Земеделски субсидии по ПРСР / Agriculture fund subsidies

Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.

Търсенето за @beneficiary ^"В*" намери 2786 резултата

Бенефициент
Beneficiary
Бенефициент + Доставчици
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Проект: Предприятие за преработка на месо и месни продукти
" ВИА КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД
ЕИК ID: 202411276
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.2
УРН UID:
... . София 1616 СЕВ.КАЛОЯН 30 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА 60EFFE54CEE4[..](ДФЗ|ТР)
Виа Кънстракшън ЕООД 202411276(ДФЗ|ТР)
Първа Инвестиционна Банка ... Даскал Господин 14 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Севастократор Калоян 30 ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА 60EFFE54CEE4[..](ДФЗ|ТР)
ВИА КЪНСТРАКШЪН VIA ...
" ВИА КЪНСТРАКШЪН" ЕООД ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД ВИА КЪНСТРАКШЪН ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЕКЗАРХ СТЕФАН 63 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 СЕВ.КАЛОЯН 30 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА 60EFFE54CEE4FB0EE0499B37111D466A87E42B5EC45E74C9235A0B2C58F7D085 Виа Кънстракшън ЕООД 202411276 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. Даскал Господин 14 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Севастократор Калоян 30 ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА 60EFFE54CEE4FB0EE0499B37111D466A87E42B5EC45E74C9235A0B2C58F7D085 ВИА КЪНСТРАКШЪН VIA KANSTRAKSHAN 202411276
Одобрени разходи / Approved expenses: 4 819 641 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 409 820 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 205 796 лв./BGN
Проект: Изграждане на производствена сграда на предприятие за преработка на чдливи черупкови плодове /печене, пържене, шоколиране и пакетиране/и закупуване на технологични машини за производство на готови за консумация хранителни продукти. виж доставчиците
"ВИКТОРИЯ НУТС"ЕООД
ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД
ЕИК ID: 130473800
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 507922
... ВИКТОРИЯ НУТС"ЕООД ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД ВИКТОРИЯ НУТС ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София - ж.к. ДРУЖБА 59 7 ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД ХРИСТО МИЛЕВ ВАСЕВСКИ 8AC8E4F1007A[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОРИЯ ... Иванов Вълчев EE5919DFA7C7[..](ДФЗ|ТР)
Лилия Славчева Вълчева 6EEA612522EC[..](ДФЗ|ТР)
ЛИЛИЯ ...
"ВИКТОРИЯ НУТС"ЕООД ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД ВИКТОРИЯ НУТС ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София - ж.к. ДРУЖБА 59 7 ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД ХРИСТО МИЛЕВ ВАСЕВСКИ 8AC8E4F1007A711A6EFBB205DDFC32AC98E93917874C0AF257F1A201CC353902 ВИКТОРИЯ НУТС VIKTORIYA NUTS 130473800 УНИОН КЕХЛИБАР УНИОН КЕХЛИБАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бяла 7100 ул.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 19 УНИОН КЕХЛИБАР ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЕЛЕШЕВ FAAAA22038CE5F9E468EC711F7844FF772C25DD32518E41D18230D635DB5A0AB ХРИСТО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ EA7182857FE4209F1DE6B449428CBB7F953DE327D2D804DEE4C4C8F10C045E74 СВЕТЛАНА ЛЮБОМИРОВА КЕЛЕШЕВА 3A3988C9DF9219829B36724F03AB8109A4E64B8088FB6C6AD8A7527BB16105C4 БОЖАНКА БЛАЖИНОВА НИКОЛОВА 8838F2254B8D064AE0E326F8E6B302C14DF3F8A0C4E24729CEC7C6606234FFB4 УНИОН КЕХЛИБАР ООД БЪЛГАРИЯ с. Копривец 7122 ул.ВЪЗРАЖДАНЕ 64 УНИОН КЕХЛИБАР 827214400 КЕНИ НУТС 201678657 УНИОН КЕХЛИБАР UNION KEHLIBAR 827214400 РАВЕЛИН РАВЕЛИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1231 НАДЕЖДА 4 416 А РАВЕЛИН ООД РУЕН ИВАНОВ ИВАНОВ 8654A6FE24AE929CE263E9775DF4279F60E56BC138717D1BD5F453D1A84558FF ПЛАМЕН ВЕНЦЕСЛАВОВ ПЕТКОВ 368D5DB9F2E88CC9BAA39162736AED0518AD8D49BAE3DE236BB8C72754723B40 РАВЕЛИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Пирин 30 НИКОЛАЙ РУЕНОВ ИВАНОВ 7A9362507FDD13F1867B29B2AB3A8A64E25D3B955399CC701BD2F444CF45F38E РАВЕЛИН RAVELIN 831254392 АГРОПРОМПРОЕКТ АГРОПРОМПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ХРИСТО БОТЕВ 17 АГРОПРОМПРОЕКТ ООД НЕДКА СЪБЕВА ПОПОВА EF5381AC08EA2EA09C87861CB7DF2D6C89B614E9E3F6316B7ED768E7033A8220 ЦОНКА ЦАНКОВА АНДОНОВА 4C82BA8FDA0297A5110F8822C4A4E6611DF83F5A93E554A89D5151D98D744EC3 СИЙКА АЛЕКСАНДРОВА ИГНАТОВА 55CA8B764B02C15A7C1E42F7D113DD846BD3E131BF2808C0E7126ABFC8F9403A СТИЛИАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ 60B432B1CAB4E2158A5B5B4EE0B8ED28F047D246E843E7208D7087626A975E6C ПАВЛИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА BC4DF087ED68D9E147BA6E3D538900635D94AA846E5E3CF309DD40BF58214BC2 НИНА ЛЕОНИДОВА ГЕОРГИЕВА 6D237072E4935C4838B5935D3FE12471D33DDAF656DD4E4BF74741FD8DC63789 ИВАНКА ПЕТРОВА СВЕЩАРОВА 38569688CC4C8E2A93A4F86937BBBC9E942970859B7DBD8B740B2327902F29C6 ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПАРУШЕВА 8314E207B9605CE9B7E74E4614DBA2711C563E9C8EEA7907AD362313535B1FA5 ЕЛЕНА НИКОЛОВА МАНГАРУДОВА F3AEAB8758EAE49899A306866CB791D4FFD5619BA7DD4B73559ACB1902435B74 РАДКА КОЛЕВА АВДЖИЕВА A6B49338F983A6E54630E1CCBF8EA3455E39E2872720C03C26DAD6F23AEDB646 ГИНКА ПЕНЧЕВА МИХАЙЛОВА 0D1D289FD2EBFB9009068CFEA4905CAE0C2A8A6096F5DF396CC8EF4F2A62331C СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА СТОЕВА 1388B54E4A6B0683F46092974D7C5DD55AF4746A09B597586034ECC0AFC90545 КИРИЛ ДЕНЧЕВ ПЕТКОВ F5CB354521495049024B8AF05C393755CF887B2DCC5078ABB51F51B44FFC14A9 ХРИСТО ДИМИТРОВ ПОЩАКОВ FB517FDAC909646F088C9E9228B3D4D31AD35C35A8E3898B2B9F23927C2FBC9C ЕМИЛИЯ ИОСИФОВА ГАНЧЕВА 6F9952BBFE7D5DAF8EC255732CE195C44A8020F6D595EFEA1D5DE0A2B31B4E79 БОРЯНА СТОЕВА МИТОВА 0688C5437C98EE336753640B8BBC9D638C4C17ABB3E212EDAC7E1F6803FAA14D РУСАНКА НИКОЛОВА КОПРИВСКА 3BD4CB39FE05A25B5D34BF1E036CD7A420B1F01FE49BDE98F483B2AC845A0BCC МАРИЙКА АТАНАСОВА СТОЙКОВА 0A174B381C1952D26F327FE69BE7F62F6C830B7843D9EA20532452C1B66B2B91 АНГЕЛИНА ДИМОВА САПУНДЖИЕВА-РАЗБОЙНИКОВА 5321A3F136B3F2D3FA3FF72D9C35D810C2867492B3A64D36B541527F8429ED09 МАРИЯ САВОВА ЛАМБОВА 91D6FB58685D82AF604E26E961ED520D485138901562524515380D4E5D6E2FA8 ТЕОДОРА ГЕНОВА МИНЧЕВА 12473C7FD81E20B9398DE4C2AA2FBE52451F3387F45F863D31675AF1B5EB4DF7 ЦВЕТАНЧО ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПСКИ DB2A49CD46B657B49D44AFE8198A5967B484017DF9922373A96A9EA7DB2B6CDE ЛИЛИЯ ТОДОРОВА ДИНОЕВА 511F873BF8CBCCB9B3DDB0B7E598AEAB353AB5BB81B77700F453ED682502A756 КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КУЗЕВА C1A159F6EEC08344D1DC5E66BF5C5AE94007E9F1EC5751BFE79AFAB6ED5B6E21 ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА-ХРИСТОВА 72B5FB46228F50D95856171A9EAB7A30F58E9151AC3934B632FC880DC8465A45 ИВАН КОСТАДИНОВ ДОКОВ 0550B7EDE41A5C492ADEE4C3873A259ACFB9B8306AD06324B994BEDAAA8D1D9A АГРОПРОМПРОЕКТ 2000 АД 130206014 СТОЮ ХРИСТОВ ХАДЖИЧОНЕВ FAD5BCC88E0D2CB8981B71D2ED1FBE5FA27A4C044199812BA3E68509F34E294A МАРИЯ ИВАНОВА МИЛОВА 19F93D7A5371EE3A52E3FE7B37428F5161680EF6CA25DC95C81DDE6121F3741B НАДЕЖДА ЖЕЛЯЗКОВА АВРАМОВА 84E9CE6B6831C060B9071D66A1FA3C34839CAB916B7C15C1917F3060840A9282 ВАСИЛКА СТОЯДИНОВА ДОКОВА 45D02EA6871C2E5A5D71DF5B446A8C588C85498B13E48AEBC069C0DD04F4BD6A РАЙНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА A7C45771C1DB52568625775B5CE2E153E37B5FD7CA762FCB02F589923E162016 ВАНЯ ХРИСТОВА СТАМЕНОВА B70C833B020CD284093961DA10E4165DEEFC7BB59705FBE8BB87657F82B513EE ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА МАДЖАРОВА 57C2E34635E8196D29AD7BB617E385007BEE7FBD54687B6931FB3C7C1E008C74 ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА 13A4DE375925D8AA0344C991C1C250198E1207BE147FBF3D43A3C48B4D14E483 ПАВЛИНКА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА 1F1955DA0409811C3D6A47021109019ACE66F8863D369658896D62E5842168A8 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАНИШЕВ EA7290E277B097752902199C560C69DFED45D5AF6FC8358C22D9A03AB0080070 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА B0A7D9D85BF19C7941F7D7164F0BD36AA65229B4717D753BFDE4DD94746CFCDD ЙОНКА ЕВТИМОВА ПЕЛОВСКА 38C54FBC5A13104C542345BD5D7B198372014B48FF0A899FE144040D02146185 СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА 585495A7BF89E587E91F5489CF973644BD1BF3BB262217392A1DFAE03C57BFAF ИНА ДРАГАНОВА СТОЯНЧОВА EF79CBBCA3CB1F590AAE42DD6C07503D694250360128D3EE04BCA8CA3813C993 ДОНЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ DB6DD6A8F904EB966AC8D5CCE654B9CAB3D08D10FA56945952D9B5FDE8F7DC34 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОЦОВА DAFC51F7701FBF056B4BADACE16B1BFABEC2B094D1CBDF188496B3AA33FA70ED МИЛЕНА ПЕТКОВА КЛИСУРОВА 933C894DA4143DADD7C1BD5B431CA684FAAD191A137DFF0DF172C2EE513474A4 ОЛЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 9721EF307808CACD06E31B81C8988D2825261FCA829AB103B2A7816E7197DF2B МИЛА КОСТАДИНОВА ТОЛЕВА 9896977E9C84B6D46FD1770939B9659D3F27EF26FAC124BC549A3E747FD4EC65 ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА CDCE365E2E7D6DFB1EB35AE85AB8F2FD32F0F2B34BA46E4938B131054AF70249 ЛИДИЯ ТОМЧЕВА ТОМЧЕВА B05F6CE607D811BF698C7CBB5AA078E39C72C65BD55195D7E2F5D72CB4EF8721 НЕЛИ ГАВРИЛОВА ЯЦЕВИЧ 9354428E6475492363F6A6AF266CCDF68305DB892E6D34E0E546C4250C2CC1CC СТЕФКА ПЕТРОВА ГАМИЗОВА 561ED286168ECC65C4EF33ABC4505A65D6D8099DF5D13E0913713F147C7527D1 МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА EA73ABF007D5F8814E5CA195F96500C6DA35A38475041597D92520BAF2D421B8 ДОБРУДЖАНКА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА 6EDCC8EB4C63AE10E3C6C6F534165582423F11A3CADC9EBC82DAB98FE7435869 ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ДРАГОШИНОВ A3453BBBFEA67494828181968043FB5DE1E5F3725EDE1580D3ED34796B76FFA9 ЕВДОКИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА 9FE8C1ADD0A05EC4BA23FB9FABE039361D2E19777C83114A60BE2AF3BC2A202A ЦЕЦА МЛАДЕНОВА ГОЦЕВА 251F6D503BF5C32551DDFD0E50111B1D95B1175BCDFCC872C2570425EC875B1F КИНА РАДКОВА КРЪСТЕВА CE72C98F7112EC118A4295DA0874E0F796BE98571A101AB1CA94B8B6AC3F5428 ВЕНКА ЯНЕВА ЦЕНКОВА F1D62CDB3D964459EF18C9D9061684475FE9750CB7E96DAD8CDD9AFF83DA2799 ЕЛЕНА НИКЛЕНОВА ЦВЕТКОВА 31B61F48F1CBC16B422D9B4701D8EFB42B384238A9A0CCF8A9F46BCC09341853 САШКА ЛАЗАРОВА НОНЕВА-РЪКОВА 21C7E53F515F12953D6F4B039882E0D57B0169D55C5D6E32C6F16A9B0EFD9774 ПЕТЯ МАРИНОВА МАРИНОВА 27162C41AECE44573C14C32AB876583548D58ED8E13FEDBD628F28D1DBF2A4C3 ИРИНА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА 5AA2E337A4CB4468E914B408BCF38E4B7200FC356DC65695B3EC730DB28F947A ЕМИЛИЯ СТРАТИ АТАНАСОВА 7BF5B59D5886736EA56565B84DE03E0FF056576E3EFA50F306AC03CA6290622C АНЕЛИЯ БЛАЖЕВА ДАМЯНОВА 106D115E46640CDA3028318ADD790FFB8DD4198AF2C9EA5855DA3670A19AB56B ГЕРГАНА СТОЯНОВА СВЕТИЕВА E615B66DC291569C78E26631EBC66FF17DBB6FE076B18139F504183D1A20FCDE АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ЙОЦОВА, и БОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОЦОВ 8ED2BC480B17D3C5D376811DA3C2097A2868F344D3FD97C1DD36241E6E452A33 Лилия Георгиева Табакова - Христова 72B5FB46228F50D95856171A9EAB7A30F58E9151AC3934B632FC880DC8465A45 Ангелина Димова Сапунджиева - Разбойникова 5321A3F136B3F2D3FA3FF72D9C35D810C2867492B3A64D36B541527F8429ED09 Мариелен Петкова Клисурова 933C894DA4143DADD7C1BD5B431CA684FAAD191A137DFF0DF172C2EE513474A4 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА 182D8C2B3641DDCE99E926B0B42842821D827F21066E58FC79241F1DD31B709E Сашка Лазарова Нонева – Ръкова 21C7E53F515F12953D6F4B039882E0D57B0169D55C5D6E32C6F16A9B0EFD9774 АГРОПРОМПРОЕКТ AGROPROMPROEKT 831902056 ЛИЛИЯ ХИВ ЛИЛИЯ ХИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 Надежда 3 334 Б ЛИЛИЯ ХИВ ООД Христо Иванов Вълчев EE5919DFA7C7CE9FAE30D12F2DCF8CC7AFE5CF42C598DA2033687E2FCC5F405C Лилия Славчева Вълчева 6EEA612522EC44BD8A67A349975E4CB310704D6F9B3B75EB3094B94CCA4B9E85 ЛИЛИЯ ХИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1298 ТРЕБИЧ ул. ПАВЕЛ ВЕНКОВ 30 ЛИЛИЯ ХИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТАРА ПЛАНИНА 8-10 ЛИЛИЯ ХИВ LILIYA HIV 831660343 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 ,бул. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 Татяна Марионва Бечева - Изпълнителен директор C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D Татяна Маринова Бечева C317A329C6A83569748479F866B81D9161B2AB7C3B08B4CA8FA7D7CE922C4B0D БОРИС СПАСИМИРОВ СПАСОВ EE1CA7AD45D409FBD0350A5019B75C23053119633F7FDB381F812DA3E27F962B ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС EVROMARKET KOMPRESORS 130185141 ЕЛВИ БЪЛГАРИЯ ЕЛВИ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ЗЛАТОВРЪХ 71 ЕЛВИ БЪЛГАРИЯ ООД РУМЕН БОГДАНОВ КИРОВ 60DC34245BB5DEF6B343AFD5859A8DFABEE5500FA283120740F70095ECDA37A4 БОЙКО РУМЕНОВ КИРОВ 4EC7CB77A80E62BA341B52D87452379537D437BCBB964020A9CD85E733633574 ЕЛВИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СОЛУНСКА 36 ВЛАДЕ АТАНАСОВСКИ FCB2913144AA7B8E0505FEB344E01D3E ЕЛВИ БЪЛГАРИЯ ELVI BALGARIYA 200932451
