECA1630A037E0ECD26CA0507CE6 ЦВЕТАНА НИКОЛОВА КАРАЧАНОВА 501944533F5C0B6538A7B892F3D6082BCD5F55783E330058AF6F8BDB77C28E9A НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА 8C443B6638BBDDFD6FCD91BAFEE67317880CA3935F8E1586577507E80354E0EB ТПК ОБЕДИНЕНИЕ ПЛОВДИВ TPK OBEDINENIE PLOVDIV 825289951 ГЕОБИЛД ГЕОБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ахтопол 8280 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3 А ГЕОБИЛД ЕООД МАРИЯ ГИНОВА ЦВЯТКОВА 543EDD044A80661005B637BA97CD7870584E86E882B3F99AE272308CAE464534 МАРИЯ ГИНОВА КИРОВА 543EDD044A80661005B637BA97CD7870584E86E882B3F99AE272308CAE464534 ГЕОБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Александровска 53 ТЕОДОР ВЕЛИКОВ ИВАНОВ AF4A23E9F23077E3210D5FC4A1BDAB29F529AD760B63A8D77609E963C93B150D ГЕОБИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Белите брези ул. Ворино 15 БАНКА ДСК ЕАД 121830616 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 ГЕОБИЛД GEOBILD 147106246 ЕТИ-1997 ЕТИ-1997 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 133 Б ЕТИ-1997 ООД ХРИСТО ЕВДЕНЧОВ МИЛАЧКОВ 0ED839EFE70A96E6D60770465D37F2273B01A3F705E250F0C98FB6A73A4F52F0 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ 499F85091257E970653BAC03A4264EAD1CB39A883ED6AF7E3E814437DC8FB2AA ЛЮДМИЛ АСПАРУХОВ ТОДОРОВ 42720141966A0DA31F55981B3A6FC9F72044351E6564DC6E57A117AF1793D36B ЕТИ-1997 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. „Козяк“ 17 4 В ЕТИ-1997 ETI-1997 121292904 ЗММ-ХАСКОВО ЗММ-ХАСКОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 67 ЗММ-ХАСКОВО АД ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ B511FF03577E6CD95A8ABB5F6F0A697973D3D95433902E4189B0F649ED9BEE86 ДИМИТЪР КУЗЕВ ПЕТРОВ 3BF72C275BC9D8A14AD2C5B807700009DCBE5D92DC07B49F646FDEC3F5F7CA25 КИРИЛ СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ 29B83FF04055A010553A49E7875B904FD931086D563610C1036D98848C400D9E ГЕОРГИ СТОЯНОВ МУЗАФИРОВ 2244579D1CD821FCE93484FD152199061B0661DC54078808262CA416800483D8 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ХАДЖИКОСТОВ 5C9C3A46EE0C7E323DF80752661B6E73200E1B4BD3F8933369263A0C2C5340B3 НИКОЛАЙ ТЕНЕВ РАЧЕВ 69F05757C596EAE88FDE19030C237DFB6F96F03F584BFDF60123002D4FC92B5B ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 6CD465B71FBAD1E05A5F6669B11A8CB1EDC787509411EAFA6B5D93DD904D3AF5 МАРИН ЖИВКОВ МАРИНОВ C965FF6B38771A4E4D079EA12B2F1CE7CCAFCD967C8A6398B5DCCB5D039648D0 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ C2F9B46F61E9281DF959E42380D87689F78A58E41FC7858D7A2FBEE432DFC3A6 ДИЛЯНА ВИКТОРОВА ЯНЕВА - ИВАНОВА 672AA4D5E136FFEDB269F1F7D7E4CAB613D612DE178EF8332A36C36E510C9DF5 Марин Георгиев Маринов F93411FB95CEF70DAD3D7E7B0C1028F72B05B4B83EEEA8FE5D563D921D44E418 Никола Георгиев Николов A8829BBD0D91F715FC18E7D7766158263683819BDB7A0CBA1C78718F351FB770 Бердж Торос Сънгърян 9A8A94548F2FF4C41BC2C6FD39F6B0FF9897367BE7CC3CBBB07E4F41E05399E8 РАДИ ВЪЛЕВ РАДЕВ 31E079C89F7F01BAB53B24BF74EDEFA4F7AC5DE5BC4901BF652394AFE9292C51 ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ШАЛАМАНОВ 0F57D1707641A5D2267E1797B0337D24A01D91D7F4E238589C73DF8014C320CB ЗММ-ХАСКОВО ZMM-HASKOVO 126003321
Одобрени разходи / Approved expenses: 559 666 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 279 833 лв./BGN
Изплатени / Payed: 275 582 лв./BGN
Проект: Изграждане на склад за строителни материали и площадка за изкупуване и временно съхранение на вторични суровини виж доставчиците
"БАЛКАНТРЕЙД"
БАЛКАНТРЕЙД ЕООД
ЕИК ID: 110567943
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 423202
... БОТЕВ 127 А БАЛКАНТРЕЙД ЕООД ЕМИЛ НИКОЛОВ ЦОНЕВСКИ 6AC138568EEA[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАНТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 АКАД.АНГЕЛ БАЛЕВСКИ 23 БАЛКАНТРЕЙД BALKANTREYD 110567943(ДФЗ|ТР)
БЕА БИЛД БЕА БИЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Бигла 20А БЕА БИЛД ...
"БАЛКАНТРЕЙД" БАЛКАНТРЕЙД ЕООД БАЛКАНТРЕЙД БАЛКАНТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул. ХРИСТО БОТЕВ 127 А БАЛКАНТРЕЙД ЕООД ЕМИЛ НИКОЛОВ ЦОНЕВСКИ 6AC138568EEA08D3A77D600062D085B66C13B483549C481AE211B506C51071E0 БАЛКАНТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 АКАД.АНГЕЛ БАЛЕВСКИ 23 БАЛКАНТРЕЙД BALKANTREYD 110567943 БЕА БИЛД БЕА БИЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Бигла 20А БЕА БИЛД ООД БЛАГОВЕСТ СВЕТОСЛАВОВ РАГЕВ E296E26B2E1ACF787ADE3F2275FADD882D2076FD8429BC0DB1BB420C3AF0F980 ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ РАГЕВ 84DB16F2A64EB95CF4D19838E36E714D6A7FB625EF893C9D987BD34171EF1812 ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА 6E5BBF1A1FB43A4B440734FF64437157CFFC905520085D798994B6CD15585ABF БЕА АД 175134651 БЕА БИЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ ул.ЛЕРИН 46 А БЕА БИЛД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Цар Асен 95 БЕА БИЛД ЕООД 130391673 АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 43377446ECB75D3C583C18480141AE1E0EBD87AECF007554D8FD4C4CD4791E5B БЕА БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.Александър Стамболийски 127 В БЕА БИЛД BEA BILD 130391673
Одобрени разходи / Approved expenses: 559 608 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 166 лв./BGN
Изплатени / Payed: 372 539 лв./BGN
Проект: Семеен хотел "Био Релакс, гр. Павел Баня виж доставчиците
"Био Релакс 56" ЕООД
БИО РЕЛАКС 56 ЕООД
ЕИК ID: 202277343
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 603310
... Био Релакс 56" ЕООД БИО РЕЛАКС 56 ЕООД БИО РЕЛАКС 56 БИО РЕЛАКС 56 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Павел баня 6155 ул.Първа БИО РЕЛАКС 56 ЕООД БЪЛГАРИЯ ... гр. Стара Загора 6000 Цар Калоян 36 А БИО ... ПАВЛЕВСКА E1688F3FDCAE[..](ДФЗ|ТР)
СИРИУС 9 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ...
"Био Релакс 56" ЕООД БИО РЕЛАКС 56 ЕООД БИО РЕЛАКС 56 БИО РЕЛАКС 56 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Павел баня 6155 ул.Първа БИО РЕЛАКС 56 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Калоян 36 А БИО РЕЛАКС 56 ЕООД СОНЯ ЯНЕВА ДРАГОВА B00EB982E83FA21B90CA13454C8670D9C92591531AAFB72738F49832B044BDBD БИО РЕЛАКС 56 BIO RELAKS 56 202277343 СИЛТЕКС СИЛТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЦАР КАЛОЯН 36 Б СИЛТЕКС ООД ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ 24968849191EAB2B321A0B19AE7C8442013AD33900D69CDE676D7DC493B68A54 ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАМИНКОВ 4EE04587CEB98D44B311C34D33B95A6649F2755A37DD1BF34EFEC81C3CBA3568 РУМЕН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ B26AAE46CA1774D1778317FA1F51B8B90801CCBC787F4557D0FCA3FC0C3D0D6D СИЛТЕКС SILTEKS 123689484 СИРИУС 9 СИРИУС 9 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЦАР ИВАН АСЕН II 85 СИРИУС 9 ООД АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧОВ ПАВЛЕВСКИ 85EB50E3449868428276A946A50DD0E0267556E1997BE01577A1A4FCC0C40A63 ЮЛИЯ НИКОЛОВА ПАВЛЕВСКА E1688F3FDCAE48A4CF3A428BC141E9F333E81D5B7463E717065420056D3EB315 СИРИУС 9 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Хаджи Димитър Асенов 55 Георги Славчев Колев 60515EC451875BAD0C068E5A40BF85AEE3DF638C5DBB7DB993BC5AA0C1136A91 СИРИУС 9 SIRIUS 9 201768777
Одобрени разходи / Approved expenses: 559 013 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 389 754 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника – Сектор „Мляко“ виж доставчиците
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК ID: 201878825
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 575340
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9020 Възраждане 13 1 БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД ПЛАМЕН ВОЛОДИЕВ ДЕРИШЕВ 9A0501178453[..](ДФЗ|ТР)
БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пленимир ...
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9020 Възраждане 13 1 БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД ПЛАМЕН ВОЛОДИЕВ ДЕРИШЕВ 9A0501178453B11A5B682A98C043AF498A2770E54ECBF450BB89EB669EA0D184 БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Пленимир 9522 местност ЧАИРОРМАН, СТОПАНСКИ ДВОР БАНКА ДСК ЕАД 121830616 ИВАН АТАНАСОВ МАНОЛОВ 32F15CCB609CCAD46E55FF9493A1A63F3F17244E8B099611FE1F353C3FAE4D9D БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ BIO MILK BALGARIYA 201878825 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИВАН ВАЗОВ 19 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД КЕРКА СТОЯНОВА ГЪЧЕВА 0F2F9BE303E6C3F3AC34BDF00E74D5247011108F69BF081C6E79BB178DED93BC ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА CC4C9D40BC6BCFBB4CB09F3950E6CC115F439B6F98EBE4F972F1ADBA376D4D2A Евгени Енчев Попов F09DCBF060538AF1046B240ECB06B62B5FE0B21899149BF4BBCCA8F157B36FAB Христо Атанасов Гъчев DDEDF5AB3ACCEE5EE857D9DCC5AA50C463BB41862F3385BD7DE2AC469E18031E ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ 123 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ FARM TEHNOLODZHI 200652428 АГРОПРОЕКТ АГРОПРОЕКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДОБРОТИЦА 26 Б АГРОПРОЕКТ ЕООД ДЕНЧО ИВЕЛИНОВ ДЕНЧЕВ 30A01EA99C3718FEE54C78F5CEF943E1F529D2483DD611D61A9198A2ADD8D465 ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА ДЕНЧЕВА 3B661D0C741874C834FA9E49DB75CFD865601EA5CD8617FA5A76FCB1128B516C АГРОПРОЕКТ AGROPROEKT 124714531 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРУДЖА 25 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАТЕВ DB77DA571C5244E757F7D644C17EBE02A20C711FA667A03DF31E928171648C10 СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ STATEV - STANIMIR NEDYALKOV 124055561
Одобрени разходи / Approved expenses: 556 413 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 222 565 лв./BGN
Изплатени / Payed: 184 307 лв./BGN
Проект: Закупуване на машини, оборудване и съоръжения за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници виж доставчиците
БИО ООД
БИО ООД
ЕИК ID: 124564697
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184529
... 124547139(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ... ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES ...