Одобрени разходи / Approved expenses: 3 899 654 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 949 827 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 915 054 лв./BGN
Проект: „Изграждане на овцеферма в землището на с. Руска бяла, общ. Мездра, обл. Враца и закупуване на оборудване и специализирана земеделска техника“
ВИП АГРО МИЛК ООД
ВИП АГРО МИЛК ООД
ЕИК ID: 203187094
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... ООД ВИП АГРО МИЛК ВИП АГРО МИЛК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. Мито Цветков 2 ВИП АГРО МИЛК ООД ПАРАСКЕВА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА CFA32C52C782[..](ДФЗ|ТР)
ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ВАНГЕЛОВ 8ECA65FE0FCB[..](ДФЗ|ТР)
...
ВИП АГРО МИЛК ООД ВИП АГРО МИЛК ООД ВИП АГРО МИЛК ВИП АГРО МИЛК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. Мито Цветков 2 ВИП АГРО МИЛК ООД ПАРАСКЕВА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА CFA32C52C782436F6AB131105FE65E34598BF2EEAE205BF8072296C9110467EF ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ВАНГЕЛОВ 8ECA65FE0FCBF675D8181E8F47961C1FEBCFBEC479C1ABBF0F3C48DD8BFAAD84 ИЛИАН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ CF958AA16D6FFFBD3A8C58506C66663399503DAC0BBCCFA5668A43C224711130 НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ГЕРГОВ 9EB6666AB81697B796AA675D3576A160A744A89192F2464990FC0EA9875084B1 ВИП АГРО МИЛК VIP AGRO MILK 203187094
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 930 781 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 2 051 547 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 047 669 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на кравеферма за месодайни породи говеда
" ВИА КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД
ЕИК ID: 202411276
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
... . София 1616 СЕВ.КАЛОЯН 30 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА 60EFFE54CEE4[..](ДФЗ|ТР)
Виа Кънстракшън ЕООД 202411276(ДФЗ|ТР)
Първа Инвестиционна Банка ... Даскал Господин 14 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Севастократор Калоян 30 ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА 60EFFE54CEE4[..](ДФЗ|ТР)
ВИА КЪНСТРАКШЪН VIA ...
" ВИА КЪНСТРАКШЪН" ЕООД ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД ВИА КЪНСТРАКШЪН ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЕКЗАРХ СТЕФАН 63 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 СЕВ.КАЛОЯН 30 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА 60EFFE54CEE4FB0EE0499B37111D466A87E42B5EC45E74C9235A0B2C58F7D085 Виа Кънстракшън ЕООД 202411276 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. Даскал Господин 14 ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 Севастократор Калоян 30 ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА 60EFFE54CEE4FB0EE0499B37111D466A87E42B5EC45E74C9235A0B2C58F7D085 ВИА КЪНСТРАКШЪН VIA KANSTRAKSHAN 202411276
Одобрени разходи / Approved expenses: 2 682 888 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 1 878 021 лв./BGN
Изплатени / Payed: 1 877 127 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Виктория 93"ООД
ВИКТОРИЯ - 93 ООД
ЕИК ID: 825003282
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 180189
... 42E9FD050F26[..](ДФЗ|ТР)
ЦВЕТАНА ДОКОВА КАРАИВАНОВА 162984766571[..](ДФЗ|ТР)
ВИКТОРИЯ - 93 VIKTORIYA - 93 825003282(ДФЗ|ТР)
... Еврометал ООД 834025139(ДФЗ|ТР)
Огнян Василев Василев 570775E2A49C[..](ДФЗ|ТР)
МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555(ДФЗ|ТР)
АГРОТЕХЧАСТ ...
"Виктория 93"ООД ВИКТОРИЯ - 93 ООД ВИКТОРИЯ - 93 ВИКТОРИЯ - 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 100 Д ВИКТОРИЯ - 93 ООД АТАНАС ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ 480859CB170C46B36F64BD7C462B374899D6812BD42ABFEE999D40554E674F45 ЙОРДАН АТАНАСОВ КАРАИВАНОВ 42E9FD050F26569320129DAF07D4F23A75510D666AABFD3682D2DBDDF9263547 ЦВЕТАНА ДОКОВА КАРАИВАНОВА 1629847665718CB47EAC92593C5864DF715A3790CDDB9EE6D1D60F9CB433255E ВИКТОРИЯ - 93 VIKTORIYA - 93 825003282 ЗЛАТЕКС ЗЛАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 52 ЗЛАТЕКС ООД НЕЦО МИНЕВ ЗЛАТАНОВ 25761181679202568F3B423A14D2E5F72E33940FB4D06E73C7DA84592D6F34D1 ЛИЛЯНА ДИНЕВА МИНЕВА 1684FACFFEDC762EA5362A89010D4F14622A35332200F2A39251E1EC2167C32A ДАНИЕЛ НЕЦОВ МИНЕВ A8E510084908701045137F39887F67F9A3FEEE6483F9B06C423A73ED25F499F3 КРАСИМИР НЕЦОВ МИНЕВ 90E2CCCEF6A0CE49780F7AB5016B24377953FDA5A1F44F97E5ADDF819CDA7A6D ЗЛАТЕКС ZLATEKS 123112828 МЕТАЛАГРО МЕТАЛАГРО АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 47 МЕТАЛАГРО АД МАРИН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ A36252BFAE9772EE0321F9B37A676E15DC816AC4094339A985B6C5D0021ABF4E НАЙДЕН АСЕНОВ ЙОСИФОВ 78FB4A517EB0C827E852B690B0A2C18D2851ACE9E4265B97C7A5475FE351A4DF ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1B50C1BD4A30E4083A633D73D702722C868A87248BAED9FBB0210862D8BF5179 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 1842C706850A67FD9AB6274B73003C42F329C782E80716C5619D746877493962 Еврометал ООД 834025139 Огнян Василев Василев 570775E2A49C40A1217184C60631A8508E042541C1308891FC3AC29EDE24E8F9 МЕТАЛАГРО METALAGRO 124528555 АГРОТЕХЧАСТ АГРОТЕХЧАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул.ВРАЧАНСКО ШОСЕ АГРОТЕХЧАСТ АД САШКО ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ FE94F1156B5DD99EBF06AB9FE774A2BFF3D9295FA83EC1CBB0894B258B1A771F ВАЛЕРИ ГОРАНОВ МАРИНОВ D1A67F1F0F1B7384D226B855F628A097F7C79C0F98E22B9357EC9D17A3A3812E ДИМИТРИНА ПАСКАЛЕВА ДИМИТРОВА 7FADD9BC55162AE6107E21B891FAA90512D11551B3D534BC7B921773ADE730AE ЦЕЦКА ТИХОМИРОВА ЦВЕТКОВА E400C9F463656119F877B072E140F35D98D244D0BA89DBA248F804969D5AC44A СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ A3C9C382F91FE38B767CB3D72F610D8AC529C118866F9DE2E451A288E4FF55F4 ТОДОР КРЪСТЕВ ТОПАЛСКИ 1075FAFE3D1A718ACC4BC4ADDEBD6122590D274EE3016F15B610D9A20D078744 КОСАНЯ ЕООД 106506297 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ДУНАВ АД 106042644 ЕС ПИ ЕЛ АД 200084580 ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ 8E366263EB929605A6D7AC49AAA0E291FA0B8E5FEA4DE9033CD85E16545C2548 АГРОТЕХЧАСТ AGROTEHCHAST 106010269
Одобрени разходи / Approved expenses: 1 070 034 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 535 017 лв./BGN
Изплатени / Payed: 535 017 лв./BGN
Проект: ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕМОНТ НА ОРАНЖЕРИИ И ТЕХНИКА ЗА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО
"Водопад Консулт" ЕООД
ВОДОПАД КОНСУЛТ ЕООД
ЕИК ID: 200970627
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"Водопад Консулт" ЕООД ВОДОПАД КОНСУЛТ ЕООД ВОДОПАД КОНСУЛТ ВОДОПАД КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 118 А ВОДОПАД КОНСУЛТ ЕООД ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ F24C89E671E2[..](ДФЗ|ТР)
НЕНО ДИМИТРОВ ...
"Водопад Консулт" ЕООД ВОДОПАД КОНСУЛТ ЕООД ВОДОПАД КОНСУЛТ ВОДОПАД КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 118 А ВОДОПАД КОНСУЛТ ЕООД ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ F24C89E671E23E4374FAD0DC4EA8CCC026CE366F0A703CAFCD10EF5691261DE2 НЕНО ДИМИТРОВ КАБЛАНОВ A01A220B54CDF19C6F494B703C44043599626F92DFA5E0080F3291168226A121 ВОДОПАД КОНСУЛТ VODOPAD KONSULT 200970627
Одобрени разходи / Approved expenses: 966 969 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 580 181 лв./BGN
Изплатени / Payed: 0 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на производствена сграда
"ВИП 2012" ЕООД
ВИП 2012 ЕООД
ЕИК ID: 201878615
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ВИП 2012" ЕООД ВИП 2012 ЕООД ВИП 2012 ВИП 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бошуля 4481 ул. 46 - та 7 ВИП 2012 ЕООД ВАЛЕНТИН МИХАЛОВ ВЕРГИЕВ E7ED1F115A6A[..](ДФЗ|ТР)
ВИП 2012 VIP 2012 201878615(ДФЗ|ТР)
"ВИП 2012" ЕООД ВИП 2012 ЕООД ВИП 2012 ВИП 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бошуля 4481 ул. 46 - та 7 ВИП 2012 ЕООД ВАЛЕНТИН МИХАЛОВ ВЕРГИЕВ E7ED1F115A6AF02D5CFE7F3D303627F34488CE98C442E9812F5200899F574F06 ВИП 2012 VIP 2012 201878615
Одобрени разходи / Approved expenses: 966 204 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 676 343 лв./BGN
Изплатени / Payed: 673 235 лв./BGN
Проект: "Закупуване на земеделска техника" виж доставчиците
"ВЕКТОР ИНВЕСТ" ЕООД
ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 114604240
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183927
... 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ... МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР П. ...
"ВЕКТОР ИНВЕСТ" ЕООД ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД ВЕКТОР ИНВЕСТ ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 8 ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД ПЛАМЕН РАДОЕВ ЙОТОВ 88A1438B9E681952C73C7D979327F397719F295E0036BA2FA8B58566C73A162A ВЕКТОР ИНВЕСТ VEKTOR INVEST 114604240 АГРОНИМ АГРОНИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 33А АГРОНИМ ЕООД МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИНЧЕВ FE13432AE6D6E0BAD5066267CC1EFB252234E52B1245C65518D16781387304ED АГРОНИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ясен 5850 ИВАН ВИНАРОВ 1А НАТАША ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА EE84E8118B3AD4CEA98DD731625116BC09E003A0B1071D887A286896F32D0301 АГРОНИМ AGRONIM 200004285 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443 ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Панайот Волов 7А ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ЕООД ПЕТЪР ПЕТКОВ КАМЕНОВ B1B0466862385FE0CF55CB6AE9238EB81B3489478251BF8E71CC0A9D486DA729 ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ.ЗЛАТЕН РОГ 22 ПЕТЪР П. КАМЕНОВ PETAR P. KAMENOV 130544539
Одобрени разходи / Approved expenses: 963 156 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 481 578 лв./BGN
Изплатени / Payed: 481 578 лв./BGN
Проект: Ремонт на оранжерия и закупуване на технологично оборудване и земеделска техника
"ВИП 2012" ЕООД
ВИП 2012 ЕООД
ЕИК ID: 201878615
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
"ВИП 2012" ЕООД ВИП 2012 ЕООД ВИП 2012 ВИП 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бошуля 4481 ул. 46 - та 7 ВИП 2012 ЕООД ВАЛЕНТИН МИХАЛОВ ВЕРГИЕВ E7ED1F115A6A[..](ДФЗ|ТР)
ВИП 2012 VIP 2012 201878615(ДФЗ|ТР)
"ВИП 2012" ЕООД ВИП 2012 ЕООД ВИП 2012 ВИП 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бошуля 4481 ул. 46 - та 7 ВИП 2012 ЕООД ВАЛЕНТИН МИХАЛОВ ВЕРГИЕВ E7ED1F115A6AF02D5CFE7F3D303627F34488CE98C442E9812F5200899F574F06 ВИП 2012 VIP 2012 201878615
Одобрени разходи / Approved expenses: 960 416 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 576 250 лв./BGN
Изплатени / Payed: 576 121 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"ВЕКТОР ИНВЕСТ" ЕООД
ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД
ЕИК ID: 114604240
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183927
... 000694959(ДФЗ|ТР)
РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE[..](ДФЗ|ТР)
БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252(ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ... МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030[..](ДФЗ|ТР)
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C[..](ДФЗ|ТР)
ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443(ДФЗ|ТР)
ПЕТЪР П. ...
"ВЕКТОР ИНВЕСТ" ЕООД ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД ВЕКТОР ИНВЕСТ ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 8 ВЕКТОР ИНВЕСТ ЕООД ПЛАМЕН РАДОЕВ ЙОТОВ 88A1438B9E681952C73C7D979327F397719F295E0036BA2FA8B58566C73A162A ВЕКТОР ИНВЕСТ VEKTOR INVEST 114604240 АГРОНИМ АГРОНИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 33А АГРОНИМ ЕООД МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИНЧЕВ FE13432AE6D6E0BAD5066267CC1EFB252234E52B1245C65518D16781387304ED АГРОНИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ясен 5850 ИВАН ВИНАРОВ 1А НАТАША ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА EE84E8118B3AD4CEA98DD731625116BC09E003A0B1071D887A286896F32D0301 АГРОНИМ AGRONIM 200004285 БУЛТРЕКС БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул. АСПАРУХОВСКО ШОСЕ 1 БУЛТРЕКС ООД ИВАН КУЗМАНОВ ПОПОВ F9A909711D6553250226D8A3F475EF365C7A0CBFEBECEC8939D07B44A1D5AFFD ОАД ТРАКТОРОЕКСПОРТ - гр. Москва, ОДР №105771904670 9C7FC47EE9C45A073116FD5B0E59360F МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОВ 8B787BA50E43B6F9A121DFB0E0D51E4B БУЛТРЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 РАЛИЦА ТОПЧИЕВА C908059529EE80035F4EA8DA5137A6DF БУЛТРЕКС BULTREKS 114053252 ВАНТО ТРЕЙД АУТО ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 99 ВАНТО ТРЕЙД АУТО АД ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ F749DACA43D1B764C693B56E4DD2EC7ADAE3829240825862A5D551CA132AE1B7 СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ E33ADE1AD5D5671AAD9E398463A3DC2B961624BB7F737CE5826D6495989581BF МАРИАНА ИВАНОВА ПАНЕВА FB166DAA8030255FE2ECCD8CA264266FE47A7A622B0EA7F5F30AFB94458924D4 СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА B9CF4FA1288C6E3EF17D5C479489D88903811C362A7A62383D9854B11802C409 ВАНТО ТРЕЙД АУТО VANTO TREYD AUTO 115335443 ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Панайот Волов 7А ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ЕООД ПЕТЪР ПЕТКОВ КАМЕНОВ B1B0466862385FE0CF55CB6AE9238EB81B3489478251BF8E71CC0A9D486DA729 ПЕТЪР П. КАМЕНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ.ЗЛАТЕН РОГ 22 ПЕТЪР П. КАМЕНОВ PETAR P. KAMENOV 130544539