БИО ООД БИО ООД БИО БИО ООД БЪЛГАРИЯ с. Паскалево 9370 БИО ООД СТАНЮ ИВАНОВ СТАНЕВ 8E60CDC549338911A1C225257B9D0745EEE7AE54F301FF28E4814536E462C63C ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИГНАТОВ 5C110139A1367D94943AD880CEC694FA8C7F07C270E4ABD2C0D4358EFB8C8F0C АГРОТЕХ ООД 124079039 НАДЕЖДА АТАНАСОВА НАЗЪРОВА 6CB4811E6C588CBB8710782D0C439A9C7EE50A4BA5667220D4BA7947F336EE2F СТАНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА 9E13C56090F37EE9E4CBC9CDF767CC4F6A417068BEF74D7EEB0DB556E1F05C41 ЕЛИЦА СТАНЕВА СТАНЕВА E5AB7DAD1E66758B028968C968633D7C310AEE4E3115461275CF8766059783EF ЕМИЛ ЖЕКОВ ТЕРЗИЕВ 051AA27DE02E4F56FFB113B16280FBC223557BE02FA0313E052A9BBBC70BC759 АТАНАС ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ 873DEB9164EF091F8AB1DDF5DD3E560883A3FFE05ED21A732CC7606959B1A9B2 ВЛАДКА ХРИСТОВА КИРИЛОВА 3C02E28F2BC1C3308E645B9E71D75EA6C9D43E8A4A0179D04DC901133CB0B0B3 РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ 1CDDCFCABBC6537433AF007C321066D69CB83B6943E2D541255A9A46772E7BB4 КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА 136C8FF3118477EF11EC7E0EA189C243EAD016AD7FF5737096711A588293AE98 ВИЧКА САВОВА ТОДОРОВА 91E1D977C5D0DDB03B2E456BFF1D4374475FF3C20DECF46E908AA853CEAB2141 ЦОНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА 25292F1D1949B0AE6C1FBA8C90FA7830B238B5F111777B7685E448BD125FB23F БИО BIO 124564697 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИВАН ВАЗОВ 19 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД КЕРКА СТОЯНОВА ГЪЧЕВА 0F2F9BE303E6C3F3AC34BDF00E74D5247011108F69BF081C6E79BB178DED93BC ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА CC4C9D40BC6BCFBB4CB09F3950E6CC115F439B6F98EBE4F972F1ADBA376D4D2A Евгени Енчев Попов F09DCBF060538AF1046B240ECB06B62B5FE0B21899149BF4BBCCA8F157B36FAB Христо Атанасов Гъчев DDEDF5AB3ACCEE5EE857D9DCC5AA50C463BB41862F3385BD7DE2AC469E18031E ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ 123 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ FARM TEHNOLODZHI 200652428 СТЕКИ КОНСУЛТ СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ПАНАЙОТ ХИТОВ 2 вх.Б ап.9 СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД СТЕФКА МАРЧЕВА СЛАВОВА CFD6283E5F16E0AAD901F5B0571A40DF1A85247048E3B254016FC474352E1E36 СТЕКИ КОНСУЛТ STEKI KONSULT 148014950 АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 87 A АЛФА - МИКС ЕООД БАНКО ВЪЛЧАНОВ БАНЕВ 81CF0A1A67859866B0EFB9F65652C1FF023A365EBAB628467829DE5693BD5A29 АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 133-135 АЛФА - МИКС ALFA - MIKS 123623609 ПРОАТ ПРОАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ХАН АСПАРУХ 20 Б ПРОАТ ЕООД КОЛЬО ТОДОРОВ АТАНАСОВ 65A88F5494789195188FA25C5D8DFAFCE5C62DD483FEA933664978DF8EF0AF59 ПРОАТ PROAT 124700752 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049 КОМПЛЕКТСТРОЙ КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 D КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД ТОДОР БОТЕВ ДИМАНОВ AADEC2F00B2E9A46A545ED52C340EDD4F30F0A83F6D405284E5A0B152DB53E7F Кооперация КООПЕРАЦИЯ КОМЕРСИНА 000645677 КОМЕРСИНА 000645677 КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 А КОМПЛЕКТСТРОЙ KOMPLEKTSTROY 121022871 ФРАНЧ ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД Мария Иванова Димова 94E9A86C187F99ABA3612F365F8550041B1554A889A51041C2F6BCA7A8CB219D ФРАНЧ FRANCH 203375057 АГРОХОЛ АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДОБРОТИЦА бл. 35 вх.А ет.2 ап.4 АГРОХОЛ ООД ЙОАКИМ КОСТАДИНОВ КАФАЛИЕВ 87157B56E4B0DFE04476F0000E9DFB4113F33E065BB97A9C664FA9E08208ADBC ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ FEC305BC049523FA86A745C34A77FC41E4C023565AB639E18B6A95A1FFF8D22F АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ХАН ТЕРВЕЛ 176 АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ЗАПАДНА КРАЙГРАДСКА ЗОНА, ул. ОСМА 37 АГРОХОЛ AGROHOL 124605731 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9 Г ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ AD97534DB20E8049FC5A88CA1F6F0AF56105439DBF7702F9C79C42AD8AB2B41C ИВЕЛИН ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ EA5F17F4FE2B917F0255D615043B8792811F5870EEE47095B5ABCF8C33300196 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ДОБРОТИЦА 28 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Климент Охридски 58 А ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. България 1, офис 613 ЕЛЕНА ИВЕЛИНОВА ЖЕЙНОВА 402FC6704C214213206C2E037F3A45C5BEF86E6021A26AA4F9B543BDF991F9ED СТЕФКА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА 9B6326426EAC6701390F76CCD0A068672D81370FE730C5B8A1D781943B2FB545 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД EL-SI-TREYD 124547139 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 556 080 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 472 668 лв./BGN
Изплатени / Payed: 472 007 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА БИО - ОРЕХОВА ГРАДИНА В РАЗМЕР НА 211.492 ДКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И.
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД
ЕИК ID: 203538013
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Новачене 5950 Георги Димитров 62 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Дървеница Проф.Г.Брадистилов 6 БИО ... -Воински C4A203B73376[..](ДФЗ|ТР)
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Никопол 5940 ул. Мусала 6 БИО СЕЛЕКШЪН 203538013(ДФЗ|ТР)
Био Селекшън Бг 200731982(ДФЗ|ТР)
БИО СЕЛЕКШЪН BIO SELEKSHAN ...
БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БИО СЕЛЕКШЪН БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Новачене 5950 Георги Димитров 62 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Дървеница Проф.Г.Брадистилов 6 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД Теодора Велинова Грозданова B368F875EAF80C06E2F9BEAA24D9FF00AF97C9CB101D26E287E18E01393A079A Мария Георгиева Иванова-Воински C4A203B7337686F16AF4106409B40EC83532454B34D9D43CAFA1DB6DFCE3CE70 БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Никопол 5940 ул. Мусала 6 БИО СЕЛЕКШЪН 203538013 Био Селекшън Бг 200731982 БИО СЕЛЕКШЪН BIO SELEKSHAN 203538013
Одобрени разходи / Approved expenses: 520 692 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 260 346 лв./BGN
Изплатени / Payed: 130 000 лв./BGN
Проект: Закупуване на технологично оборудване за Предприятие за производство на консерви "ББП"ООД ,гр.Първомай , обл.Пловдив
"ББП"
ББП ООД
ЕИК ID: 115302297
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
"ББП" ББП ООД ББП ББП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ЮГ 80 ББП ООД ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ БАЛАБАНОВ 3E3C297B738C[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БОГДАНОВ НАЧЕВ 8069CC9CDDB8[..](ДФЗ|ТР)
МИТКО НИКОВ ЙОРДАНОВ 43943576CA1E[..](ДФЗ|ТР)
ПАРТНЬОРИ АД ...
"ББП" ББП ООД ББП ББП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Първомай 4270 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ЮГ 80 ББП ООД ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ БАЛАБАНОВ 3E3C297B738CCF1E3E6DE83712375387EB73E9699CE5B6E6652411D532CD6B47 ГЕОРГИ БОГДАНОВ НАЧЕВ 8069CC9CDDB8E312B0D8E3442423258902824C5F1FDC73B3D674E12BBBA108DC МИТКО НИКОВ ЙОРДАНОВ 43943576CA1EBAD419F46895F1ECA008FC103BB4FF8B112976554155E7F2694E ПАРТНЬОРИ АД 121739209 ГИНКА ДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА F2339F2F461EDEB24B8F6623F0EE94EDF89141A711CEEC38A146302646C56DDD ББП BBP 115302297
Одобрени разходи / Approved expenses: 506 716 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 253 358 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Изграждане на фотоволтаична централа виж доставчиците
"БИО - МОЩ" ЕООД
БИО - МОЩ ЕООД
ЕИК ID: 200675074
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 509760
"БИО - МОЩ" ЕООД БИО - МОЩ ЕООД БИО - МОЩ БИО - МОЩ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ул. ХРИСТО БОТЕВ 10 БИО - МОЩ ЕООД ИВАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ A9032FE5DC0E[..](ДФЗ|ТР)
БИО - МОЩ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Червенаково ...
"БИО - МОЩ" ЕООД БИО - МОЩ ЕООД БИО - МОЩ БИО - МОЩ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ул. ХРИСТО БОТЕВ 10 БИО - МОЩ ЕООД ИВАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ A9032FE5DC0E3D40E04ECD9AE805AD96FB60F9C6D4B4937CE34774A5850FEF3F БИО - МОЩ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Червенаково ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 2 ЗАТИЕ АРИФОВА ХОДЖЕВА DF3FE608A7445223BC2B44422C023097F3A5832FB5E6586E49A0BC6E8E9A6102 БИО - МОЩ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Червенаково 8924 ул. Георги Димитров 2 ЗАТИЕ АРИФОВА АЛИМАН DF3FE608A7445223BC2B44422C023097F3A5832FB5E6586E49A0BC6E8E9A6102 Пепа Костадинова Костадинова A0A0EC4573EC2CD4163BFEE0821CE0F4C101FAE6F31764D34E0EFA0B26B9E8C2 КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НАЧЕВА 4F0E5CAEFA5D36440978BB176E251A1200D5CECB3C6EDC31525517EAF89C51B5 БИО - МОЩ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 254 ИЛИЯ ВАСИЛЕВ БУДЕВ 0128B4ACCD4248A7CF773FEA6EFB7078823B03894EAD220863B0C3F76FCDCE94 БИО - МОЩ BIO - MOSHT 200675074 МЕГАСТРОЙ 77 МЕГАСТРОЙ 77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 6-ти Септември 254 МЕГАСТРОЙ 77 ЕООД Кристина Георгиева Радулова EE6C1C0509A6438005DC9024ACC7CA9779D008AC5330C2B93D729B226AA8A9FE МЕГАСТРОЙ 77 MEGASTROY 77 202107638
Одобрени разходи / Approved expenses: 493 050 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 356 539 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА виж доставчиците
БОГДАН БОГДАНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 197641
... АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236F[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966[..](ДФЗ|ТР)
ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър ...
БОГДАН БОГДАНОВ ИРИ ТРЕЙД ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА ул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 1 ИРИ ТРЕЙД АД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАШКОВ D4A37059D1CB8AF6409D4BC09F2277F5CA52395EAB948E7FF95B573361F56F88 СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ D6B3622D7966C8CAAAC315F3D154B366CA4D6A2CC371A7DA47877A98177CFD57 ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Евроцентър 65 ГИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА 7EEA6AEE7F6C88C85D2A417DAF98D4CBE54922CCD55078F4DFEA91FD125A3B3F ИРИ ТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-Б Евроцентър 65 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ТАШКОВА 551F7456236FC685FA8C8420EB6D91765073474C724D856AA5E3A1DBF0EB825F ИРИ ТРЕЙД IRI TREYD 131153438
Одобрени разходи / Approved expenses: 481 946 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 289 168 лв./BGN
Изплатени / Payed: 289 168 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника за зеленчукопроизводство
"Био Меджик" ЕООД
Био Меджик ЕООД
ЕИК ID: 202298638
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Био Меджик" ЕООД Био Меджик ЕООД Био Меджик Био Меджик ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.Добротица 31 Б Био Меджик ЕООД Мариян Кирилов Алексиев 234AF791B6CA[..](ДФЗ|ТР)
Био Меджик Bio Medzhik 202298638(ДФЗ|ТР)
"Био Меджик" ЕООД Био Меджик ЕООД Био Меджик Био Меджик ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.Добротица 31 Б Био Меджик ЕООД Мариян Кирилов Алексиев 234AF791B6CA60204DE588BBF0511FDEA0D4C41E7F0217523F20D000D0B553BC Био Меджик Bio Medzhik 202298638
Одобрени разходи / Approved expenses: 468 056 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 234 028 лв./BGN
Изплатени / Payed: 234 028 лв./BGN
Проект: Къщи за гости в с. Баня, общ. Разлог виж доставчиците
"БАНЯ ТУРИСТ " ЕООД
БАНЯ ТУРИСТ ЕООД
ЕИК ID: 202571665
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 606089
"БАНЯ ТУРИСТ " ЕООД БАНЯ ТУРИСТ ЕООД БАНЯ ТУРИСТ БАНЯ ТУРИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Баня 2778 ул. „23-та“ 1 БАНЯ ТУРИСТ ЕООД ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА 0D5125BBB3D8[..](ДФЗ|ТР)
БАНЯ ТУРИСТ BANYA TURIST 202571665(ДФЗ|ТР)
"БАНЯ ТУРИСТ " ЕООД БАНЯ ТУРИСТ ЕООД БАНЯ ТУРИСТ БАНЯ ТУРИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Баня 2778 ул. „23-та“ 1 БАНЯ ТУРИСТ ЕООД ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА 0D5125BBB3D81DE576E3F9E04311168A7D78F1AA717FC7D8AD474D33B76C64FB БАНЯ ТУРИСТ BANYA TURIST 202571665
Одобрени разходи / Approved expenses: 448 119 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 313 683 лв./BGN
Изплатени / Payed: 284 055 лв./BGN
Проект: Създаване на бадемови и орехови насаждения и закупуване на земеделска техника
"Био Сакар" ЕООД
БИО САКАР ЕООД
ЕИК ID: 201564536
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Био Сакар" ЕООД БИО САКАР ЕООД БИО САКАР БИО САКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Левка 6540 ВЪЗРАЖДАНЕ 19 БИО САКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО НЕВЕСТИНА СКАЛА 1А БИО САКАР ЕООД ... ЯВОР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 566DD5834A7E[..](ДФЗ|ТР)
БИО САКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
"Био Сакар" ЕООД БИО САКАР ЕООД БИО САКАР БИО САКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Левка 6540 ВЪЗРАЖДАНЕ 19 БИО САКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО НЕВЕСТИНА СКАЛА 1А БИО САКАР ЕООД ЯВОР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 566DD5834A7EFF8446D426C8AFDEEA7C999198FDAEA1EDFDBE5CD54E03EB2CB9 БИО САКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Левка 6540 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 2 БИО САКАР BIO SAKAR 201564536
Одобрени разходи / Approved expenses: 383 193 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 268 235 лв./BGN
Изплатени / Payed: 267 345 лв./BGN
Проект: Къща за гости със семинарна зала и 6 стаи за почивка виж доставчиците
"Братя Тихолови"
БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД
ЕИК ID: 120555302
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М312
УРН UID: 613171
"Братя Тихолови" БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД БРАТЯ ТИХОЛОВИ БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Орехово 4877 БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД ЕМИЛ ПАВЛОВ ТИХОЛОВ 7CF4D504A123[..](ДФЗ|ТР)
КАЛИН ПАВЛОВ ТИХОЛОВ C3FDB145FF37[..](ДФЗ|ТР)
БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД 120555302(ДФЗ|ТР)
...
"Братя Тихолови" БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД БРАТЯ ТИХОЛОВИ БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Орехово 4877 БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД ЕМИЛ ПАВЛОВ ТИХОЛОВ 7CF4D504A12336AE68D5E56A2E09B8F0DAAE5CCF40C1CEC035369EB1B89A4B6A КАЛИН ПАВЛОВ ТИХОЛОВ C3FDB145FF37C59FFF04517274F378074C2744E8BBAD46A04575AC86E61CB698 БРАТЯ ТИХОЛОВИ ООД 120555302 БРАТЯ ТИХОЛОВИ BRATYA TIHOLOVI 120555302
Одобрени разходи / Approved expenses: 356 378 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 249 465 лв./BGN
Изплатени / Payed: 249 465 лв./BGN
Проект: Създаване на 202 дка маслодайна роза и закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"БИОФОРМ"
БИОФОРМ ЕООД
ЕИК ID: 200851501
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 466134
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12[..](ДФЗ|ТР)
БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД ...
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12E171B297426FA261BA4C73F5F7E8DD301C201D93713E02574E33 БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Александрово 6154 МИР 72 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ РАИМ ОСМАН ПЪТРАКЛЪ F012B34612623AEBE547BF8230361C3937BA535338754D624FE264DE7FE0BEA8 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС RAIM PATRAKLA - AGROSHANS 123666941 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98C35F3E96EB4D9F22F599B7D6BA64224356F01A3B013419E9722F ИНСТРА ООД 831219562 ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF32E543A0B2EB3F5A7CB81755238471A6A582171D9CD39EF67AF7 БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456
Одобрени разходи / Approved expenses: 336 068 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 168 034 лв./BGN
Изплатени / Payed: 168 034 лв./BGN
Проект: Създаване на 207 дка.лавандула и закупуване на специализирана техника виж доставчиците
"БИОФОРМ"
БИОФОРМ ЕООД
ЕИК ID: 200851501
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 466134
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12[..](ДФЗ|ТР)
БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД ...
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12E171B297426FA261BA4C73F5F7E8DD301C201D93713E02574E33 БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Александрово 6154 МИР 72 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ РАИМ ОСМАН ПЪТРАКЛЪ F012B34612623AEBE547BF8230361C3937BA535338754D624FE264DE7FE0BEA8 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС RAIM PATRAKLA - AGROSHANS 123666941 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98C35F3E96EB4D9F22F599B7D6BA64224356F01A3B013419E9722F ИНСТРА ООД 831219562 ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF32E543A0B2EB3F5A7CB81755238471A6A582171D9CD39EF67AF7 БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456
Одобрени разходи / Approved expenses: 313 260 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 156 630 лв./BGN
Изплатени / Payed: 154 907 лв./BGN
Проект: Изграждане на къща за гости "Дунавски рай" в Ново село, общ. Ново село виж доставчиците
"Боргео"
БОРГЕО ООД
ЕИК ID: 201740468
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 550705
"Боргео" БОРГЕО ООД БОРГЕО БОРГЕО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ново село 3784 ул. Преслав 9 БОРГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Беломорски проход 66 2 А БОРГЕО ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ РЕВАЛСКИ D04DA73B8572[..](ДФЗ|ТР)
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ...
"Боргео" БОРГЕО ООД БОРГЕО БОРГЕО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ново село 3784 ул. Преслав 9 БОРГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Беломорски проход 66 2 А БОРГЕО ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ РЕВАЛСКИ D04DA73B85720FF4E9BD513E1D6645DF5F92377DAC971131D58C1112C44087A8 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЕЧЕВ 68471B36A1FA76F49EC6737E888BE3AC3D871B3FD47BDBEB1E45D1CFCD046EE4 БОРГЕО BORGEO 201740468 К енд К Електроникс К енд К Електроникс ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Цариградско шосе 361 К енд К Електроникс ЕАД Николай Иванов Китов 5944E0C2E24EEC3E6124782DF671554C0C34755439BDADEAFAC460C8096A26BD Мина Иванова Китова CD499155EEA3479FAA9C96D195D543C94B381152F117832415D8946A0737C3E2 Маргарита Георгиева Богатинова D0B66C2E8B3EECD28C44AF57060BD7876E16762113FE1FE0D3A59AD8DAB68F7A Веселин Георгиев Владимиров FCF42B1D918862AD33E87679CD35FF2BDD081675D24D24E6538178A55F96989E Петя Анастасова Китова 8C340C7DB269D4B7D0EDB50D09610861B1F7C719A157E23AE6E352432578C29D Теро Пекка Халмари 730CEFE8DA873FE88CE903D763DEBB5A Кари Юка Рикард Хаатая - Финландия 5B22C7E8540BB5B54515C4AB79119B25 Техномаркет Домо Н.