Одобрени разходи / Approved expenses: 849 852 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 424 926 лв./BGN
Изплатени / Payed: 424 136 лв./BGN
Проект: "Закупуване на специализирана земеделска техника" виж доставчиците
"Валентино-Луидор-Валентин Каравълчев"
ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ
ЕИК ID: 812090325
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 184776
"Валентино-Луидор-Валентин Каравълчев" ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к. МЕДЕН РУДНИК, ул. КООПЕРАТОР 54 ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ...
"Валентино-Луидор-Валентин Каравълчев" ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к. МЕДЕН РУДНИК, ул. КООПЕРАТОР 54 ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ DD8A94E50370AE5069F8F2EEEA2CB5BAE0F40C799CCA5DA3F5D57A4CD5B1FB8F ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Садово 8463 ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Кооператор 54 ВАЛЕНТИНО-ЛУИДОР - ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ VALENTINO-LUIDOR - VALENTIN KARAVALCHEV 812090325 АГРОТЕХНИКИ И КО АГРОТЕХНИКИ И КО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ГОСПОДИН НАНЕВ 43 АГРОТЕХНИКИ И КО ООД ГЕОРГИ КОСТОВ МАВРОВ BE299B8380F8B2079B07754461AD86D68EF4FE38DF2FD0FB7EB7B08D7B7C19FA ЯНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА 2B2D8050F8294572429AA58B7F5E0DBC01CA237ADE3537E5CC7DFF6D355E4EF0 АГРОТЕХНИКИ И КО AGROTEHNIKI I KO 102728656 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 799 768 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 439 872 лв./BGN
Изплатени / Payed: 439 872 лв./BGN
Проект: Изграждане и оборудване на комплекс за селски туризъм състоящ се от хотел и заведение за хранене предлагащо традиционна българска кухня и дегустация на вина местно производство виж доставчиците
"ВИП - Ю" ЕООД
ВИП - Ю ЕООД
ЕИК ID: 200779361
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 510565
"ВИП - Ю" ЕООД ВИП - Ю ЕООД ВИП - Ю ВИП - Ю ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 35-ТА 5 ВИП - Ю ЕООД ПЕТЯ ЙОЗОВА ДОШКОВА 71158328BACB[..](ДФЗ|ТР)
ВИП - Ю VIP - YU 200779361(ДФЗ|ТР)
ДИДИ - ... ПОЛАРИС ПРОДУКТ ООД 103113050(ДФЗ|ТР)
УниКредит Булбанк 831919536(ДФЗ|ТР)
Светлана Валериева Павлова 8ABCCCEBB310[..](ДФЗ|ТР)
АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ AKVAMAT INZHENERING 115109394(ДФЗ|ТР)
ДИМИКО ...
"ВИП - Ю" ЕООД ВИП - Ю ЕООД ВИП - Ю ВИП - Ю ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 35-ТА 5 ВИП - Ю ЕООД ПЕТЯ ЙОЗОВА ДОШКОВА 71158328BACB77264D4933D57BB5A1FFB77021BB35FC4A4ACCD81FCFCBE348FA ВИП - Ю VIP - YU 200779361 ДИДИ - 94 ДИДИ - 94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БОРОВЕЦ 6 ДИДИ - 94 ООД ДИЛЯНКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА 75E769FE324C786C5D37BCA61BA47724B6200C73B69BFF57D3E628CA75895131 ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ 1B216153F9B5A58F73BB8C7CE6EC8815023E251C965DC2C6D8C328BD3DAC2542 ДИДИ - 94 DIDI - 94 115776651 АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Храбрино 4111 АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ИЛИЯ ДИМИТРОВ БОЦЕВ 6414E43DBE227B2EEA226EAFE319EA1E59EA2C435118CDE383981C0BCCF48CE8 АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ХРИСТО Г. ДАНОВ 22 ПОЛАРИС ПРОДУКТ ООД 103113050 УниКредит Булбанк 831919536 Светлана Валериева Павлова 8ABCCCEBB31027D8F678A23363B37A62 АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ AKVAMAT INZHENERING 115109394 ДИМИКО ДИМИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.ЙОАКИМ ГРУЕВ 20 ДИМИКО ЕООД КАТЯ КОСТАДИНОВА ТЕРЗИЕВА 3D372A5AB59CBAB41407CEA50EAB2276112205E8CCFB899B7C8AB134FD79705D ДИМИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ЦОКО КАБЛЕШКОВ 1-1А ДИМИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 7 ДИМИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ДУНАВ 74 ДИМИКО DIMIKO 160083189 ЪНРИЪЛСОФТ ЪНРИЪЛСОФТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул.ПЛИСКА 4 ЪНРИЪЛСОФТ ООД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ 7ADCC988813405C341D10B3DCA36E70F14233261E7C1A49938B5DC31B5FB1B0C ПЕТЪР ИВАНОВ КОНДЕВ 663357898F67E19D6F73787B97E13551733C4046FDE4A8B6CB87166B8AB69525 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ A9365910385AAAF9C7B38C784085ACA82F74DCB87E630F6A1F00C90FE16AAD67 ЪНРИЪЛСОФТ ANRIALSOFT 112042200 ИНТЕРТОРГО ИНТЕРТОРГО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ГЕОРГИ КИРКОВ 5 ИНТЕРТОРГО ЕООД ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ DFE3C2510F3EC8797279230590476802407C259ADC20B9818AECF5485CA98E40 ИНТЕРТОРГО INTERTORGO 115217637 ТЕМЕНА ТЕМЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. БЪЛГАРИЯ 63 ТЕМЕНА ООД ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА САВОВА 736E1839C8D3553A9B102B7FE501F0FC1E3A08A32BFBE20669DC7E4F2EC3F3CD ЕМИЛ ИВАНОВ САВОВ D80AFB4A347D97B40A06030829B669B34757E2F2CF8A1E9C1DE6303BE1688D6F ТЕМЕНА TEMENA 115040514 АКИЛ ИНДУСТРИ АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ГЕОРГИ БЕНЕВ 7 АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ D1299C55A24BA15F2FC637033962DC23A850C62A6A0EAF1F4B2320C653A7E01D АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Соколица 4367 ул. 18 -та 1А ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ АЛЕКОВ B4E56EFEEBB21144A010B38A4BF8A0F48C4775F3B0AAFADE0B4ED22FAA28C4D8 ПИРИН ТУРС 2002 ЕООД 102817258 НЕЛИ ЕВЛОГИЕВА ИВАНОВА B530AC00AA6F90125EE09EDD74439B977E93ADA022C0C495D7DF1286F8829B47 АКИЛ ИНДУСТРИ AKIL INDUSTRI 160000874 СОЛТОН МЮЗИК БЪЛГАРИЯ СОЛТОН МЮЗИК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ВЕСЛЕЦ 49 3 СОЛТОН МЮЗИК БЪЛГАРИЯ ЕООД ИВАН СПАСОВ КИТОВ 4AF466AF6A0DA4E3A4DCE9ADE4A48A1DC69BBD6E5BBD151F6FB0E7D1A394083C ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА КИТОВА 41A68DDB47A28BDE9DAF6FDC73AD8BCB0F8182DE7F5C51732A43F0B42A689304 СОЛТОН МЮЗИК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 УЛ.ВЕСЛЕЦ 65 2 СОЛТОН МЮЗИК БЪЛГАРИЯ SOLTON MYUZIK BALGARIYA 131266263
Одобрени разходи / Approved expenses: 736 541 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия, с инсталирана мощност от 90.72 kWp гр.Омуртаг виж доставчиците
"ВИП ЕНЕРДЖИ" ЕООД
ВИП Енерджи ЕООД
ЕИК ID: 200572398
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 510763
"ВИП ЕНЕРДЖИ" ЕООД ВИП Енерджи ЕООД ВИП Енерджи ВИП Енерджи ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 ВИП Енерджи ЕООД ПЛАМЕНА СТАНКОВА ИВАНОВА 1F27187D52B5[..](ДФЗ|ТР)
...
"ВИП ЕНЕРДЖИ" ЕООД ВИП Енерджи ЕООД ВИП Енерджи ВИП Енерджи ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 ВИП Енерджи ЕООД ПЛАМЕНА СТАНКОВА ИВАНОВА 1F27187D52B51DFF4D8B4785598E08D54FF22F9D3DFAEB2F6D3136EFC12E1665 ТАТЯНА ИВАНОВНА ИВАНОВА D16ECBED8626686BEA08842FEC588EF4407B63D7E9EC04554F4CBB7CD249371A ВИП Енерджи VIP Enerdzhi 200572398
Одобрени разходи / Approved expenses: 643 174 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 387 997 лв./BGN
Проект: Къщи за гости виж доставчиците
"ВАЛЕНТИНА ВПМ 2010" ЕООД
Валентина ВПМ 2010 ЕООД
ЕИК ID: 201335982
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 550581
"ВАЛЕНТИНА ВПМ 2010" ЕООД Валентина ВПМ 2010 ЕООД Валентина ВПМ 2010 Валентина ВПМ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ковачевица 2969 ЙОРДЖЕ ДИМИТРОВ 6 Валентина ВПМ 2010 ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЯНЕВА 26D32A601DDC[..](ДФЗ|ТР)
Валентина ВПМ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лещен ...
"ВАЛЕНТИНА ВПМ 2010" ЕООД Валентина ВПМ 2010 ЕООД Валентина ВПМ 2010 Валентина ВПМ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Ковачевица 2969 ЙОРДЖЕ ДИМИТРОВ 6 Валентина ВПМ 2010 ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЯНЕВА 26D32A601DDC572EA046B9372B954CBFC587DD61B08FC13AF4B1A1B9BB11FCB2 Валентина ВПМ 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Лещен 2962 Валентина ВПМ 2010 Valentina VPM 2010 201335982 ТРАНС - МЕБЕЛ ТРАНС - МЕБЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. ДУНАВ 1 ТРАНС - МЕБЕЛ ООД СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ C2AA73FEBE385005125A2DC9E8E9A56526271B9886458B0A83931FABFB4431E2 МАРИЯ ПЕТРОВА БЛИЗНАКОВА 9290BB25165253A05B84E8E58E1FC1A4CC0C2FFE73BC0685A79626C3BF74412A ТРАНС - МЕБЕЛ TRANS - MEBEL 101003413 ЕЛ ЕМ ДЖИ ЕЛ ЕМ ДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к.БОКАР бул.БЪЛГАРИЯ,ОБЕКТ 39,ОФИС 1 ЕЛ ЕМ ДЖИ ООД ВИОЛЕТА ДОБРОМИРОВА НАНЕВА CD7C2DBEC0CACA92D5F0F01527733E8D771138840265175B47DD20C7D0305905 ЕГМОНТ ЛЮБОМИРОВ ЯКИМОВ 88D3AB552D583E692DB0F0F3DBD406657CFBE28B66B4BD09578E3A554349EF5F АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ DCB5F8DCCAF293994AC1D9BBFD11CB727E63635497BB5265D1BA04AADE0054C0 ВИОЛЕТА ДОБРОМИРОВА НАНЕВА, - 85 ДЯЛА НА СТОЙНОСТ 850 лв.; ЕГМОНТ ЛЮБОМИРОВ ЯКИМОВ, - 85 ДЯЛА НА СТОЙНОСТ 850 лв. ЕЛ ЕМ ДЖИ EL EM DZHI 175260194 ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Ж.К. ЮГ 9 ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД ЕООД ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЧЕТРАФИЛОВ 22636D4FCE14BD440A8FA8F5D29774F1603A9B15A1A814186A2666CC3B972356 ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 СТОЯН ПЕТРЕЛИЙСКИ 1 ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД VALENTINO PGM EOOD 101061167 ГАМИШЕВ - НКБ ГАМИШЕВ - НКБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 УЛ.СИМЕОН РАДЕВ 1 Б ГАМИШЕВ - НКБ ЕООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ 2B9FC306F96C1FA12636A709C7F445416B466251866F54720A84858923D31D1B ГАМИШЕВ - НКБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. Георги С. Раковски 6 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ E4A5630306AA5FEC81E57CE368853909B7EACC0D8FF1278ABE916A5415B645BA ФАЙНЕСТ АСОШИЪТС 202871520 ГАМИШЕВ - НКБ GAMISHEV - NKB 200485317
Одобрени разходи / Approved expenses: 626 774 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: Изграждане на "Еднофамилни жилищни сгради - къщи за гости - 3бр./№1,№2 и №3/ изгребна яма, площадкови ВиК мрежи, плувен басейн за възрастни с обем 150 куб.м., кабел НН 380/220Vлощадкова мрежа, вътрешно обслужваща улица и подпорни стени между басейни и къщи за гости №1,№2 и №3" виж доставчиците
"ВИП - ЛЮБОВИЩЕ" ЕООД
ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ЕООД
ЕИК ID: 101793320
Период Period: 2013
Мярка Measure: M311
УРН UID: 550253
"ВИП - ЛЮБОВИЩЕ" ЕООД ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ЕООД ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мелник 2820 ул. МЕЛНИК 19 ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ЕООД ВАЛЕНТИН ИВАНОВ БАЛТОВ 9CFC4E3A290C[..](ДФЗ|ТР)
Емилия Иванова ...
"ВИП - ЛЮБОВИЩЕ" ЕООД ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ЕООД ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мелник 2820 ул. МЕЛНИК 19 ВИП-ЛЮБОВИЩЕ ЕООД ВАЛЕНТИН ИВАНОВ БАЛТОВ 9CFC4E3A290C60D0AE738A63D7E413012AE36AEFD02B30C49076B7DB5B7B8AE3 Емилия Иванова Балтова 579C956E60B94AA566232DEEED3A3CA80CAD5A74570CA8163F94E9F517EFD83C ВИП-ЛЮБОВИЩЕ VIP-LYUBOVISHTE 101793320 БЕТОН БЕТОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА МЕСТНОСТ - СОКОЛОВЕЦ БЕТОН ЕООД АНДОН ЙОРДАНОВ ЧЕРВЕНКОВ 4AB55CF9A6ECE52CBFD89044822930FD166C92AE3005763EBDC6A3CE24A9D44F БЕТОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. МЛАДОСТ 12 АНДРЕЙ НАСКОВ ХРИСТОВ 6A3715B907F87B1A9D4CD791EE31C3F95BC38E105A20F6E2EDBA496BB443C132 БЕТОН BETON 811183258
Одобрени разходи / Approved expenses: 581 646 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 384 258 лв./BGN
Проект: "Микропредприятие за пътно- ремонтни дейности" виж доставчиците
"Вера строй"
ВЕРА СТРОЙ ЕООД
ЕИК ID: 200562468
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 422836
"Вера строй" ВЕРА СТРОЙ ЕООД ВЕРА СТРОЙ ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат ул. ОРФЕЙ 8 ВЕРА СТРОЙ ЕООД ВЕРОНИКА СЛАВЧЕВА ХАДЖИЕВА DD7CC4DF3A36[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛИЗАР ЕМИЛОВ МАЛКОВСКИ A104F9EEE62A[..](ДФЗ|ТР)
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТКАНИН ...