В. - Холандия BE4B22ED74958689D6A7E32AB5DBE6A9 К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС 121496006 К енд К Електроникс 200586330 МОДЕА - ТОП ВИДЕО 104610404 РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТРАЙХ АГ, АВСТРИЯ ТЕРО ПЕККА ХАЛМАРИ E135334BEB2EBD0A0A954B4A0566036D ЛОРАНД САРВАДИ ТЕГЛАС 1B02DEF4D2C340218B407D1FD3298B29 ИВ МАРИ РОЖЕ ЖЕРАР ДЕ БАЗЛЕР ДЕ БУШЕПОРН 8ED574E7A9BE758E0EA3D2C777DBB12F Иан Лунн Шмигелоу 90467A7A53619B34911B334427B89FDF Ив Мари Роже Жерар де Базлер де Бушепорн 6E563326FA51BEA23C63DF68F551E35B Ив Мари Жерар Роже де Базлер де Бушепорн FE2021BD0202E657FB496F5415D92FF6 Цветан Кръстев Фидански 670F1A568036C563F0076DE1FF33A8B960AE7C0DFAB6C366607DE4B0BA809D51 Ангел Христов Кугийски A341EE5432DF3CE2CA7433EA398AEA2B4E55BC1F521F6D1561E6C0210546C3C3 Аплониус Якобус Атасио C2A6109FD4C36C4EF2FA696817E265F0 Димитър Спиридонов Стойчев B349C4AF984C504564C70C175933EC68CA6459DF762D7E03DBBC43D4003FF568 Димитър Христов Банковски 39724FE13E17763D60D4D950BA1D556F71797FF7A7C0B0CC7BA1442E5F98E649 Домтех Холдинг АГ 49241E1EC2194D1D29D9E6B1E7981B4A ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ ГЪЛЪБОВ BB16EBD66CD2C2EE0DE2695A8A33E5E121D4584494BB7BC12AEA7C5D96B1AAB4 Димитрина Костадинова Тодорова 4A57BA10B9F840331CA45DA7F6EC15D4A3CAF3EFBB2831737DAB77DC1F4B83BF Ангел Василев Велев 040166A0D7CDF40B619EA89C68433D3C9A171C4E905858C18089D8C1A48CBC0C Егуен Петров FB48828031442DA3D09C22C4B7ECE85D Еуген Петров 474D2F733209AF56D140CC165FE4B9BC Техномаркет България 200586330 Владимир Гечев Жеков 16AAF625A40AC5BF254595CE66E7F0E12F0D81FDB0FA81E805378E463DACB417 Техномаркет България Гергана Петрова Якимова - Христова D32E868080B12A2330A85F3BE482C032EC47DAA9F3C316CEB5A13074304A24A7 Франко Миролио 6A46E2482BCA30775D05E489EB6DE8FB Гаетано Римини 88FF5569AE6A71A2069F58C028F64E27 Техномаркет България АД 200586330 БАНКА ДСК ЕАД 121830616 Константин Емилов Бонев 8189E67DA44161F899EAD48DF93E1ACC6AF51DE9EC5E193F7FC77F597E9F95BD БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 Техномаркет България АД Търговска банка Д АД 121884560 Рангел Генчев Генчев F7AF21A2A43C14E78E81845A61FC2611A92603B3AAB5F5246793E0050FF79A70 ГЕНО РУМЕНОВ АНДРЕЕВ 70E485C95265FFB41AE51582888C9076496284FE8A4FA8E5835DDACD88C5C225 Александър Кирилов Георгиев 2E96C1C4B739263A00AF3FBDCA9D4996FA243DF3EE110EEB6AFCF41F5C6AF3D2 Борис Борисов Захариев 017EEC0248AD4FE549F724A7A2FE4D86B7A64CAB244DD1E4F10117A457D5213E Владимир Владимиров Данев 963F0B425679DC1B8D29046A4F0BA1294B0E10BB6448BAE4C37BC068F0F92F19 „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД 200586330 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 Слави Тодоров Савов 35FD034207026ADE8AB7399F3888AE4C47054FDA3D98F678F288C806772EDBA0 “БЛ – РИТЕЙЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД 204789342 Техномаркет България АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Проф. Цветан Лазаров 152 К енд К Електроникс K end K Elektroniks 200586330 АВЕ-СТРОЙ АВЕ-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ 7 АВЕ-СТРОЙ ЕООД АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ПЕКОВ 1F3384A892E638659D33A0383BA423DA7BE52FF34E149F634E724B3634AA7932 АВЕ-СТРОЙ AVE-STROY 105544996 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО МАРИНОВИ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО МАРИНОВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ТОДОР БАЛАБАНОВ 2 В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО МАРИНОВИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.МИТО ЦВЕТКОВ № 2, ОФИС 4 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО МАРИНОВИ ЕООД ВАЛЕРИ СВИЛЕНОВ МАРИНОВ 8AE3DCFE51A763BC5EB8483C360AD557C2F5F1237A3DDE2C5D8C7E4D910D1695 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО МАРИНОВИ ARHITEKTURNO STUDIO MARINOVI 106617504 ЙОВО - БОРИСЛАВ УШАТОВ ЙОВО - БОРИСЛАВ УШАТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 кв. ДРУЖБА бл. 7 ет.6 ап.37 ЙОВО - БОРИСЛАВ УШАТОВ ЕТ БОРИСЛАВ КИРИЛОВ УШАТОВ 60BA7CFE635F9F45B7D7473D7EF993C8B8F0BE9321A7957B24EC431EDBA7D61F ЙОВО - БОРИСЛАВ УШАТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОСТ 1А 509 В ЙОВО - БОРИСЛАВ УШАТОВ YOVO - BORISLAV USHATOV 121123904 ИМПРЕСИЯ-99 ИМПРЕСИЯ-99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. ДУНАВ 86 ИМПРЕСИЯ-99 ООД СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ АТОВ CD3FCE7B9C42526335BB49AC4831FBC5134EFC9F244B318D5563C566ACC2F625 ИВАЛИНА ХРИСТОВА АТОВА 823E5CC51E47B56957CFA528B25C1CA74BDD0F3FFC67A6E67479E043CC280946 „ЯСЕН 03”ЕООД 103801933 Любомир Светославов Атов 13FF5D0D1BC9610914EB4C66FE5C0159F10740CE16B103A03274E33C353F9FDB Христо Светославов Атов 236549D3E5004A2C3BCAB925AC33D3C79FE8C4030C810F80D1599763A8783D0F ИМПРЕСИЯ-99 IMPRESIYA-99 103500780 ФУНКЦИЯ МММ ФУНКЦИЯ МММ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. ГЕН. МИХАИЛ КУТУЗОВ 53 ФУНКЦИЯ МММ ООД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ 87432E1F82B6D86F8038FB0BAB01EC4D75DE7B372E4DBA37BA251062F70A5706 МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ МИКОВ ADC2511D3B286DBECF5A66E9D05683814F94C045299851FB51919A4ECE3F3AB7 ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ 25B95C8D9617CFAF455D480A558725FD1C6DE495326011E1AD467459C9F7DF25 ФУНКЦИЯ МММ FUNKTSIYA MMM 175335444 КАЛЕ 06 КАЛЕ 06 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надежда бул. ЛОМСКО ШОСЕ 104 КАЛЕ 06 ЕООД ЕМИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ AA0EA9347D906EEE91FEFACADCE6337C1D3DFEBE0FC186CB91F283E710BFE9A8 КАЛЕ 06 KALE 06 175043970 НИКОЛ-БАЙК ЦЕНТЪР НИКОЛ-БАЙК ЦЕНТЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ТОДОР СТОЯНОВ 4 НИКОЛ-БАЙК ЦЕНТЪР ООД ВАНЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА E17BF1C938CCB2A7C2E9E5006622DD072690EA015A5B807BC43AC12C07E38781 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ 88BB8B4D8324E7FE5F3BCEEF16A654A14915E0948D29BD661D057D10CD832365 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ EC2A64C2974AA32AE2568A31EB672140BDB1AC48A03A8D23EFC1F8894128C61E ТОДОР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ 545A9C694890412F3D8E0C6DE20BA2342A8A7BA5A65FA734DB612C043E967426 НИКОЛ - ВАНЯ КОЛЕВА 121401264 НИКОЛ-БАЙК ЦЕНТЪР 175230557 НИКОЛ-БАЙК ЦЕНТЪР NIKOL-BAYK TSENTAR 175230557 КЛК КАНСТРАКШЪН КЛК КАНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Братя Бъкстон 85 КЛК КАНСТРАКШЪН ЕООД Красимир Любомиров христов 085429033DA0717A0B788E25070F7A92552E6D035CA9846DDF754262742CE0E1 КЛК КАНСТРАКШЪН KLK KANSTRAKSHAN 201050969 СТЪКЛЕН СВЯТ СТЪКЛЕН СВЯТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 4 Б СТЪКЛЕН СВЯТ ООД ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ 30231FFCBB53A5AF653C4DAD3DF282FB5CB795D87CB45F0D1892FE09CC987F3F ВАЛЕНТИН ГАНЕВ ВЪЛКОВ 04ECCBF7767C45925D622675747AD609169E9B897B3C5DFB1FC024EDACFE0577 ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ 1F127FDCB0483580298CA9EEEB6C9B61BD41506056756739479481D3F4982E01 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 Емил Траянов Стефанов 1E54C4BD817DE936297EB25C20BBA732 СТЪКЛЕН СВЯТ STAKLEN SVYAT 118582961
Одобрени разходи / Approved expenses: 304 953 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 213 467 лв./BGN
Изплатени / Payed: 204 100 лв./BGN
Проект: “Създаване на 305 дка трайни насаждения от маслодайна роза” виж доставчиците
"БИОФОРМ"
БИОФОРМ ЕООД
ЕИК ID: 200851501
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 466134
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12[..](ДФЗ|ТР)
БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501(ДФЗ|ТР)
ВАРЕКС ВАРЕКС ООД ...
"БИОФОРМ" БИОФОРМ ЕООД БИОФОРМ БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. МАРКО ЧЕРНЕВ 3 БИОФОРМ ЕООД ЮЗТЮРК МУХСИН 10705145EE12E171B297426FA261BA4C73F5F7E8DD301C201D93713E02574E33 БИОФОРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Тъжа 6160 ул. ОРЕШАКА 5 БИОФОРМ BIOFORM 200851501 ВАРЕКС ВАРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПАРИЖ 8 ВАРЕКС ООД ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ 00813A63C9FB00142F2EBF63A279AB5CAFCB06D986EB89DF5802EB310DB1A60D ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2AFBADF058BB31333FDD014A1E8D0EC8BA757BACAA40C649C69C40221311C8C1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНКОВ C075A63E9D614ADD536252DC9BC20FDA40EA0A5A37D160D08313A79616FE1B86 ВАРЕКС VAREKS 831022643 КАМТ КАМТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАМТ АД ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ AC9396F3D1C2591F9731AB8A79CEA16AA3EFB29093926B12A47BD6E73C019282 АТАНАС КРЪСТЕВ СТАНИЛОВ BC276899C718B666C5DBC9395CE4EC9EA3B3298614AD850E396C9C92610A5401 СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА 4A6858A7C5548D625BECE9981E286606A9A8D2B48F159C240AF0F66DFD961410 РАДОСТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 42A3EBC46AB47EE3183B39582202782A6818FC964C51B9B92D25F3D5E69A6723 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 1E011A503603FA384525B07FFDA448EBDB69969577F407CE198AC3200950EF33 КАМТ KAMT 102004105 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Александрово 6154 МИР 72 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС ЕТ РАИМ ОСМАН ПЪТРАКЛЪ F012B34612623AEBE547BF8230361C3937BA535338754D624FE264DE7FE0BEA8 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС RAIM PATRAKLA - AGROSHANS 123666941 ФЕРМЕР - 2000 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, АГРОЦЕНТЪР ФЕРМЕР - 2000 АД НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6D76A05F40C23B1FBF5856D42E4073A45B03458BB0959915B34A7561AC9DE71F ДИБ ЕООД 123746960 ЯН РЕНЕН ЗУНДЕР 9B33F62B3D6B4FF195956A0D9F9AE554 ШАЙ ЛЕВ 99B717FFC6B49F4B9AA166C218F70425 ОДЕД ЛЕВ 6EBEC293297B5334E587B129CB86B25C Димана Димитрова Страхинова 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 Тодор Костадинов Димитров 13CCCB173CAEA0FCC112C9C17CA5F6B5D99F88D45A6658466411D9EFAF6A73FE ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Бачо Киро 26-28-30, Платиниум Бизнес Център, блок 2 ет.1 ФЕРМЕР - 2000 АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Кольо Ганчев, Агроцентър Одед Лев 75E1D5F80F01976689D005411F991631 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103 ФЕРМЕР МАШИНЪРИ 203788643 ФЕРМЕР - 2000 123730785 РАДОСЛАВ ТОНЕВ C10BC9FD32951A6DFA77C3B7A5442DC4 ФЕРМЕР - 2000 ЕАД АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ 22BE0EE5922A103F43DEAD30966F50F3 АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА 7E9F4D1E779151F8AFF13595B2FE1BAB ФЕРМЕР - 2000 FERMER - 2000 123730785 ЕН КОНСУЛТ ЕН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 253 Д ЕН КОНСУЛТ ЕООД ЗДРАВКА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА 967F5C920600EC636A63A7E9A059E8FC1AF5D81C18DD6C5D521BB874EDF79A21 ЕН КОНСУЛТ EN KONSULT 175183402 БИЗОН - ИНС БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Изток 42 3 БИЗОН - ИНС ООД СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 62F9B1B77D98C35F3E96EB4D9F22F599B7D6BA64224356F01A3B013419E9722F ИНСТРА ООД 831219562 ТАНЬО ТОТЕВ КРАТУНКОВ 5EF6061BA6DF32E543A0B2EB3F5A7CB81755238471A6A582171D9CD39EF67AF7 БИЗОН - ИНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Копринка 6137 Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД БИЗОН - ИНС BIZON - INS 123653456
Одобрени разходи / Approved expenses: 302 236 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 181 342 лв./BGN
Изплатени / Payed: 181 342 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА виж доставчиците
БИО ООД
БИО ООД
ЕИК ID: 124564697
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184529
... 124547139(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ... ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES ...
БИО ООД БИО ООД БИО БИО ООД БЪЛГАРИЯ с. Паскалево 9370 БИО ООД СТАНЮ ИВАНОВ СТАНЕВ 8E60CDC549338911A1C225257B9D0745EEE7AE54F301FF28E4814536E462C63C ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИГНАТОВ 5C110139A1367D94943AD880CEC694FA8C7F07C270E4ABD2C0D4358EFB8C8F0C АГРОТЕХ ООД 124079039 НАДЕЖДА АТАНАСОВА НАЗЪРОВА 6CB4811E6C588CBB8710782D0C439A9C7EE50A4BA5667220D4BA7947F336EE2F СТАНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА 9E13C56090F37EE9E4CBC9CDF767CC4F6A417068BEF74D7EEB0DB556E1F05C41 ЕЛИЦА СТАНЕВА СТАНЕВА E5AB7DAD1E66758B028968C968633D7C310AEE4E3115461275CF8766059783EF ЕМИЛ ЖЕКОВ ТЕРЗИЕВ 051AA27DE02E4F56FFB113B16280FBC223557BE02FA0313E052A9BBBC70BC759 АТАНАС ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ 873DEB9164EF091F8AB1DDF5DD3E560883A3FFE05ED21A732CC7606959B1A9B2 ВЛАДКА ХРИСТОВА КИРИЛОВА 3C02E28F2BC1C3308E645B9E71D75EA6C9D43E8A4A0179D04DC901133CB0B0B3 РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ 1CDDCFCABBC6537433AF007C321066D69CB83B6943E2D541255A9A46772E7BB4 КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА 136C8FF3118477EF11EC7E0EA189C243EAD016AD7FF5737096711A588293AE98 ВИЧКА САВОВА ТОДОРОВА 91E1D977C5D0DDB03B2E456BFF1D4374475FF3C20DECF46E908AA853CEAB2141 ЦОНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА 25292F1D1949B0AE6C1FBA8C90FA7830B238B5F111777B7685E448BD125FB23F БИО BIO 124564697 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИВАН ВАЗОВ 19 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД КЕРКА СТОЯНОВА ГЪЧЕВА 0F2F9BE303E6C3F3AC34BDF00E74D5247011108F69BF081C6E79BB178DED93BC ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА CC4C9D40BC6BCFBB4CB09F3950E6CC115F439B6F98EBE4F972F1ADBA376D4D2A Евгени Енчев Попов F09DCBF060538AF1046B240ECB06B62B5FE0B21899149BF4BBCCA8F157B36FAB Христо Атанасов Гъчев DDEDF5AB3ACCEE5EE857D9DCC5AA50C463BB41862F3385BD7DE2AC469E18031E ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ 123 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ FARM TEHNOLODZHI 200652428 СТЕКИ КОНСУЛТ СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ПАНАЙОТ ХИТОВ 2 вх.Б ап.9 СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД СТЕФКА МАРЧЕВА СЛАВОВА CFD6283E5F16E0AAD901F5B0571A40DF1A85247048E3B254016FC474352E1E36 СТЕКИ КОНСУЛТ STEKI KONSULT 148014950 АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 87 A АЛФА - МИКС ЕООД БАНКО ВЪЛЧАНОВ БАНЕВ 81CF0A1A67859866B0EFB9F65652C1FF023A365EBAB628467829DE5693BD5A29 АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 133-135 АЛФА - МИКС ALFA - MIKS 123623609 ПРОАТ ПРОАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ХАН АСПАРУХ 20 Б ПРОАТ ЕООД КОЛЬО ТОДОРОВ АТАНАСОВ 65A88F5494789195188FA25C5D8DFAFCE5C62DD483FEA933664978DF8EF0AF59 ПРОАТ PROAT 124700752 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049 КОМПЛЕКТСТРОЙ КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 D КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД ТОДОР БОТЕВ ДИМАНОВ AADEC2F00B2E9A46A545ED52C340EDD4F30F0A83F6D405284E5A0B152DB53E7F Кооперация КООПЕРАЦИЯ КОМЕРСИНА 000645677 КОМЕРСИНА 000645677 КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 А КОМПЛЕКТСТРОЙ KOMPLEKTSTROY 121022871 ФРАНЧ ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД Мария Иванова Димова 94E9A86C187F99ABA3612F365F8550041B1554A889A51041C2F6BCA7A8CB219D ФРАНЧ FRANCH 203375057 АГРОХОЛ АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДОБРОТИЦА бл. 35 вх.А ет.2 ап.4 АГРОХОЛ ООД ЙОАКИМ КОСТАДИНОВ КАФАЛИЕВ 87157B56E4B0DFE04476F0000E9DFB4113F33E065BB97A9C664FA9E08208ADBC ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ FEC305BC049523FA86A745C34A77FC41E4C023565AB639E18B6A95A1FFF8D22F АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ХАН ТЕРВЕЛ 176 АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ЗАПАДНА КРАЙГРАДСКА ЗОНА, ул. ОСМА 37 АГРОХОЛ AGROHOL 124605731 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9 Г ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ AD97534DB20E8049FC5A88CA1F6F0AF56105439DBF7702F9C79C42AD8AB2B41C ИВЕЛИН ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ EA5F17F4FE2B917F0255D615043B8792811F5870EEE47095B5ABCF8C33300196 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ДОБРОТИЦА 28 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Климент Охридски 58 А ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. България 1, офис 613 ЕЛЕНА ИВЕЛИНОВА ЖЕЙНОВА 402FC6704C214213206C2E037F3A45C5BEF86E6021A26AA4F9B543BDF991F9ED СТЕФКА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА 9B6326426EAC6701390F76CCD0A068672D81370FE730C5B8A1D781943B2FB545 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД EL-SI-TREYD 124547139 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 276 029 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 110 412 лв./BGN
Изплатени / Payed: 110 412 лв./BGN
Проект: Изграждане на навес за съхранение на суха оборска тор виж доставчиците
БИО ООД
БИО ООД
ЕИК ID: 124564697
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184529
... 124547139(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ... ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES ...
БИО ООД БИО ООД БИО БИО ООД БЪЛГАРИЯ с. Паскалево 9370 БИО ООД СТАНЮ ИВАНОВ СТАНЕВ 8E60CDC549338911A1C225257B9D0745EEE7AE54F301FF28E4814536E462C63C ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИГНАТОВ 5C110139A1367D94943AD880CEC694FA8C7F07C270E4ABD2C0D4358EFB8C8F0C АГРОТЕХ ООД 124079039 НАДЕЖДА АТАНАСОВА НАЗЪРОВА 6CB4811E6C588CBB8710782D0C439A9C7EE50A4BA5667220D4BA7947F336EE2F СТАНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА 9E13C56090F37EE9E4CBC9CDF767CC4F6A417068BEF74D7EEB0DB556E1F05C41 ЕЛИЦА СТАНЕВА СТАНЕВА E5AB7DAD1E66758B028968C968633D7C310AEE4E3115461275CF8766059783EF ЕМИЛ ЖЕКОВ ТЕРЗИЕВ 051AA27DE02E4F56FFB113B16280FBC223557BE02FA0313E052A9BBBC70BC759 АТАНАС ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ 873DEB9164EF091F8AB1DDF5DD3E560883A3FFE05ED21A732CC7606959B1A9B2 ВЛАДКА ХРИСТОВА КИРИЛОВА 3C02E28F2BC1C3308E645B9E71D75EA6C9D43E8A4A0179D04DC901133CB0B0B3 РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ 1CDDCFCABBC6537433AF007C321066D69CB83B6943E2D541255A9A46772E7BB4 КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА 136C8FF3118477EF11EC7E0EA189C243EAD016AD7FF5737096711A588293AE98 ВИЧКА САВОВА ТОДОРОВА 91E1D977C5D0DDB03B2E456BFF1D4374475FF3C20DECF46E908AA853CEAB2141 ЦОНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА 25292F1D1949B0AE6C1FBA8C90FA7830B238B5F111777B7685E448BD125FB23F БИО BIO 124564697 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИВАН ВАЗОВ 19 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД КЕРКА СТОЯНОВА ГЪЧЕВА 0F2F9BE303E6C3F3AC34BDF00E74D5247011108F69BF081C6E79BB178DED93BC ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА CC4C9D40BC6BCFBB4CB09F3950E6CC115F439B6F98EBE4F972F1ADBA376D4D2A Евгени Енчев Попов F09DCBF060538AF1046B240ECB06B62B5FE0B21899149BF4BBCCA8F157B36FAB Христо Атанасов Гъчев DDEDF5AB3ACCEE5EE857D9DCC5AA50C463BB41862F3385BD7DE2AC469E18031E ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ 123 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ FARM TEHNOLODZHI 200652428 СТЕКИ КОНСУЛТ СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ПАНАЙОТ ХИТОВ 2 вх.Б ап.9 СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД СТЕФКА МАРЧЕВА СЛАВОВА CFD6283E5F16E0AAD901F5B0571A40DF1A85247048E3B254016FC474352E1E36 СТЕКИ КОНСУЛТ STEKI KONSULT 148014950 АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 87 A АЛФА - МИКС ЕООД БАНКО ВЪЛЧАНОВ БАНЕВ 81CF0A1A67859866B0EFB9F65652C1FF023A365EBAB628467829DE5693BD5A29 АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 133-135 АЛФА - МИКС ALFA - MIKS 123623609 ПРОАТ ПРОАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ХАН АСПАРУХ 20 Б ПРОАТ ЕООД КОЛЬО ТОДОРОВ АТАНАСОВ 65A88F5494789195188FA25C5D8DFAFCE5C62DD483FEA933664978DF8EF0AF59 ПРОАТ PROAT 124700752 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049 КОМПЛЕКТСТРОЙ КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 D КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД ТОДОР БОТЕВ ДИМАНОВ AADEC2F00B2E9A46A545ED52C340EDD4F30F0A83F6D405284E5A0B152DB53E7F Кооперация КООПЕРАЦИЯ КОМЕРСИНА 000645677 КОМЕРСИНА 000645677 КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 А КОМПЛЕКТСТРОЙ KOMPLEKTSTROY 121022871 ФРАНЧ ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД Мария Иванова Димова 94E9A86C187F99ABA3612F365F8550041B1554A889A51041C2F6BCA7A8CB219D ФРАНЧ FRANCH 203375057 АГРОХОЛ АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДОБРОТИЦА бл. 35 вх.А ет.2 ап.4 АГРОХОЛ ООД ЙОАКИМ КОСТАДИНОВ КАФАЛИЕВ 87157B56E4B0DFE04476F0000E9DFB4113F33E065BB97A9C664FA9E08208ADBC ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ FEC305BC049523FA86A745C34A77FC41E4C023565AB639E18B6A95A1FFF8D22F АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ХАН ТЕРВЕЛ 176 АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ЗАПАДНА КРАЙГРАДСКА ЗОНА, ул. ОСМА 37 АГРОХОЛ AGROHOL 124605731 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9 Г ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ AD97534DB20E8049FC5A88CA1F6F0AF56105439DBF7702F9C79C42AD8AB2B41C ИВЕЛИН ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ EA5F17F4FE2B917F0255D615043B8792811F5870EEE47095B5ABCF8C33300196 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ДОБРОТИЦА 28 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Климент Охридски 58 А ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. България 1, офис 613 ЕЛЕНА ИВЕЛИНОВА ЖЕЙНОВА 402FC6704C214213206C2E037F3A45C5BEF86E6021A26AA4F9B543BDF991F9ED СТЕФКА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА 9B6326426EAC6701390F76CCD0A068672D81370FE730C5B8A1D781943B2FB545 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД EL-SI-TREYD 124547139 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 270 226 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 124 504 лв./BGN
Изплатени / Payed: 124 504 лв./BGN
Проект: ИНВЕСТИЦИИ В БИОЛОГИЧНИ СТОПАНСТВА ОБИЧКОВЦИ - С. ЧИФЛИК, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК И БОГИКА – С. БОРИКА, ОБЩ. ИХТИМАН виж доставчиците
"БИО ЗЕМЯ" ЕООД
БИО ЗЕМЯ ЕООД
ЕИК ID: 201891655
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID: 566527
"БИО ЗЕМЯ" ЕООД БИО ЗЕМЯ ЕООД БИО ЗЕМЯ БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костадинкино 2060 Полиовци БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 92-94 БИО ЗЕМЯ ... 388 А ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЕООД СТОЯН ДИМИТРОВ КИСЬОВ 249887B34625[..](ДФЗ|ТР)
Богдана Михайлова Русева C70AE2BBA17E[..](ДФЗ|ТР)
ЛАД Инвест Строй ЕООД ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ...
"БИО ЗЕМЯ" ЕООД БИО ЗЕМЯ ЕООД БИО ЗЕМЯ БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костадинкино 2060 Полиовци БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 92-94 БИО ЗЕМЯ ЕООД Даниела Емилиянова Осиковска - Градинарова E02076BFD0601C70FF753807F3F344CAFEB93570454E765104AAF688DB0E7511 БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Чифлик 3912 м. Горен Крупец 1 БИО ЗЕМЯ BIO ZEMYA 201891655 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 КОМОСС КОМОСС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. БОГДАНОВЕЦ 4 КОМОСС ООД ВИТАН ПЕТКОВ ВИТАНОВ 64729E5DBAA4A97F88C5314E48F3AEC408F2732A84F41C661CE61C32D9FF00D3 ФРИИРОУД ЕООД 130447410 ДЪРЖАВАТА -МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 70F6F1ED6B86513BA91BFF1E3143906B КОМОСС KOMOSS 819363443 ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 СВЕТА ТРОИЦА 388 А ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЕООД СТОЯН ДИМИТРОВ КИСЬОВ 249887B34625201AC9A7F1E6BFEEF6C5273D5D5C1B560185BA64BB00EC871C9F Богдана Михайлова Русева C70AE2BBA17EE6F3568B3549088EA08E7B2B2C8812B1CAC2DC6E242081B46884 ЛАД Инвест Строй ЕООД ЛАНД АРХ ДИЗАЙН LAND ARH DIZAYN 175153281 АРТ ПАРК ДИЗАЙН АРТ ПАРК ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХР.СМИРНЕНСКИ 16 В АРТ ПАРК ДИЗАЙН ЕООД ИЛИЯ КИРИЛОВ ЦЕНОВ 6F2324AA3CA981E3CDC046ADD09FA37E7033E12E4E729239816268A37A27E339 АРТ ПАРК ДИЗАЙН ART PARK DIZAYN 202536073
Одобрени разходи / Approved expenses: 213 032 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 149 122 лв./BGN
Изплатени / Payed: 149 122 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
Бонев консулт ЕООД
БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД
ЕИК ID: 127624391
Период Period: 2013
Мярка Measure: M111
УРН UID: 514506
Бонев консулт ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. РЕПУБЛИКА 31 БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ БОНЕВ F03983E9B35F[..](ДФЗ|ТР)
ОБЩИНА ШУМЕН 000931721(ДФЗ|ТР)
...