"Вера строй" ВЕРА СТРОЙ ЕООД ВЕРА СТРОЙ ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат ул. ОРФЕЙ 8 ВЕРА СТРОЙ ЕООД ВЕРОНИКА СЛАВЧЕВА ХАДЖИЕВА DD7CC4DF3A36C7EED932F05D0FC149076355056FB9AF2889CB834B6427502AC2 ВЕЛИЗАР ЕМИЛОВ МАЛКОВСКИ A104F9EEE62A4CAE6C50DEFAAFEF3712EC2E3CE1916961B98493A20D1AB4DE87 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТКАНИН 0EDA677A94F8FDB2D3C2768C7F786F3E52886EE4388B08DE32378EE9E3F4F903 ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б-5 15 Д ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ЕКЗАРХ ЙОСИФ 66 ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул.Христо Вакарелски 1 ВЕЛИН ХАРИЕВ ВЕЛЕВ D66A9973D28D6738AB422A992664747AD8FA13FC877E5A8E1C47B04ECC29C5DA ВЕРА СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4831 ул. Орфей 8 ВЕРА СТРОЙ VERA STROY 200562468 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД КРУМ ХРИСТОВ ХРИСТОВ D76DC876D650FC631F5B155F178EC37A39D2C14BB1B10FBEC5D80FEB0515E53E БОРЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА A7B0E12D5FE65B0585A12CEEA4E79E6FD94664890ABBD8CD4DE47B5837140B46 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 5F3B0790FD4B7BF93EF3BD7F12F466C9134E0189E2C6FD0B68DBCE44BE9FB2E3 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 41065C209ADE211E2943A25F616C655E708C746299A4CBAFBBC9FF9092E8E765 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН EVROMARKET KANSTRAKSHAN 131433890
Одобрени разходи / Approved expenses: 558 808 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 391 160 лв./BGN
Изплатени / Payed: 391 160 лв./BGN
Проект: "Закупуване на технологично оборудване за производство на пелети от биомаса", с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник виж доставчиците
"Вис Вива Енерджи" ЕООД
ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД
ЕИК ID: 201706626
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 579865
"Вис Вива Енерджи" ЕООД ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Пъстър свят 11А Б ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ A2FD9130A5B1[..](ДФЗ|ТР)
ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ...
"Вис Вива Енерджи" ЕООД ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Пъстър свят 11А Б ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ A2FD9130A5B1D780B777124C3E76EE08F364E60E8001FB3115DDEC7AB404B779 ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ООД АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЕВ D97668913ECAEA9A81DD72D2EB631FA336B93A0D3493A81E96396C9D30EE5E1A ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тетевен 5700 ул. Иван Фурнаджиев 1 Цанко Василев Цанов 624D68700F3FCD4F7E43EA6E26E5C10EBFC45248CB30F2549C4D31B0BD46C90C ВИС ВИВА ЕНЕРДЖИ VIS VIVA ENERDZHI 201706626 ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Кричим 1 2 ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД Валери Атанасов Караманов 1A42A60573595B8CF144DC7F0A6CC3DB57377201A039EEE854979D4C3ECE2266 Ваня Божилова Тодорова - Караманова 84920EBCF85617E5F40B26730AAB8DEC8C884D3CC060296F0704703120672BF7 Мая Цветанова Ябланска C8BC1DA59B7266450CB8199AF6E5858FBFEA7F890EFBFC1494874B9BC3CEF339 Таня Христова Гавазова 82676A4C2E4CD0880A359DF09348C1F4E00D7F4FED190B4429C337B6EF33F78F ГЕОРГИ ДИЛЯНОВ БАЙНОВ 82AD4590A64938E8E843A1C634362B8CAC0737CFFA1E487AC0092A59800BFB2B ВАНЯ БОЖИЛОВА ТОДОРОВА–КАРАМАНОВА 84920EBCF85617E5F40B26730AAB8DEC8C884D3CC060296F0704703120672BF7 СТОИМЕН ВАЛЕРИЕВ КРЪСТЕВ A70F59C3A98CFD654E9AC5880551B3FA00CA81143E285794F57DBB7F647716B0 ПАВЛИНА КАМЕНОВА СТЕФАНОВА E1E691EFA44DE7D19752A6661E2176172E4F506C50BA32C400E02D24FDCEAEA0 ВАНЯ БОЖИЛОВА ТОДОРОВА-КАРАМАНОВА 84920EBCF85617E5F40B26730AAB8DEC8C884D3CC060296F0704703120672BF7 СТОИМЕН ВАЛЕРИЕВ КРЪСТЕВ 1A42A60573595B8CF144DC7F0A6CC3DB57377201A039EEE854979D4C3ECE2266 ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ PROGRAM KONSULTING 175358215 ДАНИЕЛ-КОМЕРС - ПОЛЯ ПЕТРОВА ДАНИЕЛ-КОМЕРС - ПОЛЯ ПЕТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул.Атанас Узунов 25 Г ДАНИЕЛ-КОМЕРС - ПОЛЯ ПЕТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изгрев ул.Фредерик Жолио Кюри 21 302 ДАНИЕЛ-КОМЕРС - ПОЛЯ ПЕТРОВА ЕТ ПОЛЯ ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА A867E2D0FEEC8706B7EBC37890033C1CFB0D0B24B03DF9A0550599573887663E ДАНИЕЛ-КОМЕРС - ПОЛЯ ПЕТРОВА DANIEL-KOMERS - POLYA PETROVA 831261052 КОТОГРУП КОТОГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4210 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КОТОГРУП ЕООД КОСТАДИН СТОЙЧЕВ ЧЕРВЕНЛИЕВ 671444DBED15243A7BAA91C2553527AE3B8C9870DB5160882AB989E86E0E0C71 КОТОГРУП KOTOGRUP 201349245
Одобрени разходи / Approved expenses: 482 416 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 286 486 лв./BGN
Изплатени / Payed: 286 486 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Валери Владимиров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID:
Валери Владимиров
Валери Владимиров
Одобрени разходи / Approved expenses: 414 042 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 227 723 лв./BGN
Изплатени / Payed: 227 723 лв./BGN
Проект: Фотоволтаична електроцентрала в УПИ ХIV - 526 за фотоволтаична електроцентрала, кв.39 по плана на с.Калояново, общ.Калояново, обл.Пловдив виж доставчиците
ВИТМАР
Витмар ООД
ЕИК ID: 201041685
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 511726
ВИТМАР Витмар ООД Витмар Витмар ООД БЪЛГАРИЯ с. Калояново 4173 Цанко Лавренов 36 Витмар ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Христо Ботев 152 Витмар ООД Витан Неделчев Порязов E6D5E441D67B[..](ДФЗ|ТР)
Добромир ...
ВИТМАР Витмар ООД Витмар Витмар ООД БЪЛГАРИЯ с. Калояново 4173 Цанко Лавренов 36 Витмар ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Христо Ботев 152 Витмар ООД Витан Неделчев Порязов E6D5E441D67B1C3F399B7B28C0F93C204FC50C9A104B7C446FB3531679B39B32 Добромир Георгиев Маринов 2643CC601C0B037E5EEE13B3327E5602FE69911044189A8F7169604A6BCEB7C1 Витмар ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 Младежка 16 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ 3D4A88F4545365C8FC7995996017973BFCFFB1F5430C93A26272D2D56D7E6464 ”ХЕЛИОС ЕКОВАТ” ЕООД 201642747 ”ХЕЛИОС ЕКОВАТ” ЕООД 201642747 Витмар ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 35 АТАНАС СТОЙЧЕВ БРЪСКОВ D0109F6A2F719DD967A7CFC139E087DF81616C141BF3800068D972FCBA60A152 ХЕЛИОС ЕКОВАТ ЕООД 201642747 Витмар ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. Никола Карев 21 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ТД ПЛОВДИВ 131063188 Витмар Vitmar 201041685 Денима Денима ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра УЛ. БАЛКАН 1 Денима ЕООД АТАНАС СТЕФАНОВ АТАНАСОВ B45FDD969B3CCD3D36E222BD8E68EB116534C33E632D2AE5480D1F3ABBFB026B НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ 8810C2E6ED663A1DE715CB5EA61AC10A Свилен Георгиев Пейчев 541293C2C40A16817B107B47FB5A4F86 Денима Denima 118543467 КОЕВ КОЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 29 КОЕВ ЕООД ХРИСТОФОР КОЕВ СТОЯНОВ FF8F8C6AFAFB730558CEC3D63772B5825C3E7DD89C82E1F8A827BCA0F9E447A1 КОЕВ KOEV 107586022 ПРОПЛАН КОНСУЛТ ПРОПЛАН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Йоаким Груево 4219 ТРЕТА 33 ПРОПЛАН КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ОСЪМ 17 ПРОПЛАН КОНСУЛТ ЕООД КОСТАДИН АТАНАСОВ СТОЙЧЕВ AC809FF319CD9D3DF9A7F1A52C3FC83D8220E678A905CACC7773B28C64E7B704 ПРОПЛАН КОНСУЛТ PROPLAN KONSULT 201008804
Одобрени разходи / Approved expenses: 326 492 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 261 194 лв./BGN
Изплатени / Payed: 261 157 лв./BGN
Проект: Модернизиране на Винарска изба Варна и подобряване на енергийната ефективност в предприятието виж доставчиците
"Винарска изба-Варна" ЕООД
ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД
ЕИК ID: 103780581
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М123
УРН UID: 394697
"Винарска изба-Варна" ЕООД ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРОФЕСОР ДЕРЖАВИН 29 ет.1 ап.1 ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ... ИВАНОВ СТАНЧЕВ 10162B50B285[..](ДФЗ|ТР)
ЧЕРНОМОРСКА ПЕРЛА-2003 103852461(ДФЗ|ТР)
ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА 103780581(ДФЗ|ТР)
ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА VINARSKA IZBA-VARNA 103780581(ДФЗ|ТР)
ПЛАНЕКС ПЛАНЕКС ООД ...
"Винарска изба-Варна" ЕООД ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПРОФЕСОР ДЕРЖАВИН 29 ет.1 ап.1 ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ 48A4D1045FE70D6580D0BCAA54A2C6E07E9FA48897D985FA87DD5D85E93F1BA7 ЧЕРНОМОРСКА ПЕРЛА-2003 АД 103852461 ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Генерал Кантарджиево 9150 Тихомир Георгиев Трифонов 5040F1DCD4652D8203C2749E935AD47E1F04D3E625C21B60C03997CAF16E78EA ИСТ - АГРО КОМЕРС ЕООД 103629138 ЦАНКО ИВАНОВ СТАНЧЕВ 10162B50B28565AADF75FB1C56C8069CE4BCC919BAE5C004717CC8C2BCEAFD50 ЧЕРНОМОРСКА ПЕРЛА-2003 103852461 ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА 103780581 ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА VINARSKA IZBA-VARNA 103780581 ПЛАНЕКС ПЛАНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 167 В ПЛАНЕКС ООД БИСЕР ИВАНОВ ЦЕНЕВ B76FD0B0EC797E9234C7EA9BB6E15307B5CBB512DAEC868431D7A40AC918AFD5 МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА B381461B1F64DECEAFB62AE2B84852F0C5AE02BA592BC025CE7D4A29991AC0D9 ПЛАНЕКС PLANEKS 131358159 БИМКО БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 - - - - - БИМКО ЕООД ДЖЕМАЛ ИБРАХИМ ХЮСЕИН 1DCE69DD42F76796361FF25EBB8F13C23E38BD7BD6B7294274E079A2E7328099 БИМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Буково 2915 БИМКО BIMKO 101715841 ПИМ ПИМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 64 ПИМ ООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДРАЛЕВ D9457D36DC7BDD79B8F29442E275047C104E7810D194D924DE0C10AE558B30A0 ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ КАРАБОЙЧЕВ 25019B8391BA20B3E544708059B7726BBDC7EFC20145A1F22950C51FCE269942 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 Захари Стоянов 7 ПИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Панагюрище 4500 ул.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 74 ПИМ PIM 112118317 СИМЕЙ СИМЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1379 ж.к. СЕРДИКА 9 А СИМЕЙ ООД ВЕРА ТОДОРОВА КОТЕВА 058B63A4D98E9CFF039AE9632941C3EE48FBA6C45BB178E9F3BC8C13D515788E ЛЮБОМИР БОРИСОВ КОТЕВ 1E0BB6881FC201BFE800CF1B9B9BC70B57BDD32149054BBA873A1E2F5EB11C12 ЦВЕТОМИР БОРИСОВ КОТЕВ A29E34735AB4E3680A388220A5F195E891A5837536ECA92D7D21991CFF79B676 СИМЕЙ SIMEY 131052124 ТД ТД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ 1 ТД ООД ПЕТЯ СТАЙКОВА ПЕТКОВА 4E6F4AD6232D38547BA930B01234CC37033C2BB7699C3B263648865C741C2244 КШИЩОВ ТРИЛИНСКИ 1585DC62D6F46A1BA186B59107A04B38 НД КОНСУЛТ ЕООД 131557767 АГРО ФАМА 131557767 ТД ООД БЪЛГАРИЯ с. Могилово 6239 АГРО ФАМА ЕООД 131557767 ХЕПИ ФРУТ БГ АГРОЕКО ПРОПЪРТИС ЕООД 131557767 ЕВГЕНИЙ ЕДИПОВИЧ ЮСУПОВ 7DFF7DB49AD4F58C99F4602D516654B3 ЕВГЕНИЙ ЮСУПОВ FB0E11C2AE0FD5EA99A07EE438D91359 ОРИОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 201114261 ХЕПИ ФРУТ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Могилово 6239 Евгений Юсупов 31596695195624AD1FB62B9E46F41A7D37D6494ADC7326A052EB9033F7E30589 Стела Любчева Костова 17817507065B0F2B41D86315436840079B4F080EF29BE263D307E8A40DB9BA7B КШИЩОФ ТРИЛИНСКИ 8E884796F0D0B46B4D853267C7F9F560 ХЕПИ ФРУТ БГ 175120655 КШИЩОВ ТРИЛИНСКИ 1168DCE5CF4CCEA760F3E28723520138 МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД Александър Славов Алексиев 507F9B1DD6735612788A7E62FED645EE4B5479E6F7258D172D2945AB598DF0EA ТД TD 175120655 ТД ТД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.СТРАНДЖА ПЛАНИНА 20 3 ТД ЕООД ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА КЕСАРОВСКА 4491CAA8AE4CFA3E1E23670AD0F4449F33EE7269F4209B410AF84856FEC33F3C ТД TD 147217015 ЕВРОКЛИМА ЕВРОКЛИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 5 ЕВРОКЛИМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 БЪЛГАРИЯ 57 ЕВРОКЛИМА ЕООД АНГЕЛ СПАСОВ СПАСОВ 3ACCD5383DB307B98CA93CFBC7CB49B896EFE37974F8063191B3BA59AE9B9C85 ЕВРОКЛИМА EVROKLIMA 112657738 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красно село; ул.Бузлуджа 29,офис2 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 9D4227B7F5AEDE25083D56549C7A520B3C208845BC4CC0E11B87B6771F096DD4 КРЕМЕНА ИВАНОВА РАДНЕВА C3B650451FA3D7A8F5F9A68FB338CBE2652959A57C0D63358DC92FA5AB8CBB81 ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД 131524330 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Бузлуджа 29 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Бузлуджа 29 Интер консулт Нова” ЕООД 131524330 Любена Каменова Димитрова 5F37CC3388A3DED68A0F993ECBE78899F85D210D34E7DBC9557B901F43F80D03 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП INTER KONSULT GRUP 175281886 БИОКЛИМА АР БИОКЛИМА АР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ж.к. ЧАЙКА бл. 27, вх.В, Партер БИОКЛИМА АР ООД РОСЕН ДЕМИРОВ СИМОВ AFC1A9AAE86973A8BBA98A0FFD6A4651CCAE48EAD037F31484537CB5D197E5CE АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ D025754CB4934C5AF38DFE2BBED86AAAC2D8CEEC400916EE1A7DC16B9DDF0991 БИОКЛИМА АР BIOKLIMA AR 813192156 МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КОМАТЕВСКО ШОСЕ 26 МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ BB0F6BDB46D48ECF88D7D392BA987473496798DC719406EC2C052E53344FC434 АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ C689722F4027384A2FB4519B37EE6D0548A1838E1B2296E3201EC1797CA619EA ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 0A10BEDB779B7BF7439303097402B91EF40EA4E14BE5832BF3155A61135A668C МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ MOTOKAR SERVIZ - TERZIEVI I UZUNOV 020365729