Бонев консулт ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БОНЕВ КОНСУЛТ БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. РЕПУБЛИКА 31 БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ БОНЕВ F03983E9B35FE92A33C71340BBC966D90D361A87AA1B37D5B46DEE81F05EB0D6 ОБЩИНА ШУМЕН 000931721 БОНЕВ КОНСУЛТ BONEV KONSULT 127624391
Одобрени разходи / Approved expenses: 207 080 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 184 200 лв./BGN
Изплатени / Payed: 172 700 лв./BGN
Проект: Закупуване на нови машини,съоръжения и оборудване за подобряване земеделски производствен процес виж доставчиците
БИО ООД
БИО ООД
ЕИК ID: 124564697
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184529
... 124547139(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ... ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B[..](ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874(ДФЗ|ТР)
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES ...
БИО ООД БИО ООД БИО БИО ООД БЪЛГАРИЯ с. Паскалево 9370 БИО ООД СТАНЮ ИВАНОВ СТАНЕВ 8E60CDC549338911A1C225257B9D0745EEE7AE54F301FF28E4814536E462C63C ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИГНАТОВ 5C110139A1367D94943AD880CEC694FA8C7F07C270E4ABD2C0D4358EFB8C8F0C АГРОТЕХ ООД 124079039 НАДЕЖДА АТАНАСОВА НАЗЪРОВА 6CB4811E6C588CBB8710782D0C439A9C7EE50A4BA5667220D4BA7947F336EE2F СТАНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА 9E13C56090F37EE9E4CBC9CDF767CC4F6A417068BEF74D7EEB0DB556E1F05C41 ЕЛИЦА СТАНЕВА СТАНЕВА E5AB7DAD1E66758B028968C968633D7C310AEE4E3115461275CF8766059783EF ЕМИЛ ЖЕКОВ ТЕРЗИЕВ 051AA27DE02E4F56FFB113B16280FBC223557BE02FA0313E052A9BBBC70BC759 АТАНАС ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ 873DEB9164EF091F8AB1DDF5DD3E560883A3FFE05ED21A732CC7606959B1A9B2 ВЛАДКА ХРИСТОВА КИРИЛОВА 3C02E28F2BC1C3308E645B9E71D75EA6C9D43E8A4A0179D04DC901133CB0B0B3 РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ 1CDDCFCABBC6537433AF007C321066D69CB83B6943E2D541255A9A46772E7BB4 КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА 136C8FF3118477EF11EC7E0EA189C243EAD016AD7FF5737096711A588293AE98 ВИЧКА САВОВА ТОДОРОВА 91E1D977C5D0DDB03B2E456BFF1D4374475FF3C20DECF46E908AA853CEAB2141 ЦОНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА 25292F1D1949B0AE6C1FBA8C90FA7830B238B5F111777B7685E448BD125FB23F БИО BIO 124564697 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИВАН ВАЗОВ 19 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД КЕРКА СТОЯНОВА ГЪЧЕВА 0F2F9BE303E6C3F3AC34BDF00E74D5247011108F69BF081C6E79BB178DED93BC ЙОАНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА CC4C9D40BC6BCFBB4CB09F3950E6CC115F439B6F98EBE4F972F1ADBA376D4D2A Евгени Енчев Попов F09DCBF060538AF1046B240ECB06B62B5FE0B21899149BF4BBCCA8F157B36FAB Христо Атанасов Гъчев DDEDF5AB3ACCEE5EE857D9DCC5AA50C463BB41862F3385BD7DE2AC469E18031E ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ 123 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ FARM TEHNOLODZHI 200652428 СТЕКИ КОНСУЛТ СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ПАНАЙОТ ХИТОВ 2 вх.Б ап.9 СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД СТЕФКА МАРЧЕВА СЛАВОВА CFD6283E5F16E0AAD901F5B0571A40DF1A85247048E3B254016FC474352E1E36 СТЕКИ КОНСУЛТ STEKI KONSULT 148014950 АЛФА - МИКС АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 87 A АЛФА - МИКС ЕООД БАНКО ВЪЛЧАНОВ БАНЕВ 81CF0A1A67859866B0EFB9F65652C1FF023A365EBAB628467829DE5693BD5A29 АЛФА - МИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 133-135 АЛФА - МИКС ALFA - MIKS 123623609 ПРОАТ ПРОАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ХАН АСПАРУХ 20 Б ПРОАТ ЕООД КОЛЬО ТОДОРОВ АТАНАСОВ 65A88F5494789195188FA25C5D8DFAFCE5C62DD483FEA933664978DF8EF0AF59 ПРОАТ PROAT 124700752 АНИМЕКСС АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 82 А АНИМЕКСС ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ EE9E72390E30BE06E151CD31BB403317CDB561D525E7B762D1D0EED017AA55A4 АНИМЕКСС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв. Кольо Ганчев ул.Радост 1Б АНИМЕКСС ANIMEKSS 123540049 КОМПЛЕКТСТРОЙ КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 D КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД ТОДОР БОТЕВ ДИМАНОВ AADEC2F00B2E9A46A545ED52C340EDD4F30F0A83F6D405284E5A0B152DB53E7F Кооперация КООПЕРАЦИЯ КОМЕРСИНА 000645677 КОМЕРСИНА 000645677 КОМПЛЕКТСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЦВЕТНА ГРАДИНА 5 А КОМПЛЕКТСТРОЙ KOMPLEKTSTROY 121022871 ФРАНЧ ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 281А А ФРАНЧ ЕООД Мария Иванова Димова 94E9A86C187F99ABA3612F365F8550041B1554A889A51041C2F6BCA7A8CB219D ФРАНЧ FRANCH 203375057 АГРОХОЛ АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДОБРОТИЦА бл. 35 вх.А ет.2 ап.4 АГРОХОЛ ООД ЙОАКИМ КОСТАДИНОВ КАФАЛИЕВ 87157B56E4B0DFE04476F0000E9DFB4113F33E065BB97A9C664FA9E08208ADBC ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ FEC305BC049523FA86A745C34A77FC41E4C023565AB639E18B6A95A1FFF8D22F АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ХАН ТЕРВЕЛ 176 АГРОХОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ЗАПАДНА КРАЙГРАДСКА ЗОНА, ул. ОСМА 37 АГРОХОЛ AGROHOL 124605731 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9 Г ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ AD97534DB20E8049FC5A88CA1F6F0AF56105439DBF7702F9C79C42AD8AB2B41C ИВЕЛИН ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ EA5F17F4FE2B917F0255D615043B8792811F5870EEE47095B5ABCF8C33300196 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ДОБРОТИЦА 28 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Климент Охридски 58 А ЕЛ-СИ-ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. България 1, офис 613 ЕЛЕНА ИВЕЛИНОВА ЖЕЙНОВА 402FC6704C214213206C2E037F3A45C5BEF86E6021A26AA4F9B543BDF991F9ED СТЕФКА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА 9B6326426EAC6701390F76CCD0A068672D81370FE730C5B8A1D781943B2FB545 ЕЛ-СИ-ТРЕЙД EL-SI-TREYD 124547139 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 МАРПЕКС АГРО МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 44 А МАРПЕКС АГРО ЕООД МАРИЕТА ПЕНКОВА ПАВЛОВА 08442035CFEDF30FE72D82A898136EB6DBFBB44C0A2F23CF20B25C556E3A8D2B ХРИСТО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 8A15E98C8B2857EFE8457C83E2236393DDFCD29528DEFCAFC01C0CEB6EE11DE9 МАРПЕКС АГРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 бул. ЛИПНИК 128, ХИПОДРУМА, МЕСТНОСТ ПОД ОРМАНА МАРПЕКС АГРО MARPEKS AGRO 117623316
Одобрени разходи / Approved expenses: 140 834 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 70 417 лв./BGN
Изплатени / Payed: 70 417 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНА БИОЛОГИЧНА ФЕРМА ОТ ОВОЩНИ, ЛОЗОВИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ ПО ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ С ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР
"БАЛКАН БИО ФРУКТ" ООД
БАЛКАН БИО ФРУКТ ООД
ЕИК ID: 203077534
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БАЛКАН БИО ФРУКТ" ООД БАЛКАН БИО ФРУКТ ООД БАЛКАН БИО ФРУКТ БАЛКАН БИО ФРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ЛЪГЪТ 2 А БАЛКАН БИО ФРУКТ ООД ИРЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА 54C6D36BE871[..](ДФЗ|ТР)
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ 9E8451677CE8[..](ДФЗ|ТР)
БАЛКАН БИО ФРУКТ ...
"БАЛКАН БИО ФРУКТ" ООД БАЛКАН БИО ФРУКТ ООД БАЛКАН БИО ФРУКТ БАЛКАН БИО ФРУКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ЛЪГЪТ 2 А БАЛКАН БИО ФРУКТ ООД ИРЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА 54C6D36BE87101377E242B9F35CA5DD6995164C3D8FEFEF36677AE92A15321E9 БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ 9E8451677CE8A3D23DD5788AFC4AEB60FE47EB12A1C7BFF1AC1B1366631CC448 БАЛКАН БИО ФРУКТ BALKAN BIO FRUKT 203077534
Одобрени разходи / Approved expenses: 123 604 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 86 523 лв./BGN
Изплатени / Payed: 61 802 лв./BGN
Проект: "Инвестиции в специализирана земеделска техника за сливови насаждения в стопанството на Боян Николаев Ботев" виж доставчиците
Боян Ботев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 382715
... 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави ... 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов ...
Боян Ботев АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 109 600 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 65 760 лв./BGN
Изплатени / Payed: 65 760 лв./BGN
Проект: Модернизация на земеделското стопанство чрез закупуване на нови машини и оборудване
Боян Бончев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Боян Бончев
Боян Бончев
Одобрени разходи / Approved expenses: 106 682 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 58 675 лв./BGN
Изплатени / Payed: 58 675 лв./BGN
Проект: Модернизация на стопанство Обичковци за преминаване към биологично производство виж доставчиците
"БИО ЗЕМЯ" ЕООД
БИО ЗЕМЯ ЕООД
ЕИК ID: 201891655
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 566527
"БИО ЗЕМЯ" ЕООД БИО ЗЕМЯ ЕООД БИО ЗЕМЯ БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костадинкино 2060 Полиовци БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 92-94 БИО ЗЕМЯ ... 388 А ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЕООД СТОЯН ДИМИТРОВ КИСЬОВ 249887B34625[..](ДФЗ|ТР)
Богдана Михайлова Русева C70AE2BBA17E[..](ДФЗ|ТР)
ЛАД Инвест Строй ЕООД ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ...
"БИО ЗЕМЯ" ЕООД БИО ЗЕМЯ ЕООД БИО ЗЕМЯ БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костадинкино 2060 Полиовци БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 92-94 БИО ЗЕМЯ ЕООД Даниела Емилиянова Осиковска - Градинарова E02076BFD0601C70FF753807F3F344CAFEB93570454E765104AAF688DB0E7511 БИО ЗЕМЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Чифлик 3912 м. Горен Крупец 1 БИО ЗЕМЯ BIO ZEMYA 201891655 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 КОМОСС КОМОСС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. БОГДАНОВЕЦ 4 КОМОСС ООД ВИТАН ПЕТКОВ ВИТАНОВ 64729E5DBAA4A97F88C5314E48F3AEC408F2732A84F41C661CE61C32D9FF00D3 ФРИИРОУД ЕООД 130447410 ДЪРЖАВАТА -МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 70F6F1ED6B86513BA91BFF1E3143906B КОМОСС KOMOSS 819363443 ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 СВЕТА ТРОИЦА 388 А ЛАНД АРХ ДИЗАЙН ЕООД СТОЯН ДИМИТРОВ КИСЬОВ 249887B34625201AC9A7F1E6BFEEF6C5273D5D5C1B560185BA64BB00EC871C9F Богдана Михайлова Русева C70AE2BBA17EE6F3568B3549088EA08E7B2B2C8812B1CAC2DC6E242081B46884 ЛАД Инвест Строй ЕООД ЛАНД АРХ ДИЗАЙН LAND ARH DIZAYN 175153281 АРТ ПАРК ДИЗАЙН АРТ ПАРК ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХР.СМИРНЕНСКИ 16 В АРТ ПАРК ДИЗАЙН ЕООД ИЛИЯ КИРИЛОВ ЦЕНОВ 6F2324AA3CA981E3CDC046ADD09FA37E7033E12E4E729239816268A37A27E339 АРТ ПАРК ДИЗАЙН ART PARK DIZAYN 202536073
Одобрени разходи / Approved expenses: 93 932 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 46 966 лв./BGN
Изплатени / Payed: 46 795 лв./BGN
Проект: Оборудване на винарна до 20 тона в УПИ XIV-300 кв. 15, по плана на с. Плоски, община Сандански виж доставчиците
"Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство" ООД
Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство ООД
ЕИК ID: 203015205
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М123
УРН UID: 632735
... ООД Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство ООД БЪЛГАРИЯ с. Плоски 2810 ул. Георги Бенковски 6 Братя Георгиеви ... Георги Иванов Георгиев 4E8F684C1E66[..](ДФЗ|ТР)
Тодор Иванов Георгиев 311D13A1192A[..](ДФЗ|ТР)
Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство Bratya Georgievi - ...
"Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство" ООД Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство ООД Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство ООД БЪЛГАРИЯ с. Плоски 2810 ул. Георги Бенковски 6 Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство ООД Георги Иванов Георгиев 4E8F684C1E6606E44A2BAC7FE0FFDF7DB34057642B72BA4B7BCD676CB021DAF2 Тодор Иванов Георгиев 311D13A1192AB92AADF6886A67537F5FDE20D42E899E6F884A900E0C8CC2117F Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство Bratya Georgievi - Klub za vinoproizvodstvo 203015205
Одобрени разходи / Approved expenses: 91 059 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 529 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 529 лв./BGN
Проект: Изграждане на система за капково напояване върху 207,542 дка биологична вишнева градина виж доставчиците
"Био Интеграл" ЕООД
БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД
ЕИК ID: 175344030
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 411036
"Био Интеграл" ЕООД БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД БИО ИНТЕГРАЛ БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. БЪЛГАРИЯ 102, БИЗНЕС СГРАДА БЕЛИСИМО, офис 30 БИО ИНТЕГРАЛ ... 130932876(ДФЗ|ТР)
ИВАН ТОДОРОВ ТЮТЮКОВ 108DE21C5D05[..](ДФЗ|ТР)
БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Братя Бъкстон 134 Антони Асенов Запрянов ...
"Био Интеграл" ЕООД БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД БИО ИНТЕГРАЛ БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. БЪЛГАРИЯ 102, БИЗНЕС СГРАДА БЕЛИСИМО, офис 30 БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД ЖИВКО РУСЕВ ГОСПОДИНОВ 2001644507AE8FFB0652286B38314AA1839D715B37129AF88FE8D3EC57AC675A ИНФОКОМ АД 130932876 ИВАН ТОДОРОВ ТЮТЮКОВ 108DE21C5D0596C2615BE428C5C1F5B74A20AE8B61559BC76DDB9C347CEFD16A БИО ИНТЕГРАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Братя Бъкстон 134 Антони Асенов Запрянов 1253005E163E4808896CF57C068CB3283E2F1D44861806552CE97F9D6352D601 АГРОИНВЕСТМЪНТ - ИЛИНКА САПОВА 115946694 БИО ИНТЕГРАЛ 175344030 ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ПАЛАШЕВ 02E109FF9B82570EE2B414BCB78D0DD716D7A41EF2E5221063AABC9D68D86DBF ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА КОДЖЕЙКОВА 65E96A02AB40CBE08A24DB5B3E07C208FA8709A26AEDFD8B98BBAAFCF3BD74FA ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ТЮТЮКОВА DB6448C9750DEFFA1885B9AFB3665814AAFB7F43BE3AF5B5EEB4331110317768 БИО ИНТЕГРАЛ BIO INTEGRAL 175344030 ЙОВАЛ ЙОВАЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 18A ЙОВАЛ ЕООД Васил Динев Лазаров 475BA0EA8150ADE38D907DD3C99739BD47472A734F4DA396EDE164A4A08C2084 ЙОВАЛ YOVAL 121809134 СКТ-ПАВЛОВА СКТ-ПАВЛОВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 14 СКТ-ПАВЛОВА ЕООД ГЕРГИНА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА 51030D5A3E27B7020A5AA6BD38D1EFB0A8D933B1DB63099421366055E6A448BF Георги Иванов Димитров 39D96DE5D75CAAD2DDB63AAE5D6CDA07E545CCABBC98C77314983653C22E1505 СКТ - СОФИЯ КЕЙБЪЛ ТЕЛЕКОМУНИКЕЙШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА - 1 ул. ТУШЕ ДЕЛИИВАНОВ, търговски комоплекс Маниа - 1, офис 9 СКТ - СОФИЯ КЕЙБЪЛ ТЕЛЕКОМУНИКЕЙШЪН ЕООД ЕМИЛ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ 45E226FD02B3D03D2543A3DCC7170DFD0EBF6F8DE88DFEED832ABAB6C4C6B6FF ДЪРЖАВАТА 379996CD8BF7FFFE15A2C36C9EF9F5AF СКТ-ПАВЛОВА SKT-PAVLOVA 130915040
Одобрени разходи / Approved expenses: 83 722 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 41 861 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 704 лв./BGN
Проект: Инвестиции в прикачен инвентар за почвообработки, сеитба и торене в стопанствата на Боян Ботев виж доставчиците
Боян Ботев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 382715
... 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E0[..](ДФЗ|ТР)
Бенцион Бенбасат 87197EAC8755[..](ДФЗ|ТР)
Ювал Леви E31EE385424D[..](ДФЗ|ТР)
Натан Лави ... 0DACFB00C7AF[..](ДФЗ|ТР)
МЕГАТРОН 121555999(ДФЗ|ТР)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ДФЗ|ТР)
Мегатрон ЕАД 121555999(ДФЗ|ТР)
Обединена Българска Банка АД 000694959(ДФЗ|ТР)
Стефан Христов ...
Боян Ботев АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 87 Б АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ ЕООД Маргарита Иванова Занева C009B60AD363806082006AFEC793446CC293D76695297BBFFF2952090BA9A9B9 АГРОМАШИНА ГРУП СОФИЯ AGROMASHINA GRUP SOFIYA 203778136 МЕГАТРОН МЕГАТРОН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Самоковско шосе 2а МЕГАТРОН ЕАД Ифтах Шахам 2D5B054122E02DD7E34E78760D7DC642D33CA7E516FB26D4363547C5C8DF08A1 Бенцион Бенбасат 87197EAC8755848786E7F54FCAE8D9F317D9F746550F3E83BD843C49E502D14D Ювал Леви E31EE385424DA4E8F8D8BF8F43BCA3FB Натан Лави FBF78968E455C303B0A4603C2D714E642DC667B2173757BA177EF3E0F25635BB Тенекс Инвестмънтс Лимитид 0DACFB00C7AF65455A9F840F9D86F116 МЕГАТРОН 121555999 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 Мегатрон ЕАД 121555999 Обединена Българска Банка АД 000694959 Стефан Христов Христов 630978B8169BAFB4727DF222482B1812BB48A9EEB4F28683CC604514171F2FCA УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 Теннекс Инвестмънт Лимитед 4C3FDDD828E2A6FB71C6388FE8E0D119 Мая Николаева Спасова - Чукарска F592B0C29C9C0B88FDFB5AE9AA2A2DFF78C9778E25037ACE6ED86C76E7C39109 Ерез Шахам 7CA342CECA3B25437065487C068727BC МЕГАТРОН MEGATRON 121555999
Одобрени разходи / Approved expenses: 76 267 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 45 760 лв./BGN
Изплатени / Payed: 45 760 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника необходима на земеделското стопанство виж доставчиците
Бойко Байчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 234482
Бойко Байчев АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D66[..](ДФЗ|ТР)
СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B82[..](ДФЗ|ТР)
АГРОИН AGROIN 123657814(ДФЗ|ТР)
Бойко Байчев АГРОИН АГРОИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ДУНАВ 10 АГРОИН ООД РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 263D17D68D668ED1CD13955C53E7022E6B24648C0F61DECF09F3556FEF8C49FD СТЕФАН МИТЕВ АТАНАСОВ 5BE849899B823E017ACDAC74CD4719770D13ED10ACD192232ED8C7CC8F34D957 АГРОИН AGROIN 123657814
Одобрени разходи / Approved expenses: 75 946 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 41 770 лв./BGN
Изплатени / Payed: 41 770 лв./BGN
Проект: Закупуване на прикачна пръскачка Bergam, Elios BDL 2700,Механична сеялка за слята повърхност AGRISEM ECOSEM 1500 MHDT
Борис Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Борис Борисов
Борис Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 71 710 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 855 лв./BGN
Изплатени / Payed: 35 855 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР виж доставчиците
"Бояна Агро"ООД
БОЯНА АГРО ООД
ЕИК ID: 124700348
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 182723
... 97CE9E9C0B91[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 3CC81DB90C50[..](ДФЗ|ТР)
БОЯНА АГРО BOYANA AGRO 124700348(ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ ...
"Бояна Агро"ООД БОЯНА АГРО ООД БОЯНА АГРО БОЯНА АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 вх.А ет.5 ап.24 БОЯНА АГРО ООД ДИМЧО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 08533B92B27878AF2DEB095AF80DAE24390B48EB8300D8FE7C484D7641F82BB7 ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ 97CE9E9C0B91393BA6C8554D68E311BE6F31DC32E7BC3320CD80A11138CCAA33 СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 3CC81DB90C50065A402BDF873C352C211C2DCB183877BFEDA3972E99A96ED408 БОЯНА АГРО BOYANA AGRO 124700348 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252
Одобрени разходи / Approved expenses: 71 150 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 35 575 лв./BGN
Изплатени / Payed: 35 575 лв./BGN
Проект: Създаване на биологично насаждение от бадеми
"БИО ЛАЙФ" ООД
БИО ЛАЙФ ООД
ЕИК ID: 201815675
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИО ЛАЙФ" ООД БИО ЛАЙФ ООД БИО ЛАЙФ БИО ЛАЙФ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Фритьоф Нансен 11-13 БИО ЛАЙФ ООД Емил Йорданов Добрев 709C82B9A8C6[..](ДФЗ|ТР)
...
"БИО ЛАЙФ" ООД БИО ЛАЙФ ООД БИО ЛАЙФ БИО ЛАЙФ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Фритьоф Нансен 11-13 БИО ЛАЙФ ООД Емил Йорданов Добрев 709C82B9A8C631C497088DCECBBD4EE7EACA736A5BA0BBBAA0DCFAF9659B9AE0 Роберт Славчев Николов 46BE40A5A414FE12CE895C7289B5314B538B91893677B7AF66E0279D0A16094B Тянко Петров Тянков 2A5F2A0D2375E684DE14B1F2625951B127943F8F55BC8B3112750F8E470703F6 БИО ЛАЙФ BIO LAYF 201815675
Одобрени разходи / Approved expenses: 54 766 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 32 860 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 895 лв./BGN
Проект: Бойко Петров Томов Изграждане на торохранилище към кравеферма
Бойко Томов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Бойко Томов
Бойко Томов
Одобрени разходи / Approved expenses: 46 174 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 26 734 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 456 лв./BGN
Проект: "Създаване на насаждение от лавандула, отглеждане по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето и" виж доставчиците
"Био Лавена" ЕООД
БИО ЛАВЕНА ЕООД
ЕИК ID: 201869744
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID: 565437
"Био Лавена" ЕООД БИО ЛАВЕНА ЕООД БИО ЛАВЕНА БИО ЛАВЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ. ГЕОРГИ КРОСНЕВ 19 БИО ЛАВЕНА ЕООД ВАСИЛ ПЕТКОВ ГЕНОВ 32D3983E9862[..](ДФЗ|ТР)
ПЛАМЕН ...