Одобрени разходи / Approved expenses: 287 751 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 143 876 лв./BGN
Изплатени / Payed: 143 481 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за отглеждане на лозя виж доставчиците
ВИА ВЕРДЕ М - ЕООД
ВИА ВЕРДЕ М ЕООД
ЕИК ID: 202861330
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 617864
ВИА ВЕРДЕ М - ЕООД ВИА ВЕРДЕ М ЕООД ВИА ВЕРДЕ М ВИА ВЕРДЕ М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 СТАНКЕ ДИМИТРОВ 7 ВИА ВЕРДЕ М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЗДРАВЕ 17 ВИА ВЕРДЕ М ЕООД ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА FA3A2230A279[..](ДФЗ|ТР)
МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА BC26464DE51F[..](ДФЗ|ТР)
...
ВИА ВЕРДЕ М - ЕООД ВИА ВЕРДЕ М ЕООД ВИА ВЕРДЕ М ВИА ВЕРДЕ М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 СТАНКЕ ДИМИТРОВ 7 ВИА ВЕРДЕ М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЗДРАВЕ 17 ВИА ВЕРДЕ М ЕООД ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА FA3A2230A279B83E314F0CF74C715D83810AEC721B55718244455DAD32526847 МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА BC26464DE51FDB57FE173F5A8F9803B878DAD345D802503FCE7FA3B8045537EE МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 1000 BC26464DE51FDB57FE173F5A8F9803B878DAD345D802503FCE7FA3B8045537EE ВИА ВЕРДЕ М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Самоков 28 Е ВИА ВЕРДЕ М VIA VERDE M 202861330 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ B1283A02FD074B5607E36C366E7BB22A413C076758B2BD5935B809A5161F9377 СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ 0F3DEA2AD2A861D0DEBB87A95250F3BF196A235DDDAB83E1223B3EAD92D1DD9C ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ 634A435144F6F34AF7020AFF65D6E151879D23B07E1A355D40E6775E84D0FB0F КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ DF599F9A1039733B07B6B88B6D555FBABC3AC4BAEB77AF104B0D1AEB68A751A6 АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ AGRO FOREST KONSULTING 130149816 СП КОНСУЛТ СП КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 17 230 А СП КОНСУЛТ ЕООД Светлозар Петков Савев 3D643DED1BEF41304AE29F27E09F8745F838BCA4CB0792ADC081C61318A5DD5B ЕЛ ПИ КОНСУЛТ 2007ООД 175352707 СП КЪНСТРАКШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 142-142 А Асен Симеонов Лазаров 7446F817AD67E04AA1AAD7A6F7D0726DFE64BE664E8E93927D101BEC7DF19F6A ТРАФИК-СОФИЯ 175058837 „ЕЛ ПИ КОНСУЛТ 2007” ЕООД 175352707 „ТРАФИК-СОФИЯ” АД 175058837 СП КЪНСТРАКШЪН ЕООД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ 79E92E5E9CBFF87E3FA0FD1358227E68 СП КОНСУЛТ SP KONSULT 130572061
Одобрени разходи / Approved expenses: 239 418 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 119 709 лв./BGN
Изплатени / Payed: 94 781 лв./BGN
Проект: Закупуване на прикачен инвентар за обработка на почвата виж доставчиците
"ВЕКТОР-М" ООД
ВЕКТОР М ООД
ЕИК ID: 114507484
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183911
... НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
"ВЕКТОР-М" ООД ВЕКТОР М ООД ВЕКТОР М ВЕКТОР М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХРИСТО БОТЕВ 158 ВЕКТОР М ООД ДАНИЕЛ ИВАНОВ МИТОВ 553EB831326CD31D4B0C6D5801ED5B9AD2FCE51B488171F0D2BB6398B8411853 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ B13AB5566B00247FDA6CF79B351F6DAD978F12BBAF702258647E023D081AF8E1 ВЕКТОР М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГЮМЮРДЖИНА 1,АТЕЛИЕ 1 ВЕКТОР М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 16 ВЕКТОР М VEKTOR M 114507484 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Митрополия 5869 ул.Георги Димитров 67 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД ГЕРГИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 82652CBA7FF6D425DAFA17BC4532CA5AD032D1B9815514CD1F8EE58CAD9B98B7 СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ B55BAA2663113E9104BE65A09AA3E9A39C6A169F9B000E2CEB9E2AB23208A4B0 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ PLEVEN AGRO KONSULT 200158963 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 217 206 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 108 603 лв./BGN
Изплатени / Payed: 108 603 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за отглеждане и прибиране на зърнение и маслодайни култури виж доставчиците
"ВЕКТОР-М" ООД
ВЕКТОР М ООД
ЕИК ID: 114507484
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 183911
... НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2[..](ДФЗ|ТР)
ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC[..](ДФЗ|ТР)
ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2[..](ДФЗ|ТР)
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
"ВЕКТОР-М" ООД ВЕКТОР М ООД ВЕКТОР М ВЕКТОР М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ХРИСТО БОТЕВ 158 ВЕКТОР М ООД ДАНИЕЛ ИВАНОВ МИТОВ 553EB831326CD31D4B0C6D5801ED5B9AD2FCE51B488171F0D2BB6398B8411853 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ B13AB5566B00247FDA6CF79B351F6DAD978F12BBAF702258647E023D081AF8E1 ВЕКТОР М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГЮМЮРДЖИНА 1,АТЕЛИЕ 1 ВЕКТОР М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 16 ВЕКТОР М VEKTOR M 114507484 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 НЕЗАБРАВКА 1 А РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД РУМЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 ДИМАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 ТРАЙЧО РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ 4C4518C004E2EF2E3B609C09A94CF2B891CEE56B2B1B9DD37FB87DB3D3EF0A00 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 район СЛАТИНА,ТЪРЖИЩЕ СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД, ул.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 13, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИМЕКС ДИМАНА ДИМИТРОВА СТРАХИНОВА 12175CFBBCEC0F6941791169513E49E62885BE5AC83F2065CA810A0954F15796 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 СИТНЯКОВО 79 В РОСИЦА ПЕТРОВА ДОНКОВА 24003B7493263A1C649216EA48728444B98A979A2D3DD3A45ED71629A937436B ЕМИЛ СВИЛЕНОВ ЛОЗАНОВ 852C6B79B32C22A380D4EBD49353E20F95DE60435E3EC56A03E4AE6CFF586939 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ 8C301F140D397054A4124EAFB5EC064B6DCE352F33BA772D18FFA0107F0CF625 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЗОНА Б 5 8 Б ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ 17329F12102B407B9819A986B558941C75079A5325F579F5CD6AB45612C5D2A9 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА 30BB9410C8436458B2576D50E04C09B322CDD28CF376637974D5FC0FDD3AC73B ЙОСИФ ГЕНЧЕВ АСЕНОВ 7155CADD6A5E3E9C1E3BE77B7E9228D6418EBA398EF85B354B118274202A6509 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Красна поляна, 2 част 226 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ ЕАД РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 130947515 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ RIMEKS AGROHOLDING 130947515 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Митрополия 5869 ул.Георги Димитров 67 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД ГЕРГИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 82652CBA7FF6D425DAFA17BC4532CA5AD032D1B9815514CD1F8EE58CAD9B98B7 СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ B55BAA2663113E9104BE65A09AA3E9A39C6A169F9B000E2CEB9E2AB23208A4B0 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ PLEVEN AGRO KONSULT 200158963 Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Патриарх Евтимий 82 Тайтън Машинъри България ЕАД Олга Александровна Хол EA050C1E94A1CB0681568C83D7ABEC1D Румен Лазаров Лазаров 72B3037008F2057C6731D700E10C1ACF42075934F9B1D8B14C4E2F232BCDE4B8 Марк Питър Калвода F507D4A06642189F7B5C5170ABE87B4A Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 4802B53781EC1BF2EB8909975A58BE9C Диляна Димитрова Иванова 412800F943A44B9F8C82362A55A8C0F3D3A3C3AAFB99413FB755E74A09967DCA Тайлър Джей Нелсън 99B68B46158516A2D4104F3E80C3537E Тайтън Машинъри България АД БЪЛГАРИЯ гр. София . Тържище Слатина Булгарплод ул. Проф. Цветан Лазаров 13 Административна сграда Римекс Стивън Е Ноак FBED2DCF3179864D296B9A4BC7417B87 Карл Максимилиан Алмхофер 0FC888391909CCD9DD59328E1562B6BA Кристиян Маг. Миттердорфер 0CADC00CEA5644FECFBDC1CEEC6B3D9D Георги Адрианов Атанасов 56C37FC381808811902A7C3596F062ACF92B7DB1E61E3172866EA8B46C0F64C9 Филип Димитров Цветков F54C97697AD167D23F4B9629104D159B0D3B01B2C8A62E1A1E696057A05E330E Тайтън Юропиън Холдингс С.а.р.л. 5DF5515AC3E5F2DEA12BDACB9E171F2A Тайтън Машинъри България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Ботевградско шосе 455 Тайтън Машинъри България Taytan Mashinari Balgariya 201915639
Одобрени разходи / Approved expenses: 156 824 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 62 730 лв./BGN
Изплатени / Payed: 62 730 лв./BGN
Проект: Оборудване на център за изкуствено осеменяване и ембрионален трансфер на коне виж доставчиците
Виа Вет ООД
ВИА ВЕТ ООД
ЕИК ID: 200682453
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 414535
Виа Вет ООД ВИА ВЕТ ООД ВИА ВЕТ ВИА ВЕТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Биволаре = ул.СТОПАНСКИ ДВОР 1 ВИА ВЕТ ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 2229BFE9CEB1[..](ДФЗ|ТР)
АСЕН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ 9AE236EA7AA8[..](ДФЗ|ТР)
ЮЛИЯН ИВАНОВ ГЕНОВ 17A8D10A298D[..](ДФЗ|ТР)
РАЙФАЙЗЕН ...
Виа Вет ООД ВИА ВЕТ ООД ВИА ВЕТ ВИА ВЕТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Биволаре = ул.СТОПАНСКИ ДВОР 1 ВИА ВЕТ ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 2229BFE9CEB148A4B6BCAF350F04472B4AF3BB5E49C72282437A36C68B74F7E2 АСЕН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ 9AE236EA7AA8AF5A299C1E54667364A7CA747BE72004A2E8FC0595BE92D1350E ЮЛИЯН ИВАНОВ ГЕНОВ 17A8D10A298D726A63BFC25AD4E30FE490CBCC810CD2604F9F70AD35F660C797 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 131206120 ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД 130106252 ТОЙОТА БАЛКАНС 130106252 ВАЛЕНТИН БОРИСОВ МИТЕВ FDB99514C68C8F38123CBE0AEF84AA6CCAD0E8E68C827EFACB9A2548770D8B78 ВИА ВЕТ VIA VET 200682453 СЛАВЕЯ СЛАВЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. МАРИН ДРИНОВ 8 СЛАВЕЯ ООД СВЕТОСЛАВ БОГДАНОВ ГЕЦОВ D67E594AB9F17880537AB79606580B0D27E0C41232B0B88B861A251D67A7A0C6 ПЕТЯ РУСЕВА ГЕЦОВА 511840F8A49B60871CDA833E894CFF64495F5E0EA76E637EB53D11C98E87066C СЛАВЕЯ SLAVEYA 114105375
Одобрени разходи / Approved expenses: 151 580 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 106 106 лв./BGN
Изплатени / Payed: 105 454 лв./BGN
Проект: Повишаване на конкурентноспособността на овцевъдна ферма, чрез модернизиране на процесите в нея
Венцислав Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M4.1
УРН UID:
Венцислав Вълчев
Венцислав Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 133 278 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 66 639 лв./BGN
Изплатени / Payed: 66 639 лв./BGN
Проект: Закупуване на земеделска техника виж доставчиците
"Вип Зърно" EООД
ВИП ЗЪРНО ООД
ЕИК ID: 201361144
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 553561
"Вип Зърно" EООД ВИП ЗЪРНО ООД ВИП ЗЪРНО ВИП ЗЪРНО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 КРУМ ПАСТЪРМАДЖИЕВ 7 ВИП ЗЪРНО ООД СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 22243C5024AA[..](ДФЗ|ТР)
ВАЛЕНТИН МИЛАНЧОВ МЛАДЕНОВ 1200AD31F031[..](ДФЗ|ТР)
...
"Вип Зърно" EООД ВИП ЗЪРНО ООД ВИП ЗЪРНО ВИП ЗЪРНО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 КРУМ ПАСТЪРМАДЖИЕВ 7 ВИП ЗЪРНО ООД СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 22243C5024AA6C3A907AFB33308617A610E592B5B58D7373A87D14AD50C37574 ВАЛЕНТИН МИЛАНЧОВ МЛАДЕНОВ 1200AD31F0316673656615CE2B9860EF220177D88544621A0681B2B5EDF3307C ВИП ЗЪРНО VIP ZARNO 201361144 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД ООД ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ CCC35D886273E13B1EBD2BEC911A70F5331CE3E07C14E553CFE48C8C28BAD3D8 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 251D68D05DC07B8C542B778E1096F05763C3E884A4B5F3C5FAB6039546D51DB5 РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ 8E8F86B574228DF738D8BC13C53372B3D98052C565317B227B2DCE5FE56531F1 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ 4E87BDA2D13B33C9CC3FF315A51B1D5430DE785D0EC064C7003AF9D50F91B0A2 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Христо Ботев 17 АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД 202363874 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД AGROBIZNES KONSULTING OOD 175456111 НИК ЕЛЕКТРОНИКС НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ЛОЗЕНГРАД 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 28BE076BDD5B0DC2B00023CA340558F1776558B56B84699A205B8A242F1C409A НАДЯ КАЛОЯНОВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ 8A12A51B304C8731013795246EF5E896FD95802A3469BA3A0DF740C1C4E6805E НАДЯ ВЪЛЧЕВА КУМАНОВА BC2B9CF96B66087F7CCCD600510D0BA47C3E3148E5E479CCAD4312F1A3256F49 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Лозенград 1 1 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ 12 НИК ЕЛЕКТРОНИКС NIK ELEKTRONIKS 127072968 ОПТИКОМ ОПТИКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 пл. Г.М.ДИМИТРОВ, ХР. БОТЕВ 1 ОПТИКОМ ООД РУМЯНА ИВАНОВА ПОПОВА B7E745BDA0557AF6BFCA7F190962CF81A66EEA4A8741246FC77E904927556400 ГЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ГЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА FAE3247D626E7D465386626BED4A90D23040ACF19C4F18690B9AF85C51AE9245 ИВА РУМЕНОВА ПОПОВА-АГАТОВА A10D23AA26F1DE8E600C670FF7498BCEF606036C5F4DDCDE4164D9E225B15980 ОПТИКОМ OPTIKOM 110036227