"Био Лавена" ЕООД БИО ЛАВЕНА ЕООД БИО ЛАВЕНА БИО ЛАВЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ. ГЕОРГИ КРОСНЕВ 19 БИО ЛАВЕНА ЕООД ВАСИЛ ПЕТКОВ ГЕНОВ 32D3983E9862B0A5A6AC4DC56F3F8A4052962AE14AD1A186FA12A004BE9B3C24 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ D83B2CD16987C95DCC9A1859AE94626E6CC20D8AEBF7B011021682C99106939D БИО ЛАВЕНА BIO LAVENA 201869744
Одобрени разходи / Approved expenses: 45 601 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 18 240 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 240 лв./BGN
Проект: Закупуване на челен товарач марка PRONAR модел LC-3 и навесен обръщателен плуг марка OVERUM модел CX 4975F
Борис Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Борис Борисов
Борис Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 44 970 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 22 485 лв./BGN
Изплатени / Payed: 22 485 лв./BGN
Проект: "Модернизиране на земеделското стопанство на "БИО ЕМ ДИ" ООД
"БИО ЕМ ДИ" ЕООД
БИО ЕМ ДИ ЕООД
ЕИК ID: 111549599
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"БИО ЕМ ДИ" ЕООД БИО ЕМ ДИ ЕООД БИО ЕМ ДИ БИО ЕМ ДИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ул. НИКОЛАЕВСКА 95 БИО ЕМ ДИ ЕООД ... КРИСТИНА КРАСИМИРОВА СПАСОВА EF59F53CF987[..](ДФЗ|ТР)
КЕЙ ЕМ КОМЕООД 201725690(ДФЗ|ТР)
БММС 201725690(ДФЗ|ТР)
БММС ЕООД 201725690(ДФЗ|ТР)
СВЕТЛАНА ГОРКОВА ДАМЯНОВА FF9168702958[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ НЯГОЛОВ ...
"БИО ЕМ ДИ" ЕООД БИО ЕМ ДИ ЕООД БИО ЕМ ДИ БИО ЕМ ДИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ул. НИКОЛАЕВСКА 95 БИО ЕМ ДИ ЕООД ДИМИТЪР ГЪЛЪБОВ МЛАДЕНОВ EDC2341A9A21785E31A3B22DBD17BE20BA6B4A3E6D9FE13BB89CDEABD33F3827 КРИСТИНА КРАСИМИРОВА СПАСОВА EF59F53CF98774A598F9A7BBA1534A2F9AC7740D474BB79449B79009E23C9A59 КЕЙ ЕМ КОМЕООД 201725690 БММС 201725690 БММС ЕООД 201725690 СВЕТЛАНА ГОРКОВА ДАМЯНОВА FF916870295871B650D421B0F9A4814C6A8177A661B0E3666BFF404C8476EC67 ГЕОРГИ НЯГОЛОВ НЯГОЛОВ DB0A3616F7B12AC5DC832BD2B8DB2D4327F5BF7F8751E69C46D136FB9B4AB2B0 ИТЕРУМ 201725690 ИТЕРУМ ЕООД 201725690 БИО ЕМ ДИ ЕООД 111549599 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560 БИО ЕМ ДИ BIO EM DI 111549599
Одобрени разходи / Approved expenses: 41 270 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 26 825 лв./BGN
Изплатени / Payed: 26 825 лв./BGN
Проект: Закупуване на оборудване за автосервиз виж доставчиците
"БИО ОЙЛ" ООД
БИО ОЙЛ ООД
ЕИК ID: 112647523
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М311
УРН UID: 181390
"БИО ОЙЛ" ООД БИО ОЙЛ ООД БИО ОЙЛ БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Петко Мачев 2 БИО ОЙЛ ООД ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ХАИНОВ ... ХАИНОВ 330ACF1E3C82[..](ДФЗ|ТР)
ГИТЕКС 119001163(ДФЗ|ТР)
БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Мак Гахан 2 А ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ДФЗ|ТР)
БИО ОЙЛ BIO OYL 112647523(ДФЗ|ТР)
...
"БИО ОЙЛ" ООД БИО ОЙЛ ООД БИО ОЙЛ БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Петко Мачев 2 БИО ОЙЛ ООД ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ХАИНОВ 4976E597681CEC1DDCD1FD92E6FC9A364EDF9A22E0FE54A5B0DAE520179F649B АНГЕЛ ИВАНОВ ХАИНОВ DA33FD69411A17FC5194D7E5821CF003DB15D690BB808B6F52396868402BEACA АТАНАС ИВАНОВ ХАИНОВ 330ACF1E3C82351EDDCDE893B059F9E54BD2E243BE4A652BD4381A8561FCCF6D ГИТЕКС 119001163 БИО ОЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.Мак Гахан 2 А ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 БИО ОЙЛ BIO OYL 112647523
Одобрени разходи / Approved expenses: 29 830 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 20 881 лв./BGN
Изплатени / Payed: 18 445 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана земеделска техника"
Борислав Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 14 380 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 7 190 лв./BGN
Изплатени / Payed: 7 190 лв./BGN
Проект: виж доставчиците
БУЛКО
БУЛКО ООД
ЕИК ID: 175171482
Период Period: 2013
Мярка Measure: M142
УРН UID: 346994
БУЛКО БУЛКО ООД БУЛКО БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 83-85 БУЛКО ООД ОГНЯН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ 52150937E63A[..](ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР ЦОЛОВ ПЕТРОВ DBDA2082A950[..](ДФЗ|ТР)
НАТУРЕЛА ...
БУЛКО БУЛКО ООД БУЛКО БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 83-85 БУЛКО ООД ОГНЯН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ 52150937E63A84883FD477CF4BBC0D42CF155E40617DA687FC048A976B7415F6 ПЕТЪР ЦОЛОВ ПЕТРОВ DBDA2082A950BC3A006829548DD522647F19A86059717D59CB3B1BFCE2E45F68 НАТУРЕЛА ПЛОД АД 125039332 ХРИСТО ТЕНЕВ ДИМИТРОВ 2E79B286A31DD5E587AAB041E58CB5424884C1AB4AAB59B5A0E7FDAF4D79BE2A БУЛКОМ 2001 ЕООД 130618377 ЗИМНО СЛЪНЦЕ ЕООД 131016626 СЪНКО ЕООД 131326365 ТЕНЕТ ЕООД 040086676 ЕВРО НЕТУЪРК ООД 121420955 ЗИМНО СЛЪНЦЕ 131016626 ТЕНЕТ 040086676 НАТУРЕЛА ПЛОД 125039332 ЕВРО НЕТУЪРК 121420955 СЪНКО 131326365 БУЛКОМ 2001 130618377 ВИТАЛИ МАРК ФРИЙД 193E1577AB6BA879D545CBEBE63D7764 ИНТЕРЦИТРУС ООД 130213585 Кантелина Александрова Димитрова 412211297DAEA8EA4FB88FD2F2C44FF7C908015A202BBA416240B3ECBA5F85E7 Ангел Георгиев Димитров 385C144D2D530588EBBF4767ED8C0954B99C02F6EECB165232D4106FEA577D1D БУЛФРУТ ЕООД 115517990 БУЛ ФРУТ 115517990 АНГЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ 385C144D2D530588EBBF4767ED8C0954B99C02F6EECB165232D4106FEA577D1D БУЛ ФРУТ ЕООД 115517990 БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град ул. Проф. Саздо Иванов 6 БУЛКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град ул. Проф.Саздо Иванов 6 БУЛ ФРУТ 115517990 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ВИТАЛИ МАРК ФРИЙД 0BB9F56998C1E9461188E96813637559 БУЛКО BULKO 175171482
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 79 648 лв./BGN
Изплатени / Payed: 79 648 лв./BGN
Проект:
Бисер Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Бисер Борисов
Бисер Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Бойко Ботев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Бойко Ботев
Бойко Ботев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Бисер Йорданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Бисер Йорданов
Бисер Йорданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
БОРИСЛАВ БОРИСОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
БОРИСЛАВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 33 676 лв./BGN
Проект:
Борислав Бачийски

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Борислав Бачийски
Борислав Бачийски
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Бисер Бораджиев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Бисер Бораджиев
Бисер Бораджиев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 40 820 лв./BGN
Проект:
БОЖИДАР БОЖИНОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
БОЖИДАР БОЖИНОВ
БОЖИДАР БОЖИНОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Боряна Борисова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Боряна Борисова
Боряна Борисова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Борислав Бонев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Борислав Бонев
Борислав Бонев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Борис Борисов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Борис Борисов
Борис Борисов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Бисер Ангелов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Бисер Ангелов
Бисер Ангелов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 43 883 лв./BGN
Проект:
Боян Ботев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Боян Ботев
Боян Ботев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Боряна Благоева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Боряна Благоева
Боряна Благоева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 004 лв./BGN
Проект:
Бойко Боев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Бойко Боев
Бойко Боев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Боян Богданов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Боян Богданов
Боян Богданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Бойко Григоров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Бойко Григоров
Бойко Григоров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Биляна Борисова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Биляна Борисова
Биляна Борисова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 44 004 лв./BGN
Изплатени / Payed: 16 536 лв./BGN
Проект:
Боянка

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Боянка
Боянка
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Бойко Блажев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Бойко Блажев
Бойко Блажев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Бисер Банкатев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Бисер Банкатев
Бисер Банкатев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Бисер Блажев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Бисер Блажев
Бисер Блажев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Бончо Бонев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Бончо Бонев
Бончо Бонев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Богомил Богомилов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Богомил Богомилов
Богомил Богомилов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
"БИО КУЕЛ"ЕООД
БИО КУЕЛ ЕООД
ЕИК ID: 203632683
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
"БИО КУЕЛ"ЕООД БИО КУЕЛ ЕООД БИО КУЕЛ БИО КУЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лозица 5954 ИВАН ВАЗОВ 12 БИО КУЕЛ ЕООД СИМОНА ПЕТРОВА ДАЧЕВА 416DE07FB342[..](ДФЗ|ТР)
БИО КУЕЛ BIO KUEL 203632683(ДФЗ|ТР)
"БИО КУЕЛ"ЕООД БИО КУЕЛ ЕООД БИО КУЕЛ БИО КУЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лозица 5954 ИВАН ВАЗОВ 12 БИО КУЕЛ ЕООД СИМОНА ПЕТРОВА ДАЧЕВА 416DE07FB342D9E99D317CC7CA6B442DA1841D4814268DF6F29276270410BAF3 БИО КУЕЛ BIO KUEL 203632683
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект:
Борислав Бонев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Борислав Бонев
Борислав Бонев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Бисер Блажев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Бисер Блажев
Бисер Блажев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Бисер Бозов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Бисер Бозов
Бисер Бозов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
"БИО ВАЛ 94" ЕООД
БИО ВАЛ 94 ЕООД
ЕИК ID: 203549159
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
"БИО ВАЛ 94" ЕООД БИО ВАЛ 94 ЕООД БИО ВАЛ 94 БИО ВАЛ 94 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ЛЪГЪТ 2 А БИО ВАЛ 94 ЕООД ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ ПЕТКОВ 26D86A95C12E[..](ДФЗ|ТР)
БИО ВАЛ 94 BIO VAL 94 203549159(ДФЗ|ТР)
"БИО ВАЛ 94" ЕООД БИО ВАЛ 94 ЕООД БИО ВАЛ 94 БИО ВАЛ 94 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ЛЪГЪТ 2 А БИО ВАЛ 94 ЕООД ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ ПЕТКОВ 26D86A95C12E1B6D85B960A1D66EA0AAB7BEDE79992738BF891E99DA9DBFC9B3 БИО ВАЛ 94 BIO VAL 94 203549159
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Боян Богданов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Боян Богданов
Боян Богданов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 573 909 984 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 975 865 961BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.