Одобрени разходи / Approved expenses: 128 447 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 51 379 лв./BGN
Изплатени / Payed: 51 379 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ виж доставчиците
Велес-Костадин Велев ЕТ
ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ
ЕИК ID: 811081278
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 342577
Велес-Костадин Велев ЕТ ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ГОЛАГ 33 ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛЕВ AE7ECFCF3D13[..](ДФЗ|ТР)
ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ VELES - KOSTADIN ...
Велес-Костадин Велев ЕТ ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ГОЛАГ 33 ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛЕВ AE7ECFCF3D13C74CAE78A0317FC1DFE5EB04955ACC542664233CF7C9BE450FAC ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ VELES - KOSTADIN VELEV 811081278
Одобрени разходи / Approved expenses: 106 690 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 64 014 лв./BGN
Изплатени / Payed: 64 014 лв./BGN
Проект: РАЗШИРЕНИЕ НА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОХЛЮВИ НА ОТКРИТО в с. Мокреш, общ. Вълчедръм, обл. Монтана виж доставчиците
ВИП - 08 ООД
ВИП-08 ООД
ЕИК ID: 175275367
Период Period: 2013
Мярка Measure: M121
УРН UID: 414479
ВИП - 08 ООД ВИП-08 ООД ВИП-08 ВИП-08 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.КОЛОМАН 1 ВИП-08 ООД ВЕНЦИСЛАВ СОФРОНИЕВ МИХАЙЛОВ C8769AB79509[..](ДФЗ|ТР)
ВИП-08 ООД БЪЛГАРИЯ ... - КОНСТАНТИН КОЛЕВ КО-ТРИ - КОНСТАНТИН КОЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ВЕЛИСЛАВ ДРАМОВ 1 А КО-ТРИ - КОНСТАНТИН КОЛЕВ ЕТ КОНСТАНТИН КОЛЕВ КОНСТАНТИНОВ ...
ВИП - 08 ООД ВИП-08 ООД ВИП-08 ВИП-08 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.КОЛОМАН 1 ВИП-08 ООД ВЕНЦИСЛАВ СОФРОНИЕВ МИХАЙЛОВ C8769AB79509CADD0AE15074021BFB462522006DFD476BC3556E31F18EDA5E5D ВИП-08 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 кв. Горубляне бул.Самоковско шосе 1 БИЗНЕС ЦЕНТЪР БОИЛА ВАСИЛ ИВАНОВ СИНИГЕРСКИ 147484541AF4FEA8B79C4935473AB571639A6FBC73988306703ACBD75F1EEC1A ВИП-08 ООД БЪЛГАРИЯ с. Мокреш 3647 ул. 61-ва 2 ЦВЕТЕЛИНА ХАРИЕВА ИВАНОВА 12B756630A26EB01EBDFF2A23D47C86EBA7AC0EE5046AF84BC67F33439FE4B25 ВИП-08 ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 СТРОЕВСКО ШОСЕ 3 ВИП-08 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мокреш 3647 ул. 61-ва 2 ВИП-08 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 СТРОЕВСКО ШОСЕ 3 АЛЕГРО 2000 СОФИЯ АЛЕГРО 2000 СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ГОРУБЛЯНЕ САМОКОВСКО ШОСЕ 2Л АЛЕГРО 2000 СОФИЯ ООД ГЕРГАНА ЕМИЛОВА СИНИГЕРСКА 37FE639BC6FA8A1C1C8FC83637906975A5FE1E13AF20A621BC10A44ACF628025 ВИП-08 VIP-08 175275367 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 37 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД ЛЮБЕН ЕЛЕНКОВ ЯНЕВ 270F862997C79A51C95685541B6682D2708F77F8677908C20A75A4697148429F ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ 9A7FA136FB9F57D9A183AEDCF679850B9F8CB4D1A6C1E2585AC713B9DC1ACEEC ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 811130355 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 PRESTIZH BIZNES-93 811130355 ДОЧЕВ - АГРО ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХАН АСПАРУХ 68 ДОЧЕВ - АГРО ООД ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 9500F9BAC04C666E0189E6BF3B3E5BF7D252B4EA95BBF78B6D96C3585C7D2416 ДЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ 656800105EA0D888D498099FA1422147C8E1CA94A7ECFBF783A40044DE5AA2B4 ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 . ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Продължение - първи километър, база АГРОДРИП . . . ДОЧЕВ - АГРО ООД БЪЛГАРИЯ с. Ягодово 4113 м-ст Източен бейкър - база Агродрип ДОЧЕВ - АГРО DOCHEV - AGRO 115566254 ОФИС МАРКЕТ - РУСЕВА И С-ИЕ ОФИС МАРКЕТ - РУСЕВА И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ИВАЙЛО 40 ОФИС МАРКЕТ - РУСЕВА И С-ИЕ СД КРАСИМИРА ПЕТРОВА РУСЕВА 896B51CAE75B7AE70921383C5F2072347B90A6C08532BDCE647925FE09511D4A ОФИС МАРКЕТ - РУСЕВА И С-ИЕ OFIS MARKET - RUSEVA I S-IE 813147218 КО-ТРИ - КОНСТАНТИН КОЛЕВ КО-ТРИ - КОНСТАНТИН КОЛЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ВЕЛИСЛАВ ДРАМОВ 1 А КО-ТРИ - КОНСТАНТИН КОЛЕВ ЕТ КОНСТАНТИН КОЛЕВ КОНСТАНТИНОВ C7D89A4A7620CA479C55F0101FCA3F64F907B28EE1D6D39E4E9C87AA88E435B4 КО-ТРИ - КОНСТАНТИН КОЛЕВ KO-TRI - KONSTANTIN KOLEV 816039151
Одобрени разходи / Approved expenses: 64 108 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 32 054 лв./BGN
Изплатени / Payed: 31 592 лв./BGN
Проект: "Малка птицекланица", м.Зареда, гр.Габрово, общ.Габрово виж доставчиците
"ВИСТА-И"ЕООД
ВИСТА-И ЕООД
ЕИК ID: 107579412
Период Period: 2013
Мярка Measure: M123
УРН UID: 546961
"ВИСТА-И"ЕООД ВИСТА-И ЕООД ВИСТАВИСТА-И ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ВЕНЕЦ 30 4 А ВИСТА-И ЕООД ИРЕНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА F3BE713246EF[..](ДФЗ|ТР)
ВИСТА-И ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стоманеците 5304 0895681845(ДФЗ|ТР)
ИЛИЯ ГЕНЧЕВ ...
"ВИСТА-И"ЕООД ВИСТА-И ЕООД ВИСТА-И ВИСТА-И ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ВЕНЕЦ 30 4 А ВИСТА-И ЕООД ИРЕНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА F3BE713246EF25571B6FAEC9217D023F08FF0C78D54BA93067338FBA7DB7EE54 ВИСТА-И ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стоманеците 5304 0895681845 ИЛИЯ ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ 483A9482320DB83CEA3FA672670EE5DDF2778E3F4EB812B7A7FCE65673E0F907 ВИСТА-И VISTA-I 107579412 ЕХО-СТРОЙ ЕХО-СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ПРОЛЕТ 16 Б ЕХО-СТРОЙ ЕООД РУМЕН ДЕНЕВ ГАНЧЕВ 583E11893A951C9D7A2FEB3BAB5CB1E81C1B122BD02B61F9B8E67776BA9423ED ЕХО-СТРОЙ EHO-STROY 107577330 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 бул. СТОЛЕТОВ 135 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ГЕНЕРАЛ НИКОЛОВ 15 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД ВАЛЕНТИН ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ 56EB82A43C3FCA061023A725FB409B7FF49BDFA78B2D566DB0941B364AF898D4 ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ B79929D72537A1B3FD8B3FF6D2F3C4A9C8986770891DC7849888320BE90FDBD4 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 VALENTIN PETROV 2004 107565793 ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. МОРАВА 6 ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО ООД СВЕТОСЛАВ МАРКОВ МАРЕВ 02014DF9A7FA7A6BD9264884B5754D8B19BEFD425F30882D9FE66BA199432EAD ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ 7309B227F5D70A85FB434A6BF1B3D701AD43F27EF7E97226E2140BAD14FC4B71 СТЕФКА КЪНЧЕВА БАДЖЕВА 4A63BF26443910F25BE23FDA06CFB793FFEF7B9FCEF1748860F19C37DD981ABE ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ F056B43DCFD0FC0A6ACF7D57E94FBA93597F5AC70C53DF50E98206DCDFC6418A КРАСИМИР ГАНЧЕВ ПЕЕВ D98EF9AC296FEB77421C60E02E073506786981A9F478BE593E5F773E4667ECDE АСЕН ВЕСЕЛИНОВ КАЗАНЛЪКЛИЕВ CCFF6E7734EC5A858064FF89E1D374091EE347EC4DAA19BE00C8EBAA6E0738E4 ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ D062D0C4B8DF8DC1F3FF1136E2D221D34F58DE3BF6035DFBC2BF7F8416BFA5E7 ЙОРДАН ЕКИМОВ ЙОРДАНОВ F4CDA7A4F284153CC53D10FA9C4D4C6D2E3FE140765404232AF0E5F4D16B3484 ВАСИЛ ХАРИТОНОВ МАЛАКОВ 02C06183ABDA199F6D90377793B172432EF71E0E2AFB6D92AC603EB58684E7EC ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 бул. АПРИЛОВ 51 ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО IZOTSERVIZ-GABROVO 107000331 ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 бул. МОГИЛЬОВ 79 ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ СД ХРИСТО ПАНТЕЛЕЕВ ХРИСТОВ 99A49301ADC75733DEF370F5A3D7C11B5580ABD32524C906BAB9D42EFC5AD1D6 ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ FCEA831F4815A884B3AE48DDB8E1D41AE8549D43EC10D753CE5A4BD3CD5F6887 ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ PAN-H-HRISTOV, PANTELEEV I SIE 817039994
Одобрени разходи / Approved expenses: 56 970 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 28 710 лв./BGN
Изплатени / Payed: 27 982 лв./BGN
Проект: Индивидуална жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ ХІ-860, кв.68, с. Арчор, общ. Ново село. виж доставчиците
"ВЪЛЧЕВА 2009" ЕООД
ВЪЛЧЕВА 2009 ЕООД
ЕИК ID: 200612323
Период Period: 2013
Мярка Measure: M312
УРН UID: 413454
"ВЪЛЧЕВА 2009" ЕООД ВЪЛЧЕВА 2009 ЕООД ВЪЛЧЕВА 2009 ВЪЛЧЕВА 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Арчар 3770 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 38 ВЪЛЧЕВА 2009 ЕООД ЦВЕТАНА ДИНОЛОВА ВЪЛЧЕВА C2970A3EF85C[..](ДФЗ|ТР)
ВЪЛЧЕВА 2009 VALCHEVA 2009 200612323(ДФЗ|ТР)
"ВЪЛЧЕВА 2009" ЕООД ВЪЛЧЕВА 2009 ЕООД ВЪЛЧЕВА 2009 ВЪЛЧЕВА 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Арчар 3770 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 38 ВЪЛЧЕВА 2009 ЕООД ЦВЕТАНА ДИНОЛОВА ВЪЛЧЕВА C2970A3EF85C1FDEF68CBE3E2FBFDB41652857C05F319D8ADBD63D0B822C2636 ВЪЛЧЕВА 2009 VALCHEVA 2009 200612323
Одобрени разходи / Approved expenses: 45 018 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 31 513 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 291 лв./BGN
Проект: Закупуване на селскостопански прикачен инвентар
Вълчо Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M41 проекти, М121
УРН UID:
Вълчо Вълчев
Вълчо Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 30 906 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 12 362 лв./BGN
Изплатени / Payed: 3 442 лв./BGN
Проект:
Виолета Вълкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Виолета Вълкова
Виолета Вълкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Валентин Велчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентин Велчев
Валентин Велчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Владимир Величков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Владимир Величков
Владимир Величков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Вержиния Костова-Вълчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Вержиния Костова-Вълчева
Вержиния Костова-Вълчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Валентина Чапанова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентина Чапанова
Валентина Чапанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
ВИШКА ВЪЛЧЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ВИШКА ВЪЛЧЕВА
ВИШКА ВЪЛЧЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Величка Барбова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Величка Барбова
Величка Барбова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Велин Велчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Велин Велчев
Велин Велчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Веселин Ванков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Веселин Ванков
Веселин Ванков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
ВЛАДИСЛАВ ВЕЛКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ВЛАДИСЛАВ ВЕЛКОВ
ВЛАДИСЛАВ ВЕЛКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Вълю Вълев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Вълю Вълев
Вълю Вълев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Виктория Вучева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Виктория Вучева
Виктория Вучева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Велико Великов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Велико Великов
Велико Великов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Валери Ванков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Валери Ванков
Валери Ванков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Величка Вангелова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Величка Вангелова
Величка Вангелова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Венелин Иванов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Венелин Иванов
Венелин Иванов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Велик Величков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Велик Величков
Велик Величков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Виктория Каменополска

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Виктория Каменополска
Виктория Каменополска
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 188 лв./BGN
Проект:
Ваня Вълкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ваня Вълкова
Ваня Вълкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Владислав Николаев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Владислав Николаев
Владислав Николаев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Валентин Вазов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Валентин Вазов
Валентин Вазов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Владислав Петков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Владислав Петков
Владислав Петков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Васил Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Васил Василев
Васил Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Валентина Тодорова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентина Тодорова
Валентина Тодорова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Валентин Велев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентин Велев
Валентин Велев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Велчо Велчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Велчо Велчев
Велчо Велчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Виктория Великова-Лишева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Виктория Великова-Лишева
Виктория Великова-Лишева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Виктория Стоянова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Виктория Стоянова
Виктория Стоянова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Вероника Великова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Вероника Великова
Вероника Великова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Валентин Великов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентин Великов
Валентин Великов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Вълчо Вълев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Вълчо Вълев
Вълчо Вълев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 14 660 лв./BGN
Проект:
Въльо Вълев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Въльо Вълев
Въльо Вълев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Валентин Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Валентин Вълчев
Валентин Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Венцислав Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Венцислав Вълчев
Венцислав Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Владислав Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Владислав Василев
Владислав Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Валентина Минчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентина Минчева
Валентина Минчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Валентина Вълкова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентина Вълкова
Валентина Вълкова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Валентин Вълков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентин Вълков
Валентин Вълков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Венелин Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Венелин Вълчев
Венелин Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Ваня Вълчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ваня Вълчева
Ваня Вълчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Владимир Върбанов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Владимир Върбанов
Владимир Върбанов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Валентин Великов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Валентин Великов
Валентин Великов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
Венцислав Велков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Венцислав Велков
Венцислав Велков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Весела Борисова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Весела Борисова
Весела Борисова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 829 лв./BGN
Проект:
Весела Гвоздева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Весела Гвоздева
Весела Гвоздева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Ваня Вълчева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Ваня Вълчева
Ваня Вълчева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Владимир Владимиров

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Владимир Владимиров
Владимир Владимиров
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Валентина Стефанова

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Валентина Стефанова
Валентина Стефанова
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 44 083 лв./BGN
Проект:
Витан Ванков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Витан Ванков
Витан Ванков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Венцислав Великов

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Венцислав Великов
Венцислав Великов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Владислав Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Владислав Василев
Владислав Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 446 лв./BGN
Проект:
Владислав Вътков

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Владислав Вътков
Владислав Вътков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 5 864 лв./BGN
Проект:
Веселина Василева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Веселина Василева
Веселина Василева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 2 932 лв./BGN
Проект:
ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА
ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 8 796 лв./BGN
Проект:
Величка Виджева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M112
УРН UID:
Величка Виджева
Величка Виджева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 892 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 892 лв./BGN
Проект:
Венелин Василев

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Венелин Василев
Венелин Василев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
Ваня Василева

ЕИК ID:
Период Period: 2013
Мярка Measure: M141
УРН UID:
Ваня Василева
Ваня Василева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 14 660 лв./BGN
Изплатени / Payed: 11 728 лв./BGN
Проект:
"Вълев-91" ЕООД
ВЪЛЕВ-91 ЕООД
ЕИК ID: 203097608
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
"Вълев-91" ЕООД ВЪЛЕВ-91 ЕООД ВЪЛЕВ-91 ВЪЛЕВ-91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ПЕТЪР БОНЕВ 32 - - ВЪЛЕВ-91 ЕООД МАРИО МАРКОВ ВЪЛЕВ C4CFA3AACA8B[..](ДФЗ|ТР)
ИВАН ИВОВ ...
"Вълев-91" ЕООД ВЪЛЕВ-91 ЕООД ВЪЛЕВ-91 ВЪЛЕВ-91 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ПЕТЪР БОНЕВ 32 - - ВЪЛЕВ-91 ЕООД МАРИО МАРКОВ ВЪЛЕВ C4CFA3AACA8B3E352613A3F9351F2D9DBC25BF4AFAEAFADA1AE3C57B5BB5D5EB ИВАН ИВОВ БОЙЧЕВ 93FA2E85E7113C57185A79A55A17EBCB5A2B09CE0F497B9E44663345ACF9DA82 ВЪЛЕВ-91 VALEV-91 203097608
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект:
Валентин Великов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Валентин Великов
Валентин Великов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 24 448 лв./BGN
Проект:
Валентин Вълчев

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Валентин Вълчев
Валентин Вълчев
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Велико Великов

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Велико Великов
Велико Великов
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 29 337 лв./BGN
Проект:
Ваня Василева

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Ваня Василева
Ваня Василева
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ
ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN
Проект:
Владислав Велков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.1
УРН UID:
Владислав Велков
Владислав Велков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 48 895 лв./BGN
Изплатени / Payed: 48 895 лв./BGN
Проект:
Валентин Вълков

ЕИК ID:
Период Period: 2020
Мярка Measure: M6.3
УРН UID:
Валентин Вълков
Валентин Вълков
Одобрени разходи / Approved expenses: 0 лв./BGN
Одобрена субсидия / Subsidy approved: 29 337 лв./BGN
Изплатени / Payed: 19 558 лв./BGN

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 204 032 033 BGN

Общо одобрени разходи (за всички страници)/ Total approved expenses (for all pages): 371 653 986BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.